Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Tua Oraanga

Kite Mai Maua i Tetai Apiianga Puapinga no te Angaanga Tapu

Kite Mai Maua i Tetai Apiianga Puapinga no te Angaanga Tapu

Akakite ia e Olivier Randriamora

“E tika iaku te akaaka, e e tika oki iaku te apinga maata: i te au ngai katoa e te au mea katoa, kua piki ïa au i te merengo e te pongi . . . E tika iaku te au mea ravarai nei i te Mesia, ko tei akamaroiroi mai iaku nei.”​—Phili. 4:12, 13.

KUA riro teia au tuatua a te apotetoro ko Paulo ei akamaroiroi anga tikai ia maua ko taku vaine, ko Oly. Kua kite mai maua i tetai apiianga puapinga, mei ia Paulo rai, na te irinaki pu anga kia Iehova ia maua e tavini ra Iaia i Matakatika.

Te apii anga te Au Kite o Iehova i te Pipiria ki te mama o Oly i te mataiti 1982, kua tapaoia maua ko Oly. Kua ariki katoa au i tetai apii Pipiria, e kua piri mai a Oly i muri mai. Kua akaipoipo maua i te mataiti 1983, kua papetitoia maua i te mataiti 1985, e kua painia tauturu maua i muri mai. I roto ia Tiurai i te mataiti 1986, kua riro mai maua ei nga painia tamou.

I roto ia Tepetema mataiti 1987, kua tavini maua ei nga painia takake. Ta maua ngai mua i angaanga ei, ko tetai taoni meangiti ua i te tua tokerau opunga o Matakatika, kare e putuputuanga i reira. Mei tetai 18 pupu tangata e tetai atu au kopu tangata e noo ra i Matakatika, ma te au peu e te au akono anga tukeke. Ko te reo Matakatika te reo tumu e tuatuaia ra i reira, inara te vai katoa ra tetai au reo tukeke e tuatuaia ra. Kua apii maua i te tuatua i te reo i roto i ta maua angaanga ou, e kua tauturu te reira ia maua kia arikiia mai e te enua tangata.

Te akamataanga, ka rave au i te akoanga na te katoatoa i te au Tapati, e ka pokarakara mai a Oly. Ko maua anake ua i reira. Kua rave katoa maua i te porokaramu katoa o te Apii Orometua Teokaratiki, e ka rave a Oly i tana tuatua anga ki tetai tangata ngutuare mea tamanako ua. Kua rekareka maua te atoro mai anga te akaaere kotinga e kua akakite mai e kia tapoto mai maua i te au uipaanga!

No te kare te mere e tae vave mai ana, kare ta maua moni tauturu e tae putuputu mai ana i te au marama. No reira, kua kite mai maua mei teaa te tu o te rava kore o te kai. I tetai atianga, kare i rava ta maua moni no te aere anga ki te akaputuputuanga kotinga na runga i te bus, te ka raveia mei tetai 130 kiro mita te mamao. Kua maara ia maua te tuatua a tetai taeake Kite e: “Akakite kia Iehova i to korua au manamanata. Te rave ra korua i tana anganga.” No reira kua pure maua e kua iki i te aere ua na runga i te mataara. I mua ua ake ka akaruke ei maua, kua tae mai tetai taeake e kua oronga aroa mai i tetai moni​—rava meitaki no te tutaki i te bus!

ANGAANGA KOTINGA

I roto ia Peperuare mataiti 1991, kua ikiia au ei akaaere kotinga. I te reira taime, kua maata mai to matou pupu e 9 papuritia, e e 3 tei papetitoia, e mei tetai 50 tei tae mai ki te uipaanga. Muri ake toku tereniia anga, kua tavini atu maua i te kotinga i roto i te oire maata o Antananarivo. I te mataiti 1993, kua  tuku akaouia atu maua ki tetai mai kotinga i te tua itinga o te enua. E ngata tikai te turanga o te oraanga i reira i to roto i te oire.

E tae ei ki te au putuputuanga e te au pupu i te ngai mamao, me aere maua i tetai taime, ka taeria rai e 145 kiro mita te mamao na roto i te au maunga koropiniia e te vaorakau. Kare e maata ta maua apinga ka apai. Inara, me kapitiia mai te akaariari anga teata ki te akoanga na te katoatoa, mei tei raveia ana i tetai taime i taua tuatau ra, teiaa atu ta maua au apinga ka apai. Ka apai a Oly i te matini teata e ka apai au i tetai patiri motoka e 12-volt.

Maata te taime ka pou rai e 40 kiro mita me aere maua i te ra okotai e tae atu ei ki tetai mai putuputuanga. Ka kake maua na runga i te maunga e ka eke mai ki raro, te tikoti anga i te au kauvai, e te na roto anga i te vari. Tetai au taime, e moe ana maua i te pae mataara, e tauta ana ra maua i te kimi i tetai oire ei ngai moeanga i te po. Tetai taime e pati ana maua ki tetai ua atu tangata kia moe maua ki ko ia ratou i te po. Me rauka mai tetai ngai moeanga, ka akapapa maua i te tunu i tetai kai. Ka pati a Oly i tetai pani tunu kai, e ka tiki atu aia i te vai mei te kauvai i te pae mai. E ka pati au i tetai toki ei tipupu i tetai vaie ei tunu i te kai. E pou ana te taime i te akapapa i te au mea. Tetai au taime ka oko mai maua i tetai moa e ka ta e ka tama i te reira.

Muri ake te kaikaianga, ka tiki akaou maua i tetai vai ei pai anga no maua. Tetai taime e moe ana maua i roto i te ngai tunu kai. Me ua, ka moe maua na te urunga anga ki runga i te paruru are, kia kore maua e mau mei te vai e tae maira na roto i te tauu are.

Kua akapapu maua e kia tutu atu ki te aronga e akono mai ana ia maua. Me tae maua ki te ngai ta maua e akakoro ra, e maata tikai te tu takinga meitaki e te tu maoraora ta to tatou au taeake e te au tuaine Kerititiano e akaari mai ana. Kua riro ta ratou ariki ngakau tae mai anga ia maua ei tauturu ia maua kia akakoromaki i ta maua i na roto ana i to maua tere.

To maua nooanga kia ratou, kua mataora maua i te tauturu anga i te au taeake Kite i te rave i te au angaanga i te kainga. Kia rauka ia ratou i te piri mai ki te angaanga orometua. Kare maua i tapapa atu ana i te au mea meitaki e te au kai meitaki kare e peke i te aronga e akono maira ia maua.

ATORO ANGA I TE AU PUPU MAMAO ATU

Kua mataora tikai maua i te atoro i te au pupu mamao atu, e kua ariki mai te au taeake ia maua ma ta ratou papaanga maata te angaanga. Kare i maata ana to maua taime i te “noonoo iti ua.” (Mare. 6:31) I tetai ngai, kua pati mai tetai nga tokorua Kite ia maua kia piri atu ki ta raua 40 au apii Pipiria i to raua kainga. Kua piri atu a Oly ki te tuaine i te apii e 20 tangata e kua piri atu au ki te taeake i te apii i tetai mai 20 tangata. Me oti mai tetai tangata i te apii, kua apii atu matou i tetai mai tangata. Ka akaoti matou i muri mai no te au uipaanga a te putuputuanga, e oti ka akamata akaou te au apii Pipiria. Ka akaoti mai rai te au apii i muri ake i te ora varu i te aiai!

Te atoro anga maua i tetai akaou mai pupu, kua aere atu matou katoatoa ki te oire i te pae mai i te ora varu i te popongi. Kua aao matou i te au kakau piropiro. Kua tae atu matou ki te ngai tutuanga mei te tuaero i muri ake i tetai tere mamao na roto i te vaorakau. Kua aao matou i te au kakau ma e kua tutu aere atu mei tera are ki tera are. E iti ua te au kainga, e maata ra te au papuritia. No reira kua pou ia matou i te tutu aere i te ngai katoa i roto i te 30 miniti. E oti  kua aere atu matou ki te oire i te pae mai. Muri ake i te tutu anga i reira, kua oki atu matou na tetai tere mamao ki te kainga. Te akamataanga, kua riro teia mataara ei akaparuparu i to maua akarongo. Maata to maua taime e te maroiroi i pou, inara e tai rai ora ta maua i akapou ki te tutuanga mei tera are ki tera are. Inara, kare rava te au taeake i reira i kopekope ana. Kua vai oraora ua rai ratou.

Kua kiteaia mai tetai pupu mamao atu i Taviranambo i te pae i tetai take maunga. Kua kite mai matou i tetai pamiri Kite e noo ra ki roto i tetai are e tai rumu. E rave ana ratou i ta ratou uipaanga ki roto i tetai are meangiti i te pae mai. Ma te potirere kua kapiki maata te tangata e akono ra ia matou e, “E te au taeake!” Kua pau mai tetai reo mei tetai take maunga mai, “E oou!” Kua kapiki atu te tangata e akono ra ia matou e, “Kua tae mai te akaaere kotinga!” Kua tae mai te pauanga e, “Aue te mataora e!” E kua akakite aereia atu te karere ki tetai ke i te ngai mamao roa atu. Kua akamata te au tangata i te akaputuputu mai, e te akamataanga te uipaanga, tere atu i te 100 tangata tei tae mai.

AU AKAAOANGA NO TE APINGA AKAORO

I te mataiti 1996 kua tukuia atu maua ki tetai kotinga i te pae mai ia Antananarivo, i rotopu i te au ngai teitei o te enua. E au akaaoanga katoa to teia kotinga. Kare te apinga akaoro o te papuriki e oro putuputu ana ki te au ngai mamao. Kua akanooia maua kia atoro atu i tetai pupu i Beankàna (Besakay), mei tetai 240 kiro mita te mamao mei ia Antananarivo. Muri ake i tetai uriuri anga ki te tangata akaoro, kua kake maua ki runga i te toroka meangiti e aere ra na te reira ngai. Mei tetai 30 patete i roto e i runga ake i te toroka, tetai pae e takoto ra i runga i te tauu are e tetai pae te tu ra i muri i vao mai.

E kino ana te toroka i tetai au taime, e ka aere ua atu maua na runga i te mataara. Muri ake i te aere anga no tetai au ora, kua na te pae mai tetai toroka mamaata. Kua ki takere te reira i te au tangata e te au apinga, inara kua tapu mai rai te tangata akaoro. Kua kake atu maua, e kua tu ua ki runga. Muri mai kua tae atu matou ki tetai kauvai, inara te maaniia ra te ana. No reira kua aere akaou maua e tae ua atu maua ki taua oire meangiti ra e noo ra tetai au painia takake. Noatu e kare i akanooia ana tetai atoro anga, kua akapou ra matou i te taime i te tutu aere ki te oire tangata ia maua e tiaki ra i te ana kia maaniia ei mataara no maua i te aru atu i tetai apinga akaoro.

Mei tetai epetoma i mua ake ka tae mai ei tetai apinga akaoro, kua akamata akaou maua i to maua tere. Kua ki te mataara i te au vaarua mamaata. E opara putuputu ana matou i te apinga akaoro na roto  i te vai tei taeria to matou turi, te inga anga i te au taime ki roto i te vai. I te popongi maiata, kua tae atu maua ki tetai oire meangiti e kua eke mai ki raro mei runga mai i te toroka. Kua akaruke maua i te mataara maata, na roto anga i te au pama raiti i roto i te vari tei taeria to maua kopu, ia maua e aere ra ki ta maua ngai e akakoro ra.

Ko to maua atoro mua anga te reira i taua ngai ra, no reira kua manako maua i te tutu atu ki tetai aronga e angaanga ra i te ngai tanu raiti e te ui atu i te ngai e noo ana te au Kite i reira. Kua mataora tikai maua e ko to tatou au taeake taua aronga angaanga ra!

AKAMAROIROIANGA I TETAI KE KIA ANGAANGA OROMETUA TAMOU

Te au mataiti i aereia, kua mataora tikai maua i te puapinga tei rauka mai mei te akamaroiroianga i tetai ke kia angaanga orometua tamou. Te atoro anga maua i tetai putuputuanga e iva painia tamou, kua akamaroiroi maua i te painia tataki tai kia tauta i te tauturu i tetai atu papuritia kia piri atu ki te angaanga painia. Te atoro anga maua e ono marama i muri mai, kua kake atu te numero o te painia ki te 22. Kua akamaroiroi tetai nga tuaine painia i to raua nga papa, e nga tangata pakari, kia painia tamou. E kua akamaroiroi atu teia nga taeake i te toru o te tangata pakari kia painia kapiti ratou. No tetai tuatau poto ua, kua ikiia te toru o te tangata pakari ei painia takake. Muri mai, kua akamata raua ko tana vaine i te angaanga kotinga. Akapeea ra tetai nga tangata pakari mai? Te tavini ra tetai ei akaaere kotinga, e tetai te tauturu ra i te ngai akatu anga i te Are Uipaanga Patireia.

Te akameitaki nei maua ia Iehova i te au ra ravarai no tana tauturu, mei ta maua i kite mai e kare e rauka ia maua i te rave i tetai mea ma to maua uaorai maroiroi. E roiroi e e maki ana maua i tetai taime, inara te mataora nei maua me akamanako maua i te au mea i tupu ana i roto i ta maua angaanga orometua. Te akatupu nei a Iehova i tana angaanga kia puapingaia. Mataora tikai maua i te tuanga meangiti ta maua i oronga atu ki te reira, te tavini anga iaia i teianei ei nga painia takake. Ae, kua kite mai maua i tetai apiianga puapinga i te irinaki kia Iehova “ko tei akamaroiroi mai” ia maua.

[Tataanga i te kapi 6]

Kua kite mai maua i tetai apiianga puapinga i te irinaki kia Iehova

[Mapu/​Au Tutu i te kapi 4]

Enua Muramura Mamaata a Matakatika, te a o te enua mamaata i te enua nei. One muramura tona, e e tukeke te au manu e te au rau rakau manea i reira

[Tutu i te kapi 5]

Te teretere anga tetai akaaoanga maata ta maua i aro atu

[Au Tutu i te kapi 5]

Mataora tikai maua i te piri atu ki te au apii Pipiria