Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Matakite i te au Ereere a te Tiaporo!

Matakite i te au Ereere a te Tiaporo!

 Matakite i te au Ereere a te Tiaporo!

“Kia ora . . . i te ereere a te diabolo.”​—2 TIMO. 2:26.

AKAPEEA KOE ME PAU?

Eaa ta tatou ka akara meitaki me akakeu ia tatou kia akaapa tau kore i tetai ke?

Eaa taau i kite mai mei te nga akaraanga o Pilato e Petero kia kore e tuku ua atu ki te taomianga e te mataku?

Akapeea koe me kopae kia kore e maata te manako akaapa?

1, 2. Eaa te au ereere a te Tiaporo ka uriuri tatou i roto i teia atikara?

TE ARUMAKI ra te Tiaporo i te iti tangata o Iehova. Kare tona akakoroanga e kia tamate ia ratou, mei tetai tangata opu manu e tamate ra i te manu tana ka inangaro. Inara, te akakoroanga maata o te Tiaporo kia opu ora i tana tangata e kia rave taua tangata ra i ta te Tiaporo e inangaro ra iaia kia rave.​—E tatau ia 2 Timoteo 2:24-26.

2 Kia opu ora tetai tangata i te manu, ka taangaanga aia i tetai ereere. Penei ka tauta aia kia aere mai te manu ki tetai ngai atea ua kia rauka iaia i te opu i te reira. Me kore ka taangaanga aia i tetai ereere tei uunaia e ka uuti aia i te marei kia opu poitirere i te manu. E taangaanga ana te Tiaporo i tetai ereere mei te reira rai i te opu i te au tavini o te Atua. Me inangaro tatou i te kopae i te reira, kia matakite tatou i te au akairo akamatakiteanga te akaari maira kia tatou i te au ngai o ta Satani ereere. Ka uriuri teia atikara e akapeea tatou me paruru ia tatou mei te au ereere e toru ta te Tiaporo e taangaanga meitaki ra. Koia oki (1) te au tuatua akatere koreia, (2) te mataku e te taomianga, e te (3) maata te manako akaapa. Ka uriuri te atikara ka aru mai e rua akaou nga ereere a Satani.

AKAKORE I TE TUATUA AKATERE KOREIA

3, 4. Eaa te ka tupu mai me kare tatou e akatere meitaki i to tatou arero? Oronga mai i tetai akaraanga.

3 Kia rauka i te tuaru i te au manu ki vao mei te au ngai pipinianga, penei ka tutungi tetai tangata opu manu i te ngangaere e ka tauta i te opu i te au manu e oro ra ki vao. I roto i te tu akatutu ua, te inangaro ra te Tiaporo i te tutungi i te putuputuanga Kerititiano ki te ai. Me puapingaia te reira, ka rauka iaia i te akakeu i te au mema kia akaruke i te au ngai akaruruanga e kia topa atu ki roto i tana au ereere. Akapeea tatou me aru  manako kore ua iaia kia rauka iaia i te opu ia tatou?

4 Kua akaaite te pipi ko Iakobo i te arero ki te ai. (E tatau ia Iakobo 3:6-8.) Me kare tatou e akatere meitaki i to tatou arero, penei ka akamata tatou i tetai ai akatutu ua i roto i te putuputuanga. Akapeea teia e tupu ei? Akamanako ana i te ka aru mai: I ko i tetai uipaanga a te putuputuanga, penei kua akakiteia mai e kua riro mai tetai tuaine ei painia tamou. Muri ake i te uipaanga, ka uriuri tetai nga papuritia e rua no runga i taua akakiteanga ra. Ka rekareka tetai ia raua e ka akameitaki aia i taua painia ou ra. Ka karanga tetai tuaine e ko te akakoroanga o taua tuaine painia ra, kia rauka mai iaia tetai turanga teitei i roto i te putuputuanga. Ko teea papuritia taau e inangaro ra kia riro mai ei oa noou? Kare i te mea ngata kia kite e ko teea ia raua te ka takino i te putuputuanga na roto i tana tuatua.

5. Ei akakore atu i te au tuatua akatere koreia, eaa to tatou tu kia akara meitaki tatou?

5 Akapeea tatou me akakore atu i te au tuatua akatere koreia? Kua tuatua a Iesu e: “No te ki oki o te ngakau ra e tuatuaʼi te vaa.” (Mata. 12:34) No reira ko te takainga mua koia oki kia akara meitaki i to tatou uaorai ngakau. Te kopae ra ainei tatou i te au manako kino te ka akamaata atu i te au tuatua kino? Ei akaraanga, me akarongo tatou e te itae ra tetai taeake i tetai apainga tavinianga, te irinaki ra ainei tatou e te tika ra tona akakoroanga, me kore te manako ra ainei tatou e te rave ra aia i te reira no tona uaorai inangaro? Me e mea matau no tatou kia manako kino, e mea meitaki kia maara e kua manako ekoko te Tiaporo i te akakoroanga o te tavini akarongo mou o te Atua ko Iobu. (Iobu 1:9-11) Kare tatou e manako tarotokaka i to tatou au taeake, kia akamanako ra tatou i te tumu i akaapa ei tatou iaia. E tumuanga meitaki tikai ainei to tatou kia manako mei tera rai? Me kore kua poitiniia ainei to tatou ngakau e te tu aroa kore e totoa ra i teia tuatau openga?​—2 Timo. 3:1-4.

6, 7. (a) Eaa tetai au tumu e akaapa ana tatou i tetai ke? (e) Akapeea ra tatou me pau atu me akakinoia mai tatou?

6 Akamanako ana i tetai atu tumu e akaapa ana tatou i tetai ke. Penei te inangaro ra tatou kia kiteaia mai ta tatou e rave ra. Penei kia akaraanga puapinga atu tatou na te taakaaka anga i tetai ke. Me kore te tauta ra tatou i te tangarongaro atu i tetai au ngai paruparu o tatou. Me te akatereia ra tatou e te tu akaparau, vareae e te manako tinamou kore, ka kino atu to tatou turanga.

7 Penei ka manako tatou e e tikaanga to tatou i te akaapa atu i tetai ke. Penei i tuatua akaapa ana aia ia koe. Me koia ia, auraka tatou e akakino atu iaia. Ka akakino atu te reira i te au turanga e te rotai ra te reira ki te anoano o te Tiaporo, kare i to te  Atua. (2 Timo. 2:26) E mea meitaki kia aru tatou ia Iesu. Te akakinoia anga aia, “kare aia i tuatua tutaki atu.” Mari ra, ‘kua tuku aia iaia uaorai’ ki tei akava mai ma te tuatua tika. (1 Pete. 2:21-23) Kua papu tikai ia Iesu e ka akono a Iehova i te au turanga na roto i Tana uaorai mataara e Tona uaorai taime. E kia irinaki katoa rai tatou i te Atua. Me taangaanga tatou i ta tatou tuatua ei akaora anga, ka tauturu tatou i te akono i ‘te taokotaianga au.’​—E tatau ia Ephesia 4:1-3.

KIA ORA MAI MEI TE EREERE O TE MATAKU E TE TAOMIANGA

8, 9. Eaa ra a Pilato i akaue ei e kia tamateia a Iesu?

8 Me opuia tetai manu, kare e rauka i taua manu ra i te oro. Mei te reira rai te tangata e mataku ra e e taomiia ra kare e rauka i te akatere i tona oraanga. (E tatau ia Maseli 29:25.) Ka uriuri tatou i te au akaraanga o tetai nga tangata tei tuku ua atu ki te taomianga e te mataku, e ka akara tatou eaa ta tatou ka kite mai mei to raua tupuanga.

9 Kua kite te Kavana o Roma ko Ponotio Pilato e e tangata apa a Iesu e kare aia e inangaro ana i te akakino iaia. Kua tuatua a Pilato e ‘kare rava a Iesu i ara ana i tau ei aia kia mate.’ Inara, kua akaue a Pilato kia tamateia aia. No teaa ra? No te mea kua tuku ua atu a Pilato ki te taomianga a te au tangata. (Luka 23:15, 21-25) “Kia tuku koe i tenana tangata, kare koe i to Kaisara,” i kapiki mai ei taua au tangata patoi ra, te maro anga kia raveia ta ratou e inangaro ra. (Ioa. 19:12) Penei kua mataku a Pilato e ka ngere aia i tona taoonga teitei​—me kore tona oraanga—​me turu aia ia Karaiti. No reira kua akatika aia iaia uaorai kia akakeuia kia rave i te anoano o te Tiaporo.

10. Eaa tei akakeu ia Petero kia karanga e kare aia i kite ia Karaiti?

10 Ko te apotetoro ko Petero tetai oa piri vaitata o Iesu. Kua akakite aia e ko Iesu te Mesia. (Mata. 16:16) Kua vai tiratiratu a Petero te kare anga tetai au pipi i marama ana i te aiteanga o ta Iesu i tuatua e kua akaruke Iaia. (Ioa. 6:66-69) Te opu anga te au enemi ia Iesu, kua taangaanga a Petero i tetai koke i te paruru i tona Pu. (Ioa. 18:10, 11) I muri mai ra, kua mataku a Petero e kua akakite e kare aia i kite ia Iesu Karaiti. No tetai tuatau poto ua, kua topa atu aia ki roto i te ereere no te mataku i te tangata e kare aia i aru i te arataa mataku kore.​—Mata. 26:74, 75.

11. Eaa te au akakeuanga kino ka anoanoia tatou kia autu atu?

11 Ei au kerititiano, ka anoanoia tatou kia kopae i te taomianga kia rave i te au mea te ka akamareka kore i te Atua. Penei ka tauta te au oa angaanga me kore tetai ke i te taomi ia tatou kia pikikaa me kore kia rave i te ainga tau kore. Penei ka maro mai te au oa apii ia koe kia pikikaa i roto i te tarereanga, kia akara i te au ainga viivii, kia kai i te avaava, kia kai i te au apinga akakona, kia inu maata i te kava, me kore kia rave i te ainga tau kore. No reira, eaa te ka tauturu ia tatou kia kopae i te ereere o te mataku e te taomianga kia rave i te au mea te ka akamareka kore ia Iehova?

12. Eaa te au apiianga ta tatou ka kite mai mei ia Pilato e Petero?

12 Akara ana tatou eaa ta tatou ka kite mai mei te akaraanga o Pilato e Petero. Kare e maata ana ta Pilato i kite no runga ia Karaiti. Inara, kua kite aia e e tangata apa kore a Iesu e kare aia i te tangata noa ua nei. Inara kare a Pilato i te tangata akaaka e kare aia i inangaro ana i te Atua mou. Kua akavareia aia e te Tiaporo. Kua kite tikai a Petero i te Atua e e inangaro tona iaia. Tetai au taime ra, kare a Petero i akaari ana i te tu akaaka, kua riri aia, e kua akavareia. Mua ake i to Iesu opuia anga, kua tuatua ngakau parau a Petero e: “Kia maitu te tangata katoa ia koe, kare takiri au nei.” (Mare. 14:29) Tano anga kua papa meitaki te apotetoro no te timataanga te ka tupu mai naringa aia i rave  i ta te tata taramo i rave tei irinaki ki te Atua e kua imene e: “Tei iaku a Iehova, kare au e mataku; eaa ta te tangata kia rave mai iaku?” (Sala. 118:6) I te po openga o Tona oraanga i te enua nei, kua apai a Iesu ia Petero e tetai nga apotetoro ki roto roa i te aua o Getesemane. Inara kare a Petero e tona au oa i vai ara ua, kua varea ratou e te moe. Kua akaara a Iesu ia ratou e kua karanga atu e: “E ara, e pure, kia kore kotou e rokoia e te timataanga.” (Mare. 14:38) Inara kua moe akaou a Petero e i muri mai kua tuku ua atu aia ki te mataku i te tangata.

13. Akapeea tatou me kopae i te taomianga kia rave i te mea tarevake?

13 Ka apii mai te au akaraanga o Pilato e Petero ia tatou i tetai apiianga puapinga tikai: Ka anoano tatou i te kite, te tu akaaka, te tu manako tau, kia inangaro i te Atua, e kia mataku ia Iehova e kia kore e tuku ua atu ki te au taomianga e te mataku i te tangata. Me akatumu tatou i to tatou akarongo ki runga i te kite mou tikai, ka tuatua mataku kore tatou no runga i to tatou irinakianga ma te papu tikai. Ka tauturu teia ia tatou kia kopae e kia autu i te mataku i te tangata. Auraka tatou e manako e ka autu tatou i te reira na roto i to tatou uaorai maroiroi. Inara, kia kite tatou ma te tu akaaka e te anoano ra tatou i te mana o te Atua kia kopae i te taomianga a te au oa. Ka anoanoia tatou kia pure no te vaerua o Iehova e kia akakeuia e tona aroa kia akangateitei i tona ingoa e tona au turanga. Tei maata atu, kia papa ua tatou i te patoi i te au taomianga i mua ake ka timataia ai tatou. Ei akatauanga, ka tauturu te akapapa vave anga e te pure i ta tatou tamariki kia tukatau i te patoi atu me taomiia mai ratou e to ratou au oa apii kia rave i te mea tarevake.​—2 Kori. 13:7. *

KOPAE I TE EREERE TE KA AKAPAII—MAATA TE MANAKO AKAAPA

14. No runga i te au mea apa ta tatou i rave ana i mua ana, eaa ta te Tiaporo e inangaro ra ia tatou kia akamanako?

14 Tetai taime e akapapaia ana tetai rakau teiaa me kore tetai toka e tautau ra ei ereere i rungao i te mataara e aere putuputu ana te au manu na runga. Me tutuki atu te manu ki runga i te taura, ka topa mai te rakau teiaa me kore te toka ki runga i te manu, e ka paii atu te reira. Penei ka rauka i te akaaite atu i te maata o te manako akaapa ki te akapaiiia anga ki tetai rakau teiaa me kore ki tetai toka. Me akamanako tatou i te au mea apa ta tatou i rave ana i mua ana, penei ka manako “paruparu roa” atu tatou. (E tatau ia Salamo 38:3-5, 8.) Te inangaro ra a Satani ia tatou kia manako e e maata rava ta tatou ara e kare a Iehova akaaroa mai ia tatou me kare e rauka ia tatou i te aru i Tana au umuumuanga.

15, 16. Akapeea koe me kopae i te ereere no te maata o te manako akaapa?

15 Akapeea koe me kopae i te ereere te ka akapaii? Me kua rave koe i tetai ara kino, tauta i te akaora mai i toou pirianga kia Iehova i teianei. E aravei atu i te aronga pakari, e pati atu i ta ratou tauturu. (Iako. 5:14-16) E rave i taau ka rauka i te akatikatika atu i te tarevake. (2 Kori. 7:11) Me akoia mai koe, eiaa e manako taitaia. E akairo papu te reira e te aroa maira a Iehova ia koe. (Ebe. 12:6) Auraka e rave akaou i taua ara ra, e kia akapapu e kare rava koe e rave i tetai ua atu mea te ka taki atu ia koe kia rave i taua ara ra. Me tataraara koe, kia irinaki e ka riro te atinga oko o Iesu Karaiti ei tapoki anga i taau ara.​—1 Ioa. 4:9, 14.

16 E manako akaapa ua ana tetai pae ia ratou uaorai no ta ratou au ara tei akakoreia. Me te manako akapera ra koe, e akamaara e kua akakore a Iehova i te ara a Petero e tetai au apotetoro no te akaruke anga i Tana Tamaiti akaperepere i te tuatau e anoano maata ra  a Iesu ia ratou. Kua akakore a Iehova i te ara a te tangata tei akaateaia mei te putuputuanga i Korinetia no tona tu tau kore, e kua tataraara taua tangata ra i muri mai. (1 Kori. 5:1-5; 2 Kori. 2:6-8) Te tuatua ra te Tuatua a te Atua no te aronga tei rave kino i te ara e kua tataraara e kua akakoreia te ara e te Atua.​—2 Para. 33:2, 10-13; 1 Kori. 6:9-11.

17. Eaa ta te atinga oko ka rave no tatou?

17 Ka akakore e ka akangaropoina a Iehova i taau au ara i rave ana i mua ana me tataraara tikai koe e me ariki i tona tu tangi aroa. Auraka e manako e kare te atinga oko o Iesu e tapoki i taau ara. Me manako akapera koe, ka topa koe ki roto i tetai ereere a Satani. Noatu eaa ta te Tiaporo e inangaro ra ia koe kia irinaki, ka rauka te atinga oko i te tapoki i te au ara a te aronga tei rave i te ara e tei tataraara. (Mase. 24:16) Ka tauturu mai te irinaki anga i te atinga oko ia koe kia kore e maata te manako akaapa e kia tavini maroiroi i te Atua ma toou ngakau, manako, e toou vaerua katoa.​—Mata. 22:37.

KUA KITE TATOU I TA SATANI AU RAVENGA

18. Akapeea tatou me kopae i te au ereere a te Tiaporo?

18 Kare a Satani e kea atu ana e ko teea ereere te ka opu ia tatou. I te mea e kua kite tatou i ta Satani au ravenga, ka rauka ia tatou i te kopae kia kore tatou e opuia e te Tiaporo. (2 Kori. 2:10, 11) Kare tatou e opuia e tana au ereere me pure tatou no te pakari kia autu atu i te au timataanga. “Kia ngere ra tetai tangata i te pakari,” i tata ei a Iakobo, “ka pati aia ki te Atua ra, ko tei oronga ua mai i ta te tangata ravarai ma te patoi kore; e e orongaia mai tana.” (Iako. 1:5) Ka anoanoia tatou kia angaanga rotai ki ta tatou au pure na te rave putuputu anga i ta tatou uaorai apii e te taangaanga anga i te Tuatua a te Atua. Te akamarama maira te au puka Pipiria no ko mai i te pupu tavini akono meitaki e te pakari i te au ereere ta te Tiaporo i akanoo, e ka tauturu mai te reira ia tatou kia kopae i te au ereere.

19, 20. Eaa ra tatou ka rikarika ai i te kino?

19 Ka akatupu te pure e te apii anga Pipiria i te inangaro ki roto ia tatou kia rave i te mea meitaki. Inara e mea puapinga kia rikarika tatou i te kino. (Sala. 97:10) Ka tauturu mai te akamanako oonu anga i te au tupuanga kino no te aruaru anga i te au anoano noinoi ia tatou kia kopae i te reira. (Iako. 1:14, 15) Me rikarika tatou i te kino e me inangaro tatou i te mea meitaki, kare te au maunu ta Satani i tuku ki roto i tana au ereere e opu ia tatou.

20 Te akameitaki nei tatou i te Atua no te mea te tauturu maira aia ia tatou kia kore tatou e opuia e Satani! Na roto i Tona vaerua, Tana Tuatua, e Tana akaaerenga, te akaora ra a Iehova ia tatou mei “te kino.” (Mata. 6:13) I roto i te atikara ka aru mai, ka kite tatou akapeea me kopae e rua akaou ereere ta te Tiaporo i kite mai te ka riro ei mea meitaki no te opu anga i te au tavini o te Atua.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 13 Mea meitaki no te au metua kia uriuri ki ta ratou tamariki i te “Peer-Pressure Planner” i roto i te puka Questions Young People Ask​—Answers That Work, Voriumu 2, kapi 132-133. Penei e taangaanga i teia i roto i te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 21]

Ka rauka te tuatua akatere koreia i te takino i te putuputuanga

[Tutu i te kapi 24]

Ka rauka ia koe i te kopae kia kore e maata te manako akaapa