Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Akakitekite Maroiroi Ratou i te Tuatua a te Atua!

Kua Akakitekite Maroiroi Ratou i te Tuatua a te Atua!

 Kua Akakitekite Maroiroi Ratou i te Tuatua a te Atua!

Kia maroiroi e kia mataku kore me patoiia mai. Te akaari ra te au Kerititiano mou i teia nga tu mei tei akaariia mai i roto i te nga puka “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom e te Jehovah’s Witnesses​—Proclaimers of God’s Kingdom. Mei to tatou au taeake irinaki rai i te anere mataiti mua, e pure ana tatou kia Iehova no tona vaerua e te tauturu kia akakite i tana tuatua ma te mataku kore.​—Anga. 4:23-31.

No runga i ta tatou angaanga tutuanga i te tuatau o te tamakianga mua o te ao, kua tata tetai taeake e: “Kua tua maroiroi te au tavini o te Atua i te itu o te voriumu Studies in the Scriptures, tei tapaia e The Finished Mystery. E maata atu te reira tei tuaia i tetai ua atu puka. Kua tukunaia mai te Kingdom News Nu. 1 i te mataiti 1918. Aru mai ko te Kingdom News Nu. 2, te akamarama mai anga i te tumu i arai ei te aronga mana taoonga i te puka The Finished Mystery. Aru mai i teia ko te Kingdom News Nu. 3. Na te pupu akono meitaki tei akatainuia i tua aere i teia au puka. Kua umuumuia te akarongo e te maroiroi kia tua aere i te Kingdom News.”

I teia tuatau, e tereniia ana te au papuritia ou o te Patireia i roto i te angaanga orometua, tei kare i raveia ana i mua ana. Te akamanako anga i tei tupu kiaia i roto i te angaanga orometua i te mataiti 1922, kua tata tetai taeake Porani no Marike e: “Noatu kare au i kite e ka akapeea me oronga i te au puka, e te tuatua meitaki i te reo Papaa, kua tu au ko au anake ua i mua i te opati o tetai taote e kua topapa atu. Kua vai mai te neti i te pa. Kare e ngaropoina iaku i tei tupu, no toku rekareka e te matakutaku. Iaku e eeu ra i taku kiri puka, kua pururu mai te au puka ki mua tikai i te neti. Kare i maara iaku i taku i tuatua, inara kua rauka iaku i te oronga atu i tetai puka kiaia. I te tuatau ka akaruke ei au, kua rauka iaku te tu maroiroi e kua akameitaki mai a Iehova iaku. Maata taku au puka rikiriki i oronga i taua ra i te ngai pitiniti.”

“Mei te mataiti 1933, e maata te au taeake tei taangaanga i te au motoka akatangi ei akatotoa i te karere o te Patireia,” i akakite ei tetai tuaine. Tetai atianga, te tutu aere ra ratou ko tetai nga tokorua Kite i tetai ngai teitei i California, i U.S.A. “Kua akaoro te taeake i te motoka akatangi karere ki runga i te ngai teitei, e kua noo mai maua ko te tuaine ki te oire,” i maara mai ei iaia. “Te akatangi anga te taeake i te karere tei rekotiia, mei te mea rai e te tangi maira mei runga i te rangi. Kua kimi aere te au tangata o te oire i te taeake, inara kare ratou i kite ana iaia. Te akamutu anga te tangi anga o te rekoti, kua atoro e kua tuatua atu matou ki te au tangata. E rua nga motoka akatangi karere taku i angaanga kapiti ana, inara te akapapu atu nei au e kare te maataanga o te tangata e inangaro ana i te akarongo mai ki te karere. Kare ra a ratou ikianga ke atu, mari ra kia akarongo mai ki te au akoanga no ko mai i te au motoka akatangi karere  e tangi maira ki roto i to ratou are. Kua kite matou e na Iehova e akatupu ana i teia ravenga tau kia taangaangaia i te tuatau tau. Kua anoanoia te tu maroiroi no teia ravenga, inara e akatupu ua ana te reira i tana akakoroanga, e kua akangateiteiia to Iehova ingoa.”

Mei te au mataiti 1930 e te akamataanga o te au mataiti 1940, kua taangaangaia te au ponikarapu e te au akoanga Pipiria tei rekotiia, i roto i ta tatou angaanga orometua. Kua maara i tetai vaine Kerititiano e: “Te aere ra tetai tuaine mapu e tana ponikarapu mei tetai ngutupa ki tetai. I muri mai te akamataanga aia i te akatangi i te rekoti i ko i tetai ngutupa, kua riri tikai te pu ngutuare e kua tue atu i te ponikarapu mei runga mai i te porotito. Kare roa tetai rekoti i ati ana. E toru tangata e kaikai ra i te tuaero i roto i tetai toroka tei kite mai i tei tupu, e kua pati atu i te tuaine kia akatangi mai i tana rekoti, e kua ariki ratou i tana au puka. Kua paunaia tona taime.” Kua anoanoia te tu maroiroi kia akakoromaki i taua au turanga ngata ra.

Kua akakite katoa te tuaine e: “Maara nei iaku te akamataanga matou i te oronga i te au makatini i te pae mataara i te mataiti 1940. I mua atu ana, e raveia ana te mati anga no te akakitekite aere. Na te aere anga na muri i tetai e tetai i te pae mataara, ka apai aere te au taeake e te au tuaine i te au tataanga te karanga ra e ‘E Puereere te Akonoanga e te Pikikaa’ e ‘E Tavini i te Atua e ia Karaiti te Ariki.’ E i taua taime rai, kua orongaia te au aenga pepa ki te au tangata. Kua umuumuia te tu maroiroi kia piri atu ki teia au tu angaanga, inara kua riro te reira ei akamaaraanga ki te au tangata i te ingoa o Iehova e tona iti tangata.”

“Ngata tikai i te oronga i te au makatini i te pae mataara i roto i te au oire rikiriki,” i na tetai tuaine ei. “Ko te tuatau teia te pakari ra te patoianga i te Au Kite. . . . Kua umuumuia te tu maroiroi kia tu ua i te pae mataara e kia mou i te au makatini e kia kapiki aere i te au tuatua i tataia. Noatu rai, kua angaanga ua rai matou i te au Maanakai. Tetai taime ka akaari mai te au tangata i te tu oaoa. E tetai taime e koropiniia ana matou e tetai au urupu tangata riri, e i tetai au atianga ka akaruke viviki matou kia kore e takinoia e te urupu tangata.”

Noatu te takinokino anga tei tupu i te tuatau o te Tamaki II o te Ao, kua rave maroiroi ua rai te Au Kite o Iehova i ta ratou angaanga orometua. Te raveia anga te kamupeini e 43 ra mei ia Titema ra 1, 1940, kia Tianuare ra 12, 1941, mei tetai 50,000 papuritia i Marike tei tua aere mei tetai varu mirioni puka rikiriki.

Te maara nei i te maataanga o te aronga pakarikari i roto i to te Atua akaaerenga i te au akaaoanga o mua ana tei umuumuia te tu maroiroi. Kua maara i tetai pae e no tetai au mataiti, kua akaariia mai to ratou tu maroiroi na te ripiti ua anga i te tuatua, E tutu maroiroi ua atu rai e tae ua atu ki te openga! Kare tatou i kite eaa te tu o ta tatou karere ta te Atua ka oronga mai ka akatupu i mua ake ka ope ei teia akatereanga kino. Inara, ma te tauturu a te Atua, ka akakite maroiroi ua rai tatou i te tuatua a Iehova ma te akarongo.

[Tataanga i te kapi 9]

Umuumuia te maroiroi kia rave i te angaanga tutuanga i te Patireia