Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Brazil

Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai​—I Brazil

TETAI au mataiti i topa, kua atoro atu a Rúbia, e tuaine e 30 ona mataiti i teianei, ia Sandra, e painia tei tavini ana i roto i tetai putuputuanga meangiti i te tua tonga o Brazil. I roto i taua atoro anga ra, kua tupu tetai mea tei akakeu ia Rúbia kia taui i tona akakoroanga. Eaa ra te reira? Ka akakite mai a Rúbia i te reira kia tatou.

“POITIRERE TIKAI AU I TAKU I AKARONGO”

“Kua apai a Sandra iaku kia aravei i tetai vaine e apii ra aia i te Pipiria kiaia. Ia matou e apii ra, kua tuatua mai taua vaine ra e: ‘E Sandra, e toru vaine i ko i taku ngai angaanga te inangaro ra i te apii i te Pipiria, inara kua akakite au kia ratou e kia tiaki ratou me tae ki to ratou taime. Kua kite au e kare koe e va i teia mataiti katoa.’ Kua poitirere tikai au i taku i akarongo. Ka tiaki roa tetai aronga e inangaro ra i te kite ia Iehova kia tae tona taime no te apii! I roto i taku putuputuanga, e mea  ngata kia rauka mai e tai apii. I te reira taime tikai, i roto i te kainga o taua vaine apii Pipiria ra, kua inangaro tikai au i te tauturu i te au tangata i roto i tona oire meangiti. Muri ua ake, kua akaruke au i te oire maata taku i noo ana e kua neke atu au ki te oire e painia ra a Sandra.”

Eaa tei tupu mai kia Rúbia? Kua akakite mai aia e: “I roto i te rua marama i toku neke anga ki reira, te rave ra au e 15 apii Pipiria e kare i roa ana, mei ia Sandra rai, kua tiaki tetai aronga kia tae rava to ratou taime no te apii!”

AKAKEUIA KIA AKARA AKAOU I TANA ANGAANGA OROMETUA

Kua atoro a Diego, e taeake e 20 tuma ona mataiti, i tetai nga tokorua painia e tavini ra i Prudentópolis, e oire meangiti i te tua tonga o Brazil. Kua akakeu maataia aia i tona atoro anga; tei tupu mai, kua akakeuia aia kia akara akaou i tana angaanga orometua. Kua akamarama mai aia e: “Te tere marie ua ra toku turanga pae vaerua i roto i te putuputuanga, te rave anga au i tetai nga ora ua no te angaanga orometua i te au marama. Inara, toku atoro anga i taua nga painia ra e te rongo anga i te au tupuanga ta raua i akakite mai, kua akaaite au i to raua tu rekareka ki toku tu manako kore i te angaanga orometua. Te kite anga au i to raua tu mataora e te oraora, inangaro au kia aite toku oraanga ki to raua.” Muri ake i taua atoro anga ra, kua akamata a Diego i te painia.

E Kite mapu ainei koe mei ia Diego rai e rave ra i te angaanga tutu anga e te aere ra ki te au uipaanga Kerititiano, inara te manako ra e e mea maromaroa te angaanga orometua, e kare e mataora ana? Me koia ia, ka rauka ainei ia koe i te taui i toou oraanga kia rauka ia koe te tu mataora mei te tavini anga i te ngai te anoano maataia ra te au papuritia no te Patireia? E tika, e mea ngata i te akaruke i tetai oraanga meitaki. Inara, e maata te au mapu tei iki i te rave i te reira. Kua taui ratou i ta ratou uaorai au akakoroanga e te au anoano kia tavini maata atu ia Iehova. No tetai akaraanga ke mai, akamanako ana ia Bruno.

E TANGATA AKATANGI IMENE AINEI ME E OROMETUA?

Tetai au mataiti i topa akenei, kua aere a Bruno, e 28 ona mataiti i teianei ki tetai apii imene rongonui, e ko tona akakoroanga kia riro mai ei tangata akaaere i  te pupu akatangi imene. Tei tupu mai, kua meitaki tikai aia i tana apii e i tetai au atianga kua patiia mai aia kia akaaere i tetai pupu akatangi imene. Te tapapa ra aia i tetai angaanga meitaki tikai. “Noatu rai,” i akakite mai ei a Bruno, “te ngere ra au i tetai apinga i roto i toku oraanga. Kua akatapu au i toku oraanga kia Iehova, inara kua kite au e kare au e tavini maroiroi katoa ana iaia, e kua manamanata au i te reira. Kua pure au kia Iehova i te akakite i toku manako, e kua tuatua au ki te au taeake tukatau i roto i te putuputuanga. Muri ake i te akamanako meitaki anga, kua iki au kia tuku i taku angaanga orometua na mua ake i te imene, kua akaruke au i te apii imene, e kua tavini atu i tetai ngai e anoanoia ra te au aronga tutu aere no te Patireia.” Eaa tei tupu mai mei tana ikianga?

Kua neke a Bruno ki te oire o Guapiara (mei te 7,000 tangata i reira), e 260 kiro mita mei te oire maata o São Paulo. E taui anga maata tikai te reira. Kua akakite mai aia e: “Kua neke au ki roto i tetai are kare e pia akaanuanu kai, tivi, me kore e Initaneti i roto. Inara, e ngai tanu kai raurau e te ua rakau tetai i reira, kare rava au i tu ana i mua ana!” Iaia e tavini ra i roto i tetai putuputuanga meangiti, e tai ra i te epetoma ka akapapa a Bruno i te kai, moina vai, e te au puka i roto i te pute, e ka akaoro aia i tona patikara matini i te tutu aere i te au ngai i vao ake. Maata te au tangata i reira kare rava i akarongo ana i te tuatua meitaki. “Kua rave au e 18 apii Pipiria,” i akakite ei aia. “Te kite anga au e kua taui teia aronga apii i to ratou oraanga, kua rekareka tikai au!” Kua tuatua katoa aia e: “I teia taime tikai, kua kite mai au i te mea e ngere ra au i roto i toku oraanga—ko te tu merengoanga oonu tei rauka mai mei te tuku anga i te au anoano o te Patireia na mua. Kare rava au e mataora i te reira naringa au i iki i te aruaru i te au akakoroanga pae materia.” Akapeea a Bruno i te turuturu anga iaia uaorai i te pae moni i Guapiara? Ma te mata katakata kua tuatua aia e: “Na te apii anga i te akatangi kita.” Te akatangi imene nei rai aia.

“KUA NOO RAI AU KI REIRA”

Kua aite te turanga o Mariana, e 20 tuma ona mataiti i teianei, ki to Bruno. Te angaanga ra aia ei roia, inara noatu tana angaanga maata te moni, kare aia e mataora ana. Kua tuatua mai aia e: “Mei te mea rai e te ‘kai ra [au] i te matangi.’” (Kohe. 1:17) Maata te au taeake e te au tuaine tei akamaroiroi iaia kia akamanako i te angaanga painia. Muri ake i tona akamanako anga, kua  iki a Mariana e tetai o tona au oa, ko Bianca, Caroline, e Juliana, kia tauturu atu i tetai putuputuanga i Barra do Bugres, e oire i te pae ia Bolivia, mei tetai au tauatini kiro mita i te mamao mei to ratou kainga. Eaa tei tupu i muri mai?

Kua tuatua mai a Mariana e: “Kua akakoro au i te noo e toru marama ki reira. Inara i te openga o taua tuatau ra, te rave ra au e 15 apii Pipiria! E tika, te anoano maata ra te aronga apii i tetai tauturu kia tupu ratou i roto i te tuatua mou. E no reira, kare i rauka iaku i te akakite kia ratou e ka oki au. Kua noo rai au ki reira.” E ko teia ta te au tuaine toko a i rave. Kua riro ainei ta Mariana angaanga ou ei mea puapinga ki tona oraanga? Kua tuatua aia e: “Kua mataora au e kua taangaanga mai a Iehova iaku kia tauturu i te tangata kia taui i to ratou oraanga kia meitaki mai. E akameitakianga te reira noku te kite anga e te taangaanga nei au i toku taime e te maroiroi no te rave anga i tetai apinga puapinga.” Kua akakite mai a Caroline i te manako o te katoatoa e: “Me takoto au ki raro i te po, e tu merengoanga oonu tikai toku no te mea kua akapou au i toku maroiroi i te rave i te au anoano o te Patireia. Ko te tauturu anga i taku aronga apii Pipiria te mea puapinga roa atu i roto i toku oraanga. Meitaki tikai te kite anga ia ratou e tere ra ki mua. Te kite nei au i te tikaanga o te tuatua e: ‘Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova!’”—Sala. 34:8.

Mataora tikai a Iehova i te kite anga i te maata anga o te au taeake e te au tuaine mapu takapini i te ao nei e “oronga puareinga” ra ia ratou uaorai i te tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia i roto i te au ngai mamao! (Sala. 110:3, NW; Mase. 27:11) Tei tupu mai, ka kite taua aronga angaanga puareinga ra i te akameitakianga nui a Iehova.—Mase. 10:22.