Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“E Mataku Oki au Iaai?”

“E Mataku Oki au Iaai?”

 “E Mataku Oki au Iaai?”

“Tupu ua mairai te tamaki iaku nei, e irinaki anga ïa toku i reira.”​—SALA. 27:3.

AKAPEEA TEIA AU IRAVA I RARO AKENEI ME TAUTURU IA KOE KIA KORE E MATAKU?

Salamo 27:1

Salamo 27:4

Salamo 27:11

1. Eaa te au uianga ta Salamo 27 ka tauturu mai ia tatou kia marama?

EAA ra ta tatou angaanga tutuanga i maata mai ei, noatu e te kino ua atura te au turanga i teianei ao? Eaa ra tatou i oronga ua ai i to tatou taime e te maroiroi noatu te kino atura te turanga pae moni o te manganui? Akapeea tatou e vai mataku kore ei me te mataku ra te manganui i te ka tupu mai a te tuatau ki mua? Te oronga maira tetai imene akauruia a te Ariki ko Davida, tei tataia i roto ia Salamo 27, i te au pauanga kia tatou.

2. Eaa ta te mataku ka rave ki tetai tangata, inara eaa te akapapu anga ka rauka mai ia tatou?

2 Kua akamata a Davida i teia taramo na teia au tuatua e: “Ko Iehova toku mārama e toku ora: koai oki taku e mataku atu? ko Iehova te maroiroi o toku ora; e mataku oki au iaai?” (Sala. 27:1) Ka akaparuparu te mataku i tetai tangata kia kore aia e rave i tetai apinga. Inara kare tetai e irinaki ana kia Iehova e mataku. (1 Pete. 3:14) Me akariro tatou ia Iehova ei punanga ketaketa no tatou, ‘ka noo meitaki ua tatou ma te ora; e te mataku kore i te kino.’ (Mase. 1:33; 3:25) No teaa ra?

“KO IEHOVA TOKU MĀRAMA E TOKU ORA”

3. Teea tu i riro ei a Iehova ei marama no tatou, e eaa ta tatou ka rave?

3 Me karanga te Pipiria e “ko Iehova toku mārama,” tera te aiteanga na Iehova e apii maira i te tuatua mou kia tatou. (Sala. 27:1) Penei ka turama mai te marama i te kino me kore i tetai apinga i mua ia tatou, inara kare e rauka i te marama i te akaatea atu i te reira. Ka rauka ra ia tatou i te kopae atu i te kino. Na roto katoa i taua tu ra, te akakite maira a Iehova kia tatou i te aiteanga o te au mea e tupu ra i teianei ao. Te akamatakite maira aia i te au tu kino o teia akatereanga o te au mea nei. Kua oronga mai aia i te au kaveinga Pipiria te ka tauturu ia tatou, inara e mea tau kia taangaanga tatou i ta tatou i apii mai. Me rave  tatou i te reira, ka maata atu to tatou tu pakari i to tatou au enemi me kore i to tatou au puapii.​—Sala. 119:98, 99, 130.

4. (a) Eaa ra i rauka ai ia Davida i te tuatua papu tikai e: “Ko Iehova toku . . . ora”? (e) I teea tuatau ka riro ei a Iehova ei akaora no tatou?

4 Te akaari maira ta Davida au tuatua i roto ia Salamo 27:1 e kua maara iaia e akapeea a Iehova te akaora mai anga iaia i te au tuatau i topa. Ei akatauanga, kua akaora mai a Iehova iaia mei “te vaevae o te liona, e te vaevae o te daba.” Kua tauturu katoa a Iehova iaia kia tamate atu i te tuputupua ko Golia. Muri mai, kua tauta te Ariki ko Saula i te ko ia Davida ki te korare, inara kua akaora mai a Iehova iaia i te au taime ravarai. (1 Samu. 17:37, 49, 50; 18:11, 12; 19:10) No reira rai a Davida i tuatua papu tikai ei e: “Ko Iehova toku . . . ora”! Ka riro akaou mai a Iehova ei akaora no tona au tavini, mei tana rai i rave kia Davida. Akapeea ra? Na te akaora anga i tona aronga akamori na roto i te “mate maata.”​—Apo. 7:14; 2 Pete. 2:9.

AKAMAARA I TE AU MEA TAAU I AUTU ANA

5, 6. (a) Akapeea ta tatou akamaara anga i te tauturu anga ia tatou kia akatupu i te tu mataku kore? (e) Eaa ra i tau ei kia akamaara tatou e akapeea a Iehova i te tauturu anga i tona iti tangata i te tuatau i topa?

5 Kua akakiteia mai kia tatou tetai tumu puapinga no te akatupu anga i te tu mataku kore i roto ia Salamo 27:2, 3. (E tatau.) Kua maara ia Davida i te au taime te akaora mai anga a Iehova iaia. (1 Samu. 17:34-37) Kua oronga mai taua au akamaara anga ra i te irinaki anga papu kiaia, kia akakoromaki i te au turanga kino tikai. Te maara katoa ra ainei ia koe te reira mei te au mea i tupu ana kia koe? Ei akatauanga, kua pure akatenga ana ainei koe no tetai manamanata kare koe e mataora ana, e kua oronga mai a Iehova i te pakari me kore i te maroiroi kia koe kia akakoromaki i taua manamanata ra? Me kore, te maara ra ainei ia koe te akaateaia anga te au arairai anga no te tavini anga iaia ma te rekareka, me kore te orongaia mai anga tetai au atianga ou no te angaanga tutuanga? (1 Kori. 16:9) Eaa i reira toou manako i teianei me akamanako koe i taua au tupuanga ra? Kare ainei e ka akapapu ua mai rai taua au akamaara anga kia koe e ka tauturu mai a Iehova ia koe kia autu katoa atu i te au arairai anga me kare te au turanga kino?​—Roma 5:3-5.

6 Akapeea me te inangaro ra tetai kavamani ririnui i te takore atu i te akaaerenga o te Au Kite o Iehova? E maata te au tangata i teia tuatau tei tauta ana i te rave i te reira,  kare ra i rauka ana ia ratou. Te akamaara anga i ta Iehova tauturu anga i tona iti tangata i te tuatau i topa, ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te ka tupu mai a te tuatau ki mua.​—Dani. 3:28.

ARIKI REKAREKA I TE AKAMORIANGA MOU

7, 8. (a) Kia tau ki ta Salamo 27:4, eaa ta Davida i pati kia Iehova? (e) Eaa te iero maata pae vaerua o Iehova, e akapeea tatou me akamori i reira?

7 Tetai tuanga puapinga no te tu mataku kore, koia oki to tatou inangaro i te akamorianga mou. (E tatau ia Salamo 27:4.) I to Davida tuatau, ko “te are o Iehova” te tapenakara. Na Davida uaorai i rave i te au akanoonooanga no te iero manea tikai ta tana tamaiti ko Solomona ka akatu. E anere mataiti i muri mai, kua akakite a Iesu e kare e umuumu akaouia kia raveia te akamorianga tau kia Iehova i ko i tetai are mekameka tei akameitakiia e te Atua. (Ioa. 4:21-23) Kua akakite mai te apotetoro ko Paulo i roto ia Ebera pene 8 ki te 10 e kua tupu mai tetai iero maata pae vaerua i to Iesu papetitoia anga i te mataiti 29 T.N., te oronga anga aia iaia uaorai kia rave i to Iehova anoano. (Ebe. 10:10) Na Iehova i akapapa i teia iero maata pae vaerua kia rauka ia tatou i te pure ma te tau ki te Atua, na te tuku anga i to tatou akarongo ki roto i te atinga oko o Iesu. Akapeea tatou me akamori i ko i teia iero? Na te pure anga “ma te ngakau pikikaa kore, ma te akarongo mou tikai”; te akakite ngaueue kore anga i to tatou manakonakoanga ki te katoatoa; te akamanako anga e te akamaroiroi anga i te au taeake akamori me uipa putuputu mai tatou i te ngai o ta tatou au uipaanga a te putuputuanga e i te tuatau akamorianga a te ngutuare. (Ebe. 10:22-25) Te ariki rekareka anga i taua akanoonooanga ra no te akamorianga mou, ka akaketaketaia tatou i teia tuatau openga.

8 I te ao katoa, te akamaata nei te au tavini akarongo mou o Iehova i ta ratou angaanga orometua, te apii anga i te au reo ou, e te neke anga ki te au ngai te anoano maataia ra te aronga tutu aere o te Patireia. Te akaari maira ta ratou e rave ra, mei te tata taramo rai, e e tai ua rai a ratou mea ka pati kia Iehova. Te inangaro ra ratou i te akameitakianga a Iehova e kia piri atu ki roto i te angaanga tapu noatu eaa te ka tupu mai.​—E tatau ia Salamo 27:6.

IRINAKI I TA TE ATUA TAUTURU

9, 10. Eaa te aiteanga o te akapapuanga i roto ia Salamo 27:10?

9 Kua akataka tika mai a Davida i tona irinaki maata i ta Iehova tauturu na te tuatua anga e: “Akaruke ua toku metua tane e toku metua vaine iaku, ei reirā Iehova e rave mai ei iaku.” (Sala. 27:10) Penei ka akamanako tatou i ta tatou i tatau ana i roto ia 1 Samuela pene 22 e kare te nga metua o Davida i akaruke ana iaia. Maata rai te au tangata i teia tuatau tei akarukeia e to ratou pamiri. Inara, maata tei kopaeia e kua rauka mai ia ratou tetai tauturu anga e te paruruanga aroa a te putuputuanga Kerititiano.

10 I te mea e kua papa ua a Iehova i te turuturu i tona au tavini me kua kopaeia ratou e tetai pae, kare ainei e ka tauturu katoa aia ia ratou i roto i te au tuatau manamanata? Ei akatauanga, me ka manamanata tatou i te akono anga i to tatou pamiri i te pae materia, te maara ra ainei ia tatou e ka tauturu mai a Iehova ia tatou? (Ebe. 13:5, 6) Te marama ra aia i te au turanga e te au anoano katoatoa o tona au tavini tiratiratu.

11. Eaa te manako o tetai ke me akaari tatou e te irinaki ra tatou kia Iehova? Akatutu mai.

11 Akamanako ana i to Victoria turanga, e vaine apii Pipiria i Riperia. Iaia e vaitata ra no te papetitoanga, kua akaruke te tangata i noo kapiti ana aia, iaia e tana nga tamariki e toru. Noatu e kare o ratou are e kare ana angaanga, kare aia i akamutu ana i tana apii Pipiria. Muri ake i to Victoria papetitoanga, kua kitea mai e tana tamaine e 13 ona mataiti tetai pute moni. Kia kore e timataia, kare raua i tare ana  i te moni. Mari ra, kua kimi viviki atu raua i te vaeau nana te pute moni. Kua akakite aia kia raua e naringa e aronga tiratiratu te au tangata ravarai mei te Au Kite rai o Iehova, ka meitaki atu teianei ao e ka maata atu te au. Kua akaari atu a Victoria ki te vaeau i ta Iehova taputou no tetai ao ou, mei roto mai i te Pipiria. Mataora tikai te vaeau i to Victoria tu tiratiratu e kua oake atu aia i tetai aka moni mei roto mai i te pute moni tei kiteaia mai. Tika rai, no te irinaki pu anga ki to Iehova tu kite i te akono ia ratou, kua kiteaia mai te Au Kite o Iehova ei aronga tiratiratu.

12. Eaa ta tatou e akaari ra me tavini ua rai tatou ia Iehova noatu ka ngere tatou i tetai apinga? Akatutu mai.

12 Me kore, akamanako ana i to Thomas manako, e papuritia aia kare i papetitoia ake no Tiera Reone mai. Kua akamata aia i te angaanga ei puapii i tetai apii tua rua, inara kare aia i tutakiia mai ana vaitata rai e tai mataiti. Eaa ta Thomas ka rave i mua ake ka tutakiia mai ei tana moni angaanga e te moni ta te apii i kaiou kiaia? Ka aravei aia i te orometua, te akaaere maata no te apii. Kua karanga te orometua e kare te irinakianga a te Au Kite o Iehova e rotai ana ki ta te apii. Kua maro aia ia Thomas kia iki i tana angaanga me kore i tona au irinakianga tei akatumuia ki runga i te Pipiria. Kua akaruke a Thomas i taua angaanga ra noatu kare i tutakiia mai tana moni angaanga. Muri mai, kua rauka mai ia Thomas tetai angaanga ke, te ripea anga i te au ratio e te au terepaoni apaipai aere. Maata te au akaraanga te akaari maira e me irinaki tatou ia Iehova, kare rava tatou e mataku e ka ngere tatou i tetai au mea e anoano ra tatou. No te mea na Iehova i anga i te au mea ravarai e e paruru ua ana aia i tona iti tangata, kua kite tatou e ka akono aia ia tatou.

13. Akapeea te angaanga tutuanga i te Patireia te tere meitaki anga ki mua i roto i te au enua kare e maata ana te au apinga materia?

13 I te au enua e manganui e ngata tikai te au turanga o te oraanga, inara te angaanga maroiroi ra te aronga akakitekite aere i te Patireia. No teaa ra? Kua tata tetai opati manga e: “Maataanga o te au tangata ngutuare tei ariki mai i te apii Pipiria kare ratou e angaanga ana, no reira maata atu to ratou taime i te apii i te au ra. Maata katoa te taime o te au taeake i te tutu aere. I te au ngai kino tikai te turanga, kare e anoanoia kia akakiteia atu ki te au tangata e tei roto tatou i te tuatau openga; te kite nei ratou i te au turanga kino takapini ia ratou.” Kua tata tetai mitinari tei tavini ana e 12 tuma mataiti i roto i tetai enua e apii ana te au papuritia e toru me kore maata atu te au apii Pipiria e: “I te mea e oraanga mama ua to te au papuritia e kare e tamanamanata anga, no reira maata atu to ratou taime i te rave i te angaanga tutuanga e te angaanga apii Pipiria.”

14. Teea au tu ka paruru ei te Atua i te urupu tangata?

14 Kua taputou mai a Iehova e ka tauturu, ka paruru e ka akaora aia i tona iti tangata  ei pupu i te pae kopapa e te pae vaerua, e kia irinaki tatou iaia. (Sala. 37:28; 91:1-3) E urupu tangata maata tikai tetai te ka ora mai i te “mate maata.” (Apo. 7:9, 14) No reira ka paruruia taua urupu ra, ei pupu, kia kore e takoreia atu i te tuatau openga. Ka orongaia kia ratou te au mea ravarai ta ratou e anoano ra kia akakoromaki i te au timataanga e kia paruruia to ratou pirianga kia Iehova. Me tupu mai te mate maata, ka paruru ua rai a Iehova i tona iti tangata.

“E APII MAI KOE, E IEHOVA, I TOOU RA ARATAA”

15, 16. Akapeea tatou e puapinga ai me akarongo tatou ki te apiianga a te Atua? Akatutu mai.

15 Kia vai mataku kore ua rai, ka anoanoia tatou kia apiiia mai e te Atua. Kua kiteaia mai teia mei ta Davida pati akatenga anga e: “E apii mai koe, e Iehova, i toou ra arataa, e arataki iaku na te arataa tikai, no toku nei au enemi.” (Sala. 27:11) Te aru rotai anga ki teia pure, te anoanoia ra tatou kia akarongo meitaki ki te aratakianga a te Pipiria tei orongaia mai kia tatou na roto i ta Iehova akaaerenga e kia taangaanga viviki i te reira. Manganui tei aru i te akoanga meitaki kia akamama mai i to ratou oraanga. Kua tutaki ratou i ta ratou au kaiou e kua oko i te au mea kare ratou e anoano. Te kino anga te turanga pae moni, kare ratou i manamanata ana no runga i te au apinga kare e rauka ia ratou i te tutaki, kua rauka ra ia ratou i te akamaata atu i ta ratou angaanga orometua. E meitaki no tatou tataki tai kia ui kia tatou uaorai e: ‘E taangaanga viviki ana ainei au i te au mea ravarai taku i tatau ana i roto i te Pipiria e i roto i te au puka a te pupu tavini akono meitaki e te pakari, noatu e ngata tikai iaku i te rave i te reira?’​—Mata. 24:45.

16 Me tuku tatou ia Iehova kia apii mai e kia akakite mai kia tatou i te arataa o te tuatua tika, kare tatou e mataku. Te tauta anga tetai painia tamou i Marike kia rauka mai tetai turanga teitei i te angaanga ei tauturu iaia kia akono i tona pamiri i roto i te angaanga tavini anga tamou, kua akakite mai tona manitia e kare e rauka iaia taua turanga ra no te mea kare ona tiporoma no te apii koreti. Kua tupu ainei teia kia koe, ka tataraara ainei koe e kua iki koe i te tavini anga tamou e kare i aere ana ki te apii teitei? E rua epetoma i muri mai, kua akaateaia mai taua manitia ra mei tana angaanga, e kua ui atu tetai manitia ke mai ki te taeake i tona akakoroanga. Kua akamarama atu aia e e nga orometua tamou raua ko tana vaine no te Au Kite o Iehova e te inangaro ra raua kia rave ua rai i te reira angaanga. I mua ake ka akakite atu ei te taeake i tetai apinga ke mai, kua tuatua mai te manitia e: “No reira rai koe i tuke ei! I mua ake ka mate ei toku metua tane, e rua nga vaine no ta kotou akonoanga tei aere mai e kua tatau i te Pipiria kiaia i te au ra ravarai. Kua taputou au kiaia e me tae mai tetai tuatau i te tauturu i tetai o te Au Kite o Iehova, ka rave au i te reira.” I tera mai popongi, kua orongaia ki teia taeake te ngai angaanga ta te manitia mua kare i oronga ana kiaia. Tika rai, me tuku tatou i te anoano o te Patireia na mua i roto i to tatou oraanga, ka akono ua rai a Iehova i tana i taputou mai e kare tatou e ngere i tetai apinga materia.​—Mata. 6:33.

PUAPINGA TE AKARONGO E TE MANAKONAKOANGA

17. Eaa te ka tauturu ia tatou kia kore e mataku i te tuatau ki mua?

17 Kua akamarama mai a Davida i te puapinga no te akarongo e te manakonakoanga na te karanga anga e: “Te manako nei au e rauka iaku te meitaki o Iehova, i te enua o tei ora nei”! (Sala. 27:13) Tika rai, teiea ra tatou naringa kare te Atua i oronga mai i te manakonakoanga kia tatou, e te ariki rekareka anga i te au mea tei uriuriia i roto ia Salamo 27! No reira, kia pure ua rai tatou kia Iehova no te maroiroi e kia akaora mai aia ia tatou mei ia Aramakito.​—E tatau ia Salamo 27:14.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 23]

Akamaroiroia a Davida te akamaara anga i ta Iehova au ravenga no te akaoraanga

[Tutu i te kapi 25]

Kite ra ainei tatou i te tu ngata i te pae moni ei atianga kia akamaata atu i ta tatou angaanga orometua?