Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Mataora te Pamiri Kare Tetai i te Kite

Ka Mataora te Pamiri Kare Tetai i te Kite

 Ka Mataora te Pamiri Kare Tetai i te Kite

‘Eaa oki koe e kite ei e, kare to tokorua e ora ia koe?’​—1 KORI. 7:16.

KITE AINEI KOE TE PAUANGA?

Eaa ta te aronga irinaki ka rave ei akatupu i te au i roto i te pamiri kare tetai i te Kite?

Akapeea tetai Kerititiano me tauturu i te au mema pamiri kia ariki mai i te akamorianga mou?

Eaa ta tetai ke ka rave ei tauturu i te au taeake irinaki i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite?

1. Eaa te ka tupu mai ki te pamiri me ariki tetai i te karere o te Patireia?

I TETAI atianga te tono anga a Iesu i tana au apotetoro, kua akakite aia e: “E tutu aere kotou, na ko atu, Te vaitata mai nei te basileia o te ao.” (Mata. 10:1, 7) Ka oronga mai teia tuatua meitaki i te au e te mataora ki te aronga tei ariki rekareka i te reira. Inara, kua akamatakite a Iesu i tana au apotetoro e ka patoi mai te manganui i ta ratou angaanga tutuanga i te Patireia. (Mata. 10:16-23) Tetai tu patoianga pakari te ka tupu mai, me kopae te au mema pamiri i te karere o te Patireia.​—E tatau ia Mataio 10:34-36.

2. Eaa ra te au Kerititiano ka mataora ai i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite?

2 Ko te aiteanga ainei e kare te au pipi a Karaiti e mataora i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite? Kare! Noatu e kino te patoianga a te pamiri i tetai au taime, kare ra te reira e tupu ua ana. Pera katoa, kare te patoianga a te pamiri e tinamou ana. Tei runga te reira i te tu me ariu atu te aronga irinaki i te patoianga. Pera katoa, ka akameitaki a Iehova i te aronga tei tiratiratu kiaia, kia rekareka ua noatu te au turanga ngata. Ka mataora atu te aronga irinaki (1) me tauta ratou i te akatupu i te au i roto i te ngutuare e te (2) me tauta ratou i te tauturu i te au mema pamiri kare i te Kite kia ariki i te akamorianga mou.

AKATUPU I TE AU I ROTO I TE NGUTUARE

3. Eaa ra tetai Kerititiano ka akatupu ei i te au i roto i te pamiri kare tetai i te Kite?

3 E tupu ei te tuatua tika i roto i te pamiri, e mea puapinga kia au i roto i te ngutuare. (E tatau ia Iakobo 3:18.) Noatu kare te pamiri i taokotai mai ake ki te akamorianga mou, ka tauta te Kerititiano i te akatupu i te au i roto i te ngutuare. Akapeea aia me rave i teia?

4. Akapeea te au Kerititiano me akono tamou i te ngakau maru?

 4 E akono tamou te au Kerititiano i te ngakau maru. E rauka mai ei teia, ka umuumuia te pure ngakau tae te ka oronga mai kia tatou i “te au o te Atua.” (Phili. 4:6, 7) Ka tupu mai te mataora e te au na te apiianga no runga ia Iehova e kia aru i te au kaveinga Tuatua Tapu no te oraanga. (Isa. 54:13) Puapinga katoa kia o atu ki roto i te au uipaanga putuputuanga e kia rave maroiroi i te angaanga tutuanga me ka inangaro tatou i te au e te mataora. Ka rauka i te aronga irinaki kia piri atu ki te au angaanga Kerititiano noatu kare tetai i roto i te pamiri i te Kite. Ei akaraanga, akamanako ana ia Enza, * e patoi pakari ana tana tane iaia. E aere ana aia i te tutu aere me oti mai tana au angaanga ngutuare. Kua tuatua a Enza e, “E akameitaki ua mai ana a Iehova iaku ma te au tupuanga meitaki te au taime me tauta au i te akakitekite i te tuatua meitaki ki tetai ke.” Kua oronga mai taua au akameitakianga ra i te au, tu mareka, e te mataora.

5. Eaa te manamanata ta te aronga irinaki e aro ua ana i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite, e ka kiteaia te tauturu kiea?

5 Anoanoia tatou kia tauta pakari i te akatupu i te au ki te au mema pamiri kare i te Kite. Ka ngata teia no te mea ta ratou e inangaro ra kia rave tatou i tetai au taime, kare e rotai ana ki te au kaveinga Pipiria. Penei ka riri tetai au mema pamiri kare i te Kite i to tatou tu tiratiratu ki te au kaveinga tika, me rave ua rai tatou i te reira ka tupu mai te au. Tika rai, ka tauta tatou i te aru i ta te pamiri me kare te reira e patoi ana i te au kaveinga Pipiria. Na roto i teia tu, kare e manamanata e tupu mai. (E tatau ia Maseli 16:7.) Me tupu mai te manamanata, puapinga tikai i te akara i te akoanga Tuatua Tapu i roto i te au puka a te pupu tavini akono meitaki e te pakari e ta te aronga pakari.​—Mase. 11:14.

6, 7. (a) Eaa tetai aronga ka patoi ei i te au mema tei akamata i te apii ma te Au Kite o Iehova? (e) Eaa ta te tangata apii Pipiria me kore tetai Kite ka rave me patoi mai te pamiri?

6 E tupu ei te au i roto i te ngutuare, umuumuia ra kia irinaki kia Iehova e kia marama i te manako o te au mema pamiri kare i te Kite. (Mase. 16:20) Ka rauka katoa i te aronga ou e apii ra i te Pipiria i te rave i teia. Penei kare tetai au tane me kore au vaine kare i te Kite e patoi ana me apii to ratou tokorua i te Pipiria. E ka akatika ratou e e mea meitaki teia no te pamiri. Ka patoi pakari mai ra tetai aronga. Kua akakite mai a Esther, e Kite aia i teianei, e kua “riri tikai” aia te akamataanga tana tane i te apii i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova. “Kua pei au me kore kua tutungi au i tana au puka,” i nana ai. Kua akakite mai a Howard, tei patoi ana i te apii Pipiria a tana vaine i te akamataanga e: “Maata te au tane tei mataku e kua akavareia ta ratou au vaine kia piri atu ki tetai akonoanga ke. Penei kare te tane e kite e akapeea aia me aro atu i teia tu, no reira aia i riri ei.”

7 Kia tauturuia te tangata apii kia kite e me patoiia mai aia e tona tokorua, auraka aia e akamutu i tana apii Pipiria. Maataanga o te taime ka akatikatika aia i te au manamanata na te akaari anga i te tu maru e te tu akangateitei no tona tokorua kare i te Kite. (1 Pete. 3:15) Kua akakite mai a Howard e, “Rekareka tikai au e e vaine maru taku e kare aia i riri mai ana!” Kua akamarama mai tana vaine e: “Kua maro mai a Howard kia akamutu au i te apii i te Pipiria. Kua karanga mai aia e kua nenevaia au. Kare au i taumaro atu ana, kua karanga ra au e e tika rai paa tana, e kua akakite katoa au kiaia e kare au i kite e akapeea ratou te takino anga i toku manako. No reira kua pati au iaia kia tatau i te puka e apii ra au. Kua tatau e kua ariki  aia i ta te reira e akakite maira. Kua akakeu maata teia iaia.” E meitaki kia akamaara e ka manako te au tokorua kare i te Kite e ka akarukeia mai ratou me kore ka tupu te kino me piri atu to ratou tokorua ki roto i te au angaanga Kerititiano, ka riro ra te au akapapuanga aroa ei akakore atu i taua tu manako ra.

TAUTURU IA RATOU KIA ARIKI I TE AKAMORIANGA MOU

8. Eaa te akoanga ta te apotetoro ko Paulo i akakite ki te au Kerititiano kare to ratou tokorua i te Kite?

8 Kua oronga te apotetoro ko Paulo i te akoanga ki te au Kerititiano e auraka e akaruke i te tokorua kare i te Kite. * (E tatau ia 1 Korinetia 7:12-16.) Ka mataora tetai Kerititiano me akamaara aia e a tetai ra ka ariki mai tona tokorua i te tuatua mou. Kia matakite aia me akakite i te tuatua mou ki tona tokorua, mei tei akakiteia mai i raro ake.

9. Me akakite i te tuatua mou Pipiria ki te au mema pamiri kare i te Kite, eaa te akamatakiteanga e anoanoia ra?

9 Te akamanako anga i tona akarongo mua anga i te tuatua mou Pipiria, kua tuatua a Jason e, “Kua inangaro au i te akakite ki te katoatoa!” Me ariki mai te tangata apii Pipiria i te tikaanga tikai o tana i kite mei te au Tuatua Tapu, no tona mataora ka tuatua aia i te reira i te au taime ravarai. Penei ka inangaro aia kia ariki viviki mai te au mema pamiri kare i te Kite i te karere o te Patireia, inara penei kare ratou e ariki mai. Eaa te manako o te vaine a Jason? “Roiroi tikai au i te akarongo kiaia,” i karanga ai aia. Kua tuatua tetai vaine tei ariki i te tuatua mou e 18 mataiti i muri ake i tana tane e, “Inangaro au kia apii marie ua au.” Me te apii nei koe i te Pipiria ki tetai tangata kare tona tokorua e inangaro kia piri mai ki te akamorianga mou, eaa ka kore ei e apiipii iaia kia akakite i te tuatua mou ki tona tokorua ma te tu maru? Kua tuatua a Mose e: “Mei te ua e topa ra taku tuatua kia topa, e toku reo mei te au e topatapata ra; mei te ua tîāu ki runga i te ngangaere ra.” (Deu. 32:2) Meitaki atu i te akakite marie ua i te tuatua mou i to te akakite maata i te reira.

10-12. (a) Eaa te akoanga ta te apotetoro ko Petero i akakite ki te au Kerititiano kare te tokorua i te Kite? (e) Akapeea tetai vaine apii Pipiria te aru anga i te akoanga i roto ia 1 Petero 3:1, 2?

10 Kua oronga mai te apotetoro ko Paulo i te akoanga akauruia no te au vaine Kerititiano i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite. Kua tata aia e: “E kauraro marie i ta kotou au tane ra; kare tetai pae e akarongo i te tuatua ra, kia rauka mai ratou i te akono meitaki o ta ratou au vaine, auraka atu rai te tuatua; I te akara anga mai  ratou i to kotou aerenga viivii kore i kapiti katoaia i te mataku.” (1 Pete. 3:1, 2) Ka rauka i tetai vaine i te tauturu i tana tane kia ariki mai i te akamorianga mou na te kauraro anga e te akangateitei anga iaia, noatu ka takinokinoia mai aia. E ka akono tau katoa te tane irinaki iaia uaorai na roto i te tu e inangaro ra te Atua e kia riro ei upoko aroa no te ngutuare, noatu te patoi maira tana vaine.​—1 Pete. 3:7-9.

11 Maata te au akaraanga o teia tuatau te akakite maira i te puapinga kia aru i ta Petero akoanga. Akamanako ana i te akaraanga o Selma. Te akamataanga aia i te apii i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova, kare tana tane, ko Steve, i mareka mai ana. Kua akakite mai a Steve e, “Kua riri tikai au, kua vareae, e kua mataku au.” Kua akakite mai a Selma e: “Mua ake ka kite mai ei au i te tuatua mou, e oraanga taitaia tikai toku kia Steve. E viviki ua ana aia i te riri. Te apiianga au i te Pipiria, kino roa atu tona tu.” Eaa tei tauturu mai?

12 Kua maara ia Selma tetai apiianga tana i kite no ko mai i te Kite tei apii iaia. Kua karanga a Selma e, “Tetai ra, kare au i inangaro ana i te apii i te Pipiria. Te po i mua ake, kua motoia au e Steve no te akapapu anga i tetai manako kiaia, e kua maromaroa au e kua tangi rai au iaku. Toku akakite anga ki te tuaine i tei tupu e eaa toku manako, kua pati mai aia kia tatau au ia 1 Korinetia 13:4-7. Toku tatau anga i te reira, kua manako mai au e, ‘kare rava a Steve e rave ana i teia au mea akaperepere kiaku.’ Inara kua akakeu mai te tuaine iaku kia akamanako au, na te ui mai anga e, ‘Eia o taua au tu aroa ra e akaari ana koe ki taau tane?’ Kua pau atu au e, ‘Kare au e rave ana i te reira no te mea e ngata te noo atu kiaia.’ Kua tuatua maru mai te tuaine e, ‘E Selma, koai te tauta ra kia riro mai ei Kerititiano? Ko koe me ko Steve?’ Toku kite anga e te anoanoia ra au kia akatikatika i toku manako, kua pure au kia Iehova kia tauturu mai iaku kia inangaro maata atu ia Steve. Aere ua rai, kua taui mai te turanga.” E 17 mataiti i muri mai, kua ariki mai a Steve i te tuatua mou.

ME TAUTURU MAI TETAI KE

13, 14. Akapeea tetai i roto i te putuputuanga me tauturu i te aronga i roto i te pamiri kare tetai i te Kite?

13 Mei te ua topata rai e tamauu ra i te one e te tauturu ra i te ua rakau kia tupu, te tauturu ra te maataanga i roto i te putuputuanga i te au Kerititiano i roto i te au pamiri kare tetai i te Kite kia mataora. “Na te aroa o toku au taeake e te au tuaine i tauturu iaku kia vai ngaueue kore i roto i te tuatua mou,” i karanga ai a Elvina i Paratiri.

14 Ka rauka i te takinga meitaki e te inangaro o te au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga i te taui i te ngakau o te mema pamiri kare i te Kite. Kua akakite  mai tetai tane i Naiteria tei ariki i te tuatua mou e 13 mataiti i muri ake i tana vaine e: “To maua aere anga ko tetai Kite, kua kino tona apinga akaoro. Kua aere aia i te kimi i te Au Kite i roto i te oire i te pae mai, e kua oronga mai ratou i tetai ngai moe anga no maua. Kua akono ratou ia maua mei te mea e kua kite maua ia ratou mei te tamariki anga mai. Taua taime rai, kua kite mai au i te aroa Kerititiano ta taku vaine e tuatua ua ana.” Kua maara i tetai vaine i Engarani tei ariki i te tuatua mou e 18 mataiti i muri ake i tana tane e: “Kua pati mai te Au Kite ia maua kia kaikai kapiti kia ratou. E pumaana ua ana toku ngakau.” * Kua karanga tetai tane i taua enua rai tei riro mai ei Kite e: “Ka atoro mai te au taeake e te au tuaine ia maua, me kore ka pati mai kia aere atu maua ki to ratou kainga, e kua kite mai au i to ratou tu aroa. Kiteaia mai teia tu iaku i roto i te are maki e e maata te au taeake tei atoro mai iaku.” Ka rauka ainei ia koe i te akaari i taua tu inangaro ra ki te au mema pamiri kare i te Kite?

15, 16. Eaa te ka tauturu i te tangata irinaki kia vai tona mataora me kare te pamiri e irinaki mai?

15 Tika rai, kare te au tokorua, tamariki, nga metua, me kore tetai au kopu tangata e ariki mai ana i te akamorianga mou, noatu te tu akarongo mou e te tuatua maru a te tokorua i roto i te tuatua mou i muri ake i te au mataiti. E kare tetai pae e ariki mai me kore ka patoitoi mai. (Mata. 10:35-37) Inara, me akaari te au Kerititiano i te au tu o te Atua, ka tupu mai te au mea meitaki. Kua akakite mai tetai tane kare i te Kite i mua ana e: “Me akaari te tokorua irinaki i taua au tu manea ra, kare koe i kite e eaa to roto i te manako e te ngakau o te tokorua kare i te Kite. No reira auraka e tuku i te au no runga i toou tokorua kare i te Kite.”

16 Noatu kare tetai mema pamiri e ariki mai ana i te tuatua mou, ka mataora ua rai te tangata irinaki. Noatu kare tana tane i ariki mai i te karere o te Patireia i muri ake tona tauta anga e 21 mataiti, kua karanga tetai tuaine e: “Kua mataora ua rai au na te tauta anga i te akamareka ia Iehova, te vai tiratiratu anga kiaia, e te akaketaketa anga i toku turanga pae vaerua. Te akapou anga i toku taime ki te au angaanga pae vaerua​—taku uaorai apii, aere anga ki te uipaanga, te angaanga tutuanga, e te tauturu anga i tetai ke i roto i te putuputuanga​—kua akapiri vaitata atu iaku kia Iehova e kua paruruia toku ngakau.”​—Mase. 4:23.

AURAKA E TUKU I TE AU!

17, 18. Akapeea tetai Kerititiano i roto i te pamiri kare tetai i te Kite e mataora ai?

17 Me e Kerititiano akarongo mou koe i roto i te pamiri kare tetai i te Kite, auraka e tuku i te au. Kia akamaara e ‘kare a Iehova e akaruke i tona iti-tangata no tona ingoa maata.’ (1 Samu. 12:22) Tei ia koe a Iehova me piri ua rai koe kiaia. (E tatau ia 2 Paraleipomeno 15:2.) No reira ‘kia mataora koe ia Iehova.’ E kia ‘uri atu i to aerenga ki runga ia Iehova; e e irinaki iaia.’ (Sala. 37:4, 5) E “tamou marie tikai i te pure,” e kia irinaki e ka tauturu mai to tatou Metua aroa i te rangi ia koe kia akakoromaki ua rai i te au turanga ngata.​—Roma 12:12.

18 E pati kia Iehova no tona vaerua tapu kia tauturu ia koe kia akatupu i te au i roto i te ngutuare. (Ebe. 12:14) Ae, ka rauka i te akatupu i te au turanga au te ka akakeu i te ngakau o te au mema pamiri kare i te Kite. Ka mataora koe e ka maru toou manako e te ngakau me ‘rave koe i te reira ma te akakakā anga i te Atua.’ (1 Kori. 10:31) I roto i teia au tautaanga, e pumaana tikai i te kite e te turuturu aroa maira toou au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga Kerititiano ia koe!

[Au Tataanga i Raro Ake]

^ para. 4 Kua tauiia te au ingoa.

^ para. 8 Kare a Paulo i ako mai ana e kia akaruke te au Kerititiano i to ratou tokorua me kino tikai te turanga. Na ratou uaorai te reira ikianga. Akara i te puka “Keep Yourselves in God’s Love,” kapi 220-221.

^ para. 14 Kare i tureia i roto i te au Tuatua Tapu kia kaikai kapiti ki te aronga kare i te Kite.​—1 Kori. 10:27.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 28]

Iki i te tuatau tau kia akamarama atu i toou irinaki

[Tutu i te kapi 29]

Akamanako atu i te au tokorua kare i te Kite