Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tavini i te Atua o te tu Rangatira

Tavini i te Atua o te tu Rangatira

 Tavini i te Atua o te tu Rangatira

“Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 IOA. 5:3.

KA RAUKA AINEI IA KOE TE PAU?

Akapeea a Satani i te akavare anga ia tatou kia manako e e teiaa te au ture a te Atua?

Eaa ra tatou ka matakite ei i te iki i to tatou au oa?

Eaa te ka tauturu ia tatou kia vai tiratiratu ua ki te Atua o te tu rangatira?

1. Eaa to Iehova manako no te tu rangatira, e akapeea aia i te akaari anga i te reira kia Adamu raua ko Eva?

KO IEHOVA anake ua te Peretana ma te tu rangatira mou tikai. Inara, kare rava aia e taangaanga tau kore ana i te reira; e kare aia e akatere ana i te au mea ravarai ta tona au tavini e rave ra. Mari ra, kua oronga aia i te tu rangatira kia ratou, kia rave i ta ratou uaorai ikianga e kia akamerengo i to ratou au anoano tau. Ei akaraanga, kua oronga te Atua e tai ua rai ture pakari kia Adamu raua ko Eva​—e auraka raua e kai mei “te rakau e kite ei i te meitaki e te kino.” (Gene. 2:17) Ka rauka ia raua i te rave i to te Atua anoano e te taangaanga i te tu rangatira mou!

2. Eaa ra kare i rauka mai i to tatou nga metua mua te tu rangatira no ko mai i te Atua?

2 Eaa ra te Atua i oronga maata ai i te tu rangatira ki to tatou nga metua mua? Kua anga aia ia raua i roto i tona tu, e kua irinaki aia e ka rave raua i te mea tika no to raua inangaro i Tei Anga mai ia raua. (Gene. 1:27; Roma 2:15) Mea tangi ra, kare a Adamu raua ko Eva i ariki ngateitei ana i Tei Oronga mai i te Oraanga umere e te tu rangatira kia raua. Inara, kua iki raua i te tu rangatira pikikaa tei orongaia mai e Satani e kia akatere ia raua uaorai. Kare ra i rauka mai ana te tu rangatira, e kua oko atu to tatou nga metua mua ia raua e ta raua uanga ki roto i te ara tei taopenga mai ki te mate.​—Roma 5:12.

3, 4. Akapeea a Satani te akavare anga ia tatou no runga i to Iehova au turanga?

3 Me kua rauka ia Satani i te akavare i te nga tokorua apa kore​—e tetai au angera—​kia patoi i to te Atua turanga ngateitei, ka rauka katoa iaia i te akavare ia tatou. Kare i taui tana au ravenga kikite. Ka akavare aia ia tatou kia manako e e teiaa ta te Atua au turanga, te akariro anga ia tatou kia kore e mataora. (1 Ioa. 5:3) Ka  taomi maataia tatou e taua tu manako ra me manako ua rai tatou i te reira. “Kua riro toku au oa kino i te taomi maata mai iaku, e kua mataku au me kare au e aru i to ratou manako,” i tuatua ai tetai tuaine e 24 ona mataiti tei rave i te ainga tau kore. Penei kua o atu ana koe ki taua tu taomianga ra.

4 Mea mii ra, e na roto katoa mai ana i te putuputuanga Kerititiano te au taomianga kino a te au oa. “Kua kite ana au i tetai au mapu tei aere kapiti ana e tetai aronga kare i roto i te tuatua mou,” i akakite mai ei tetai Kite mapu. “Aere ua rai, kua kite mai au e te maata o taku piri atu anga kia ratou, maata atu taku aru anga i to ratou au tu. Kua kino mai toku turanga pae vaerua. Kare au e mataora ana i te au uipaanga, e kare au e piri putuputu ana ki te angaanga tutuanga. Te akakite maira teia tu e ka anoanoia au kia akamutu i te piri atu ki teia au oa kino, e kua rave au i te reira!” Te kite ra ainei koe i te akakeuanga ririnui o toou au oa i runga ia koe? Akamanako ana i tetai akaraanga i roto i te Pipiria.​—Roma 15:4.

KEIA AIA I TO RATOU NGAKAU

5, 6. Akapeea a Abasaloma te akavare anga i tetai ke, e kua puapingaia ainei tana parani?

5 Tei roto i te Pipiria te au akaraanga o te aronga tei riro ei akakeuanga kino ki tetai ke. Ko Abasaloma te tamaiti a te Ariki ko Davida tetai o taua akaraanga ra. E tangata manea tikai a Abasaloma. Inara, kua akatika aia i te au tu noinoi, mei ia Satani rai, kia tupu ki roto i tona ngakau, e kua inangaro aia i te terono o tona metua tane ma te kore ona tikaanga. * Tona tauta kikite anga kia rauka mai iaia te taoonga ariki, kua akavare a Abasaloma i tona au taeake ngati Iseraela kia irinaki e te inangaro ra aia i te tauturu ia ratou, e kare te ariki e manako mai ana ia ratou. Ae, mei te Tiaporo rai i roto i te kainga i Edene, kua akavare a Abasaloma i te tangata kia irinaki e te manako ra aia ia ratou, e i taua taime rai te akaapa pikikaa ra aia i tona metua tane.​—2 Samu. 15:1-5.

6 Kua puapinga ainei te parani kikite a Abasaloma? Tetai tua, ae, no te mea kua akakite mai te papaanga Pipiria e: “Kua perā Abasaloma i te keia i te ngakau o te tangata o Iseraela.” (2 Samu. 15:6) I te openga, kare a Abasaloma i autu ana no tona tu akatietie. Tei tupu mai, kua tamate kapitiia aia e tetai au tauatini tangata tei akavareia e ia.​—2 Samu. 18:7, 14-17.

7. Eaa te au apiianga ta tatou i kite mai mei te papaanga o Abasaloma? (Akara i te tutu i te kapi 14.)

7 Eaa ra i mama ei i te akavare i taua au ngati Iseraela ra? Penei te inangaro ra ratou i te au mea ta Abasaloma i taputou kia ratou. Me kore penei kua akavareia ratou e tona tu manea. Noatu eaa te tumu, kua papu ia tatou: Kare ratou i tiratiratu ana kia Iehova e tona ariki akatainuia. Teia tuatau, te taangaanga nei a Satani i tetai au tangata mei ia “Abasaloma” rai te tu i te keia i te ngakau o te au tavini o Iehova. Penei ka karanga ratou e e pakari rava ta Iehova au turanga me kore te mataora ra te au tangata kare e tavini ana ia Iehova. Te kite ra ainei koe i te au akavareanga pikikaa, e ka vai tiratiratu ua rai ainei koe ki te Atua? Te kite ra ainei koe e ko ta Iehova anake “ture tika rava,” te ture a te Karaiti, te ka arataki ia koe ki te tu rangatira mou? (Iako. 1:25) Me koia ia, e akaperepere i taua ture ra, e auraka e taangaanga tau kore i toou tu rangatira Kerititiano.​—E tatau ia 1 Petero 2:16.

8. Eaa tetai au akaraanga te akaari maira e kare e mataora e rauka mai me kopaeia ta Iehova au turanga?

8 Te takete ra a Satani i te au mapu. Kua akakite mai tetai taeake e 30 tuma ona mataiti no runga i tona mapu anga e: “Kua manako au e e pakari tikai te au turanga tau  a Iehova, kare ei paruruanga.” Tei tupu mai, kua rave aia i te ainga tau kore. Kare ra te reira i oronga mai ana i te mataora kiaia. “E tupu ua ana te manako akaapa e te tataraapa i te au mataiti e manganui,” i karanga ai aia. Te akamanako anga i tona tuatau mapu anga, kua tata tetai tuaine e: “Muri ake te rave anga i te ainga tau kore, ka maromaroa tikai koe e te manako puapinga kore. Noatu e 19 mataiti i topa i teianei, e tupu ua mai ana rai te au manako kinokino.” Kua akakite mai tetai tuaine e: “Te manako anga e kua riro taku i rave i te tamamae tikai i te aronga taku i inangaro tikai, kua takino te reira iaku i te pae manako, pae vaerua, e te pae manako ngakau. E mea taitaia tikai me kare a Iehova e mareka mai ia koe.” Kare a Satani e inangaro ia koe kia akamanako i te kino ka tupu mai no te ara.

9. (a) Eaa te au uianga ka ui tatou kia tatou uaorai no runga ia Iehova e tana au ture e tana au kaveinga? (e) Eaa ra i puapinga ai kia kite meitaki i te Atua?

9 Mea tangi ra, maata te au mapu i roto i te tuatua mou​—e tetai au aronga pakarikari—​tei mamae tikai no te rave anga i te au ara kino! (Gala. 6:7, 8) No reira e ui kia koe uaorai e: ‘Te kite ra ainei au i ta Satani au ravenga kikite i te akavare anga iaku? Te manako ra ainei au ia Iehova ei Oa vaitata noku, te ka akakite ua mai i te tuatua tika e eaa te mea meitaki noku? Te irinaki tikai ra ainei au e kare rava aia e uuna i tetai mea meitaki mei iaku te ka oronga mai i te mataora maata kiaku?’ (E tatau ia Isaia 48:17, 18.) E rauka ai ia koe i te pau ngakau tae e, ae, ka anoanoia koe kia kite meitaki ia Iehova. Ka anoanoia koe kia kite tikai iaia e kia kite e te akaari maira te au ture e te au kaveinga Pipiria i tona inangaro  ia koe, kare no te arairai anga ia koe.​—Sala. 25:14.

PURE NO TETAI NGAKAU PAKARI E TE AKARONGO

10. Eaa ra tatou ka tauta ai i te aru i te ariki mapu ko Solomona?

10 Tona mapu anga, kua pure a Solomona ma te akaaka e: “E tamaiti ua oki au: kare au i kite i te aere ki vao, e i te oki mai ki roto.” Kua pure katoa aia no tetai ngakau pakari e te akarongo. (1 Ari. 3:7-9, 12) Kua pau mai a Iehova i tana patianga ngakau tae, e ka rave katoa aia i te reira kia koe noatu e mapu koe me kore kua pakarikari koe. E tika, kare a Iehova e oronga temeio mai i te kite e te pakari. Inara, ka oronga mai aia i te tu pakari kia koe me apii maroiroi koe i tana Tuatua, me pure no te vaerua tapu e kia taangaanga pu tikai i te au ikuikuanga pae vaerua tei orongaia mai na roto i te putuputuanga Kerititiano. (Iako. 1:5) Ae, na roto i teia tu kua akariro a Iehova i tona au tavini kia pakari atu i te aronga tei patoi i tana au akoanga, e te “aronga pakari e te kite” o teianei ao.​—Luka 10:21; e tatau ia Salamo 119:98-100.

11-13. (a) Eaa te au apiianga puapinga ta tatou i kite mai mei ia Salamo 26:4, Maseli 13:20, e 1 Korinetia 15:33? (e) Akapeea koe me taangaanga i teia au kaveinga Tuatua Tapu?

11 Ei akatutuanga i te puapinga i te apii i te Pipiria e te akamanako oonu anga i ta tatou i tatau ana kia rauka ia tatou i te kite meitaki ia Iehova, akamanako ana i te au irava ka aru mai. Tei roto i te irava tataki tai te au kaveinga puapinga no runga i te ikianga i te au oa: “Kare au i noo i roto i te au tangata tarevakaua, kare oki i kapiti i roto i te aronga pikikaa.” (Sala. 26:4) “Ko tei kapiti katoa i tona aerenga ki to te aronga pakari ra, ka pakari katoa ïa: ko tei kapiti ra ki te aronga neneva ra, e mate ïa.” (Mase. 13:20) “E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.”​—1 Kori. 15:33.

12 Eaa te au apiianga puapinga ta tatou ka kite mai mei taua au irava ra? (1) Te inangaro maira a Iehova ia tatou kia iki i to tatou au oa. Te inangaro ra aia i te paruru ia tatou kia kore e rave i tetai mea ka takino ia tatou e to tatou pirianga kiaia. (2) Ka akakeu to tatou au oa ia tatou kia rave i te mea meitaki me kore te mea kino. E tupu ana te reira tu i roto i te oraanga. Te akaari maira te tu i tataia ai te au tuatua i roto i te au irava i runga akenei e te inangaro ra a Iehova kia akakeuia to tatou ngakau. Akapeea ra? Akara ana, kare tetai irava i akanooia ei au ture, mei te “auraka rava koe . . .” Mari ra, kua tataia te reira ei akakite mai i te tika. Mei te mea rai e te tuatua maira a Iehova kia tatou e: ‘Teia te au mea tika. Eaa taau ka rave? Eaa to roto i toou ngakau?’

13 No te mea e kua akanooia te au irava mua e toru ei au tuatua tika e te puapinga, te tika ra te reira mei te tuatau mai i tataia ai, e ka angaanga te reira i roto i te au turanga tukeke. Ei akatutuanga, ui kia koe uaorai i teia au uianga e: Akapeea au me kopae i te piri atu ki te “aronga pikikaa”? I roto i teea au turanga ka aravei ei au i taua aronga ra? (Mase. 3:32; 6:12) Koai ma teia “aronga pakari” ta Iehova e inangaro ra iaku kia piri atu? Koai ma teia “aronga neneva” tana e inangaro ra iaku kia kopae atu? (Sala. 111:10; 112:1; Mase. 1:7) Eaa teia ‘au tu meitaki’ taku ka takino atu me iki au i te piri anga oa tau kore? Ka aravei ua ainei au i te au oa kino i roto i teianei ao? (2 Pete. 2:1-3) Akapeea koe me pau i teia au uianga?

14. Akapeea kotou me akameitaki atu i ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai?

14 Mei taau i akamanako ana no runga i te au Tuatua Tapu, eaa ka kore ei e akamanako oonu i tetai atu au irava Pipiria te akaari maira i to te Atua manako no runga i te au mea te puapinga ra kia koe me kore ki toou pamiri? * E te au metua, akamanako i te uriuri  i taua au tumu manako ra i te tuatau o te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai. Ia kotou e rave ra i teia, akamaara e ko to kotou akakoroanga, kia tauturu i te mema tataki tai kia ariki tikai i te oonu o to te Atua aroa no tatou mei tei akakiteia i roto i tana au ture e tana au kaveinga. (Sala. 119:72) Ka riro taua apiianga ra ei akavaitata atu i te pamiri katoatoa kia Iehova e ki tetai e tetai.

15. Akapeea koe e kite ei e te akatupu ra koe i tetai ngakau pakari e te akarongo?

15 Akapeea koe e kite ei e te akatupu ra koe i te ngakau pakari e te akarongo? E tai mataara, na te akaaite anga i toou manako ki to te aronga akarongo mou i taito ra, mei te Ariki rai ko Davida tei tata e: “E mea tau naku te rave i toou anoano, e taku Atua; te vai nei oki taau ture tei roto i toku nei ngakau.” (Sala. 40:8) Kua tuatua katoa te tangata tata o Salamo 119 e: “Te maata rava nei toku inangaro i taau ra ture! ko toku ïa maaraara anga i te au rā katoa nei.” (Sala. 119:97) Ka angaanga pakari koe e rauka mai ei teia tu inangaro. Ka tupu mai teia inangaro me apii oonu, me pure, me akamanako oonu koe, e ka kite mai koe i roto i toou oraanga te au akameitakianga e manganui no te aru anga i to te Atua au turanga.​—Sala. 34:8.

PARURU I TOOU TU RANGATIRA EI KERITITIANO!

16. Eaa ta tatou ka akamaara e rauka ai ia tatou te paruru i to tatou tu rangatira?

16 I roto i te au tuatua enua, kua tamaki ana te au pa enua i te paruru i to ratou tu rangatira. Kia pera katoa koe i te inangaro i te paruru i toou tu rangatira ei Kerititiano! Kia akamaara e, kare toou enemi ko Satani anake ua, mari ra ko teianei ao e tona vaerua kino. Kia paruru katoa koe ia koe mei toou tu apa e te ngakau pikikaa. (Iere. 17:9; Ephe. 2:3) E ka tauturu mai a Iehova ia koe kia autu. Tei maata atu, te au taime ravarai ka rave koe i tetai mea meitaki e rua nga mea meitaki ka tupu mai. Mea mua, ka akarekareka koe i te ngakau o Iehova. (Mase. 27:11) Te rua, ia koe e kite ra i te mana akaora o ‘te ture tika rava o te tu rangatira’ o te Atua, ka tauta maata atu koe kia na roto ua rai i te ‘ngutupa o iti’ ki te ora mutu kore. Kare e roa atu, ka mataora koe i te maata o te tu rangatira te tapapa atura te aronga tiratiratu o Iehova.​—Iako. 1:25; Mata. 7:13, 14.

17. Eaa ra tatou kare e taitaia no to tatou au tu apa, e akapeea ra a Iehova me tauturu mai ia tatou?

17 E rave ana tatou i te tarevake i tetai au taime. (Kohe. 7:20) Me tupu mai te reira, auraka e taitaia me kore e manako puapinga kore. Me tarevake koe, e tauta i te akatikatika i te reira​​—noatu e ka pati koe i te aronga pakari kia tauturu mai ia koe. Kua tata mai a Iakobo e: “E e ora taua maki ra i te pure akarongo, e na te Atu [Iehova] aia e akatu ki runga; e i rave na aia i te ara ra, e akakoreia tana ara.” (Iako. 5:15) Ae, auraka e akangaropoina e e tu aroa takinga meitaki to te Atua e ka arataki aia ia koe ki roto i te putuputuanga no te mea kua kite aia i tetai mea meitaki i roto ia koe. (E tatau ia Salamo 103:8, 9.) Kare rava a Iehova e akaruke ia koe me tavini ngakau katoa ua rai koe iaia.​​—1 Para. 28:9.

18. Akapeea tatou me angaanga rotai ki ta Iesu pure i roto ia Ioane 17:15NW?

18 Iaia e pure ra i tona po openga e tana 11 au apotetoro, kua tuatua atu a Iesu i teia au tuatua manea e: “Kia tiaki ia ratou no te vaerua kino ra.” (Ioa. 17:15NW) Te manako ra a Iesu i tana au pipi, pera katoa tana au apotetoro katoatoa. E kua papu ia tatou e ka pau mai a Iehova i ta Iesu pure na te paruru anga ia tatou i teia au tuatau kino. ‘E paruru a Iehova no te aronga aerenga apa kore ra, te tiaki ra oki aia i te aerenga o tona aronga tiratiratu.’ (Mase. 2:7, 8) Ae, e ngata i te aru i te tu oraanga tiratiratu, inara ko te mataara anake ua te reira no te ora mutu kore e te tu rangatira mou. (Roma 8:21) Auraka rava e tuku i tetai ke kia akavare ia koe!

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 5 Kua taputou te Atua kia Davida i tetai “uanga” no te tuatau ki mua te ka noo ki runga i te terono i muri ake te anauia mai anga a Abasaloma. No reira kua kite a Abasaloma e kare a Iehova i iki iaia kia mono ia Davida.​—2 Samu. 3:3; 7:12.

^ para. 14 Tei roto ia 1 Korinetia 13:4-8 te au akaraanga meitaki te akataka maira a Paulo no runga i te aroa, e te akakite maira a Salamo 19:7-11 i te au akameitakianga no te akarongo anga ki te au ture a Iehova.

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 14]

Akapeea tatou e kite ei i te au tangata mei ia Abasaloma rai te tu i teia tuatau e kia matakite ia ratou?