Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Uua Tetai Kamupeini Tei Parani Meitakiia

Uua Tetai Kamupeini Tei Parani Meitakiia

E papuritia mapu maroiroi a María Isabel i te oire maata o San Bernardo i Chile, e tuanga enua no Marike Apatonga. E au mema ratou ko tona pamiri no te iti tangata Mapuche. E turuturu maroiroi ana tona pamiri i te au tautaanga kia akamata i tetai putuputuanga ou i roto i te reo Mapuche, tei kapiki katoaia e Mapudungun.

Te akakite angaia e ka raveia te Akamaaraanga o te mate o Karaiti i roto i te reo Mapudungun, e kua papa no te tua e 2,000 patianga no te Akamaaraanga i roto i taua reo ra, kua manako a María Isabel kiaia uaorai. Ka akapeea ra aia i te tauturu anga? Maara iaia te au tupuanga o tetai au mapu Kite tei puapingaia i te tutu atu ki te au oa apii e te au puapii. Kua tuatua aia ki tona nga metua no runga i te reira, e kua manako ratou e kia maani a María Isabel i tetai parani no te tua i te au patianga i te apii. Eaa ra tana parani i manako?

Mea mua, kua pati a María Isabel i tetai tikaanga ki te au akaaere o te apii kia tukuia tetai patianga ki ko i te ngutupa maata o te apii. Kua akatikaia mai tana patianga e kua akameitakiia mai tona manako. Tetai popongi te kapikipiki angaia te au ingoa, kua rave katoa te puapii maata i tetai akakiteanga na runga i te loudspeaker no runga i te patianga!

I reira kua pati atu a María Isabel kia aere atu aia ki te au pupu apii katoatoa. Te rauka anga te tika mei te au puapii kua ui aia ki te tamariki apii e koai ma ia ratou no roto i te iti tangata Mapuche. “Manako au e penei e 10 me kore 15 au tamariki no te au pamiri Mapuche i roto i te apii katoa,” i nana ai, “kareka ra, e maata roa atu i te reira​—tei tupu e 150 patianga taku i tua!”

“TE TAPAPA MAIRA AIA I TETAI TANGATA PAKARI AKE”

Tetai vaine tei kite i te patianga i ko i te ngutupa o te apii, kua ui aia e koai tana ka tuatua atu no runga i te reira. Kare i aiteia tona poitirere i te tono angaia aia ki ko i tetai tamaine tai ngauru mataiti! “Te tapapa maira aia i tetai tangata pakari ake,” i na María Isabel ei ma te kata. Muri ake te oake anga i tetai patianga e te akamarama poto atu, kua pati a María Isabel i te ngai nooanga o taua vaine kia aere atu aia e tona nga metua te atoro iaia, i te akamarama maata atu no runga i te Patireia o te Atua. Rekareka tikai te 20 papuritia o te reo Mapudungun te kite anga i taua vaine, pera katoa te 26 aronga ke atu o te iti tangata Mapuche tei tae mai ki te Akamaaraanga. Teianei kua riro taua pupu ra ei putuputuanga uua tikai!

Noatu eaa toou mataiti, ka rauka ainei ia koe i te akapera, i te pati i te au oa apii me kore au oa angaanga ki te Akamaaraanga, akoanga ki te katoatoa, me kore ki tetai uruoaanga tapere? Kore ei e rave i tetai kimikimianga i roto i ta tatou au puka no te au tupuanga te ka tauturu ia koe kia kite e ka akapeea e puapingaia ai te rave i te reira? E pure katoa kia Iehova no te tauturu a tona vaerua tapu kia rauka ia koe te ngakau toa kia tuatua no runga iaia. (Luka 11:13) Me akapera koe, ka poitirere roa koe, e ka akamaroiroi maataia no te puapinga ka rauka mai no taau parani meitaki anga.