Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Okotai Iehova” Tei Tavaitai Mai i Tona Pamiri

“Okotai Iehova” Tei Tavaitai Mai i Tona Pamiri

 “Okotai Iehova” Tei Tavaitai Mai i Tona Pamiri

‘Te ako atu nei au ia kotou, kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua.’​—EPHE. 4:1, 3.

AKAPEEA KOE ME AKATAKA?

Eaa ra te akakoroanga o ta te Atua akaaerenga?

Akapeea e ‘vai ua rai ei to tatou tu taokotaianga a te vaerua’?

Eaa te ka tauturu ia tatou ‘kia takinga-meitaki i tetai e tetai’?

1, 2. Eaa ta Iehova i akakoro no te enua e te au tangata?

PAMIRI. Eaa taau e manako ra me akarongo koe i taua tuatua ra? Te manako ra ainei koe i te aroa? Te mataora? Te angaanga taokotai anga ei akatupu i tetai akakoroanga? E ngai meitaki ainei no te tupu mai anga, te apiianga, e te uriuri manako anga? Penei ko taau te reira e manako ra me ko koe tetai i roto i tetai pamiri aroa. Ko Iehova uaorai Tei Akamata mai i te pamiri. (Ephe. 3:14, 15) Kua akakoro aia i te katoatoa o tana au mea ora i te rangi e te enua nei kia akamanako ma te mataora i te tu tinamou, kia irinaki i tetai e tetai, e kia taokotai mai.

2 Muri ake i to raua ara anga, kare te tangata i riro akaou ei tuanga no te pamiri o te Atua, inara kare ta Iehova akakoroanga i taui ana. Ka akapapu rai aia e kia akakiia te enua Parataito ki te uanga a Adamu raua ko Eva. (Gene. 1:28; Isa. 45:18) Kua rave aia i te au akanoonooanga kia akatupuia teia akakoroanga. Kua akakiteia mai te maataanga o teia au akanoonooanga kia tatou i roto i te puka Pipiria o Ephesia, te tumu manako no runga i te tu taokotaianga. Ka uriuri manako tatou i tetai au irava mei taua puka ra, e kia kite e akapeea tatou me turuturu i to Iehova akakoroanga kia taokotai mai i tana au mea angaia.

TE AKAAERENGA E TANA ANGAANGA

3. Eaa te akaaerenga a te Atua e tuatuaia ra i roto ia Ephesia 1:10, e i naea te tuanga mua o teia angaanga i akamata ai?

3 Kua akakite a Mose ki te ngati Iseraela e: “Ko Iehova to tatou Atua, okotai Iehova.” (Deu. 6:4) Te rotai ra ta Iehova au angaanga e te akakoroanga. No reira, “i te openga tikai o te au tuatau ra” kua taangaanga te Atua i tetai “akaaerenga”​—koia oki, tetai akanoonooanga no te taokotai pouroa mai anga i tana au mea ora kite. (E tatau ia Ephesia 1:8-10.) E rua tuanga ta teia akaaerenga ka  rave kia akatupuia to te reira akakoroanga. Te akapapa ra te tuanga mua i te putuputuanga o te aronga akatainuia kia noo i te rangi i raro ake ia Iesu Karaiti ei Upoko no ratou i te pae vaerua. Kua akamata teia tuanga i te Penetekote 33 T.N. te tavaitai anga a Iehova i te aronga te ka tutara i te rangi e Karaiti. (Anga. 2:1-4) I te mea e kua akatikaia te aronga tei akatainuia ei aronga tuatua tika tei tau kia ora na roto i te atinga oko o Karaiti, kua ariki iora ratou e e ‘tamariki ratou na te Atua.’​—Roma 3:23, 24; 5:1; 8:15-17.

4, 5. Eaa te tuanga rua ta te akaaerenga e taangaanga ra?

4 Te akapapa ra te tuanga rua i te aronga te ka noo i roto i te Parataito i te enua nei i raro ake i te Patireia Mesia o Karaiti. Ko te “aronga maata rava” te aronga mua o teia pupu. (Apo. 7:9, 13-17; 21:1-5) I te tuatau o te Tutara Anga Tauatini Mataiti, ka kapitiia mai kia ratou te au pirioni ua atu tangata tei akatuakaouia mai. (Apo. 20:12, 13) E akamanako ana i ta te tuakaouanga ka akaari mai no to tatou tu taokotaianga! I te openga o te tauatini mataiti, ka timata akaouia te ‘au mea o te enua’ nei. Ka riro te aronga tei tiratiratu ana ei ‘tamariki na te Atua’ i te enua nei.​—Roma 8:21; Apo. 20:7, 8.

5 Te tupu nei nga tuanga o ta te Atua akaaerenga i teia tuatau​—to te rangi e to te enua nei. Inara akapeea tatou tataki tai te turuturu anga i ta te Atua akaaerenga i teianei?

‘KIA VAI UA RAI TE TU TAOKOTAIANGA A TE VAERUA’

6. Akapeea te au Tuatua Tapu te akakite mai anga e ka uipa taokotai mai te au Kerititiano?

6 Te akakite maira te au Tuatua Tapu e ka uipa taokotai mai te au Kerititiano. (1 Kori. 14:23; Ebe. 10:24, 25) E maata atu te o maira i to te uipa taokotai ua anga i te ngai okotai, mei te au tangata rai e aere ra ki tetai makete me kore ki tetai au ngai tipoti. Meitaki rava atu te turanga o te taokotaianga tika tikai. Ka rauka ia tatou taua tu taokotaianga ra me taangaanga tatou i ta Iehova ikuikuanga e kia tuku i te vaerua tapu o te Atua kia taui i to tatou tu.

7. Eaa ra te aiteanga e ‘kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua ra’?

7 Noatu e kua akatika a Iehova i tona aronga tuatua tika tei akatainuia ei tamariki nana, e te au mamoe tuatua tika ei au oa no ratou tei akatumuia ki runga i te atinga oko o Karaiti, ka tupu ua rai te au manamanata i rotopu ia tatou e tetai ke, ia tatou e noo ra i roto i teia akatereanga o te au mea nei. (Roma 5:9; Iako. 2:23) Naringa kare, kare i reira e anoanoia te akoanga akauruia kia ‘tauturu atu i tetai e tetai ma te aroa.’ Akapeea e rauka ai i te au taeake irinaki te tu taokotaianga? Te anoanoia ra kia akatupu tatou i “te ngakau akaaka roa e te maru.” Pera katoa, te raurau maira a Paulo e kia tauta pakari tatou ‘kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua ra i te ruru o te au.’ (E tatau ia Ephesia 4:1-3.) Na te aru anga i teia akoanga te o maira te tuku anga kia akakeuia e te vaerua o te Atua e kia akatika i te reira kia akatupu i ta te reira au ua ki roto ia tatou. Te akatikatika ra taua au ua ra i te au manamanata i rotopu i tetai e tetai, kare ra mei te au angaanga rai a te kopapa, te akatakake ra ia tatou.

8. Akapeea te au angaanga o te kopapa te akatakake anga i te tangata?

8 Akara ana e akapeea “te au angaanga a te kopapa” te akatupu anga i te tu taokotai kore. (E tatau ia Galatia 5:19-21.) E akatakake ana te moeaana i te tangata e rave ra i te reira mei ia Iehova e te putuputuanga, e e akatakake ana te akaturi i te tamariki mei te au metua, e te au tokorua kare i apa mei to ratou tokorua akaipoipo. Ka riro te tu viivii ei akakino i te tu taokotaianga o tetai tangata ki te Atua e te aronga te inangaro ra iaia. Te kite ra te tangata ka tapiripiri i tetai nga apinga e ka anoanoia kia ma meitaki te nga apinga i mua ake ka tapiri ei aia i te reira. Te rave anga i tetai tu viivii ma te akama kore te  akaari maira e kare aia e akarongo ana ki ta te Atua ture tuatua tika. Te akatakake ra te au angaanga tataki tai o te kopapa i te au tangata mei tetai e tetai e mei te Atua katoa. Kare taua tu e rotai ana ki to Iehova tu.

9. Eaa te au uianga ka ui tatou kia tatou uaorai me te tauta pakari ra tatou ‘kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua’?

9 No reira, te anoanoia ra tatou tataki tai kia ui kiaia uaorai e: ‘Mei teaa rai te pakari o taku tauta anga “kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua ra i te ruru o te au ra”? Eaa taku ka rave me tupu mai te au manamanata? Ka akakite ainei au ki toku au oa i toku manamanata, te inangaro anga kia turuturu mai toku au oa iaku? Ka irinaki ainei au ki te aronga pakari kia akatikatika i toku manamanata ma te kore e tauta i te akatupu i te pirianga au ki te reira tangata? E me kite mai au e te akaapaapa ra tetai tangata iaku, ka kopae ainei au iaia kia kore maua e uriuri i te manamanata?’ Te akaari ra ainei taua au manako ra e te aru rotai ra tatou i to Iehova akakoroanga kia tavaitai akaou mai i te au mea ravarai ki roto i te Karaiti?

10, 11. (a) Mei teaa ra te puapinga kia akatupu tatou i te au ki to tatou au taeake? (e) Eaa ta tatou ka rave ei akatupu i te au?

10 Kua akakite mai a Iesu e: “E teianei, kia apai koe i taau apinga oronga ua ki te atarau, e kua manako iora koe i reira e, e ara ta to taeake ia koe na: Vaio atu i to apinga i mua i te atarau, e akamata i te aere e ongi i to taeake, ka aere ei ka apai i taau apinga. Kia rapurapu koe i te akatika taau tuatua.” (Mata. 5:23-25) Kua tata mai a Iakobo e “e ruruia oki te tuatua-tika ma te au na te aronga e akatupu i te tuatua au ra.” (Iako. 3:17, 18) No reira, kare e rauka ia tatou i te rave ua rai i te mea tika me kare tatou e au ana.

11 Ei akatutuanga, kua akakiteia mai e i roto i te au enua kua tupu ana te tamaki, tere atu e 35 patene o te enua te ka rauka i te tanutanuia naringa kare te au tangata e manamanata ana no te au ngai kua tanuia ki te au pomu. Me aruru tetai pomu, kare te aronga tanutanu e tanu ki reira, kare a te au tangata o te oire angaanga, e kare a ratou kai ei apai ki te au oire mamaata. Mei te reira rai, ka arairaiia to tatou tupuanga i te pae vaerua me kare to tatou tu e akatupu ana i te au ki to tatou au taeake. Inara me akakore viviki tatou i te ara a tetai ke e te rave anga i te au mea meitaki no ratou, ka rauka ia tatou i te akatupu i te au.

12. Akapeea te aronga pakari me tauturu mai ia tatou no te tu taokotaianga?

12 Pera katoa, ka riro te aronga pakari Kerititiano ei akakeuanga maata no te tu taokotaianga. Kua orongaia mai ratou ei tauturu ia tatou kia rauka “te akarongo okotai.” (Ephe. 4:8, 13) Me angaanga te aronga pakari i te pae ia tatou i roto i te angaanga tapu e me oronga mai ratou i te au akoanga tau tei  akatumuia ki runga i te Tuatua a te Atua, te tauturu ra ratou ia tatou kia akameitaki mai i to tatou tu. (Ephe. 4:22-24) Te kite ra ainei koe i roto i ta ratou akoanga i ta Iehova tautaanga i te akapapa ia koe no te ora i roto i te ao ou i raro ake i te tutaraanga a tana Tamaiti? E te aronga pakari e, te tauta ra ainei kotou i te akatikatika i tetai ke ma te akamanako anga i taua akakoroanga ra?​—Gala. 6:1.

“KIA TAKINGA-MEITAKI KOTOU IA KOTOU UAORAI”

13. Eaa te ka tupu mai me kare tatou e akarongo ana ki te akoanga i roto ia Ephesia 4:25-32?

13 Te akakite maira a Ephesia 4:25-29 i tetai au tu kia kopae tatou. Te kapiti maira teia i te tuatua pikikaa, te riri me kore te kope, e te tuatua viivii. Inara, kia tuatua tatou i te au tuatua meitaki e te au tuatua akamaroiroi. Me kare te reira tangata e akarongo i teia akoanga, te akariri ra aia i te vaerua o te Atua, no te mea e mana ririnui te vaerua tapu te akatupu ra i te tu taokotaianga. (Ephe. 4:30) Puapinga katoa i te taangaanga i ta Paulo i tata i muri mai no te au e te tu taokotaianga: “Kia kopae ravaia oki te maru kore, e te rotoriri, e te makitakita, e te taumāro ra, e te tuatua akakino, e te vareae, auraka takiri ïa: Kia takinga-meitaki kotou ia kotou uaorai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai, mei ta te Atua i akakore mai i ta kotou i te Mesia ra.”​—Ephe. 4:31, 32.

14. (a) Eaa te akakiteia maira e te kupu tuatua “kia takinga-meitaki”? (e) Eaa te ka tauturu ia tatou kia takinga meitaki i tetai ke?

14 Te akakite maira te kupu tuatua “kia takinga-meitaki” e kare tatou e akaari ua i te tu takinga meitaki mari ra ka anoanoia tatou kia akameitaki mai i te reira tu. E mea tau i reira kia tereni tatou ia tatou uaorai kia manako atu i te au manako o tetai ke na mua ake i to tatou! (Phili. 2:4) E tu takinga meitaki ainei i te tuatua i tetai apinga kia akakata i tetai ke me kore te ka akariro ia tatou ei tangata kite atu i tetai ke? Na te akamanako anga i teia ka riro ei tauturu ia tatou “kia takinga-meitaki” atu i tetai ke.

APII I TE AROA E TE AKANGATEITEI I ROTO I TE PAMIRI

15. Eaa te tu o ta Karaiti akonoanga i te putuputuanga ta Paulo e akakite maira i roto ia Ephesia 5:28?

15 Kua akaaite te Pipiria i to Karaiti pirianga ki te putuputuanga ki te pirianga o tetai tane ki tana vaine. Ka tauturu mai teia akaraanga ia tatou kia marama i te arataki anga ta te tane ka rave, te aroa e te takinga meitaki ka anoanoia aia kia akaari​—pera katoa te tu kauraro ta te vaine ka akaari—​i roto i te pirianga akaipoipo. (Ephe. 5:22-33) Kua tata a Paulo e: “E aroa katoa te au tane i ta ratou uaorai au vaine e tikaʼi, mei to ratou uaorai kopapa.” Eaa te aiteanga o ta Paulo e tuatua ra? (Ephe. 5:28) Te akaari maira tana au tuatua i runga akenei i to ‘te Mesia katoa aroa i te ekalesia, kua oronga iaia uaorai ei oko e kia orei i te orei anga vai na roto i te tuatua.’ Tika rai, kia rotai ua rai ki ta Iehova akakoroanga no te tavaitai akaou mai anga i te au mea ravarai ki roto i te Karaiti, kia papa ua tetai tane i te utuutu i tona pamiri i te pae vaerua.

16. Eaa te ka tupu mai me rave te au metua i ta ratou au apainga Tuatua Tapu i te kainga?

16 E mea meitaki no te au metua kia akamaara e te rave nei ratou i tetai apainga no ko mai ia Iehova. Mea tangi ra, maata i roto i teianei ao i teia tuatau e tu “aroa kore” to ratou. (2 Timo. 3:1, 3) E maata te au metua tane kare e rave ana i ta ratou au apainga​—te akatupu ra i te tu kino e te maroaroa ki ta ratou tamariki. Inara, kua ako a Paulo i te au metua tane Kerititiano e: “Auraka e akariri atu i ta kotou au tamariki ra: e apii ra ia ratou kia pakari ma te ako a te Atu [Iehova] ra.” (Ephe. 6:4) Kare e ngai ke atu mari ra i roto i te pamiri e kite ei te tamariki i te aroa e te akangateitei i te mana akaaere. Te au metua tei apii meitaki i taua au apiinga ra te aru  rotai ra ratou ki ta Iehova akaaerenga. Na te akariro anga i to tatou au kainga ei au ngai meitaki kare e tupu ana te riri, te kino e te tuatua viivii, te apii ra tatou i ta tatou tamariki i te au apiianga puapinga kia aroa e kia akangateitei i te mana akaaere. Te akapapa ra teia ia ratou kia ora mai i roto i te ao ou o te Atua.

17. Eaa te anoanoia no tatou kia patoi atu i te Tiaporo?

17 Te anoanoia ra tatou kia kite e ka patoi pakari ua mai rai te Tiaporo, tei tamanamanata mua ana i te au i te ao katoa e pini ua ake, i ta tatou au tautaanga i te rave i to te Atua anoano. Kare ekoko e kua akatupuia to Satani au akakoroanga no te mea te maata ua atura te kopaeanga, te noo kapitianga kare e akaipoipo, e te ariki anga i te au akaipoipo i rotopu i te tane e te tane. Kare tatou e aru i te tu e arikiia ra e teianei ao i teia tuatau. Ka aru ra tatou i to Karaiti akaraanga. (Ephe. 4:17-21) No reira, te akoia maira tatou kia “kakau i te rakei katoa a te Atua ra” kia patoi atu i te Tiaporo e tana au temoni.​—E tatau ia Ephesia 6:10-13.

“EI AERENGA AROA TO KOTOU”

18. Eaa ra te taviri no to tatou tu taokotaianga Kerititiano?

18 Te taviri puapinga tikai ki to tatou taokotaianga Kerititiano, ko te aroa. No te mea kua ki to tatou ngakau i te aroa no to tatou ‘okotai Atu,’ no to tatou ‘okotai Atua,’ e no tetai e tetai, ka tauta pakari ua rai tatou ‘kia vai ua rai te tu taokotaianga a te vaerua i te ruru o te au ra.’ (Ephe. 4:3-6) Kua pure a Iesu no runga i taua aroa ra e: “Kare oki au i pure ia ratou anake ua, i te aronga katoa ra te ka akarongo mai iaku i ta ratou apii anga; Kia riro ratou katoa ei okotai; mei ia koe, e taku Metua, i roto iaku nei, e mei iaku oki i roto ia koe na, kia okotai katoa ratou ki roto ia taua. . . . E kua akakite atu oki au kia ratou, e e akakite atu rai au, i toou ingoa: e ei roto ia ratou te akaperepere taau i akaperepere mai iaku ra, e ei roto au ia ratou.”​—Ioa. 17:20, 21, 26.

19. Eaa taau ka tauta i te rave?

19 Me kite mai tatou e e mea ngata tikai i te taui i to tatou tu no to tatou tu apa, kia akakeuia tatou e te aroa kia pure, mei te tata taramo rai e: “Kia tavaitai toku ngakau i te mataku anga i to ingoa.” (Sala. 86:11) E tauta ua rai tatou i te patoi atu i ta te Tiaporo tautaanga i te akatakake ia tatou mei to tatou Metua aroa e te aronga tana e akaperepere ra. Kia angaanga pakari tatou kia ‘aru i te Atua, mei te tamariki akaperepere ra; ei aerenga aroa ra’​—i roto i te pamiri, ta tatou angaanga orometua, e i roto i te putuputuanga.​—Ephe. 5:1, 2.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 29]

Akaruke anga i tana apinga oronga ki te atarau, kua aere aia i te akaau ki tona taeake

[Tutu i te kapi 31]

E te au metua, apii i ta kotou tamariki kia akaari i te tu akangateitei