Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kite a Iehova i te Akaora i Tona Iti Tangata

Kite a Iehova i te Akaora i Tona Iti Tangata

 Kite a Iehova i te Akaora i Tona Iti Tangata

‘Kua kite a Iehova i te akaora i te aronga akono i te Atua i roto i te timataanga.’​—2 PETE. 2:9.

EAA TATOU KA IRINAKI EI E KUA KITE A IEHOVA

E aea te au mea e tupu ei no te akatupuanga i tona akakoroanga?

I te taangaanga i tona mana kia akaora i tona iti tangata?

E eaa te au mea ka tupu i te tuatau o te mate maata?

1. Eaa te au turanga te ka tupu mai i te tuatau o te “mate maata”?

KA TUPU viviki mai ta te Atua akautungaanga ki runga i to Satani ao. (1 Tesa. 5:2, 3) E vaitata maira “te rā maata o Iehova” ka noo oripu ua te au tangata o teianei ao. (Zepha. 1:14-17) Ka maata atu te turanga ngata e te turanga ngere. Ka riro te reira ei tuatau taitaia tei “kare ïa mei muatangana mai i teianei ao e tae rava akenei i teianei rā.”​—E tatau ia Mataio 24:21, 22.

2, 3. (a) Eaa ta te iti tangata o te Atua ka aro atu i te tuatau o te “mate maata”? (e) Eaa te ka akaketaketa ia tatou no te ka tupu a te tuatau ki mua?

2 E vaitata maira te “mate maata” i te tupu, ka tamaki mai a “Goga i te enua o Magoga” i te iti tangata o te Atua. I te tuatau o teia tamaki anga, ka tamaki mai tetai ‘nuku ririnui maata’ i te iti tangata o te Atua “mei te tumurangi e ngaro ei te enua ra.” (Eze. 38:2, 14-16) Kare tetai akaaerenga tangata e aere mai e paruru i te iti tangata o Iehova. E ora ai ratou, ka irinaki ratou ki te Atua. Eaa ta ratou ka rave me aro atu ratou i te takoreanga?

3 Me e tavini koe no Iehova, te irinaki ra ainei koe e ka rauka ia Iehova i te akaora i tona iti tangata mei te mate maata? Kua tata te apotetoro ko Petero e: ‘Kua kite a Iehova i te akaora i te aronga akono i te Atua i roto i te timataanga ra, e te tāpu i te aronga tuatua-tika kore ra, kia tae ki te rā akava anga, e kia mate.’ (2 Pete. 2:9) Na te akamanako oonu anga i ta Iehova au akaora anga i mua ana, ka akaketaketaia tatou i te ka tupu a te tuatau ki mua. Ka akamanako ana tatou e toru akaraanga te ka tauturu ia tatou kia irinaki e ka akaora a Iehova i tona iti tangata.

ORA MAI I TE VAIPUKE I TE AO KATOA

4. Eaa ra i puapinga ai i te akanoo i te tuatau i mua ake ka tupu mai ei te Vaipuke?

4 Mea mua, akamanako ana i te papaanga o te Vaipuke i to Noa tuatau. E tupu ei te anoano o Iehova, e mea  puapinga i te akanoo i te tuatau. Kia oti roa te angaanga maata no te maani anga i te araka e te taki anga i te au manu ki roto i te araka e tukuia mai ei te vaipuke. Kua akaari mai te papaanga o Genese e kare a Iehova i tiaki ana e kia maaniia te araka i mua ake ka iki ei aia i te tuatau ka tuku mai ei aia i te vaipuke, mei te mea rai e ka anoanoia aia kia taui i te tuatau no te tuku mai anga i te Vaipuke, e ua ake kare te araka i oti i te maaniia. Mari ra, i mua roa ake ka tuatua ai aia kia Noa no runga i te maani anga i te araka, kua akanoo ke ana te Atua i te tuatau ka tuku mai ei aia i te Vaipuke. Akapeea tatou i kite ei?

5. Eaa ta Iehova i akakite mei tei tataia i roto ia Genese 6:3, e i naea aia i akakite ei i tana tukuanga tika?

5 Te akakite maira te Pipiria kia tatou e kua rave a Iehova i te ikianga e kua akakite i te reira i runga i te rangi. Kia tau kia Genese 6:3, kua akakite aia e: ‘Kare rava toku vaerua e tauta uaorai ki te tangata nei, e kopapa oki aia. E teianei, ko tona au rā e toe nei, okotai ïa anere, e rua ngauru te mataiti.’ Kare te reira e akakite maira eaa te roa e ora ai te au tangata. Te akakite maira ra a Iehova i tana tukuanga tika e aea aia e takore takiri ei i te au tu kino i runga i te enua. * Mei te mea e kua akamata te Vaipuke i te mataiti 2370 M.T.N., ka irinaki tatou e kua oronga mai te Atua i teia akakiteanga i te mataiti 2490 M.T.N. I tera tuatau, e 480 o Noa mataiti. (Gene. 7:6) Mei tetai 20 mataiti i muri mai, i te mataiti 2470 M.T.N., kua anauia mai te au tamariki tamaroa a Noa. (Gene. 5:32) Mei tetai anere mataiti e toe ra i mua ake i te Vaipuke, kare ake rai a Iehova i akakite kia Noa eaa tana angaanga takake ka rave no te akaora anga i te au tangata. Eaa te roa i tiaki ei te Atua i mua ake ka akakite ei aia i te reira kia Noa?

6. I naea a Iehova i akaue ei ia Noa kia maani i te araka?

6 Te akaraanga kua roa te tuatau i tiaki ei a Iehova i mua ake ka akakite ei aia kia Noa eaa Tana ka rave. Eaa tatou i tamanako akapera ei? Te akakite maira te tataanga akauruia e kua mamaata mai te tamariki tamaroa a Noa e kua akaipoipo, i akaue ei te Atua ia Noa kia maani i te araka. Kua akakite a Iehova kiaia e: “E akatinamou ra au i taku koreromotu kia koe; e ka tae koe ki roto i te araka, ko koe, e taau tamariki, e taau vaine, e nga vaine a aau tamariki ra.” (Gene. 6:9-18) Penei e 40 me kore e 50 mataiti e toe ra i mua ake ka tupu ei te Vaipuke, i akaueia ai a Noa kia maani i te araka.

7. (a) Akapeea a Noa e tona pamiri i te akaari anga i to ratou akarongo? (e) I naea ra i akakite ei te Atua kia Noa e aea te Vaipuke e akamata ai?

7 Ia Noa e tona pamiri e maani ra i te araka, penei kua manako ana ratou e akapeea te Atua me akatupu i tona akakoroanga e aea te Vaipuke e akamata ai. Noatu e kare ratou i kite i teia au mea, kua maani ua atu rai ratou i te araka. Te akakite maira te Pipiria e: “Kua pera oki a Noa; i te au mea katoa ta te Atua i akaue mai iaia ra, ko tana ïa i rave marie.” (Gene. 6:22) E itu ra i mua ake ka tupu ei te vaipuke​—rava meitaki te taime no Noa e tona pamiri kia arataki i te au manu ki roto i te araka—​i akakite ei a Iehova kia Noa aea tikai te Vaipuke e akamata ai. No reira, te topa mai anga te ua “i te ono o te anere anga o to Noa mataiti i te ora anga, i te rua o te marama, e te ngauru ma itu o te po i taua marama ra,” kua papa te au mea ravarai.​—Gene. 7:1-5, 11.

8. Akapeea te papaanga o te Vaipuke te akapapu mai anga e kua kite a Iehova e aea aia e akaora ai i tona iti tangata?

8 Te akapapu maira te papaanga o te Vaipuke e kua kite ua rai a Iehova i te tuatau meitaki e te mataara meitaki atu i  te akaora i tona iti tangata. Ia tatou e vaitata atura ki te openga o teia akatereanga o te au mea nei, papu ia tatou e ka tupu mai te au mea pouroa ta Iehova i akakoro i te ‘rā e te ora’ tikai i akanoo ei aia.​—Mata. 24:36; e tatau ia Habakuka 2:3.

AKAORAIA I TE TAI MURAMURA

9, 10. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona iti tangata ei marei i te nuku vaeau o Aiphiti?

9 Kua kite mai tatou e ko Iehova te akaaere tikai ra i te tuatau ka tupu ei te au mea no te akatupu anga i tona akakoroanga. Te rua o te akaraanga ta tatou ka akamanako atu te akakite maira i tetai tumu ka irinaki ei tatou e ka akaora a Iehova i tona iti tangata: Ka taangaanga aia i tona mana kotinga koreia kia akapapu e ka akatupuia tona anoano. Te papu tikai ra e, e kite pakari to Iehova i te akaora i tona au tavini, e i tetai taime e taangaanga ana aia ia ratou kia arataki i tona au enemi ki roto i tetai marei. Kua tupu teia i tona akaora mai anga i te ngati Iseraela mei te tuikaa i Aiphiti.

10 Mei te toru mirioni ngati Iseraela tei akaruke ia Aiphiti. Kua tuku a Iehova ia Mose kia arataki ia ratou na roto i tetai tu i manako ei a Pharao e te aere oripu ua ra ratou. (E tatau ia Exodo 14:1-4.) Kua arataki atu a Pharao i tona nuku vaeau i te arumaki i te ngati Iseraela, e kua piritia atu ratou i te ngai o te Tai Muramura. Kare o ratou ngai e oro ei kia ora. (Exo. 14:5-10) Te tikaanga ra, kare te ngati Iseraela i roto i te kino. No teaa ra? No te mea kua papa ua a Iehova i te akaora ia ratou.

11, 12. (a) Akapeea a Iehova i papa ai i te akaora mai i tona iti tangata? (e) Eaa tei tupu mai te akao mai anga te Atua iaia, e eaa ta teia papaanga e apii maira kia tatou no runga ia Iehova?

11 Kua neke te “pou tumurangi” e arataki ra i te ngati Iseraela ki muri ia ratou i te arai anga i to Pharao nuku vaeau, e kua tapoki atu ia ratou ki te poiri. Inara, kua turama temeio atu te pou ai i to Iseraela i te po. (E tatau ia Exodo 14:19, 20.) Kua mavete iora a Iehova i te tai na te pupui mai anga i tetai matangi ririnui mei te tua itinga “e kua akariro atura aia  i te tai ei one marō.” Kare ekoko kua pou rai tetai tuatau, mei ta te papaanga e akakite maira e: “Aere ua atura te tamariki a Iseraela na rotopu i te tai na runga i te one marō.” Kua neke marie ua to Iseraela te aere anga, kare mei te nuku vaeau rai o Pharao e oro maira i runga i to ratou kariota. Inara, kare i rauka ana i te au tangata Aiphiti i te arumaki ia ratou no te mea te tamaki ra a Iehova no Iseraela. “E kua tamanamanata atura i taua nuku o Aiphiti ra, E kua kiriti atura i to ratou au tipi kariota, teimaa atura kia akaoro.”​—Exo. 14:21-25.

12 Te tae meitaki anga te ngati Iseraela ki tetai tua, kua akakite a Iehova kia Mose e: “Ka akatika ana i to rima ki runga i te tai, kia oki mai te tai ki runga i to Aiphiti, ei rungao i to ratou au kariota, e to ratou aronga akaoro oroenua ra.” I te au vaeau e tauta ra i te oro ke mei te tai puke kua “rurungaoroia iora e Iehova to Aiphiti i rotopu i te tai ra.” Kare e ngai e oro ei ratou kia ora. E ‘kare rava okotai iti ake o ratou i toe.’ (Exo. 14:26-28) Kua akaari mai a Iehova e e mana tona no te akaora i tona iti tangata mei tetai ua atu turanga.

ORA MEI TE TAKORE ANGA O IERUSALEMA

13. Eaa te au ikuikuanga ta Iesu i oronga mai, e eaa ta tana au pipi e akamanako ra?

13 Kua kite meitaki a Iehova eaa te ka tupu ei akatupuanga i tona akakoroanga. Kua akakiteia mai te puapinga o teia i roto i te toru o te akaraanga ta tatou ka akamanako atu: te koropiniia anga a Ierusalema i te anere mataiti mua. Kua oronga mai a Iehova na roto i tana Tamaiti i te au ikuikuanga kia ora te au Kerititiano e noo ra i Ierusalema e Iudea i mua ake ka takoreia ai te oire i te mataiti 70 T.N. Kua akakite a Iesu e: “Kia akara atu kotou i te mea rikirika e taneaʼi ra, tei tuatuaia mai e Daniela peroveta, i te tu anga i te ngai-tapu ra . . . Te aronga e noo i Iudea ra, ka oro ratou ki te maunga.” (Mata. 24:15, 16) Akapeea te au pipi a Iesu i kite ei e aea teia totou e akatupuia ai?

14. Eaa te au mea i tupu mai tei akataka mai i ta Iesu au ikuikuanga?

14 I te au mea e tupu maira, te taka meitaki maira te au tuatua a Iesu. I te mataiti 66 T.N., kua tae mai te nuku vaeau o Roma tei aratakiia e Cestius Gallus i te takore atu i te aronga meameaau o te ngati Iuda. Te akaruruanga te ngati Iuda meameaau tei kite katoaia e ko te Aronga Patoi ki roto i te punanga o te iero, kua takore atu te nuku vaeau o Roma i te paruru o te iero. Mama ua i te au Kerititiano matakite i te kite atu eaa te tupu ra: Kua tae te nuku vaeau peikani e ta ratou reva itoro (“te mea rikirika”) ki ko i te paruru patu o te iero (“te ngai-tapu”). Kua tae te taime no te au pipi a Iesu ‘kia oro ki te maunga.’ Inara, akapeea ratou me oro ki vao i te oire me kua koropiniia ratou e te au enemi? Ka tupu mai tetai mea umere tikai.

15, 16. (a) Eaa te ikuikuanga taka meitaki ta Iesu i oronga mai, e eaa ra i puapinga ai no tana au pipi kia akarongo i te reira? (e) Eaa ta tatou ka rave e ora ai?

 15 Ma te poitirere kua akaruke a Cestius Gallus e tona nuku vaeau ia Ierusalema e kua oki atu ki to ratou enua. Kua arumaki atu te Aronga Patoi ia ratou. Te akaruke anga te nuku vaeau, kua rauka tetai atianga no te au pipi a Iesu kia oro. Kua ikuiku meitaki a Iesu ia ratou kia akaruke i ta ratou au apinga materia e kia akaruke viviki. (E tatau ia Mataio 24:17, 18.) Te anoano ra ainei ratou kia akaruke viviki? Ae. No te mea i roto i tetai nga ra ua, kua oki mai te Aronga Patoi e kua maro i te au tangata o Ierusalema e Iudea kia piri atu kia ratou i te meameaau anga. Kua tauta te pupu ngati Iuda i te akatere i te au mea, inara kua kino atu te au turanga i roto i te oire. Kua ngata tikai i te akaruke ia Ierusalema. Te oki mai anga to Roma i te mataiti 70 T.N., kare e rauka ia ratou i te oro. (Luka 19:43) Kua piritia te aronga tei tavarevare! Kua ora mai te au Kerititiano tei oro ki te maunga no tei akarongo ki ta Iesu au ikuikuanga. Kua kite tikai ratou e te kite ra a Iehova i te akaora i tona iti tangata. Eaa te apiianga ta tatou i kite mai mei teia papaanga?

16 I te au mea e tupu ra i te tuatau o te mate maata, ka anoanoia te au Kerititiano kia akarongo ki te au ikuikuanga mei roto mai i te Tuatua a te Atua e tana akaaerenga. Ei akaraanga, te tau ra te akauenga a Iesu e ‘kia oro ki te maunga’ no tatou i teia tuatau. Akapeea ra tatou me oro? Kare tatou i kite ake. * Inara, papu ia tatou e ka akakite meitaki mai a Iehova i te aiteanga o taua au ikuikuanga ra me tau te tuatau no tatou kia aru i te reira. E ora ai tatou, ka anoanoia tatou kia akarongo ki te ikuikuanga e kia ui kia tatou uaorai e: ‘Te akarongo ra ainei au ki te au ikuikuanga e oronga maira a Iehova ki tona iti tangata i teianei? Te viviki ra ainei au i te akarongo, me kore kare au e akarongo ana?’​—Iako. 3:17.

AKAKETAKETAIA NO TE TUATAU KI MUA

17. Eaa ta Habakuka totou e akaari maira no runga i te tamaki anga e aere maira ki runga i to te Atua iti tangata?

17 Ka oki ana tatou ki te tamaki anga a Goga mei tei taikuia i mua ana. Kapiti atu anga ki taua totou ra, kua akakite a Habakuka e: ‘Akarongo akera au, ngarepurepu atura toku manava, i te rongo ra, kua ru ua oku ngutu; kua o maira te pe ki roto i toku au ivi, kua ruketekete iora i toku ra ngai: e akaangaroi me kore e tiaki marie ei au i taua rā tumatetenga ra, kia aere mai te Atua e tamaki i te au tangata o te nuku vaeau kino ra.’ (Haba. 3:16) Te akarongo anga a Habakuka e te aere maira te au enemi i te tamaki i te iti tangata o te Atua, kua taitaia tikai aia, kua ru tona ngutu e kua paruparu tikai aia. Te akakite maira to Habakuka tu e ka kino roa atu te tuatau me tamaki mai a Goga e tona nuku ia tatou. Inara, kua inangaro te peroveta i te tiaki marie no to Iehova ra maata, te irinaki anga e ka akaora mai a Iehova i tona iti tangata. Ka rauka katoa ia tatou kia irinaki i teia.​—Haba. 3:18, 19.

18. (a) Eaa ra tatou kare e mataku no te tamaki anga e aere maira ki runga ia tatou? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i te atikara ka aru mai?

18 Te akapapu maira te au akaraanga e toru mei ta tatou i uriuri mai ana e kua kite a Iehova e akapeea me akaora i tona iti tangata. Ka tupu tona akakoroanga; e ka autu aia. Inara e o atu ei tatou ki roto i taua autuanga, kia vai akarongo mou ua rai tatou e tae ua atu ki te openga. Akapeea a Iehova te tauturu anga ia tatou kia vai tiratiratu ua i teianei? Ka uriuriia te reira manako i te atikara ka aru mai.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 16 Akara i Te Punanga Tiaki o Me 1, 1999, kapi 19.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 24]

Ka tupu ainei te kino ki te ngati Iseraela no te nuku vaeau o Pharao?