Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Paruru a Iehova ia Tatou Kia Rauka te Ora

Paruru a Iehova ia Tatou Kia Rauka te Ora

 Paruru a Iehova ia Tatou Kia Rauka te Ora

‘Kua paruruia koe e te mana o te Atua kia akarongo kia rauka te ora, i akakite vaveia mai ei i te tuatau openga ra.’​—1 PETE. 1:4, 5.

AKAPEEA KOE ME PAU?

Akapeea a Iehova te akavaitata anga ia tatou ki te akamorianga mou?

Akapeea tatou me akatika ia Iehova kia arataki ia tatou na roto i tana akoanga?

Akapeea a Iehova i te akamaroiroi mai anga ia tatou?

1, 2. (a) Eaa i papu ei ia tatou e ka tauturu mai te Atua ia tatou kia vai tiratiratu ua? (e) Eaa te maata ta Iehova i kite no runga ia tatou?

“KO TEI tamou marie ra e tae ua atu ki te openga ka ora ia.” (Mata. 24:13NW) Na roto i taua au tuatua ra, kua akamarama meitaki mai a Iesu e e ora ai tatou me akautunga te Atua i to Satani ao, kia vai tiratiratu ua rai tatou e tae ua atu ki te openga. Kare ra te aiteanga e te tapapa maira a Iehova e kia akakoromaki ua tatou na te irinaki anga ki to tatou uaorai tu pakari me kore maroiroi. Te akapapu maira te Pipiria kia tatou e: “E tuatua-mou ra ta te Atua, e kare aia e vaoo ia kotou kia timataia, mari ra ko te tika ia kotou kia akakoromaki ra; e akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra, kia tika ia kotou kia akakoromaki.” (1 Kori. 10:13) Eaa te aiteanga o taua au tuatua ra?

2 E rauka ai ia Iehova i te akapapu e kare tatou e vaooia kia timataia, ka anoanoia aia kia kite i te au mea ravarai no runga ia tatou, kapiti mai te au akaaoanga ka aro atu tatou, to tatou au tu, e te maata o ta tatou ka rauka i te akakoromaki. Kua kite meitaki ainei te Atua ia tatou? Ae. Kua akakite mai te au Tuatua Tapu e kua kite tikai a Iehova ia tatou tataki tai. Kua kite meitaki aia i ta tatou e rave ua ana e ta tatou au peu. Kua kite katoa aia a roto i to tatou au manako e to tatou ngakau.​—E tatau ia Salamo 139:1-6.

3, 4. (a) Eaa ta Davida i kite mai te akaari anga e te manako maira a Iehova i te au tangata tataki tai? (e) Eaa te angaanga umere ta Iehova e akatupu nei i teia tuatau?

3 E tika ainei e te manako maira te Atua i te au tangata akaaka? Kua akamanako ana te tata taramo ko Davida i teia uianga, na te tuatua anga kia Iehova e: “Kia akara au i to au rangi i te angaanga a to maikao-rima na; te marama e te au etu taau i anga ra; Eaa te tangata nei, i manako mai ei koe iaia?” (Sala. 8:3, 4) Penei kua tupu mai teia uianga mei ta Davida uaorai i  kite mai. Kua kite a Iehova i roto i te tamaiti openga a Iese i “tetai tangata nona e tau ki tona uaorai ngakau” e kua rave mai iaia mei ‘te aru aere anga i te au mamoe, kia riro ei tutara’ no Iseraela. (1 Samu. 13:14; 2 Samu. 7:8) Akamanako ana i to Davida manako te kite anga e te manako maira Tei Anga mai i te ao katoa i tana e akamanako oonu ra, e te manako o te tamaiti tiaki mamoe!

4 E mea umere katoa i te akamanako e te manako maira a Iehova ia tatou i teia tuatau. Te akaputuputu maira aia i “tei inangaroia e te au enua katoa ra” ki roto i te akamorianga mou, e te tauturu maira aia i tona au tavini kia vai tiratiratu ua rai. (Haga. 2:7) E marama ei tatou akapeea a Iehova te tauturu anga ia tatou kia vai tiratiratu, ka akara ana tatou e akapeea aia te arataki mua anga i te au tangata ki te akamorianga mou.

AKAVAITATAIA MAI E TE ATUA

5. Akapeea a Iehova te akavaitata anga i te au tangata ki tana Tamaiti? Akatutu mai.

5 Kua karanga a Iesu e: “Kare te tangata e tae mai kiaku nei, mari ra kia akatae mai te Metua ko tei tono mai iaku nei iaia.” (Ioa. 6:44) Te akakite maira taua au tuatua ra e, e riro ei tetai ei pipi na Karaiti, ka anoano tatou i ta te Atua tauturu. Akapeea a Iehova i te akavaitata mai anga i te aronga mei te mamoe rai te tu, ki tana Tamaiti? Na roto i te angaanga tutuanga e tona vaerua tapu. Ei akaraanga, ia Paulo e tona au oa mitinari i Philipi, kua aravei ratou i tetai vaine ko Ludia tona ingoa e kua akakite atu i te tuatua meitaki kiaia. Kua akakite mai te tataanga akauruia e: ‘Kua akamaoraoraia iora tona ngakau e Iehova, kia akono aia i te tuatua i tuatuaia e Paulo ra.’ Ae, kua oronga mai te Atua i tona vaerua kia tauturu iaia kia marama i te karere, tei tupu mai kua papetitoia aia e tona kopu tangata.​—Anga. 16:13-15.

6. Akapeea te Atua te akavaitata anga ia tatou katoatoa ki te akamorianga mou?

6 Kua tupu ainei teia kia Ludia ua? Kare. Me e Kerititiano akatapuia koe, ka akavaitata katoa mai te Atua ia koe ki te akamorianga mou. Mei ta to tatou Metua rai i te rangi tei kite mai i tetai mea puapinga i roto i te ngakau o Ludia, te kite katoa maira aia i tetai mea meitaki i roto ia koe. Te akamataanga koe i te akarongo ki te tuatua meitaki, kua tauturu a Iehova ia koe kia marama i te reira na roto i tona vaerua tapu. (1 Kori. 2:11, 12) Me tauta koe i te taangaanga i taau i kite mai, ka akameitaki mai aia i taau tautaanga i te rave i tona anoano. Kua rekareka tikai aia i te akatapuanga koe i toou oraanga kiaia. Tika rai, te akamataanga koe i te na runga i te mataara ki te ora, te aru ua ra a Iehova ia koe.

7. Akapeea tatou i kite ei e ka tauturu mai te Atua ia tatou kia vai tiratiratu ua?

7 Te tauturu anga a Iehova ia tatou kia aere kapiti e ia, kare aia i akaruke ia tatou kia kimi ravenga kia vai tiratiratu. Kua kite aia e kare na tatou uaorai i arataki mai ia tatou ki roto i te tuatua mou, no reira kare tatou e noo ki roto i te tuatua mou ma te kore e tauturu. Te tataanga ki te au Kerititiano akatainuia, kua karanga te apotetoro ko Petero e: ‘Kua paruruia koe e te mana o te Atua kia akarongo kia rauka te ora, i akakite vaveia mai ei kia tae ki te tuatau openga ra.’ (1 Pete. 1:4, 5) Te  taangaangaia ra taua au tuatua ra ki te au Kerititiano ravarai, e ka tau katoa tatou tataki tai kia akamanako i te reira i teia tuatau. No teaa ra? No te mea ka anoano tatou katoatoa i ta te Atua tauturu kia vai tiratiratu ua kiaia.

KOPAE KIA KORE E RAVE I TE TAREVAKE

8. Eaa ra te tumu ka matakite ei tatou no te rave anga i te tarevake?

8 Ka akatupu te au taomianga o te oraanga e to tatou uaorai tu apa ia tatou kia kore e manako atu i to tatou turanga pae vaerua, e ka tuku te reira ia tatou ki roto i te kino kia rave i te tarevake ma te kore i kite. (E tatau ia Galatia 6:1.) Te akatutuia maira teia e tetai tupuanga i roto i te oraanga o Davida.

9, 10. Akapeea a Iehova te tapu anga ia Davida mei te rave anga i te tarevake, e eaa Tana e rave ra no tatou i teia tuatau?

9 Te arumakiia mai anga a Davida e te Ariki ko Saula, kua akaari aia i te tu akakoromaki, kare i takino atu i taua ariki vareae ra. (1 Samu. 24:2-7) Inara, i muri mai kare i rauka ana ia Davida i te akatere i tona riri. Kua inangaro aia i tetai kai na tona pupu tangata e kua pati meitaki atu i te tauturu a tetai tangata Iseraela, ko Nabala te ingoa. Te ariu kino mai anga a Nabala, kua riri a Davida e kua aere atu i te tamate i te katoaanga o te kopu tangata o Nabala, ma te kore i akamanako e ka apa aia i mua i te Atua me ta aia i te au tangata kare i apa. Inara kua tapu a Abigaila, te vaine a Nabala ia Davida kia kore aia e rave i teia tarevake kino. Te kite anga a Davida e te tauturu maira a Iehova iaia, kua akakite aia kia Abigaila e: “Kia akameitakiia te Atua o Iseraela ko Iehova, ko tei tono mai ia koe i teianei rā kia aravei mai koe iaku. E kia ora oki koe i taau tuatua meitaki, e kia ora oki koe, ko tei tāpu mai iaku i teianei rā, kia kore e maringi iaku te toto, e kia kore au e tutaki iaku uaorai ki toku uaorai rima.”​—1 Samu. 25:9-13, 21, 22, 32, 33.

10 Eaa te apiianga ta tatou i kite mai mei teia papaanga? Kua taangaanga a Iehova ia Abigaila kia tapu ia Davida mei te rave anga i te tarevake. Ka rave katoa a Iehova i te reira no tatou i teia tuatau. E tika, kare tatou e tapapa atu e ka tono mai te Atua i tetai tangata kia akao mai iaia i te au taime ravarai me ka rave tatou i te tarevake; kare katoa tatou e kite e akapeea tikai te Atua me akao mai iaia i roto i tetai ua atu turanga ngata, me kore eaa tana ka akatika ei akatupuanga i tona akakoroanga. (Kohe. 11:5) Papu ra ia tatou e te kite ua maira a Iehova i to tatou au turanga, e ka tauturu mai aia ia tatou kia vai tiratiratu kiaia. Kua akapapu mai aia kia tatou e: “E apii atu au ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra; e ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.” (Sala. 32:8) Akapeea a Iehova me oronga mai i te au akoanga kia tatou? Akapeea tatou te puapinga anga mei te reira? E akapeea i papu ei ia tatou e te arataki ra a Iehova i tona iti tangata i teia tuatau? Akara ana akapeea taua uianga ra e pauia ai i roto i te puka o Apokalupo.

PARURUIA E TE AKOANGA

11. Eaa te maata ta Iehova e kite maira e tupu ra i roto i te au putuputuanga o tona iti tangata?

11 I roto i te orama tei rekotiia i roto i te pene 2 e te 3 o Apokalupo, te tutaka ra te Ariki ko Iesu Karaiti i te itu putuputuanga i Asia Minora. Te akakite maira te orama e te kite ra a Karaiti i te au turanga tikai, kare i te au tu ua. I roto i tetai atianga, kua taiku katoa mai aia i te au tangata e kua oronga atu i te akameitaki anga e te akoanga tau. Eaa ta teia e akakite maira? Te akatupuanga o te orama, te akatutu maira te itu putuputuanga i te au Kerititiano akatainuia muri ake i te mataiti 1914, e ko te akoanga tei orongaia ki te itu putuputuanga te tau katoa ra ki te au putuputuanga katoatoa o te iti tangata o te Atua i te enua nei i teia tuatau. No reira, e mea meitaki kia karangaia e te taangaanga ra a Iehova i tana Tamaiti kia arataki i tona iti tangata. Akapeea tatou e puapinga ai mei teia aratakianga?

12. Akapeea tatou me akatika ia Iehova kia arataki ia tatou?

 12 Tetai mataara e puapingaia ai tatou mei ta Iehova aratakianga aroa na te rave anga i tetai apiianga naau uaorai. Te oronga maira a Iehova i te au akoanga meitaki na roto i te au puka a te pupu tavini akono meitaki e te pakari. (Mata. 24:45) Inara, e puapingaia ai tatou mei teia, e tuku tatou i tetai tuatau no te apii i te reira e kia taangaanga i ta tatou e apii ra. Na te rave anga i tetai apiianga naau uaorai, ka rauka ia Iehova i te ‘tiaki me kore paruru mai ia tatou kia kore e inga.’ (Iuda 24) Kua apii ana ainei koe i tetai mea i roto i ta tatou puka tei tataia noou? E ariki i te akatikatikaanga no ko mai ia Iehova. Mei tetai oa rai ka mou mai i toou pakuivi kia akakite kia koe i tetai apinga, ka taangaanga katoa a Iehova i tona vaerua kia tauturu ia koe kia kite mai e ka anoanoia koe kia akameitaki mai i tetai o toou tu. Me akarongo tatou ki te aratakianga a te vaerua tapu, te akatika ra tatou ia Iehova kia arataki i to tatou au takainga. (E tatau ia Salamo 139:23, 24.) No reira e mea meitaki kia akara tatou i te tu o ta tatou uaorai apii.

13. Eaa ra i puapinga ai no tatou kia akara meitaki i te tu o ta tatou uaorai apii?

13 Me maata to tatou taime ki te tamataoraanga, kare o tatou taime no te apiianga. Te akakite maira tetai taeake e: “Mama ua kia kore e rave i ta tatou uaorai apii. Maata te tamataoraanga ka rauka i teianei i to mua ana, e e mama ua i te oko mai i te reira i teia tuatau. Ka rauka te reira i runga i te tivi, te komupiuta e te terepaoni apaipai. Te takapiniia nei tatou e te reira.” Me kare tatou e matakite, kare tatou e rave i ta tatou uaorai apii e ka ngaro atu te reira. (Ephe. 5:15-17) Mea meitaki kia ui tatou uaorai e: ‘Mei teaa te maata taku e rave ana i te apii oonu i te Tuatua a te Atua? E rave ua ana ainei au i te reira me akapapa au no taku akoanga me kore no tetai tuanga o te uipaanga?’ Me koia ia, penei e taangaanga meitaki i te aiai tei akanooia no te akamorianga a te ngutuare, me kore kia rave i taau uaorai kimikimianga no te pakari i roto i te Pipiria ta Iehova i oronga mai ei paruru ia tatou kia rauka te ora.​—Mase. 2:1-5.

TAUTURUIA E TE AKAMAROIROIANGA

14. Akapeea te au Tuatua Tapu te akaari mai anga e te kite maira a Iehova eaa to roto i to tatou ngakau?

14 Maata te au tumatetenga ta Davida i na roto ana i roto i tona oraanga. (1 Samu. 30:3-6) Kua akakite mai tana au tuatua akauruia e kua kite a Iehova eaa to roto i tona ngakau. (E tatau ia Salamo 34:18; 56:8.) Kua kite katoa te Atua eaa to roto i to tatou ngakau. Me e “ngakau paruparu,” me kore e “ngakau taitaia” to tatou, ka akavaitata mai aia kia tatou. Ka riro teia ei akapumaana anga ia tatou, mei tei tupu kia Davida tei imene e: “Ka pereperekavana au e ka rekareka au i toou ra aroa: i akara ana oki koe i toku tumatetenga anga; kua kite mai koe i toku vaerua i te au mate noku nei.” (Sala. 31:7) Maata atu ra ta Iehova ka rave no tatou i to te kite ua mai anga i to tatou tu taitaia. Ka tauturu mai aia ia tatou na te akapumaana e te akamaroiroi mai anga ia tatou. Tetai mataara e rave ana aia i teia na roto i te au uipaanga Kerititiano.

15. Eaa te apiianga ta tatou i kite mai mei tei tupu kia Asapha?

15 Te tauturu maira to Asapha akaraanga ia tatou kia marama e e puapinga no tatou kia  aere ki te au uipaanga. Kua ekoko a Asapha no runga i te tavini anga i te Atua no te manako ua anga i te au tu tau kore. Kare te reira i akamaroiroi ana ia Asapha. Kua akakite mai aia i teia manako na roto i teia tu e: ‘Kua taitaia toku ngakau, putaputa akera a roto iaku.’ Tei tupu mai, mei akamutu rai aia i te tavini ia Iehova. Eaa tei tauturu ia Asapha kia akatikatika i tona manako? ‘Kua aere au ki roto i te ngai-tapu a te Atua ra,’ i karanga ai aia. I rotopu i te au taeake akamori o Iehova, kua tauturuia aia kia manako tau. Kua kite mai aia e e tuatau poto ua te pupinga o te aronga kino, e papu e ka akatikatika mai a Iehova i te au mea. (Sala. 73:2, 13-22) Penei ka manako akapera rai tatou. Ka akaparuparuia tatou e te tu taitaia no te au tu tau kore i roto i te ao o Satani. Ka riro te uipa kapiti anga ki to tatou au taeake i te akaoraora e te tauturu anga ia tatou kia tavini mataora ia Iehova.

16. Akapeea tatou e tauturuia ai mei te akaraanga o Hana?

16 Akapeea me kua akatupu tetai turanga i roto i te putuputuanga ia koe kia ngata i te aere ki te au uipaanga? Penei ka anoanoia koe kia akaruke i tetai apainga e kua akama koe no te reira, me kore kua tauetono ana korua ko tetai taeake me kore tuaine. Me koia ia, ka riro mai te akaraanga o Hana ei tauturu ia koe. (E tatau ia 1 Samuela 1:4-8.) Kia akamaara e kua mamae tikai aia no tetai manamanata i roto i te pamiri tei o mai tetai mai vaine a tana tane, ko Penina. E kino tikai te turanga i te au mataiti me aere te pamiri ki Silo i te oronga i te au atinga kia Iehova. Kua taitaia tikai a Hana e kua “aue iora aia, e kare akera i kaikai.” Inara, kare aia i akatika ana i teia kia tapu iaia mei te akamorianga ia Iehova. Kua kite mai a Iehova i tona tu akarongo mou e kua akameitaki iaia.​—1 Samu. 1:11, 20.

17, 18. (a) Na roto i teea au mataara e rauka ai ia tatou te akamaroiroianga mei te au uipaanga a te putuputuanga? (e) Eaa to tatou manako no te tu takinga meitaki ta Iehova e oronga maira ei tauturu ia tatou kia rauka te ora?

17 E tumuanga meitaki to te au Kerititiano i teia tuatau kia aru i te akaraanga o Hana. Ka anoanoia tatou kia tiratiratu i te aere anga ki te au uipaanga. Mei ta tatou i kite mai, te oronga maira te au uipaanga i te au akamaroiroianga puapinga. (Ebe. 10:24, 25) Kua riro te pirianga aroa o te au taeake Kerititiano ei akapumaana ia tatou. Penei kua tukia ana to tatou ngakau e tetai akoanga me kore manako. I roto i tetai pukapukaanga i mua ake me kore i muri ake i te uipaanga, ka akarongo mai tetai taeake ia koe me kore ka tuatua mai i tetai tuatua akapumaana. (Mase. 15:23; 17:17) E me imene maata tatou kia Iehova, ka akamaroiroiia atu tatou. I te tuatau tikai me taomiia tatou e te “manako mirimiri-ngata,” ka anoano tatou i te akamaroiroianga mei te au uipaanga, te ngai e “akapumaana” mai ana a Iehova ia tatou e te turuturu mai anga ia tatou kia vai tiratiratu.​—Sala. 94:18, 19.

18 Te riro nei ta Iehova takinga meitakianga ia tatou ei akatinamou ia tatou mei ta te tata taramo rai ko Asapha i kite mai, tei imene kia Iehova e: “Na to rima katau i mou mai iaku. Ka riro rai koe i te arataki iaku i taau ra tuatua.” (Sala. 73:23, 24) Te rekareka nei tatou e te paruru maira a Iehova ia tatou kia rauka te ora!

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 28]

Na Iehova katoa i akavaitata mai ia koe

[Au Tutu i te kapi 30]

Paruruia nei tatou na te taangaanga anga i te akoanga a te Atua

[Tutu i te kapi 31]

Tauturuia nei tatou e te akamaroiroianga e rauka maira ia tatou