Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Rekareka i to Tatou Manakonakoanga

Rekareka i to Tatou Manakonakoanga

 Rekareka i to Tatou Manakonakoanga

‘Kia rauka te manakonakoanga no te ora mutu kore, ta te Atua, tei kore e tika kia pikikaa, i tuatua mai ou teianei ao.’​—TITO 1:2.

URIURI AKAOU ANGA

Eaa tatou i kite ei e kua rekareka to runga i te rangi te akono tamou anga tetai tei akatainuia i te tu tiratiratu?

Akapeea te rauka mai anga te manakonakoanga no te au mamoe ke atu te piri anga ki to te aronga akatainuia?

E kite ei tatou i to tatou manakonakoanga e akatupuia ai, eaa te ‘au angaanga tapu’ e te ‘au angaanga akono mou i te Atua’ ta tatou ka akaari?

1. Akapeea te manakonakoanga ta Iehova i oronga mai me tauturu ia tatou kia autu?

KO IEHOVA ‘te Atua i raukaʼi te manakonakoanga’ i tuatua ai te apotetoro ko Paulo. Kua tuatua katoa aia e ka rauka ia Iehova ‘i te akaki ia tatou ki te rekareka ravarai e te au no te akarongo anga, kia maata to tatou manakonakoanga i te mana o te vaerua tapu.’ (Roma 15:13) Me maata to tatou manakonakoanga, ka autu tatou i tetai ua atu turanga ka tupu mai e ka ki to tatou ngakau i te rekareka e te au. No te au Kerititiano akatainuia, ka riro teia manakonakoanga ei ‘tutau no te vaerua me kore no te oraanga, e e mea mauti koreia e te mou meitaki’ no tetai atu au Kerititiano. (Ebe. 6:18, 19) Ka mou to tatou manakonakoanga i te tuatau tumatetenga o te oraanga, e ka tauturu te reira ia tatou kia kore ekoko me kore e ngaro te akarongo.​—E tatau ia Ebera 2:1; 6:11.

2. Eaa te nga manakonakoanga o te au Kerititiano i teia tuatau, e eaa ra te au “mamoe ke atu” ka akamanako atu ei i te manakonakoanga tei rauka i te aronga akatainuia?

2 Te au Kerititiano e noo nei i teia tuatau openga, tei runga to ratou manako i tetai o te manakonakoanga. Te manakonako nei te toenga o te “anana iti” o te au Kerititiano akatainuia i te oraanga mate kore i te rangi, kia kapiti atu kia Karaiti i roto i tona Patireia ei ui ariki e ei kau taunga. (Luka 12:32; Apo. 5:9, 10) Te manakonako ra te “aronga maata rava” o te “mamoe ke atu” i te noo e tuatau ua atu ki runga i te enua parataito ei au tangata no te Patireia o te Mesia. (Apo. 7:9, 10; Ioa. 10:16) Eiaa rava e ngaropoina i te mamoe ke atu e tei runga to ratou ora i ta ratou turuturu maroiroi anga i te “au taeake” akatainuia o Karaiti i runga nei rai i te enua. (Mata. 25:34-40) Ka rauka mai te manakonakoanga o te aronga akatainuia, e pera katoa te manakonakoanga o te mamoe ke atu. (E tatau ia Ebera 11:39, 40.) Mea mua, ka akara tatou i te manakonakoanga o te aronga akatainuia.

 ‘MANAKONAKOANGA ORA’ O TE AU KERITITIANO AKATAINUIA

3, 4. Akapeea te au Kerititiano akatainuia ‘te akaanau akaou angaia kia rauka te manakonakoanga ora,’ e eaa te reira manakonakoanga?

3 Kua tata te apotetoro ko Petero e rua nga reta ki te au Kerititiano akatainuia tana i kapiki e ko te ‘aronga ikiia.’ (1 Pete. 1:1, 2) Kua akakite mai aia i te au manako no te manakonakoanga umere o te anana iti. I roto i tana reta mua, kua tata a Petero e: “Kia akameitakiia te Atua te Metua o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, ko te akaanau akaou ia tatou no te maata o tona aroa, kia rauka te manako ora i te tuakaouanga o Iesu Mesia mei te mate maira, Kia rauka te tuanga kino kore, e te viivii kore, e te mae kore, ko tei vaioia ki runga i te rangi na kotou, Ko tei tiakiia ïa e te mana o te Atua i te akarongo kia rauka te ora, i vave i te akakiteia mai kia tae ki te tuatau openga ra: Kia maata to kotou rekareka i te reira.”​—1 Pete. 1:3-6.

4 E iti ua te numero o te au Kerititiano tei ikiia e Iehova te ka kapiti atu kia Karaiti i roto i te kavamani o te Patireia i runga i te rangi. E ka ‘akaanau akaouia’ ratou ei au tamariki na te Atua tei akatainuia ki te vaerua. Kua akatainuia ratou ki te vaerua tapu kia kapiti atu kia Karaiti ei ui ariki e ei kau taunga. (Apo. 20:6) Kua akakite a Petero e ko teia ‘akaanau akaou anga’ te oronga maira i te ‘manakonakoanga ora’ tana i kapiki e ko ‘te tuanga kino kore, viivii kore, e te mae kore’ tei vaooia no ratou “ki runga i te rangi.” No reira rai te aronga akatainuia i ‘rekareka maata ai’ i to ratou manakonakoanga ora! Inara, tei runga te rauka anga taua manakonakoanga ra i to ratou tu akarongo mou.

5, 6. Eaa ra te au Kerititiano akatainuia ka tauta pakari ei kia papu to ratou kapikiia anga ki te rangi?

5 I roto i te rua o tana reta, kua akamaroiroi a Petero i te au Kerititiano kia “akamaroiroi, kia kitea tikaia to kotou kapiki angaia e te iki angaia.” (2 Pete. 1:10) Ka tauta ratou i te akatupu i taua au tu ra mei te akarongo, akono mou i te Atua, aroa taeake e te aroa. Kua akakite a Petero e: “E tei ia kotou te reira au mea, e te maata ra, na te reira e akakite e, kare kotou i te akatau e te uua kore.”​—E tatau ia 2 Pete. 1:5-8.

6 I roto i tana karere ki te aronga pakari akatainuia i roto i te putuputuanga o te anere mataiti mua i Philadelaphia, i Asia Minora, kua tuatua a Karaiti tei akatu akaouia mai e: “No te mea kua mou marie koe i te tuatua akakoromaki naku ra, e mou katoa au ia koe kia ora i taua tuatau timataanga ra, te ka tupu i rungao i te tangata ravarai, ei timata anga i te aronga katoa e noo i te enua nei. I na, te aere vave atu nei au; e mou tikai i tei rauka ia koe na, auraka taau korona e riro ia etai ke.” (Apo. 3:10, 11) Me ka tiratiratu kore tetai Kerititiano, kare e rauka iaia “te korona kakā ko te kore rava e maemae ra” tei taputouia ki te aronga akatainuia tei vai tiratiratu e mate ua atu.​—1 Pete. 5:4; Apo. 2:10.

O ANGA KI ROTO I TE PATIREIA

7. Eaa te manakonakoanga umere ta Iuda i taiku i roto i tana reta?

7 Mei te mataiti 65 T.N., kua tata te teina o Iesu ko Iuda i tetai reta ki tona au taeake Kerititiano akatainuia tana i kapiki e ko “te aronga i akatapuia.” (Iuda 1; akaaite ia Ebera 3:1.) Kua akamanako aia i te tata i tetai reta no te manakonakoanga kaka o te ora ta te au Kerititiano tei kapikiia no te Patireia o te Atua i te rangi e manakonako ra. (Iuda 3) Noatu e au manamanata puapinga atu tana e anoanoia ra kia akatikatikaia, i te openga o tana reta poto, kua taiku aia i te manakonakoanga umere o te au Kerititiano akatainuia, te tata anga e: “E teianei, ei iaia, ei te tika iaia i te tiaki ia kotou kia kore e inga, e te tuku atu ia kotou ma te apa kore ki mua i te aroaro o tona kakā ma te rekareka maata, Ei te Atua pakari anake, i to tatou Ora ra, te kakā, e te  tapunui, te au, e te maroiroi, i teianei oki, e tuatau ua atu.”​—Iuda 24, 25.

8. Kia rotai kia Iuda 24, eaa te akakite maira e kua rekareka to runga i te rangi te akapapuanga tetai o tei akatainuiia i tona tu tiratiratu?

8 Papu e te inangaro ra te au Kerititiano akarongo mou tei akatainuia i tetai paruruanga mei te aronga te ka o atu ki te takoreanga. To ratou manakonakoanga Pipiria koia oki ka akatu akaou mai a Iesu Karaiti ia ratou mei te mate, te akatika anga ia ratou kia tu apa kore mai i te pae vaerua ki mua i te aroaro o te Atua ma te rekareka maata. Me mate tetai o te aronga akarongo mou tei akatainuia, papu e ka ‘akatuia mai aia ei kopapa vaerua,’ e “ei mea pe kore . . . ma te kakā.” (1 Kori. 15:42-44) Me te ‘rekareka maata ra to runga i te rangi i te tangata ara okotai tei tataraara,’ akamanako ana i te tu rekareka i roto i te au paepae o te rangi me akaoti mai tetai o te au taeake o Karaiti tei akatainuia ki te vaerua i tona oraanga tiratiratu. (Luka 15:7) Ka rekareka kapiti a Iehova e te au angera akarongo mou e tei akatainuia me rauka mai tana tutakianga ma te “rekareka maata.”—E tatau ia 1 Ioane 3:2.

9. Akapeea te o anga ki te Patireia te “oronga uaia mai” anga ki te aronga akarongo mou tei akatainuia, e akapeea teia manakonakoanga te akakeuanga i te aronga akatainuia i runga nei rai i te enua?

9 Na roto katoa i taua tu manako ra, kua tata a Petero ki te au Kerititiano akatainuia no runga i te tutaki ka rauka ia ratou me vai tiratiratu ratou. Kua akakite aia kia ratou e: “Ka oronga uaia mai oki te o no [ratou] ki roto i te basileia mutu kore o to tatou Atu o Iesu Mesia to tatou Ora ra.” (2 Pete. 1:10, 11) Me o atu ratou ki te tutakianga i te rangi te “ka oronga uaia mai,” ka maata atu te kaka o to ratou au tu Kerititiano. Ko te au mea “ka oronga uaia mai” penei te taiku katoa maira i te au akameitakianga e manganui ka rauka ia ratou i runga i te rangi. Ka rekareka maata te aronga akatainuia me akamanako ratou i to ratou tu akarongo mou i mua ana. Te akamaroiroi maira teia manakonakoanga i te au Kerititiano akatainuia i runga nei rai i te enua kia ‘tatua i te taukupu o to ratou ngakau no te angaanga.’​—1 Pete. 1:13.

 “TE TUMU O TE MANAKONAKOANGA” NO TE AU MAMOE KE ATU

10, 11. (a) Eaa te manakonakoanga tei akanooia no te au mamoe ke atu? (e) Akapeea te rauka anga o te manakonakoanga no te enua nei te piri atu anga kia Karaiti e te ‘akakiteia mai anga o te tamariki a te Atua’?

10 Kua tata te apotetoro ko Paulo i te manakonakoanga kaka o te “tamariki a te Atua” ei “aronga tuanga” no Karaiti. E kua taiku aia i te manakonakoanga umere ta Iehova e oronga maira no te numero kotinga koreia o te mamoe ke atu e: “Te anoano maata o te au mea angaia nei [te au tangata] ma te arōrō, te tatari nei ïa i te akakite angaia mai i te tamariki a te Atua [te aronga akatainuia]: (Kua akariroia oki te au mea angaia nei ei puapinga kore ua, kare ra i te mea anoano, nana ra, na tei akariro ra; [“te tumu o te manakonakoanga,” NW]) Ma te tatarianga e kia akaora katoaia te au mea angaia nei i te tapeka o te mate, kia rauka te rangatira meitaki o te tamariki a te Atua ra.”​—Roma 8:14-21.

11 Kua oronga mai a Iehova i te “tumu o te manakonakoanga” no te au tangata, te taputou mai anga aia no te akaoraia anga mei te “ovi taito ra,” ko Satani te Tiaporo, na roto i te “uanga” tei taputouia mai. (Apo. 12:9; Gene. 3:15) Ko Iesu Karaiti taua “uanga” ra. (Gala. 3:16) Na roto i tona mate e te tuakaouanga, kua oronga mai a Iesu i te tumu ngaueue kore no te manakonakoanga no te au tangata kia akaoraia mai mei te tapeka anga o te ara e te mate. Te piri atura te rauka anga o teia manakonakoanga ki te ‘akakiteia mai anga o te tamariki a te Atua.’ Ko te aronga akatainuia tei akakakaia te tuanga rua o te “uanga.” E ka ‘akakiteia mai’ ratou me piri atu ratou kia Karaiti i te takoreanga i ta Satani akatereanga kino. (Apo. 2:26, 27) Ka apai mai teia i te akaoraanga i te au mamoe ke atu te ka ora mai mei te mate maata.​—Apo. 7:9, 10, 14.

12. Eaa te au akameitakianga kaka no te au tangata, me akakiteia mai te aronga akatainuia?

12 E akaoraanga te reira te ka orongaia ki te “au mea angaia” i te tuatau o te Tutaraanga Tauatini Mataiti o Karaiti! Taua tuatau ra, ka ‘akakiteia mai te tamariki akakakaia a te Atua’ me rave ratou i te angaanga ei kau taunga ma te Karaiti, te oronga anga i te au mea puapinga o to Iesu atinga oko ki te au tangata. Ei aronga turuturu i te Patireia o te rangi, ka akaoraia mai te “au mea ora,” koia oki te au tangata mei te kino o te ara e te mate. Ka ‘akaora marie katoaia mai te au mea angaia nei mei te tapeka o te mate.’ Me vai akarongo mou ratou kia Iehova i roto i te Tutaraanga Tauatini Mataiti o Karaiti e i te tuatau o te timataanga openga a muri ake, ka tata tinamouia to ratou ingoa ki roto i “te buka ora.” Ka o atu ratou ki roto i te turanga “rangatira meitaki o te tamariki a te Atua.” (Apo. 20:7, 8, 11, 12) E manakonakoanga kaka tikai teia!

KIA ORA UA RAI TO TATOU MANAKONAKOANGA

13. Kua akatumuia to tatou manakonakoanga ki runga i teaa, e aea a Karaiti e akakiteia mai ei?

13 Tei roto i te nga reta akauruia a Petero te tauturu maata no te aronga akatainuia e te mamoe ke atu kia ora ua rai to ratou manakonakoanga. Kua akakite mai aia e kare no ta ratou au angaanga i rauka ai to ratou manakonakoanga, mari ra no to Iehova aroa ua. Kua tata aia e: ‘Kia akono meitaki [“e kia akamou tikai i toou manakonakoanga,” NW], ki runga i te aroa ua te ka apaiia mai no kotou i te mama anga mai o Iesu Mesia.’ (1 Pete. 1:13) Ka akakiteia mai a Karaiti me aere mai aia i te tutaki i tana au pipi akarongo mou e kia akautunga i ta Iehova akavaanga ki rungao i te aronga akono kore i te Atua.​—E tatau ia 2 Tesalonia 1:6-10.

14, 15. (a) Kia ora ua rai to tatou manakonakoanga, eaa ta tatou ka akamanako? (e) Eaa te akoanga ta Petero i oronga mai?

14 Kia ora ua rai to tatou manakonakoanga, kia akamou tatou i to tatou manako e to tatou oraanga ki runga i ‘to Iehova ‘rā’  e vaitata maira. E ka takore atu te reira i te “rangi” i teia tuatau me kore te tutaraanga tangata, e te “enua,” te au tangata kino e to te reira “au tumu.” Kua tata a Petero e: “Mei te aa ra to kotou tu e tikaʼi . . . i te tatari anga, e te rapurapu anga atu, kia tae mai taua rā o te Atua ra, te rā e ngaro ei te rangi i te tutungiia i te ai, e e taravai ei te au tumu o te enua i te veravera maata”!​—2 Pete. 3:10-12.

15 Ka monoia mai te “rangi” e te “enua” ki te “rangi ou [te kavamani Patireia o Karaiti] e te enua ou [te au tangata ou].” (2 Pete. 3:13) E kua oronga tika atu a Petero i te akoanga, no runga i ta tatou “tatari anga,” me kore kia ora ua rai to tatou manakonakoanga no teia ao ou tei totouia mai: “E teianei, e aku au akaperepere e, ko te reira au mea ta kotou e tatari ana, ka akamaroiroi, kia rokoia mai kotou e ia ma te au, ma te topata kore, e te apa kore.”​—2 Pete. 3:14.

ARU ROTAI I TO TATOU MANAKONAKOANGA

16, 17. (a) Eaa te ‘au angaanga tapu e te akono mou i te Atua’ ta tatou ka akaari mai? (e) Akapeea to tatou manakonakoanga me akatupuia?

16 Kia ora e kia aru rotai ua rai tatou i to tatou manakonakoanga. E akara meitaki tatou i to tatou au tu i te pae vaerua. Te o maira te ‘au angaanga tapu e te akono mou i te Atua’ ki ta tatou ‘akono meitaki anga i ta tatou tuatua i rotopu i te au tangata,’ na roto i to tatou au tu tau. (2 Pete. 3:11; 1 Pete. 2:12) ‘Kia aroa tatou ia tatou uaorai.’ Kapiti maira i ta tatou tauta anga kia akono i te taokotaianga o to tatou au taeake i te ao katoa nei, e te au taeake o to tatou putuputuanga. (Ioa. 13:35) Ko te ‘akono mou i te Atua’ e au angaanga te akapapu maira i to tatou pirianga vaitata kia Iehova. Te o maira te tu meitaki o ta tatou au pure, tatau anga Pipiria i te au ra, apii oonu anga, akamorianga a te ngutuare, e te tutu maroiroi anga i te “evangelia o te basileia.”​—Mata. 24:14.

17 Te inangaro nei tatou pouroa kia riro mai ei aronga ka arikiia mai e Iehova e ka akaoraia mai me “pou anake” teia akatereanga o te au mea kino. Ka rauka i reira to tatou manakonakoanga no ‘te ora mutu kore, ta te Atua, ta tei kore e tika kia pikikaa, i tuatua mai ou teianei ao.’​—Tito 1:2.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 22]

Kua na roto te au Kerititiano akatainuia i ‘te akaanau akaou angaia kia rauka te manakonakoanga ora’

[Tutu i te kapi 24]

Kia ora ua rai te manakonakoanga i roto i toou pamiri