Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Matutu​—Te Vaitata ua ra a Iehova Kia Koe!

Kia Matutu​—Te Vaitata ua ra a Iehova Kia Koe!

“Kia matutu, e kia maroiroi roa, . . . tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe.”​—IOSU. 1:9.

1, 2. (a) Eaa te au tu te ka tauturu ia tatou kia autu i te au turanga ngata? (e) Akapeea koe me akataka mai i te tuatua akarongo? Akatutu mai.

E REKAREKA ana tatou i te tavini ia Iehova. Inara, te aro atu nei tatou i te au turanga ngata tei matauia e te au tangata, e ka mamae ‘rai tatou no te tuatua-tika.’ (1 Pete. 3:14; 5:8, 9; 1 Kori. 10:13) E autu meitaki tikai ei tatou i taua au turanga ngata ra, ka anoanoia te akarongo e te tu matutu.

2 Eaa ra te akarongo? Kua tata mai te apotetoro ko Paulo e: “Ko te akarongo nei, ko te tumu tikai ïa i te au mea i tatariia nei, e te kite ïa i te au mea kare i akaraia nei.” (Ebe. 11:1) Te tatau ra tetai urianga ke e: “Ko te akarongo te pepa tikaanga no te au mea e manakonakoia ra. Ko te akarongo te akapapuanga no te au mea kare tatou e kite ana.” (The Simple English Bible) Me orongaia mai tetai pepa tikaanga no tetai potonga enua kia tatou, papu ia tatou e no tatou te reira enua. I te mea e te irinaki ra tatou e ka akatupu ua rai te Atua i tana tuatua, mei te mea rai e kua rauka ia tatou tetai pepa tikaanga puapinga. Te akapapu maira to tatou akarongo e ka kite tatou i te akatupuanga o te au taputou i roto i te Pipiria, e te papu ra ia tatou e e tika tikai te au mea tana e akakite maira noatu e kare tatou e kite ana i te reira.

3, 4. (a) Eaa ra te tu matutu? (e) Eaa tetai mataara no te akaketaketa anga i to tatou akarongo e te tu matutu?

3 Kua akatakaia mai te tu matutu e ko te “tu pae vaerua, manako ngakau, e te tu akono tau no te tuatua anga e te rave anga i tetai mea ma te mataku kore me aro atu i te au arairai anga e te au turanga kino.” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Me e tu matutu to tatou, te maroiroi ra, te ngakau toa ra, e te mataku kore ra tatou i tetai au taime.​—Mare. 6:49, 50; 2 Timo. 1:7.

4 E nga tu meitaki tikai te akarongo e te tu matutu. Inara penei ka kite mai tatou e te anoano ra tatou kia maata atu to tatou akarongo e te tu matutu. E tauatini ua atu au tangata tei rekotiia i roto i te Pipiria kua riro ei au akaraanga meitaki no te akaari mai anga i teia au tu. No reira, ko tetai  mataara no te akaketaketa anga i to tatou akarongo e te tu matutu, ko te uriuri anga i tetai o teia au akaraanga.

TE VAITATA UA RA A IEHOVA KIA IOSUA

5. Kia puapingaia aia ei arataki, eaa ta Iosua e anoano ra?

5 Ka akara ana tatou i tei tupu e 35 au anere mataiti i mua ana. E 40 mataiti i topa te akaora mai anga a Iehova i te au mirioni tangata o te ngati Iseraela mei te tuikaa i Aiphiti. Na te peroveta ko Mose i rave i te aratakianga. E 120 ona mataiti i teianei, te akara ua ra aia i te Enua Taputouia mei tetai ngai mamao e kua mate atu aia i runga i te Maunga Nebo. Kua mono a Iosua iaia, e tangata tei ‘ki i te vaerua pakari.’ (Deu. 34:1-9) Te vaitata ra te ngati Iseraela i te tomo ki roto ia Kanaana. Kia puapingaia aia ei arataki no ratou, ka anoano a Iosua i te tu pakari no ko mai i te Atua. Ka anoano katoaia aia kia tuku i te akarongo ki roto ia Iehova e kia matutu e kia maroiroi.​—Deu. 31:22, 23.

6. (a) Eaa ta Iosua 23:6 e akamaroiroi maira ia tatou kia rave? (e) Eaa ta tatou i kite mai mei te au tuatua i roto ia Angaanga 4:18-20 e Angaanga 5:29?

6 Kua riro te tu pakari, matutu, e te akarongo ta Iosua i akaari i te tuatau i autu ei aia ia Kanaana no tetai au mataiti i te akaketaketa i te ngati Iseraela. Kapiti maira ki te tu ngakau toa i te tamakianga, kua anoano ratou i te tu matutu i te rave i ta Iosua i akamaroiroi ia ratou kia rave. Te vaitata anga aia i te mate, kua tuatua aia i roto i tana veevee anga aroa e: “E akamaroiroi kotou i te akono e te rave i te au mea katoa i tataia i roto i te buka ture a Mose ra, auraka kotou e anga ke i te reira ki te pae katau e te pae kaui.” (Iosu. 23:6) Ka anoano katoa tatou i te tu matutu kia akarongo kia Iehova i te au taime ravarai. Kapiti maira teia i te au atianga me maro mai te au tangata e kia rave tatou i tetai mea kare e tau ana ki to te Atua anoano. (E tatau ia Angaanga 4:18-20; 5:29.) Me irinaki tatou kia Iehova na roto i te pure, ka tauturu mai aia ia tatou kia akaari i te tu matutu.

KA MEITAKI TIKAI TO TATOU AERENGA

7. Eaa ta Iosua ka anoanoia kia rave no te akaari anga i te tu matutu e kia meitaki tikai tona aerenga?

7 E raukai te tu matutu no te rave anga i to te Atua anoano, ka apii e ka taangaanga tatou i tana Tuatua. Kua akakiteia te reira kia Iosua i tona mono anga ia Mose e: “Kia matutu ra koe, e kia maata rava te maroiroi, kia akono koe e kia rave i te ture katoa ta taku tavini ta Mose i akaue ia koe ra . . . Auraka teianei buka ture kia taka ke atu i roto i to vaa; kia akamaara tikai ra koe i te reira i te po e te ao, kia akono koe e kia rave i tei tata katoaia i roto ra: ei reira e meitaki ei toou aerenga, e ei reira koe e manuia aroaʼi.” (Iosu. 1:7, 8) Kua aru a Iosua i taua akoanga ra e kua ‘meitaki tikai tona aerenga.’ Me rave katoa tatou i te reira, ka maata atu to tatou tu matutu e ka meitaki tikai tatou i te tavini anga i te Atua.

To tatou irava no te mataiti 2013: “Kia matutu, e kia maroiroi roa, . . . tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe.”​—Iosua 1:9

8. Noea mai te irava no te mataiti 2013, e akapeea te reira au tuatua te tauturu anga ia koe?

8 Kua akaketaketa tikaiia a Iosua i tona akarongo anga i tetai atu au tuatua a Iehova e: “Kia matutu, e kia maroiroi roa, auraka e mataku, auraka oki e ngarangara, tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe i to au aerenga katoa ra.” (Iosu. 1:9) Te vaitata katoa ra a Iehova kia tatou. No reira “auraka [tatou] e mataku, auraka oki e ngarangara,” noatu eaa to tatou au timataanga. E mea puapinga kia akamanako no runga i te tuatua e: “Kia matutu, e kia maroiroi roa, . . . tei vaitata katoao oki to  Atua ko Iehova ia koe.” Kua ikiia te au tuatua i roto ia Iosua 1:9 no te irava o te mataiti 2013. Ka riro te reira i te akaketaketa ia tatou no te au marama ka aereia, pera katoa te au tuatua e te au angaanga a tetai aronga tei akanoo mai i te akaraanga no te akarongo e te tu matutu.

KUA AKAARI RAUA I TE AKARONGO MATUTU

9. Na roto i teea au mataara i akaari ei a Rahaba i te akarongo e te tu matutu?

9 Te tono anga a Iosua i te nga tangata tutaka ki roto ia Kanaana, kua uuna te vaine akaturi ko Rahaba ia raua e kua arataki ke atu aia i to raua au enemi. No to Rahaba akarongo e te tu matutu, kua akaoraia mai aia e tona kopu tangata te takore anga te ngati Iseraela i te oire o Ieriko. (Ebe. 11:30, 31; Iako. 2:25) E tika, kua akaruke a Rahaba i tona oraanga tau kore kia akamareka ia Iehova. Kua rauka i tetai aronga tei riro mai ei au Kerititiano te akarongo, te tu matutu, e te tu akono tau i te rave katoa anga i te au tauianga kia akamareka i te Atua.

10. I raro ake i teea au turanga i akaari ei a Ruta i te akarongo matutu no te akamorianga mou, e eaa te au akameitakianga tei rauka mai iaia?

10 Muri ake te mate anga a Iosua, kua akaari te vaine Moabi ko Ruta i te akarongo matutu no te akamorianga mou. Ei vaine takaua na tetai tane Iseraela, penei kua kite aia i tetai au mea no runga ia Iehova. Kua noo ana tona metua vaine ongai takaua ko Naomi ki Moabi, inara kua oki aia ki te oire o Betelehema i Iseraela. Ia ratou e na runga ra i te mataara, kua raurau atu a Naomi ia Ruta kia oki ki tona iti tangata, inara kua pau mai te vaine Moabi e: “Auraka koe e tuatua raurau mai kiaku e akaruke ia koe, e kia oki au i toku nei aru anga atu ia koe . . . ko toou iti-tangata, ko toku katoa ïa iti-tangata; e toou ra Atua, ko toku ïa Atua.” (Ruta 1:16) E tika rai ta Ruta e tuatua ra. I muri mai, kua akaipoipo a Boaza, e kopu tangata no Naomi ia Ruta, e kua anauia mai tetai tamaiti e kua riro mai aia ei tupuna vaine no Davida raua ko Iesu. Ae, e akameitaki ana a Iehova i te tu akarongo e te tu matutu.​—Ruta 2:12; 4:17-22; Mata. 1:1-6.

MAATA TEI TUKU I TE ORAANGA KI ROTO I TE KINO!

11. Akapeea a Iehoiada e Iehoseba i te akaari anga i te tu matutu, e eaa tei tupu mai no te reira?

11 Ka akaketaketaia to tatou tu matutu e te akarongo me kite tatou e te vaitata ra te Atua ki te aronga tei rave i tona anoano e te paruru ra i to ratou au taeake irinaki. Ei akaraanga, akamanako ana i te Taunga Maata ko Iehoiada e tana vaine, ko Iehoseba. Muri ake te mate anga te Ariki ko Ahazia, kua tamate tona metua vaine ko Atalia i te toenga o te uanga ariki, kare ra ia Ioasa, e kua noo aia ki runga i te terono. Kua tuku a Iehoiada e Iehoseba i to raua oraanga ki roto i te kino na te akaora anga i te tamaiti a Ahazia ko Ioasa, e kua uuna iaia no tetai ono mataiti. Te tae anga ki te itu mataiti, kua akatainu a Iehoiada ia Ioasa ei ariki e kua tamateia atu a Atalia. (2 Ari. 11:1-16) I muri mai, kua turuturu a Iehoiada i te Ariki ko Ioasa i te akaou anga i te iero. Te mate anga a Iehoiada i tona 130 mataiti anga, kua tanu kapitiia aia ki ko i te au ariki “no te mea e meitaki tana i rave ia Iseraela i te Atua, e tona are.” (2 Para. 24:15, 16) Tei maata atu, kua riro te tu matutu o Iehoiada e tana vaine i te akaora mai i te uanga ariki mei ia Davida ki te Mesia.

12. Akapeea a Ebede-meleka te akaari anga i te tu matutu?

12 Kua tuku a Ebede-meleka, e eunuka no roto i te are o te Ariki ko Zedekia, i tona oraanga ki roto i te kino no Ieremia. Kua tuku atu te ariki ia Ieremia ki te au ui ariki o Iuda, tei akaapa pikikaa iaia no te kaitamaki e kua peiia atu aia ki roto i te vaarua vari kia mate. (Iere. 38:4-6) Noatu te tuku ra a Ebede-meleka i tona oraanga ki roto i te kino no te mea te makitakitaia ra a Ieremia e te au tangata, kua pati akatenga aia kia Zedekia kia akaora mai i te peroveta. Kua ariu meitaki mai a Zedekia e kua tuku atu e 30 tangata kia tauturu ia Ebede-meleka i te akaora mai ia Ieremia. Kua akapapu te Atua kia Ebede-meleka na roto i te  peroveta e kare aia e mate me opuia a Ierusalema e Babulonia. (Iere. 39:15-18) E tutaki ana te Atua i te aronga tei akaari i te tu matutu.

13. Akapeea te au tangata Epera e toru te akaari anga i te tu matutu, e akapeea tatou e puapingaia ai mei tei tupu kia ratou?

13 I te itu anere mataiti M.T.N., kua orongaia ki te au tavini Epera e toru o Iehova te akapapuanga e ka tutaki te Atua i te tu akarongo e te tu matutu. Kua akaputuputu mai te Ariki ko Nebukanesa i te aronga puapinga o Babulonia e kua maro ia ratou kia akamori i tetai tiki auro maatamaata. Tetai ua atu kare e rave i te reira ka tamateia aia ki roto i te umu ai ka. Kua akakite te au tangata Epera e toru kia Nebukanesa e: “E tika i to matou Atua, ta matou e akamori nei, i te akaora ia matou i te umu ai kakā ra: e nana rai matou e akaora i to rima, e te ariki. Kore oti ra, kare rai matou e araara i toou ra au atua, kia kite mai koe, e te ariki, kare oki e akamori i te tiki auro i akatuia e koe ra.” (Dani. 3:16-18) Kua akataka meitakiia mai te akaora umereia anga o te au tangata Epera e toru i roto ia Daniela 3:19-30. Noatu e kare tatou e peiia ki roto i tetai umu ai ka, e timataia ana tatou no to tatou tu tiratiratu e ka papu ia tatou e ka akameitaki mai te Atua ia tatou no to tatou akarongo e te tu matutu.

14. Kia tau ki ta Daniela pene 6, akapeea a Daniela te akaari anga i te tu matutu, e eaa tei tupu mai?

14 Kua akaari a Daniela i te tu akarongo e te tu matutu te akakite anga tona au enemi ki te Ariki ko Dariu kia tuku i tetai ture e “ko te tangata kia pati i tana patianga ki tetai atua ke, e tetai tangata ke, mari ra kia koe ra, e te ariki, e kia po toru ngauru ake, e titiriia ïa ki roto i te vaarua o te au liona ra.” Te kite anga a Daniela e kua tainaia te pepa, kua “aere atura aia ki roto i tona are; e te vai tuera ua ra te au māramārama o tona pia ki te pae ki Ierusalema, tuturi iora aia ki raro, tutoru tuturi anga i te rā okotai, e kua pure iora, e kua akameitaki i tona Atua, mei tana oki i rave i muatangana ra.” (Dani. 6:6-10) Kua peiia a Daniela ki roto i te vaarua o te au riona​—inara kua akaora mai a Iehova iaia.​—Dani. 6:16-23.

15. (a) Eaa te akaraanga ta Akuila raua ko Peresila i akanoo mai no runga i te akarongo e te tu matutu? (e) Eaa te aiteanga o ta Iesu au tuatua i roto ia Ioane 13:34, e akapeea te au Kerititiano e manganui te akaari anga i taua aroa ra?

15 Raro ake i te au turanga kare i akakiteia i roto i te Pipiria, kua riro a Akuila raua ko Peresila i te ‘tuku i to raua kaki me kore oraanga ki raro kia ora a Paulo.’ (Anga. 18:2; Roma 16:3, 4) Kua rave mataku kore raua i ta Iesu i tuatua mai e: “E tuku atu au i te akauenga ou kia kotou, E aroa kotou ia kotou uaorai: mei iaku i aroa ia kotou na, e aroa katoa oki kotou ia kotou uaorai.” (Ioa. 13:34) I roto i te Ture a Mose, te umuumuia ra tetai tangata kia aroa i tona tangata tupu mei iaia e aroa ra iaia uaorai. (Levi. 19:18) Inara e akauenga “ou” ta Iesu no te mea te umuumuia maira tatou kia  akaari i te aroa na te oronga anga i to tatou oraanga no tetai ke, mei tana rai i rave ana. Maata te au Kerititiano tei akaari mai i te aroa na te tuku anga i to ratou oraanga ki roto i te kino te paruru anga i to ratou au taeake kia kore e takinokinoia me kore e tamateia e te au enemi.​—E tatau ia 1 Ioane 3:16.

Kua patoi te au Kerititiano mua i te akamori i te emepera o Roma

16, 17. Eaa te timataanga ta te au pipi mua a Karaiti i aro atu no to ratou akarongo, e akapeea teia te akaaiteia anga ki tei tupu ki tetai au Kerititiano i to tatou tuatau?

16 Mei ia Iesu rai, ko Iehova anake ua ta te au Kerititiano mua i akamori. (Mata. 4:8-10) Kua patoi ratou i te tutungi i te au apinga kakara no te akangateitei anga i te emepera o Roma. (Akara i te tutu.) Kua tata a Daniel P. Mannix i roto i tana puka Those About to Die e kua tukuia tetai atarau ma te ai e ka ra ki roto i te ngai matakitaki anga. Kua tuatua aia e kia ruru ua tetai tangata tapekaia i tetai apinga kakara ki runga i te ai e ka orongaia kiaia tetai pepa tikaanga e kua matara aia i te aere. Kua akamaramaia mai ki te tangata tapekaia e kare aia e akamori ra i te emepera. Kua akakiteia ki te tangata tapekaia e me rave aia i te reira, te ariki ua ra aia e e atua te emepera o Roma. Noatu rai te reira, tokoiti ua o te au Kerititiano tei rave i te reira kia akamataraia mai.

17 Kua orongaia te au atianga no te au Kerititiano i roto i te ngai takinokinoanga o te Nazi kia akamataraia mai e kia kore e tamateia na te taina anga i tetai pepa te akakite ra e kare ratou e akamori akaou ia Iehova. Inara, tokoiti ua tei taina i te pepa. I tetai tuatau i topa akenei i Rwanda, kua paruru te Au Kite Tutsi e te Hutu i tetai e tetai i te tuatau o te tamakianga. Te anoanoia ra te tu matutu e te akarongo i roto i taua au turanga ngata ra.

E AKAMAARA, TE VAITATA UA RA A IEHOVA KIA TATOU!

18, 19. Eaa te au akaraanga Pipiria no runga i te akarongo e te tu matutu te ka tauturu ia tatou kia rave i ta tatou angaanga tutuanga?

18 Kua rauka ia tatou i teianei te tikaanga ngateitei i te piri atu ki te angaanga maata rava atu tei orongaia mai ki te au tavini o te Atua​—ko te akakitekite anga i te karere o te Patireia e te akariro anga i te au tangata ei pipi. (Mata. 24:14; 28:19, 20) Te ariki rekareka nei tatou i to Iesu akaraanga meitaki tikai! Kua “aere atura aia na roto i te au oire, e te au vila katoa, i te tutu aere anga i te tuatua meitaki i te basileia o te Atua.” (Luka 8:1) Mei iaia rai, ka anoanoia tatou kia akaari i te akarongo e te tu matutu kia tutu aere i te karere o te Patireia. Na roto i ta te Atua tauturu anga, ka riro mai tatou mei ia Noa tei mataku kore i te “ako i te tuatua-tika ra” ki “teianei ao akono kore i te Atua ra” te ka takoreia atu i roto i te vai puke.​—2 Pete. 2:4, 5.

19 Ka tauturu mai te pure ia tatou kia rave i ta tatou angaanga tutuanga. Te pure anga tetai au pipi a Karaiti tei takinokinoia e kia ‘tuatua ua i te tuatua a te Atua ma te mataku kore,’ kua pauia mai ta ratou patianga. (E tatau ia Angaanga 4:29-31.) Me te emiemi ra koe i te tutu aere mei tera are ki tera are, ka pau mai a Iehova i taau pure no te akarongo maata e te tu matutu.​—E tatau ia Salamo 66:19, 20. *

20. Eaa te turuturu anga tei rauka mai ia tatou ei au tavini no Iehova?

20 E mea ngata tikai i te rave ua rai i to te Atua anoano me aro atu tatou i te au akaaoanga i roto i teia ao kino. Inara, kare ko tatou anake ua. Te vaitata ua ra te Atua kia tatou. Pera katoa tana Tamaiti, te Upoko o te putuputuanga. Kapiti katoa maira kia tatou e 7,000,000 tuma Au Kite o Iehova i te ao katoa. Kia kapiti atu tatou kia ratou kia taangaanga ua rai i te akarongo e kia akakitekite aere i te tuatua meitaki ia tatou e akamaara ua ra i te irava no te mataiti 2013 e: “Kia matutu, e kia maroiroi roa, . . . tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe.”​—Iosu. 1:9.

^ para. 19 Akara i tetai atu au akaraanga no te tu matutu i roto i te atikara ‘Kia Matutu e Kia Maroiroi’ i roto i Te Punanga Tiaki o Peperuare 15, 2012.