Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Matakite i te Akaopue a te au Pharisea”

“Matakite i te Akaopue a te au Pharisea”

 “Matakite i te Akaopue a te au Pharisea”

Kua akamatakite a Iesu ki tana au pipi e: “E matakite i te akaopue a te au Pharisea, e pikikaa te reira.” (Luka 12:1) Te akataka meitaki maira tetai papaanga ke i ta Iesu au tuatua e te akaapa ra aia i “te tuatua” me kore te apiianga a te au Pharisea.​—Mata. 16:12.

I tetai taime e taangaanga ana te Pipiria i te “akaopue” ei akatutuanga i te kino. Kare ekoko e e tu kino tikai te au apiianga e te au tu o te au Pharisea ki te aronga e akarongo maira kia ratou. Eaa ra te apiianga a te au Pharisea i kino ei?

1 Kua akaparau te au Pharisea ia ratou uaorai ei aronga tuatua tika, e kua akavaavaa i te au tangata.

Kua tuatua ana a Iesu no runga i teia tu kino i roto i tetai o tana au parapore. Kua tuatua aia e: “Kua tu ua iora te Pharisea, koia anake ua, pure atura, na ko atura, E akameitaki atu au ia koe, e te Atua, i te mea kare au mei te tangata katoa nei; i te apari apinga, te tuatua-tika kore, te akaturi, e mei tera ra telona oki. Taki rua aku akakoreangakai i te ebedoma okotai, e te oronga nei au i te ngauru o toku apinga tini katoa nei. Kareka te telona, tu ke ua atura ïa i te atea ke, kare i akara ua atu tona mata ki runga i te rangi, kua papaki ua iora i tona umauma, na ko atura, E te Atua, e aroa mai koe iaku i te tangata ara nei.”​—Luka 18:11-13.

Kua akapaapaa a Iesu i te tu akaaka o te tangata koi tero, te na ko anga e: “E akakite atu au kia kotou, Oki maira taua tangata ra ki te ngutuare ma te akatikaia mai, kare tetai [Pharisea]: ko te akateitei iaia uaorai ra, ka taakaakaia ïa; e te taakaaka iaia uaorai, ka akateiteiia ïa.” (Luka 18:14) Noatu e kare te aronga koi tero i te aronga tuatua tika, kua inangaro a Iesu i te tauturu i tetai ia ratou e akarongo maira kiaia. E rua nga tangata koi tero​—ko Mataio raua ko Zakaio—​tei riro mai ei nga pipi nana.

Akapeea me te manako ra tatou e e meitaki atu tatou i tetai ke no to tatou tu kite me kore no te au apainga ta te Atua i oronga mai kia tatou, me kare no te tu paruparu o tetai ke? E akakore viviki atu tatou i taua au manako ra, no te mea te karanga ra te Tuatua Tapu e: “E akakoromaki anga roa to te aroa, e te takinga-meitaki; kare te aroa e vareae, kare te aroa e akamaata, kare oki e akatietie, Kare e rave i te mea tau kore, kare e kimi i te meitaki nona uaorai, kare e riri vave, kare e manako kino ia etai ke; Kare e rekareka i te tuatua-tika kore, e rekareka ra i te tuatua-mou.”​—1 Kori. 13:4-6.

Kia aite to tatou tu ki to te apotetoro ko Paulo. Muri ake te taikuanga e “i aere mai te Mesia ra ko Iesu i te ao nei, e akaora i te aronga ara,” kua tuatua katoa a Paulo e: “Ko au oki to ratou i maata.”​—1 Timo. 1:15.

Nga uianga ei akamanako anga:

Te ariki ra ainei au e e tangata ara au, e tei runga toku ora i to Iehova aroa takinga meitaki? Me kore, te manako ra ainei au e e meitaki atu au i tetai ke no te roa i te tavini tiratiratu anga, no te au apainga i roto i ta te Atua akaaerenga, me kore no tetai atu au tu kite?

  2 Kua kimi te au Pharisea i te akareka i tetai ke na te akaariari anga i to ratou tu tika i te ngai tangata. Kua inangaro ratou i te au taoonga teitei kia marekaia mai ratou.

Inara kua akamatakite mai a Iesu e: “E ta ratou e rave ra, e rave anake ïa, kia akaraia ratou e te tangata: te akapararauare nei i ta ratou philateri [me kore, pia irava], e te akamaata atu nei i te veruveru o ta ratou kakau, E te inangaro i te ngai teitei i te au kaingakai, e te nooanga memeitaki i te au sunago ra, E kia aroaia oki i te ngai okoanga, e kia tuatuaia e te tangata e, e Rabi, Rabi.” (Mata. 23:5-7) Akamanako i te tuke o to ratou tu ki to Iesu. Noatu e Tamaiti apa kore aia na te Atua, kua akaari aia i te tu akaaka. Te kapiki anga tetai tangata e e “meitaki” aia, kua karanga atura a Iesu e: “Eaa koe i akameitaki mai ei iaku? Ko te Atua anake ra te meitaki.” (Mare. 10:18) I tetai atianga, kua orei a Iesu i te vaevae o tana au pipi, na te akanoo anga i tetai akaraanga no te tu akaaka ki tana au pipi.​—Ioa. 13:1-15.

Ka tavini tetai Kerititiano mou i tona au taeake irinaki. (Gala. 5:13) Tika rai teia ki te aronga te inangaro ra kia riro mai ei au akaaere i roto i te putuputuanga. E mea meitaki kia ‘inangaro i te taoonga episekopo’ me kore akaaere, inara te akakoroanga no teia inangaro nei kia tauturu i tetai ke. Kare teia “taoonga” i tetai mana taoonga teitei. Te aronga e tavini ra ei au akaaere te anoanoia ra kia “ngakau akaaka,” mei ia Iesu rai.​—1 Timo. 3:1, 6; Mata. 11:29.

Au uianga ei akamanako anga:

Te akaperepere ra ainei au i te aronga e apainga ta ratou i roto i te putuputuanga, penei te irinaki anga e ka orongaia mai tetai taoonga me kore tetai atu au akameitakianga? Te inangaro ra ainei au kia rave ua i te au angaanga a te Atua kia akaraia mai au e te au tangata e kia akapaapaa mai iaku? Te inangaro ra ainei au kia meitaki atu au i tetai ke?

  3 Kua riro te au ture e te au peu a te au Pharisea ei apainga ngata ki te au tangata te inangaro ra i te aru i te Ture.

Kua orongaia te Ture a Mose ki te ngati Iseraela ei akaari e akapeea ratou me akamori ia Iehova. Inara, kare i tataia mai ana te au mea ravarai no runga i te reira. Ei akaraanga, te karanga ra te Ture e kare te ngati Iseraela e angaanga i te Sabati, inara kare te reira i akataka mai ana e eaa te ka raveia e eaa te kare e raveia i taua ra ra. (Exo. 20:10) Kua kapiti mai ra te au Pharisea i ta ratou au ture, akatakaanga, e te au peu. Kare a Iesu i aru ana i te au ture pakari a te au Pharisea, kua aru ra aia i te Ture a Mose. (Mata. 5:17, 18; 23:23) Maata atu tana i kite i roto i te Ture. Te marama ra a Iesu i te tu tikai i muri ake i te Ture e te anoanoia ra te tu aroa e te tangi aroa. E tu tau tona, noatu e kare tana au pipi i akarongo mai ana kiaia. Ei akaraanga, noatu kua akamaroiroi aia i tana au apotetoro e toru kia kore e varea e te moe, kia ara ua ra i te po i opuia ai aia, kua varea ra ratou e te moe. Kua tuatua aroa atu ra aia e: “Kua tika oki i te vaerua, te parukaua nei ra te kopapa.”​—Mare. 14:34-42.

Nga uianga ei akamanako anga:

Te tuku ra ainei au i te au ture pakari kare e tauianga, me kore te maro ra ainei au i toku au manako kia akatupuia? E maata atu ainei taku e tapapa atura mei etai ke?

Akamanako ana te tuke o ta Iesu apiianga e ta te au Pharisea. Te kite ra ainei koe i tetai au ngai ka rauka ia koe i te akameitaki mai? Me koia ia, eaa ka kore ei e tauta i te rave i te reira?

[Tutu i te kapi 28]

Kua tamou te au Pharisea i te au pia irava rikiriki ki runga i to ratou rae.​—Mata. 23:2, 5

[Au Tutu i te kapi 29]

Ka tavini te aronga pakari Kerititiano akaaka i tetai ke, kare mei te au Pharisea akaparau rai

[Tutu i te kapi 30]

Te manako tau ra ainei koe mei ia Iesu rai i taau e tapapa atura mei etai ke?