Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Tuatua Aere Ratou i ta te Vaerua Tapu i Tuku Mai’

‘Tuatua Aere Ratou i ta te Vaerua Tapu i Tuku Mai’

 ‘Tuatua Aere Ratou i ta te Vaerua Tapu i Tuku Mai’

‘Kare oki to te inangaro o te tangata i tae mai ei te totou i taito ra; ko te au tangata tapu ra o te Atua tei tuatua aere i ta te vaerua tapu i tuku mai kia ratou ra.’​—2 PETE. 1:21.

AU MANAKO KIA URIURIIA

Akapeea te karere a te Atua te orongaia anga na roto i te vaerua tapu ki te aronga tata Pipiria?

Eaa te au akapapuanga e e mea akauruia mai te Pipiria e te Atua?

Eaa taau ka rave i te au ra no te akono tamou anga i toou tu ariki rekareka no te Tuatua a te Atua?

1. Eaa ra tatou ka anoano ei i te Tuatua akauruia a te Atua?

NOEA mai tatou? Eaa to tatou akakoroanga i konei? Ka aere tatou kiea? Eaa ra teianei ao i riro ei mei teia rai? Eaa te ka tupu kia tatou me mate tatou? Te ui nei te au tangata takapini i teianei ao i teia au uianga. Akapeea tatou e kite ei i te au pauanga ki teia au uianga e tetai atu au uianga puapinga me kare a tatou Tuatua akauruia a te Atua? Naringa kare te au Tuatua Tapu, ka aru ua atu tatou i ta tatou uaorai i kite mai ei arataki ia tatou. Me te riro ra ta tatou i kite mai ei arataki ia tatou, te aru ra ainei tatou i te tu manako o te tata taramo no runga i “te ture a Iehova”?​E tatau ia Salamo 19:7.

2. Eaa te ka tauturu ia tatou kia ariki rekareka i te Pipiria ei apinga aroa no ko mai i te Atua?

2 Mea tangi ra, kua tuku tetai pae i to ratou inangaro mua no te tuatua mou Pipiria kia paruparu. (Akaaite ia Apokalupo 2:4.) Kare ratou i aru ana i te mataara e mareka mai ei a Iehova. (Isa. 30:21) Auraka te reira e tupu kia tatou. Ka rauka e ka tauta katoa tatou i te ariki rekareka i te Pipiria e ta te reira au apiianga. E apinga aroa e te puapinga te Pipiria no ko mai i Tei Anga mai ia tatou. (Iako. 1:17) Eaa te ka tauturu ia tatou kia ariki oonu i “te tuatua a te Atua”? Kia akamanako e akapeea te aronga tata Pipiria te aratakiia anga kia tata i te au Tuatua Tapu. Kapiti mai, kia akamaara i te au akapapuanga e e mea akauruia mai te reira. Ka riro te reira i te akakeu ia tatou kia tatau i te Tuatua a te Atua i te au ra e kia taangaanga i ta te reira au akoanga.​—Ebe. 4:12.

‘TUATUA AERE I TA TE VAERUA TAPU I TUKU MAI’​—AKAPEEA RA?

3. Akapeea te au peroveta e te aronga tata Pipiria te ‘tuatua aere anga i ta te vaerua tapu i tuku mai’?

3 Tere atu i te 1,610 mataiti​—mei te mataiti 1513 M.T.N. ki te mataiti 98 T.N.—​mei tetai 40 tangata tukeke tei tata i te Pipiria. E au peroveta tetai pae ‘tei tuatua aere i ta te  vaerua tapu i tuku mai.’ (E tatau ia 2 Petero 1:20, 21.) Te akamarama maira te kupu tuatua Ereni i ‘tei tuatua aereia’ ki te “akakite aere anga me kore te apai anga mei tetai ngai ki tetai,” e ka rauka te reira “kia taikuia na roto i te au tu tukeke: na te neke anga, akatereia ki tetai ngai, e te tuku anga kia akanekeia.” * Kua taangaanga a Angaanga 27:15 i te reira na te akataka mai anga i tetai poti tei nekeia me kore tei akatereia e te matangi ki tetai ngai ke. No reira, kua rauka i te au peroveta e te aronga tata Pipiria i te ‘tuatua aere i ta te vaerua tapu i tuku mai,’ koia oki kua tuatua mai te Atua kia ratou, e kua akakeu e kua arataki ia ratou na roto i tona vaerua tapu. Me koia ia, kua tata ratou i te au manako o te Atua, kare i to ratou. Tetai taime kare te au peroveta e te aronga tata i marama i te aiteanga o ta ratou i totou me kore i tata mai. (Dani. 12:8, 9) Ae, ko “te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua” e kare e manako tangata i o mai ana ki roto.​—2 Timo. 3:16.

4-6. Na teea au mataara te oronga anga a Iehova i tana karere ki te aronga tata Pipiria? Akatutu mai.

4 Akapeea te karere a te Atua te orongaia anga ki te aronga tata Pipiria na roto i te vaerua tapu? Kua rauka ainei ia ratou te au tuatua tikai me kore te au manako ua, kia tata ratou i te reira ki roto i ta ratou uaorai au tuatua? Akamanako ana e akapeea tetai tangata pitiniti te tata anga i tetai reta. Me e puapinga te au tuatua tikai, ka tata aia i te reta me kore ka tuatua aia i te au manako tataki tai ki te tekeretere. Ka taipu te tekeretere i te reira, e ka taina te tangata pitiniti i tona ingoa ki runga i te reta. Tetai au taime, ka oronga ua aia i te au manako maata, e ka tata te tekeretere i te reta na roto i te tu e te aerenga tuatua tana i matau. Ka tatau meitaki te tangata pitiniti i te reta e ka oronga i te reira ki te tekeretere kia rave i tetai au tauianga e anoanoia ra. E oti, ka taina aia i tona ingoa ki runga i te reta kia kiteaia mai e no ko mai te reta iaia.

5 Na roto katoa i te reira tu, kua tata mai “te rima o te Atua” i tetai tuanga o te Pipiria. (Exo. 31:18) Kua akataka katoa mai a Iehova i te au tuatua ki te tangata tata, me e puapinga tikai te au tuatua. Ei akaraanga, ka tatau tatou i roto ia Exodo 34:27 e: “Kua tuatua mairā Iehova kia Mose, E tata koe i taua tuatua nei; ko te tu oki teia o te tuatua o te koreromotu, taku i papau kia koe, e kia Iseraela nei.” Kua akakite katoa a Iehova ki te peroveta ko Ieremia e: “Ka tata koe i te au tuatua katoa taku i karanga atu kia koe ra ki roto i te buka.”​—Iere. 30:2.

6 Maataanga o te taime, kua oronga temeioia te au manako, kare i te au tuatua tikai, ki roto i te au ngakau e te au manako o te aronga tata Pipiria, te akatika anga ia ratou uaorai kia iki i te au tuatua ka arikiia mai. “Kua kimi te Orometua kia kitea te tuatua te ka ārikiia ra: e ko tei tataia ra, e mea tiratiratu ïa, e te tuatua-mou,” i akakite mai ei a Koheleta  12:10. “Kua kitea puia e [te tangata tata Evangeria ko Luka] te au tuatua katoa mei muatangana mai, manako akenei e, e mea tika kia tata akapapa atu i taua tuatua ra.” (Luka 1:3) Kua akapapu mai te vaerua o te Atua e kare te tu apa o te tangata e takino i tana karere.

7. Akapeea te pakari o te Atua te kiteaia anga te taangaanga anga aia i te au tangata kia tata i te Pipiria?

7 Kua kiteaia mai te pakari maata o te Atua, te taangaanga anga aia i te au tangata kia tata i te Pipiria. Kua akakite mai te au tuatua i te au manako, e te au manako ngakau katoa. Akapeea ra me kua taangaanga a Iehova i te au angera kia tata mai i te Pipiria? Ka rauka ainei ia ratou i te oronga mai i te au tu manako tangata mei te tu mataku, mii e te tu mareka kore tei matauia e te au tangata? Na te akatika anga i te au tangata apa kia iki i te au tuatua o te au manako tei rauka mai ia ratou na roto i te vaerua tapu, kua oronga mai te Atua i tana karere ma te tu maana, tukeke te tu, e te akakeu ra i te au manako e te au ngakau o te tangata ra!

AKARA I TE AKAPAPU ANGA

8. Eaa ra i karangaia ai e kare te Pipiria i te puka mei tetai atu au puka akonoanga rai?

8 Maata te au akapapu anga e ko te Pipiria te Tuatua akauruia a te Atua. Kua akamatau te Pipiria ia tatou ki te Atua tei kare rava tetai atu puka akonoanga i rave ana. Ei akaraanga, te akakite maira te au puka a te Akonoanga Initu no runga i te au peu akonoanga, au manako tangata, au tua maani ua e te au ture no te tu akono tau. Te akamarama maira te au puka a te Akonoanga Buda i te au ture ka anoanoia te au orometua mongoka e te au paretenia kia aru. Te akamarama katoa maira te reira i te au apiianga a te Akonoanga Buda. Kare a Buda i karanga ana e e atua aia, e kare aia i taiku maata ana i te Atua. Te akakite maira te au tataanga a te apiianga Confucianism, i te au mea i tupu ana, te au ture akono tau, te au mea manamana e te au imene. Te apii katoa ra te puka a te Akonoanga Itirama e e tai rai Atua e kua kite aia i te tuatau ki mua e te akatere ra aia i te au mea e tupu ra, inara kare te reira e taiku ana i te ingoa o te Atua, ko Iehova, tei tataia e tauatini ua atu taime i roto i te Pipiria.

9, 10. Eaa ta tatou ka kite mai no runga i te Atua i roto i te Pipiria?

9 Kare te maataanga o te au puka akonoanga i taiku maata ana i te Atua, te akamatau nei ra te Pipiria ia tatou ki te Atua ko Iehova e tana au angaanga. Te tauturu nei te reira ia tatou kia kite i te au tu tukeke o te Atua. Te akakite maira te Pipiria i te Atua ei Atua mana maata rava, pakari, e te inangaro maira ia tatou. (E tatau ia Ioane 3:16; 1 Ioane 4:19.) Te akakite katoa maira te Pipiria e: “Kare te Atua e akono i te tu o te tangata: Ko te mataku ra iaia, e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.” (Anga. 10:34, 35) Te akapapu maira te vai anga o te Pipiria e e tika rai teia au tuatua. Kua akakite mai te aronga apii reo e i roto i tetai 6,700 reo e tuatuaia ra i teianei ao i teia tuatau, mei tetai 100 o taua au reo ra te tuatuaia ra e tetai 90 patene o te au tangata i te ao nei. Kua uriia te Pipiria i te katoaanga me kore i tetai tuanga ua ki roto i tetai au 2,400 reo. Maata anga o te tangata i teianei ao kua rauka ia ratou i te tatau i tetai tuanga o te reira.

 10 Kua tuatua a Iesu e: “Te angaanga ua nei rai toku Metua, ka angaanga katoa oki au.” (Ioa. 5:17) ‘Mei tupua roa mai e tuatau ua atu te Atua ko Iehova.’ No reira akamanako ana i te au mea ravarai tana i rave ana! (Sala. 90:2) Te akamatau nei te Pipiria ia tatou ki te au angaanga a te Atua i te tuatau i topa, e i teia tuatau, e te akakite maira eaa tana ka rave a te tuatau ki mua. Kua apii katoa mai te au Tuatua Tapu kia tatou i te au mea ka mareka e ka akamareka kore iaia, e akapeea katoa tatou me akavaitata atu kiaia. (Iako. 4:8) Auraka tatou e tuku i tetai atu aruaruanga o te au apinga me kore tetai au manamanata ei akatakake ia tatou mei iaia.

11. Eaa te au manako pakari tukeke e te tika i roto i te au kapi o te Pipiria?

11 Te akakite maira te au mea pakari maata e te tu tika o te Pipiria e no ko mai te puka i te Tumu Korero tei teitei atu i te tangata. Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Koai oki tei kite i te manako o Iehova, e e apii atu aia iaia?” (1 Kori. 2:16NW) Kua akatumuia taua irava ra ki runga i ta te peroveta ko Isaia i ui ki te aronga i tona tuatau e: ‘Koai tei aite ki te vaerua o Iehova; mei te mea koia tona tumu korero i apii atu ei kiaia?’ (Isa. 40:13) Te pauanga, kare rava e tangata. No reira rai i meitaki roa atu ei te taangaanga anga i te au akoanga Tuatua Tapu no te akaipoipo, te tamariki, tamataoraanga, pirianga oa, angaanga pakari, tu tika, e te tu akono tau! Kare rava te Pipiria e oronga mai ana i tetai akoanga kino. Tetai tua, kare o te tangata kite pakari i te oronga mai i te au akoanga te ka angaanga i te au taime. (Iere. 10:23) E taui e e akaou uaia ana ta ratou akoanga me kite ratou e kua tarevake te akoanga mua. “Te au manako o te tangata nei,” i akakite ei te Pipiria “e mea puapinga kore anake ïa.”​—Sala. 94:11.

12. Akapeea tetai au tangata te tauta anga i te takore i te Pipiria?

12 Kua kitea katoaia mai tetai atu akapapuanga e ko te Atua mou Tei Tata mai i te Pipiria, mei ta te tuatua enua i akakite mai e e maata te au tauta anga kia takoreia te karere a te Atua. I te mataiti 168 M.T.N., kua tauta te Ariki o Suria ko Anetioka IV i te tutungi i te au puka Ture tei akauruia. Kua akaue te Emepera o Roma ko Diocletian kia takoreia te au ngai uipaanga o te au Kerititiano e kia tutungiia ta ratou au Tuatua Tapu tei tataia i te mataiti 303 T.N. Kua tupu ua atu te takoreanga no tetai raungauru mataiti. Muri ake i te 11 anere mataiti, kua tauta te au orometua pope i te akamutu i te akatotoa anga o te au tuatua mou Pipiria, te arai anga i te au urianga o te au Tuatua Tapu i roto i te au reo ka marama te iti tangata. Noatu ta Satani e ta tona aronga turuturu au tauta anga, te vai nei rai te Pipiria i teia tuatau. Kare rava a Iehova i akatika ana i tetai tangata kia takore atu i tana apinga aroa ki te au tangata.

AU AKAPAPUANGA TEI IRINAKIIA E TE MANGANUI

13. Eaa te au akapapu anga e e mea akauruia mai te Pipiria?

13 Tetai atu au akapapuanga e e mea akauruia mai te Pipiria: tona tu rotai, akapapu anga a te taineti, akatupuanga o te au totou, te tu tika, te mana no te tauianga i te oraanga, te tau ra ki te tuatua enua, e te au pauanga mataora no te au uianga e taikuia ra i te parakarapa 1. Akamanako ana eaa tei tauturu i tetai pae kia kite e no ko mai te Pipiria i te Atua.

14-16. (a) Eaa tei akapapu ki tetai tangata Mutiremi, tamaine Initu e tetai vaine kare e irinaki ana i te Atua e no ko mai te Pipiria i te Atua? (e) Eaa te au akapapu anga taau ka taangaanga i te ngai tutuanga e e mea akauruia mai te Pipiria e te Atua?

14 Kua mamaata mai a Anwar * i roto i te Akonoanga Mutiremu i tetai enua i te tua Itinga Rotopu. Iaia e noo ra no tetai tuatau poto ua i te Pae Tokerau o Marike, kua atoro mai te Au Kite o Iehova iaia i tona kainga. Kua karanga aia e, ‘I taua taime ra, papu kore toku manako i te au akonoanga Kerititiano  no te au kino ta te au Akonoanga i rave ana i mua ana. Inara e mataora ana au i te apii, no reira kua ariki au i tetai apii Pipiria.’ Kare i roa ana, kua oki a Anwar ki tona ipukarea e kare i aravei akaou ana i te Au Kite. Tetai au mataiti i muri mai, kua neke aia ki Europa, kua akamata akaou aia i tana apii Pipiria e kua karanga e: “Kua riro te akatupuanga o te au totou Pipiria, te tu rotai o te au Tuatua Tapu, te tu manako aiteite i roto i te Pipiria, e te aroa i rotopu i te aronga akamori o Iehova i te akapapu mai kiaku e ko te Pipiria te Tuatua a te Atua.” Kua papetitoia a Anwar i te mataiti 1998.

15 No roto mai a Asha, e 16 ona mataiti, i tetai pamiri Initu maroiroi. Kua karanga aia e, “E pure ua ana au me aere au ki te iero me kore me e au manamanata toku, inara kare rava au e manako ana i te Atua me meitaki ua toku oraanga.” Kua karanga katoa aia e: ‘Inara, te topapa mai anga te Au Kite o Iehova i toku ngutupa, kua taui takiri toku oraanga.’ Kua apii a Asha i te Pipiria e kua kite mai i te Atua ei Oa nona. Eaa tei akapapu kiaia e e mea akauruia mai te Pipiria e te Atua? Kua akamarama mai aia e: “Kua pau mai te Pipiria i te au uianga ravarai taku i ui ana. Kua tauturu mai te reira iaku kia irinaki i te Atua noatu kare au e kite mata ana iaia​—ma te kore e aere ki te iero e kia tupou ki mua i te itoro.”

16 Kua utuutuia mai a Paula i roto i te Akonoanga Katorika, te mapu mai anga ra aia kare aia e irinaki ana e e Atua tetai. Inara kua tupu mai tetai apinga. Kua akakite mai aia e: ‘Kua aravei au i tetai oa kare au i kite ana no tetai au marama. I piri ana maua i mua ana ki te au tangata e akaroaroa ana i to ratou rouru e te kai apinga akakona. Inara kua taui aia i tona tu. Kua varu aia i tona uruuru vaa, kua pakoti i tona rouru, e e akara anga mataora ia ra aia. Kua ui atu au e eaa tei tupu kiaia e noea mai aia. Kua karanga mai aia e kua apii te Au Kite o Iehova i te Pipiria kiaia e kua akamata aia i te tutu mai kiaku.’ Te kite anga a Paula e kua taui te tuatua mou Pipiria i teia tangata kare i irinaki ana ki te Atua i mua ana, kua ariki aia i te Pipiria ei mea akauruia mai e te Atua.

“E LAMEPA TAAU TUATUA I TOKU NEI VAEVAE”

17. Eaa ta te tatau anga i te Tuatua a te Atua i te au ra e te akamanako oonu anga i te reira ka akatupu kia tatou?

17 E apinga aroa umere tikai te Pipiria ta Iehova i oronga mai na roto i tona vaerua tapu. Kia mataora tikai i te tatau anga i te reira i te au ra, e ka maata atu toou inangaro i te reira e i Tei Tata mai i te reira. (Sala. 1:1, 2) Akamata i te au apiianga na roto i te pure, te patianga i te vaerua o te Atua kia arataki i toou manako. (Luka 11:13) Tei roto i te Pipiria te manako o te Atua, ia koe e akamanako oonu ra i ta te reira e akakite maira, ka kite mai koe i te manako mei te Atua rai.

18. Eaa te tumu i inangaro ei koe i te apii ua atu i te Pipiria?

18 E maata maira toou kite i te tuatua mou, e taangaanga i taau i kite mai. (E tatau ia Salamo 119:105.) Akara matatio ki roto i te au Tuatua Tapu mei te mea rai te akara ra koe ki roto i te io. Me kite mai koe e ka anoanoia koe kia rave i tetai au tauianga, e rave i te reira. (Iako. 1:23-25) Taangaanga meitaki i te Tuatua a te Atua mei tetai koke rai ei paruru i toou irinaki e kia akaatea mai i te au apiianga tarevake mei te ngakau o te aronga akaaka. (Ephe. 6:17) Me akapera koe, ka ariki rekareka koe e ko te au peroveta e te au tangata tei taangaangaia kia tata i te au karere a te Pipiria, ko ratou tikai ‘tei tuatua aere i ta te vaerua tapu i tuku mai.’

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature.

^ para. 14 Kua tauiia tetai au ingoa.

[Au Uianga Apii]

[Tataanga i te kapi 29]

Tatau i te Pipiria i te au ra e ka maata atu toou inangaro i Tei Tata mai i te reira

[Tutu i te kapi 26]

Kua manakoia tetai reta e no ko mai i te tangata tei taina i tona ingoa ki runga i te reira