TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tianuare 2013

Ka uriuri teia makatini i te aronga akarongo e te ngakau toa o te Pipiria.

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Norue

Akapeea tetai uianga poitirere te taki anga i tetai ngutuare kia tavini i te ngai e anoanoia ra te tauturu?

Kia Matutu​—Te Vaitata ua ra a Iehova Kia Koe!

Ka akamaroiroiia koe e te au akaraanga Pipiria mei ia Iosua, Iehoiada, Daniela tei akaari i te akarongo e te tu maroiroi.

Eiaa e Tuku i Tetai Mea Kia Akamamao ia Koe Mei ia Iehova

Akara akapeea me rave i te ikianga tau no te angaanga, tamataora e te ngutuare.

Akavaitata ua Rai Kia Iehova

Akapeea me akavaitata atu kia Iehova me taangaanga i te apinga apaipai, moni e te oraanga kopapa?

Tavini Anga ma te Tataraapa Kore

Kua rave a Paulo te au tarevake e te ikianga pakari i roto i tona oraanga. Eaa taau ka apii mei tona akaraanga?

Aronga Pakari Kerititiano​—‘Ei Tauturu ia Tatou Kia Rekareka’

Akapeea te aronga pakari me tauturu i te au taeake kia rekareka i te tavini i te Atua?

Uua Tetai Kamupeini Tei Parani Meitakiia

Akara eaa tei tupu ki tetai tamaine i Chile e 10 ona mataiti te oronga anga i te patianga reo Mapudungun ki tona au oa apii.