Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akono Tamou i te Ngakau Tiratiratu Kia Iehova

Akono Tamou i te Ngakau Tiratiratu Kia Iehova

 Akono Tamou i te Ngakau Tiratiratu Kia Iehova

‘E taku tamaiti, kia kite pu koe i te Atua o to metua nei, ka akamori ei iaia ma te ngakau tiratiratu.’​—1 PARA. 28:9.

AKARA I TE AU PAUANGA NO TEIA AU UIANGA:

Eaa te ngakau akatutu ua?

Eaa te ravenga ta tatou ka taangaanga kia akara matatio i to tatou ngakau?

Akapeea tatou me akono tamou i te ngakau tiratiratu kia Iehova?

1, 2. (a) Eaa te tuanga o te kopapa te taiku putuputuia ra i roto i te Tuatua a te Atua na roto i te tu akatutu ua? (e) Eaa ra i puapinga ai no tatou kia marama i te aiteanga o te ngakau akatutu ua?

TE TAIKU putuputu ra te Tuatua a te Atua i te au mero o te kopapa tangata na roto i te tu akatutu ua. Ei akaraanga, kua akakite te pateriareka ko Iobu e: “Kare ra no te tuatua-tika kore i roto i oku nei rima.” Kua kite mai te Ariki ko Solomona e: “E matuia te ivi i te rongo meitaki ra.” Kua akapapu mai a Iehova kia Ezekiela e: “Ketaketa maata tona i to te toka tama ra, toou ïa rae i te akapakari angaia e au ra.” E kua akakiteia ki te apotetoro ko Paulo e: “E tuatua tu ke oki taau e apai mai ki to matou nei taringa.”​Iobu 16:17; Mase. 15:30; Eze. 3:9; Anga. 17:20.

2 E tai tuanga o te kopapa e taiku putuputuia ana i roto i te Pipiria na roto i te tu akatutu ua i tetai ua atu tuanga o te kopapa. Kua taikuia te reira na roto i te pure a tetai vaine akarongo mou ko Ana e: “Te rekareka nei toku ngakau ia Iehova.” (1 Samu. 2:1) Vaitata atu e tai tauatini taime te taiku anga te aronga tata Pipiria i te ngakau, maataanga o te taime na roto i te tu akatutu ua. E puapinga tikai no tatou kia marama e eaa ta te ngakau e akatutu maira, no te mea te karanga ra te Pipiria e ka anoanoia tatou kia paruru i te reira.​—E tatau ia Maseli 4:23.

NGAKAU AKATUTU—EAA RA TE REIRA?

3. Akapeea tatou e marama ai i te aiteanga o te “ngakau” i roto i te Pipiria? Akatutu mai.

3 I te mea e kare te Tuatua a te Atua e oronga mai ana i tetai akamarama anga i roto i te tikitinari no te tuatua “ngakau,” ka marama rai tatou i te aiteanga o taua tuatua ra. Akapeea ra? Ei akatauanga, akamanako ana i tetai tutu manea maaniia ki te au tauatini toka rikiriki kanapanapa e te karakara. Me neke koe ki muri i te  akara atu i te katoaanga o te au toka rikiriki kanapanapa karakara, ka kite atu koe i tetai tutu manea o te au toka tei akapapa meitakiia. Pera katoa, me oki tatou me akara akaou i te au taikuanga no runga i te tuatua “ngakau” i roto i te Pipiria, ka marama tatou eaa ta teia e akakite mai nei. Eaa i reira teia ngakau akatutu?

4. (a) Eaa ta te “ngakau” e akatutu maira? (e) Eaa te aiteanga o ta Iesu au tuatua i roto ia Mataio 22:37?

4 E taangaanga ana te aronga tata Pipiria i te “ngakau” i te akataka mai i te tu tikai ia roto i te tangata. Te kapiti maira te reira i to tatou anoano, manako, turanga, au tu, kite, akakeuanga, e te au akakoroanga. (E tatau ia Deuteronomi 15:7; Maseli 16:9; Angaanga 2:26.) Mei ta tetai taiku anga e akakite ra e, ko te “katoa anga ia ia roto i te tangata.” I tetai au ngai, kare ko te reira te aiteanga o te “ngakau.” Ei akaraanga, kua tuatua a Iesu e: “E anoano atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to manako katoa.” (Mata. 22:37) I roto i teia turanga, te taiku ra te “ngakau” ki te manako, e te au anoano o te tangata. Na te taiku tataki tai anga i te ngakau, te vaerua, e te manako, te inangaro ra a Iesu kia akaari tatou i to tatou aroa no te Atua i roto i to tatou manako e te oraanga. (Ioa. 17:3; Ephe. 6:6) Inara me taikuia te ngakau koia anake ua, te akatutu maira te reira ia roto tikai i te tangata.

TUMU KA PARURU EI TATOU I TO TATOU NGAKAU

5. Eaa ra tatou ka inangaro ei i te tavini maata atu ia Iehova ma te ngakau tiratiratu?

5 No runga i te ngakau, kua akamaara atu te Ariki ko Davida kia Solomona e: “E taku tamaiti e Solomona e, kia kite pu koe i te Atua o to metua nei, ka akamori ei iaia ma te ngakau tiratiratu, e ma te manako tika roa: e kimi oki a Iehova i te ngakau katoa ra, e te kite ra aia i te akakoroanga o te au manako katoa.” (1 Para. 28:9) Tika rai, ko Iehova te Kimi Matatio ra i te au ngakau ravarai, e to tatou katoa. (Mase. 17:3; 21:2) E ko tana ka kite mai i roto i to tatou ngakau e mea puapinga te reira ki to tatou pirianga kiaia e no to tatou tuatau ki mua. No reira, e tumuanga meitaki no tatou kia aru i te akoanga akauruia a Davida na te tavini maroiroi anga ia Iehova ma te ngakau tiratiratu.

6. Eaa ta tatou ka kite mai no runga i ta tatou ikianga kia tavini ia Iehova?

6 Te akaari ra ta tatou au angaanga maroiroi ei iti tangata no Iehova e te anoano maata ra tatou i te tavini i te Atua ma te ngakau tiratiratu. I taua taime rai, kua kite mai tatou e e akakeu anga ririnui te ao kino o Satani e to tatou au tu ara, te ka akaparuparu i ta tatou ikianga kia tavini i te Atua ma te ngakau katoa. (Iere. 17:9; Ephe. 2:2) No reira, kia akapapu e kare ta tatou tavini anga i te Atua e paruparu ana, ka anoanoia tatou kia akara matatio i to tatou ngakau. Akapeea tatou me rave i te reira?

7. Eaa te akaari maira e eaa to roto i to tatou ngakau?

7 Taka ua ra e, kare to tatou tu tikai a roto e kiteaia ana​—mei tetai pu rakau rai kare koe e kite meitaki atu a roto. Kua taiku mai a Iesu i roto i te Tuatua i runga i te Maunga, mei te au ua rakau rai te akaari maira i te tu o te pu rakau, te akaari katoa maira ta tatou au angaanga i te tu tikai o to tatou ngakau. (Mata. 7:17-20) Ka akara ana tatou i tetai o teia au angaanga.

RAVENGA TAKA MEITAKI I TE AKARA I TO TATOU NGAKAU

8. Eaa te pirianga o ta Iesu au tuatua i roto ia Mataio 6:33, e to tatou ngakau?

8 I mua atu ana i roto i taua tuatua ra, kua akakite a Iesu ki te aronga e akarongo maira i te au angaanga tikai ta ratou ka rave, te akaari maira i to ratou uaorai anoano kia tavini  ia Iehova ma te ngakau katoa. Kua tuatua aia e: “E na mua ra kotou i te kimi i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra; e kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra ia kotou.” (Mata. 6:33) Ae, ta tatou ka tuku na mua i roto i to tatou oraanga, ka akaari mai tatou i ta tatou e anoano ra, e manako ra, e e parani ra i roto i to tatou ngakau. E tai ravenga meitaki kia kite e te tavini ra tatou i te Atua ma te ngakau tiratiratu na te akamanako meitaki anga i te au mea puapinga i roto i to tatou oraanga.

9. Eaa te patianga ta Iesu i oronga atu ki tetai au tangata, e eaa ta ratou pauanga e akaari maira?

9 Muri ake te akakiteanga a Iesu ki tana au pipi e kia ‘na mua ra i te kimi i te basileia,’ kua tupu mai tetai turanga te akatutu maira e akapeea te ngakau o te tangata i te akaari mai anga i tana e tuku ra ei mea mua i roto i tona oraanga. Kua akakite mai te tangata tata Evangeria ko Luka e ‘kua akakoro iora a Iesu i te aere ki Ierusalema’ noatu kua kite aia e eaa te ka tupu mai kiaia i reira. Iaia e tana au apotetoro ‘e aere ra na te arataa,’ kua aravei atu a Iesu i tetai au tangata e kua pati atu kia ratou e: “Ka aru mai iaku.” Kua inangaro taua au tangata ra i te ariki i ta Iesu patianga, inara, inangaro ratou i te rave i tetai au apinga na mua. Kua pau mai tetai tangata e: “E tuku ua ake koe iaku kia aere ana au [na mua] e tanu i taku metua tane.” Kua karanga tetai mai e: “E aru atu au ia koe; e tuku ana ra koe iaku [na mua], kia aere au e poroaki ana i toku kopu-tangata.” (Luka 9:51, 57-61) E tuke rai ta Iesu ikianga ngakau tae i te rave i to te Atua anoano ki te ikianga a taua au tangata ra! Na te tuku anga i to ratou au manamanata i mua ake i te au anoano o te Patireia, kua akaari mai ratou e kare to ratou ngakau e tiratiratu ana ki te Atua.

10. (a) Akapeea te au pipi te ariu mai anga ki ta Iesu patianga? (e) Eaa te akatutu anga poto ta Iesu i taiku mai?

10 Kua ariki tatou i ta Iesu patianga kia riro mai ei pipi nana e te tavini ra i teianei ia Iehova i te au ra ravarai, kare ra mei taua au pipi akatutu ua ra. Na roto i teia tu, te akaari ra tatou eaa to tatou manako no runga ia Iehova. Inara, noatu e maata ta tatou e rave ra i roto i te putuputuanga, ka anoanoia tatou kia matakite i te au kino ka o mai ki roto i to tatou ngakau. Eaa ra te reira? Te pukapuka kapiti anga ratou e te aronga ka riro mai ei pipi nana, kua akakite atu a Iesu eaa taua kino ra, na te karanga anga e: ‘Kare rava e tangata i tuku i tona rima ki te arote, ka akaraʼi ki te au mea i muri, e tau i te basileia o te Atua.’ (Luka 9:62) Eaa te apiianga ta tatou ka kite mai mei tera akatutuanga?

‘KAPITI RA AINEI TATOU KI TE MEITAKI’?

11. Eaa tei tupu ki te angaanga a te tangata angaanga i roto i ta Iesu akatutuanga, e no teaa ra?

11 E marama meitaki ei tatou i te apiianga mei ta Iesu akatutuanga poto, ka akamaata atu tatou i te akamaramaanga no runga i teia akatutuanga. Te angaanga pakari ra tetai tangata e arote ra i te ngai tanutanu. Iaia e arote ra, te manako ra aia i tona pamiri i te kainga, au oa, te kai, te akatangi imene, te tuatau mataora, e tetai ngai marumaru. Te inangaro ra aia i teia au apinga. Muri ake te arote anga i tetai aka enua, kua maata atu tona inangaro i taua au mea meitaki ra e kua ‘akara aia ki te au mea i muri.’ Noatu e maata rai te angaanga i mua ake ka raveia ai te tanutanuanga, kua tamanamanataia te tangata angaanga, e kare tana angaanga i oti. Ae, kare te pu i mataora ana no te mea kare te tangata angaanga i aruaru ua atu rai.

12. Eaa te tu aiteite ta tatou i kite mai no te tangata angaanga i roto i ta Iesu akatutuanga e tetai au Kerititiano o teia tuatau?

12 Teianei e akamanako ana i tetai turanga tei aiteite ki teia tuatau. Te akatutu maira te tangata tanutanu i tetai Kerititiano te meitaki ra tona oraanga, inara te kino atura tona turanga pae vaerua. Ei akaraanga, akamanako ana tatou i tetai taeake  e rave maroiroi ra i te angaanga orometua. Noatu te aere ra aia ki te au uipaanga e te piri ra ki te angaanga orometua, te manako ra rai aia i te au mea o teianei ao e reka ana aia. Te inangaro tikai ra aia i taua au mea ra i roto i tona ngakau. Muri ake te rave anga i tana angaanga orometua no tetai au mataiti, kua pakari atu tona inangaro no tetai au mea o teianei ao e kua akara aia ‘ki te au mea i muri.’ Noatu e maata te angaanga ka raveia i roto i te angaanga orometua, kare aia i ‘akakite ua atu i te tuatua ora,’ e kare e piri mai ana ki te au angaanga teokaratiki. (Phili. 2:16) Ka maromaroa a Iehova ‘te Pu o te mou,’ me akamutu tetai i te aruaru ua atu.​—Luka 10:2.

13. Eaa te o maira ki te tavinianga ia Iehova ma te ngakau tiratiratu?

13 Te taka ua ra te apiianga. E mea meitaki no tatou kia aere putuputu ki te au uipaanga a te putuputuanga e te angaanga orometua. Inara e maata atu te o maira ki te tavini anga ia Iehova ma te ngakau tiratiratu. (2 Para. 25:1, 2, 27) Me te inangaro tikai ra tetai Kerititiano i ‘te au mea i muri’ i roto i tona ngakau​—koia oki, tetai au mea o teianei ao—​ka kino tona turanga meitaki i mua i te Atua. (Luka 17:32) Me ‘rikarika tikai tatou i te kino; e me kapiti atu ki te meitaki,’ ka ‘tau tatou i te basileia o te Atua.’ (Roma 12:9; Luka 9:62) Ka anoanoia tatou katoatoa kia akapapu e kare e apinga i roto i to Satani ao e tapu ia tatou i te akono ngakau katoa anga i te au anoano o te Patireia, noatu te puapinga me kore te meitaki o taua au mea ra.​—2 Kori. 11:14; e tatau ia Philipi 3:13, 14.

KIA VAI MATAKITE UA!

14, 15. (a) Akapeea a Satani te tauta anga i te akakeu i to tatou ngakau? (e) Akatutu mai akapeea ta Satani ravenga i kino ei.

14 No to tatou inangaro ia Iehova, kua akakeuia tatou kia akatapu i to tatou oraanga kiaia. Mei reira mai, kua akapapu te maataanga ia tatou no tetai au mataiti e ka tauta tatou kia tavini ia Iehova ma te ngakau tiratiratu. Inara, ka tauta ua rai a Satani i te akakeu ia tatou. Te takete maira aia i to tatou ngakau. (Ephe. 6:12) E tika, kua kite aia e kare tatou e akamutu vave i te tavini ia Iehova. Inara, kua taangaanga kikite aia “i te peu o teianei ao” i te akaparuparu marie i to tatou maroiroi no te Atua. (E tatau ia Mareko 4:18, 19.) Eaa ra taua ravenga ra a Satani ka tupu ei?

 15 Ei pauanga, akamanako ana e te tatau ra koe i tetai puka i te pae i tetai mori e 100 watt te ririnui o te koropu, e oti kua mate mai te mori. Tei roto koe i te poiri, e kua kite mai koe eaa tei tupu e kua tamou akaou koe i tetai koropu ou. Kua ka akaou te mori i roto i te rumu. A tera mai po, te tatau ra koe i te pae i taua mori ra. Inara, kare koe i kite e kua taui tetai tangata i te koropu e 100 watt ki te 95 watt. Ka kite ainei koe i te tuke? Kare paa. Akapeea ra me kua tamou tetai tangata i te koropu 90 watt ki runga i taau ramepa? Penei kare rai koe e kite i te tuke. No teaa ra? Te moemoe atura te mori e kare koe e kite ana i te reira. Mei te reira rai, penei ka akakeu te ao o Satani i to tatou maroiroi kia paruparu ua atu. Me tupu te reira, mei te mea rai e kua puapingaia a Satani te akaiti mai i to tatou maroiroi no te tavini anga ia Iehova. Me kare tetai Kerititiano e matakite, kare aia e kite i te tauianga marie.​—Mata. 24:42; 1 Pete. 5:8.

PUAPINGA TIKAI TE PURE

16. Akapeea tatou me paruru ia tatou mei te au ravenga kikite a Satani?

16 Akapeea tatou me paruru ia tatou mei te au ravenga kikite a Satani e kia akono tamou i te ngakau tiratiratu kia Iehova? (2 Kori. 2:11) E mea puapinga kia pure. Kua akamaroiroi a Paulo i te au taeake irinaki “kia patoi i te ravenga pakari a te diabolo.” Kua akamaroiroi katoa aia ia ratou e kia “pure tukumoe kore, i te au pure ravarai.”​—Ephe. 6:11, 18; 1 Pete. 4:7.

17. Eaa te apiianga ta te au pure a Iesu e apii maira kia tatou?

17 Ei patoi atu ia Satani, e mea meitaki no tatou kia aru i to Iesu tu no runga i te pure, tei akaari mai i tona inangaro tikai kia akono tamou i te ngakau tiratiratu kia Iehova. Akara i ta Luka i tata no runga i ta Iesu pure i te po i mua ake ka mate ei aia e: ‘Maata tona mamae aue, pakari rava atura tana pure.’ (Luka 22:44) Kua pure akatenga ana a Iesu i mua ana, e i teia atianga ra, iaia e aro atura i te timataanga pakari tikai o tona oraanga i te enua nei, kua ‘pure pakari rava atura’ aia, e kua paunaia mai tana pure. Te akaari maira to Iesu akaraanga e ka pakari rava atu tetai au pure i tetai. No reira, noatu te kino o to tatou au timataanga e te ketaketa o ta Satani au ravenga kikite, ka anoanoia tatou kia pure ‘pakari rava atu’ no ta Iehova paruruanga.

18. (a) Eaa ta tatou ka ui kia tatou uaorai no runga i te pure, e no teaa ra? (e) Eaa te au mea te ka akakeu i to tatou ngakau, e na roto i teea au mataara? (Akara i te  pia i te kapi 16.)

18 Akapeea taua au pure ra i te akakeu anga ia tatou? Kua akakite mai a Paulo e: ‘E akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki. E na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi me kore e paruru mai i to kotou ngakau.’ (Phili. 4:6, 7) Ae, kia pure akatenga ua rai tatou kia rauka i te akono tamou i te ngakau tiratiratu kia Iehova. (Luka 6:12) No reira, e ui kia koe uaorai e, ‘Mei teaa te pakari o taku au pure? Te pure putuputu ra ainei au?’ (Mata. 7:7; Roma 12:12) Te akaari maira taau pauanga i te oonu o toou inangaro i te tavini i te Atua ma te ngakau tae.

19. Eaa taau ka rave kia akono tamou i te ngakau tiratiratu kia Iehova?

19 Mei ta tatou i uriuri ana, ka akakite mai te au mea puapinga ta tatou i akanoo i roto i to tatou oraanga i te tu o to tatou ngakau. Ka inangaro tatou i te akapapu e kare te au mea ta tatou i akaruke ki muri, e ta Satani au ravenga kikite e akaparuparu i to tatou inangaro kia tavini ia Iehova ma te ngakau tiratiratu. (E tatau ia Luka 21:19, 34-36.) No reira, mei ia Davida rai, ka pure ua rai tatou kia Iehova e: “Kia tavaitai i toku ngakau.”​—Sala. 86:11.

[Au Uianga Apii]

[Pia i te kapi 16]

 E TORU AU MEA KA AKAKEU I TO TATOU NGAKAU

Mei ta tatou e rave ana kia meitaki te turanga o to tatou pukuatu, e rave ana tatou i tetai au takainga kia tauturu ia tatou i te akono meitaki i to tatou ngakau akatutu ua. Akamanako ana i teia au mea puapinga e toru:

1 Kai akamatutu kopapa: Te anoano ra to tatou pukuatu kia rava te au kai akamatutu kopapa. Ka anoano katoaia tatou kia akapapu e kia rava ta tatou kai meitaki i te pae vaerua na roto i te apii putuputu anga, akamanako oonu anga, e te aere anga ki te au uipaanga.​—Sala. 1:1, 2; Mase. 15:28; Ebe. 10:24, 25.

2 Akamatutu i te kopapa: E matutu ei to tatou pukuatu, ka anoanoia kia taangaanga meitakiia. Te piri maroiroi anga ki te angaanga orometua​—penei te tautaanga kia akamaata mai i ta tatou au angaanga​—ka akameitaki mai i to tatou ngakau akatutu ua.​—Luka 13:24; Phili. 3:12.

3 Au turanga: E akataitaia ana te au turanga tau kore i te ngai angaanga e te ngai e noo ana tatou i to tatou pukuatu e te ngakau akatutu ua. Inara, ka rauka ia tatou i te akaiti mai i te taitaia na te piri putuputu anga ki te au taeake irinaki te manako tikai maira ia tatou e te tiratiratu ra to ratou ngakau ki te Atua. ​—Sala. 119:63; Mase. 13:20.