Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au no te Tauatini Mataiti​—E Tuatau ua Atu!

Au no te Tauatini Mataiti​—E Tuatau ua Atu!

‘Ka riro te Atua ei au mea katoa ki te au ngai [me kore, tangata] ravarai.’​—1 KORI. 15:28.

1. Eaa te au mea meitaki ta te “aronga maata rava” ka mataora?

KA RAUKA ainei ia koe i te akamanako i te au mea meitaki ta tetai kavamani ririnui ka rave no te au tangata e okotai tauatini mataiti i raro ake i tetai tutara tuatua tika e te tangi aroa? Ka mataora te “te aronga maata rava” i taua au mea meitaki ra. Ko ratou te ka ora mai i te “mate maata” te ka takore atu i teia akatereanga kino.​—Apo. 7:9, 14.

2. Eaa ta te au tangata i kite mai i roto i te 6,000 mataiti i topa?

2 I roto i te 6,000 mataiti o te tuatua enua o te tangata, kua akatupu mai te tutaraanga a te tangata i te au mamae e te au tamamaeanga ki te au tangata. Kua akakite mai te Pipiria i muatangana e: “Te tutara ra tetai tangata ki rungao i tetai, ei mate nona uaorai.” (Kohe. 8:9) Eaa ta tatou e kite nei i teia tuatau? Te tupu ra te au tamaki e te au tu meameaau e te au manamanata kino mei te putaua, te maki mate, te takino anga i te au turanga meitaki, te taui anga o te reva e te vai atura. Kua akamatakite mai te aronga mana o te kavamani e me kare tatou e taui i ta tatou e rave ra, ka maata atu te kino.

3. Eaa ta te Tutaraanga Tauatini Mataiti ka akatupu mai?

3 Raro ake i te tutaraanga a te Ariki Mesia ko Iesu e te 144,000 aronga tutara, ka takore atu te Patireia o te Atua i te kino tei raveia ki te au tangata e te enua. Ka akatupu te Tutaraanga Tauatini Mataiti i te au taputouanga mataora a te Atua ko Iehova e: “Te anga nei au i te rangi ou e te enua ou: kare oki tei muatangana ra e maaraia, kare e akamanako akaouia atu.” (Isa. 65:17) Eaa te au mea umere akara koreia ka tupu mai a te tuatau ki mua? Ma te tauturu a te Tuatua totou a te Atua, ka akara poto ua ana tatou i te au mea manea “akara koreia ra.”​—2 Kori. 4:18.

 ‘KA PATU RATOU I TE AU ARE E KA TANU I TE AU KAINGA VINE’

4. Eaa te au manamanata e kite maira te maata anga o te tangata no runga i te au are i teia tuatau?

4 Koai ma te inangaro ra i tetai kainga nona uaorai, ei ngai nooanga tinamou e te meitaki nona e tona pamiri? Inara i teia tuatau, e mea ngata i te kimi i tetai are meitaki. Kua ki te au oire i te au tangata. E e maata te pamiri e maroia ana kia noo ki roto i te are okotai. To ratou manakonakoanga ra kia rauka mai tetai are no ratou uaorai.

5, 6. (a) Eaa te ka akatupuia i roto ia Isaia 65:21 e Mika 4:4? (e) Akapeea e rauka mai ei ia tatou taua akameitakianga ra?

5 Raro ake i te tutara anga a te Patireia, ka akatupuia te au anoano o te au tangata kia noo ki roto i to ratou uaorai kainga, no te mea kua totou mai a Isaia e: “E patu ratou i te au are, e na ratou uaorai e noo; e na ratou e tanu i te au kainga vine, ka kai ei i te kai i reira.” (Isa. 65:21) Inara, maata atu ta ratou ka tapapa atu, kare e kia rauka ua mai tetai kainga no ratou uaorai. No te mea, te noo nei tetai pae i teia tuatau i roto i to ratou uaorai are, e tei roto tetai pae i te are mamaata me kore tei runga i tetai aka potonga enua. Inara, ka manamanata ua rai ratou e ka ngere ratou i te kainga me taui te turanga pae moni, me kore ka tomoia to ratou kainga e te aronga keikeia. Tuke rai te au turanga ravarai i raro ake i te tutaraanga a te Patireia! Kua tata te peroveta ko Mika e: “E noo ra ratou ravarai ki raro ake i tana uaorai vine, e ki raro ake i tana uaorai suke, e kare tetai e akamataku mai.”​—Mika 4:4.

6 Na te akamanako anga i taua akameitakianga manea ra, eaa ta tatou ka rave? Tika rai, ka inangaro tatou katoatoa i tetai are meitaki. Inara, na te aruaru anga kia rauka mai taua are manea ra i teianei​—penei te o anga ki roto i tetai kaiou maata​—kare ainei i te mea meitaki no tatou kia akamanako i ta Iehova taputou? Akamaara i ta Iesu i tuatua no runga iaia uaorai e: “E ana to te suoli; e toanga to te manu o te reva; kareka te Tamaiti a te tangata nei, kare ona e urunga upoko.” (Luka 9:58) E tangata kite karape a Iesu e ka rauka iaia i te akatu me kore i te oko mai i tetai are nona, manea atu i to tetai atu tangata. Eaa ra aia kare i rave i te reira? Taka ua ra e kare a Iesu e inangaro ana kia piri atu ki roto i tetai angaanga te ka arai iaia mei te tuku anga i te Patireia na mua i roto i tona oraanga. Ka rauka ainei ia tatou i te aru i tona akaraanga e kia kore e akatika i te au apinga materia kia riro ei mea puapinga atu i roto i to tatou oraanga te ka akatupu ia tatou kia taitaia?​—Mata. 6:33, 34.

“TE LUKO E TE PUNUA MAMOE OKOTAI RAI KAI KATOA ANGA”

7. Eaa ta Iehova i akaue mua mai no runga i te pirianga i rotopu i te au tangata e te au manu?

7 Te anga mai anga a Iehova i te au mea i runga nei i te enua, ko te tangata tana i anga openga mai. Kua akakite a Iehova ki tona Pu Rave Angaanga, tana Tamaiti anau tai i tona akakoroanga tikai e: ‘E anga taua i te tangata i to taua uaorai tu, kia aite ki to taua uaorai tu: e kia mana ratou ki rungao i te au ika o te tai, e ki rungao i te au manu o te reva, e ki rungao i te au puaka, e ki rungao i te enua katoa nei, e ki rungao i te au mea totoro katoa ra, e totoro aere ua i te enua nei.’ (Gene. 1:26) No reira, kua akaueia a Adamu raua ko Eva, e i muri mai te au tangata ravarai, kia akono e kia akaaere i te au manu ravarai.

8. Eaa te tu o te manu e kite matauia ana i teia tuatau?

8 Ka rauka ainei i te au tangata i te akaaere i te au manu ravarai e noo au ra kia ratou? Maata te tangata e piri vaitata ana ki ta ratou manu angai mei te kuri e te kiore ngiao rai. Akapeea ra te au manu taetaevao? Kua akakite mai tetai ripoti e: “Kua kite mai te au taineti tei noo vaitata ana ki te au manu taae e tei apii ana no runga ia ratou, e e tu tangi to te au animara.” Tika rai, e kite ana tatou e ka mataku me kore ka riri ratou me takinokinoia ratou, inara kare ainei e e akaari mai ana ratou i te tu maru? Kua akakite katoa mai te ripoti e: “Me utuutu mai ratou i ta ratou punupunua, e akaari ana te au animara i to ratou au tu meitaki rava atu​—te tu maru tikai.”

9. Eaa te au taui anga ta tatou ka tapapa atu no runga i te au manu?

9 No reira kare tatou e poitirere me tatau tatou i roto i te Pipiria e ka tupu te au i rotopu i te au tangata e te au manu. (E tatau ia Isaia 11:6-9; 65:25.) No teaa ra? E akamaara e te aere mai anga a Noa e tona pamiri ki vao i te araka i muri ake i te Vaipuke, kua akakite atu a Iehova e: “E ka tukuia te mataku ia kotou, e te ngarangara ia kotou, ki runga i te au puaka katoa o te enua nei.” No reira rai te au manu i oro ei mei te au tangata no te mataku. (Gene. 9:2, 3) Kare ainei e ka rauka ia Iehova i te akaatea atu i taua tu mataku ra kia akatupuia tona akakoroanga mua? (Hose. 2:18) E tuatau mataora tikai te reira no te katoatoa te ka noo ki runga i te enua nei!

“NANA E OREI I TE ROI-MATA KATOATOA”

10. Eaa ra te au tangata i aue ei?

10 Te kite anga a Solomona “i te au takinga-kino katoa i raveia i raro ake i te rā nei,” kua tuatua taitaia aia e: “E i na, te roi-mata o te aronga i takinga-kinoia ra, kare ra o ratou e akapumaana.” (Kohe. 4:1) Aiteite ua te turanga i teia tuatau me kore ka kino atu te reira. Koai ia tatou kare e aue ana no tetai au tumu? E tika, tetai taime e aue ana tatou no te mataora. Maataanga ra o te taime no te ngakau taitaia.

11. Ko teea tua Pipiria te akakeu tikai ra i toou ngakau?

11 Akamaara ana i te au tua tangi e manganui e tatau ana tatou i roto i te Pipiria. Te mate anga a Sara e 127 ona mataiti, “kua aere mairā Aberahama i te mii ia Sara, e aue iaia.” (Gene. 23:1, 2) Te porokiroki anga a Naomi i tana nga unonga tamaine takaua kia oki, ‘kua pukaoa atura raua i to raua reo ma te aue.’ E te tuatua akaou atu anga a Naomi kia raua, ‘kua pukaoa iora raua i to raua reo, e kua aue akaou.’ (Ruta 1:9, 14) Rokoia anga te Ariki ko Hezekia i te maki e ka mate, kua pure aia ki te Atua ma te “aue maata,” e kua akaaroa mai a Iehova iaia. (2 Ari. 20:1-5) Koai ra kare e akakeuia i tei tupu ki te apotetoro ko Petero no tei karanga e kare aia i kite ia Iesu? Te akarongo anga aia i te kakaoa anga moa, kua “aere atura [a Petero] ki vao, maata ua atura te aue.”​—Mata. 26:75.

12. Akapeea te tutaraanga a te Patireia me tauturu tikai mai i te au tangata?

12 No te mea e maata te au tumatetenga e tupu ana ki te au tangata, te anoano ra te au tangata i te akapumaana anga e te tauturu. Ko ta te Tutaraanga Tauatini Mataiti te reira ka rave no te au tangata: “E [na te Atua] e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa.” (Apo. 21:4) E mea mataora tikai e kare e mii, e aue, e e mamae akaou, kapiti katoa mai te taputou a te Atua e ka takoreia atu te enemi kino o te tangata​—ko te mate. Akapeea te reira e tupu ei?

“TE ARONGA KATOA I ROTO I TE AU MENEMA AKAMAARA ANGA . . . KA AERE MAI KI VAO”

13. Eaa ta te mate i akatupu ki te au tangata mei te ara anga a Adamu?

13 Mei te ara anga a Adamu, kua tutara ana te mate mei tetai ariki rai i rungao i te au tangata. E enemi kitea koreia te reira, tei apai mai i te mate ki te au tangata ara, e tei akatupu maata mai i te mii e te aue. (Roma 5:12, 14) Tika rai, no “te mataku i te mate,” i riro ei te au mirioni tangata ei ‘tuikaa e ope ua ake to ratou oraanga.’​—Ebe. 2:15.

14. Eaa te ka tupu mai me takoreia atu te mate?

 14 Te tou atura te Pipiria ki te tuatau e ‘akakoreia ai taua enemi openga ra, ko te mate.’ (1 Kori. 15:26) E rua pupu te ka puapingaia mei te reira. Ko “te tangata tini e manganui” e ora nei rai, ka ora ua atu ratou ki roto i te ao ou tei taputouia mai. Ko te au pirioni tangata tei mate ka akatu akaouia mai ratou. Te kite atura ainei koe i te tu mataora me turou mai te tangata tini e manganui i te aronga te ka akatu akaouia mai? Na te akaraanga i tetai au papaanga no te akatu akaouanga i roto i te Pipiria, ka marama tatou e mei teaa rai te tu o te reira.​—E tatau ia Mareko 5:38-42; Luka 7:11-17.

15. Eaa toou manako me kite atu koe i toou akaperepere e akatu akaouia maira?

15 Akamanako ana i teia au tuatua e kua “va maata ua iora ratou,” e kua “akakakā atura i te Atua.” Me ko koe tetai i reira, penei ka akapera katoa rai koe. E tika, ka mataora tikai tatou me kite atu tatou i to tatou au akaperepere e akatu akaouia maira. Kua tuatua mai a Iesu e: “Te aere mai nei te ora ka rongo te aronga katoa i roto i te au menema akamaara anga i tona reo e ka aere mai ki vao.” (Ioa. 5:28, 29NW) Kare tetai ia tatou i kite ana i te reira i te tupuanga; inara ko te reira tetai “au mea [manea] akara koreia ra.”

KA RIRO TE ATUA ‘EI AU MEA KATOA KI TE AU TANGATA RAVARAI’

16. (a) Eaa ra tatou ka tuatua oraora ai no runga i te au akameitakianga akara koreia? (e) Eaa ta Paulo i tuatua ei akamaroiroianga i te au Kerititiano i Korinetia?

16 Ae, e oraanga manea tikai tetai a te tuatau ki mua no te aronga ka vai tiratiratu kia Iehova i teia tuatau kino!  Noatu e kare tatou e kite atu ana i te au akameitakianga mekameka, na te akamanako anga ra i te reira e tauturu ei ia tatou kia akamanako i te au mea puapinga tikai, e kia kore e akavareia e te au mea manea o teianei ao. (Luka 21:34; 1 Timo. 6:17-19) I te tuatau o te akamorianga a te pamiri, te pukapukaanga ki te au taeake irinaki, e te uriuri manako anga ki te aronga apii Pipiria e te aronga e inangaro maira, e tuatua oraora tatou i to tatou manakonakoanga e te akakoroanga manea tikai. Ka tauturu mai teia ia tatou kia tamou i te reira au mea ki roto i to tatou manako e te ngakau. Ko ta te apotetoro ko Paulo te reira i rave i tona akamaroiroianga i tona au taeake Kerititiano. Kua arataki aia ia ratou, ei tuatua akatutuanga, e tae ua atu ki to Karaiti Tutaraanga Tauatini Mataiti. Tauta i te akamanako i te aiteanga tikai o ta Paulo au tuatua i roto ia 1 Korinetia 15:24, 25, 28.​—E tatau.

17, 18. (a) Na teea tu i riro ei a Iehova ‘ei au mea katoa ki te au tangata ravarai’ i te akamataanga o te tuatua enua o te tangata? (e) Eaa ta Iesu ka rave no te akatupu akaou anga i te tu taokotai e te tu rotai?

17 Kare e akatakaanga meitaki atu no te tu oraanga i te openga o te tauatini mataiti i to te au tuatua e ‘ka riro te Atua ei au mea katoa ki te au tangata ravarai.’ Eaa ra te aiteanga o te reira? Akamanako ana i te tuatau i Edene, te riro anga te nga tokorua apa kore mua ko Adamu raua ko Eva ei tuanga no to Iehova pamiri au e te tu rotai i te ao e pini ua ake. Te tutara tika maira a Iehova, ko Tei Ngateitei i te Ao Katoa, ki rungao i tana au mea i anga mai, te au angera e te au tangata. Kua rauka ia ratou i te komunikeiti tika atu kiaia, te akamorianga iaia, e kua akameitaki mai aia ia ratou. No reira, kua riro aia ‘ei au mea katoa ki te au tangata ravarai.’

Me oti tana au angaanga ei Ariki, ka akaoki akaaka atu a Iesu i te Patireia ki tona Metua

18 Kua tamanamanataia taua pirianga ra te akanauru anga a Satani i te au tangata kia patoi i to Iehova turanga ngateitei. Inara, mei te mataiti 1914 mai, kua rave te Patireia o te Mesia i te au takainga puapinga i te akatupu akaou mai i taua tu taokotai anga e te tu rotai. (Ephe. 1:9, 10) I te tuatau o te Tutaraanga Tauatini Mataiti e akatupu tikaiia mai ei te au mea meitaki “akara koreia.” Kua tae i reira “te openga” o ta Karaiti Tutaraanga Tauatini Mataiti. Eaa i reira te ka tupu mai? Noatu e kua orongaia kia Iesu “te mana katoa o to te rangi e te ao katoa nei,” kare ra aia i inangaro ana i te rave i to Iehova taoonga. Mari ra, ‘kua tuku akaaka atu aia i te basileia ki te Atua, te Metua ra.’ E ka taangaanga aia i tona turanga puapinga e te mana ei ‘akakakā i te Atua.’​—Mata. 28:18; Phili. 2:9-11.

19, 20. (a) Akapeea te au tangata o te Patireia me akaari mai e kua ariki ratou i to Iehova turanga ngateitei? (e) Eaa te manakonakoanga meitaki tikai no tatou a te tuatau ki mua?

19 Me tae ki te reira taime, ka riro mai te au tangata o te Patireia ei aronga apa kore. Ka aru ratou i to Iesu akaraanga e te tu akaaka e ka ariki puareinga ratou i to Iehova turanga ngateitei. Ka autu meitaki ratou i te timataanga openga me akaari ratou e te inangaro ra ratou ia Iehova kia tutara i rungao ia ratou. (Apo. 20:7-10) Muri mai ka takore takiriia te aronga patoi​—te au tangata e te au angera, e tuatau ua atu. Ka riro taua tuatau ra ei tuatau pereperekavana e te mataora tikai! Ka akapaapaa mataora te au pamiri katoatoa i te ao katoa ia Iehova, tei riro ‘ei au mea katoa ki te au tangata ravarai.’​—E tatau ia Salamo 99:1-3.

20 Te riro ra ainei te au mea tika tikai o te Patireia kaka i mua ua atu ei akakeuanga ia koe kia akamanako e kia tauta i te rave i te anoano o te Atua? Ka rauka ainei ia koe i te akapapu e kare koe e akavareia e te au manakonakoanga e te akapumaanaanga pikikaa ta te ao o Satani e oronga maira? Ka akaketaketa ainei koe i toou akakoroanga kia turuturu e kia akono i to Iehova turanga ngateitei? E akaari mai na roto i taau angaanga e te inangaro ra koe i te rave i te reira e tuatau ua atu. Ka mataora i reira koe i te turanga au e te oraanga puapinga no te au tauatini mataiti​—e tuatau ua atu!