Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maara Ainei Ia Koe?

Maara Ainei Ia Koe?

 Maara Ainei Ia Koe?

Kua tatau meitaki ainei koe i te au itiu ou o Te Punanga Tiaki? Akara ana me ka rauka ia koe i te pau i te au uianga ka aru mai:

No roto mai ainei te maroiroi o Samasona i tona rouru?

Kare to Samasona maroiroi e no roto mai i tona rouru. Te akatutu maira tona rouru i tona pirianga takake ki te Atua ei tangata Nazira. Kua kino taua pirianga ra te varu anga a Delila i tona rouru.​—4/15, kapi 9.

Me akaaiteia atu ki to tatou pukuatu, eaa te au mea e toru te ka riro ei mea puapinga ki to tatou ngakau akatutu ua?

(1) Kai akamatutu kopapa. Mei to tatou pukuatu rai e anoano ra i te au kai meitaki, ka anoano katoa tatou kia rava ta tatou kai meitaki i te pae vaerua. (2) Akamatutu i te kopapa. Te piri maroiroi anga ki te angaanga orometua, ka akameitaki mai i to tatou ngakau akatutu ua. (3) Au turanga. Ka rauka ia tatou i te akaiti mai i te taitaia na te piri anga ki te au taeake irinaki te manako tikai maira ia tatou.​—4/15, kapi 16.

Eaa ra te vaa tuatua i te ngai tanuanga mate kare e tau kia taangaanga ia Salamo 116:15 ki te tangata i mate?

Te tuatua ra te irava e: ‘E mea apinga maata i mua i te aroaro o Iehova te mate o tona ra aronga tiratiratu.’ Te aiteanga, kare te Atua e akatika i te katoatoa o tona aronga tiratiratu kia mate, no te mea te manako maira aia ia ratou ei aronga akaperepereia. Kare aia e tuku i tona au tavini ei pupu kia akaateaia mei te enua nei.​—5/15, kapi 22.

Koai ma te au orometua tamou?

Mua ake i te mataiti 1931, kua taangaangaia te tuatua “orometua tamou” ki te aronga e kapikiia nei e ko te au painia.​—5/15, kapi 31.

Koai ma “taua au basileia katoa ra” e taikuia ra i roto ia Daniela 2:44?

Ko te au taiku anga o te au patireia, me kore au kavamani, te akatutuia maira e te au apinga tukeke o te tiki tei akamaramaia mai e Daniela.​—6/15, kapi 17.

I naea te Mana Tutara o Peritane e Marike i riro mai ei e ko te itu o te mana tutara o te ao i roto i te totou Pipiria?

Kua tupu mai teia nga mana tutara o te ao te angaanga kapiti anga a Peritane e Marike na roto i tetai mataara takake i te tuatau o te Tamaki I o te Ao.​—6/15, kapi 19.

Eaa te au tupuanga te ka arataki tika atu kia Aramakito?

Ka tuku mai te pa enua i tetai akakiteanga puapinga e “e au, e kare e kino.” (1 Tesa. 5:3) Ka uri mai te au kavamani ki runga i te akonoanga pikikaa. (Apo. 17:15-18) Ka tamakiia atu te aronga akamorianga mou. E oti, ka tae mai te openga.​—7/1, kapi 9.