Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Aru i te Akaraanga Ara ua o Iesu

Aru i te Akaraanga Ara ua o Iesu

 Aru i te Akaraanga Ara ua o Iesu

‘E ara ua, e e pure.’​—MATA. 26:41.

AKAPEEA KOE ME PAU?

Akapeea ta tatou au pure te akaari anga e te ara ua ra tatou?

Na teea au mataara e akaari ei tatou e te ara ua ra tatou i roto i ta tatou angaanga orometua?

Eaa ra i puapinga ai kia ara ua tatou me tupu te turanga ngata, e akapeea tatou me rave i teia?

1, 2. (a) Eaa te au uianga ka uiia mai no runga i te akaraanga ara ua o Iesu? (e) Ka rauka ainei i te au tangata ara i te aru i to Iesu akaraanga apa kore? Akatutu mai.

PENEI ka ui koe e: ‘Ka rauka tikai ainei i te aru i te akaraanga ara ua o Iesu? Kare paa, no te mea e tangata apa kore a Iesu! Pera katoa, kua kite tikai a Iesu i te ka tupu i te au tauatini ua atu mataiti ki mua! Kua anoano tikai ainei aia kia ara ua?’ (Mata. 24:37-39; Ebe. 4:15) Ka akara ana tatou i taua nga uianga na mua, kia marama tatou i te puapinga e te tu rapurapu no tatou no runga i teia manako.

2 Ka rauka ainei i te au tangata apa i te aru i te akaraanga o tetai tangata apa kore? Ae, me apii aia i te akaraanga o tetai puapii meitaki. Ei akatauanga, akamanako ana i tetai tangata te apiipii mua anga aia akapeea me ana. Kare tana takete e puta ana, inara ka apiipii e ka tauta pakari ua rai aia. Kia mako mai aia, ka apii meitaki aia i ta tona puapii e rave ra, e tangata ana kite karape. Ka akara meitaki te tangata apiipii akapeea tona puapii me tu, me taki i tona nga rima, e me mou tona mangamanga rima i te ana. Me apiipii ua rai aia, ka kite aia eaa te eta o te taura me uuti; e ka akamanako aia i te tu o te matangi, e ka tauta ua atu rai aia. Na te aru anga i ta te puapii e rave ra, ka akatano meitaki aia i tana au kakao kia puta a rotopu roa i te takete. Mei te reira katoa, ka tauta ua rai tatou kia mako mai ei au Kerititiano na te aru anga i te au ikuikuanga a Iesu e te aru anga i tona akaraanga apa kore.

3. (a) Akapeea a Iesu te akaarianga e ka anoanoia aia kia ara ua? (e) Eaa ta tatou ka akamanako i roto i teia atikara?

3 Akapeea ra te manako no te tu ara ua? Kua anoanoia ainei a Iesu kia ara ua? Ae. Ei akatauanga, te po openga o tona oraanga i te enua nei, kua raurau atu a Iesu i tana au apotetoro akarongo mou e: ‘E ara ua tatou.’ Kua akakite katoa aia e: ‘E ara ua,  e e pure oki kia kore kotou e rokoia e te timataanga.’ (Mata. 26:38, 41) Noatu kua ara ua rai aia, i taua au ora tumatetenga tikai, kua inangaro a Iesu kia ara ua aia e kia piri vaitata atu ki tona Metua i te rangi. Kua kite aia e ka anoanoia tana au pipi kia ara ua​—kare no taua tuatau ua, no te tuatau ra ki mua. No reira ka akamanako ana tatou eaa ra a Iesu i inangaro ei ia tatou kia ara ua. E oti, ka akara meitaki tatou e toru mataara kia ara ua tatou mei ia Iesu rai i roto i to tatou oraanga i te au ra ravarai.

TE TUMU I INANGARO EI A IESU KIA ARA UA TATOU

4. Eaa ra tatou ka anoano ei kia ara ua?

4 Inangaro a Iesu ia tatou kia ara ua no ta tatou i kite e kare e kite ana. Ia Iesu ei tangata i te enua nei, kua kite pouroa ainei aia i ta te tuatau ki mua ka oronga mai? Kare, no te mea kua tuatua akaaka aia e: “Kareka te reira rā e te reira ora, kare rava tetai e kite, kare oki te au angela o te rangi [e kare katoa te Tamaiti, NW], ko toku Metua anake ra.” (Mata. 24:36) I taua tuatau ra, kare a Iesu, “te Tamaiti,” i kite tikai e aea te openga o teia ao kino e tae mai ei. Akapeea tatou i teia tuatau? Kua kotingaia ainei to tatou kite no runga i te tuatau ki mua? Ae! Kare tatou i kite tikai e aea a Iehova e tono mai ei i tana Tamaiti kia takore i teia akatereanga kino. Naringa kua kite tatou, ka anoanoia ainei tatou kia ara ua? Mei ta Iesu i akamarama mai, ka tae poitirere mai te openga; no reira ka anoanoia tatou kia ara ua rai.​—E tatau ia Mataio 24:43.

5, 6. (a) Akapeea to tatou kite no te tuatau ki mua e to te Atua au akakoroanga te tauturu anga ia tatou kia ara ua? (e) No ta tatou i kite no runga ia Satani, eaa ra tatou ka inangaro maata ai kia ara ua?

5 E maata te au mea umere ta Iesu i kite no runga i te tuatau ki mua​—te au tuatua mou kare rava te maataanga o te tangata i kite. Kare to tatou kite mei to Iesu rai, inara na roto iaia e maata ta tatou i kite no runga i te Patireia o te Atua e ta te reira ka rave i te tuatau ki mua e vaitata maira. Me akara tatou i te maataanga o te tangata takapini ia tatou, i te apii, ngai angaanga, me kore i ta tatou ngai tutuanga, kare ainei e kare ratou e kite ana i teia au tuatua mou umere? No reira, tetai tumu teia kia ara ua rai tatou. Mei ia Iesu rai, kia ara ua tatou no te au atianga kia akakite atu i ta tatou i kite no runga i te Patireia o te Atua. E au atianga puapinga tikai teia e kare tatou e inangaro i te kaimoumou i te reira. Tei runga ia tatou te oraanga o te au tangata!​—1 Timo. 4:16.

6 Kua kite a Iesu i tetai apinga ke tei tauturu iaia kia ara ua. Kua kite aia e te tauta ra a Satani i te timata, takino e te takore i tona tu tiratiratu. Te akara ua ra taua enemi taae ra i “tetai tuatau” akaou mai kia timata ia Iesu. (Luka 4:13) Kua matakite ua rai a Iesu. Inangaro aia kia papa aia no tetai ua atu timataanga, patoianga, me kore takinokino anga. Kare ainei e tei roto rai tatou i taua turanga ra? Kua kite tatou e “mei te liona ngunguru ra [a Satani], i te kimi anga i te tangata e pou iaia.” No reira te Tuatua a te Atua i akamaroiroi ei i te au Kerititiano e: ‘E akono meitaki, e e matakite.’ (1 Pete. 5:8) Ka akapeea ra tatou me rave i te reira?

TAUTURU TE PURE KIA ARA UA TATOU

7, 8. Eaa te akoanga ta Iesu i oronga no runga i te pure, e eaa te akaraanga tana i akanoo?

7 Te akakite maira te Pipiria i te puapinga tikai o te pure e kia ara ua. (Kolo. 4:2; 1 Pete. 4:7) Muri ua ake tona patianga i tana au pipi kia ara ua ratou, kua akakite a Iesu e: ‘E ara ua, e e pure oki kia kore kotou e rokoia e te timataanga.’ (Mata. 26:41) Te akakite maira ainei aia e kia pure ua ratou i taua tuatau e tupu ra te manamanata kia ratou? Kare, e kaveinga tana akoanga no tatou kia aru i te au ra ravarai.

 8 Te akaari maira to Iesu akaraanga i te puapinga o te pure. Penei te maara nei ia koe e kua pure aia ki tona Metua no tetai po katoa. Ka akamanako ana tatou eaa te tupu ra. (E tatau ia Luka 6:12, 13.) E tuatau tupuanga rau teia, penei te vaitata ra a Iesu ki tona oire tautai ko Kaperenauma. Te popoiri mai anga, kua aere a Iesu ki runga i tetai maunga ka kite uaia atu te Tai o Galilea. Iaia e akara ra i te enua, penei kua kite aia i te au mori ramepa e purapura ua ra i Kaperenauma e te au oire i te pae mai. Te pure anga a Iesu kia Iehova, kua mou ua tona manako ki tana pure. Kua pou rai tetai au ora. Kare aia e akara atu ana i te marama e poepoe atura, te marama e kake akera na roto i te tiao me kore te au manu o te po e kimi kai ra i roto i te vao rakau. Penei te pure ra aia no runga i tana ikianga puapinga ka rave​—te ikianga i tana 12 apotetoro. Akamanako ana tatou ia Iesu te pure akatenga anga ki tona Metua no te aratakianga e te pakari, iaia e akakite ra i tona manako e te au manamanata o te au pipi.

9. Eaa ta tatou i apii mai mei to Iesu akaraanga no te pure anga i tetai po katoa?

9 Eaa ta tatou i apii mai mei to Iesu akaraanga? Kia akapou ainei tatou i te au ora me pure? Kare, no te mea kua tuatua takinga meitaki aia no runga i tana au pipi e: “Kua tika oki i te vaerua, te parukaua nei ra te kopapa.” (Mata. 26:41) Noatu rai, e aru tatou ia Iesu. Ei akatauanga, e pure ana ainei tatou ki to tatou Metua i te rangi i mua ake ka rave ei i tetai ikianga te ka akakeu ia tatou, to tatou pamiri, me kore to tatou au taeake irinaki i roto i te putuputuanga? Te pure ra ainei tatou no runga i to tatou au taeake e te au tuaine i roto i te tuatua mou? Te pure ra ainei tatou mei roto mai i to tatou ngakau e kare e ripiti ua? Akara katoa ana e kua akaperepere a Iesu i te pure koia anake ua e tona Metua. I roto i teia ao manamanata, e mama ua i te taii i roto i te oraanga rapurapu e ka ngaropoina ia tatou te au mea puapinga tikai. Me maata to tatou taime no te pure ma te ngakau katoa ko tatou anake ua, ka ara ua tatou i te pae vaerua. (Mata. 6:6, 7) Ka piri vaitata atu tatou kia Iehova, te rave anga i te au mea pouroa i te akaketaketa i to tatou pirianga kiaia e te kopae anga i tetai ua atu mea te ka akaparuparu i te reira.​—Sala. 25:14.

TAUTURU TE TUTU ANGA KIA ARA UA TATOU

10. Eaa te akaraanga tei akaari mai kia tatou e kua akara a Iesu i te au atianga kia tutu aere ki tetai ke?

10 Kua ara ua a Iesu i roto i te angaanga ta Iehova i tuku mai kiaia kia rave. Penei e au angaanga tetai ka aere ke te manako o te tangata angaanga e kare e kino e tupu mai kiaia. Inara, maata te au angaanga ka anoanoia te tangata angaanga kia akamanako ua i tana e rave ra. Mei te reira rai te angaanga orometua Kerititiano. E akara ua ana a Iesu i te au atianga i roto i tana angaanga kia rauka iaia i te akakitekite i te tuatua meitaki. Ei akaraanga, te tae anga aia e tana au pipi ki te oire o Sikara muri ake te aaere anga roa i te popongi, kua aere atu te au pipi i te oko mai i tetai kai. Kua noo vaitata ua a Iesu i te ruavai o te oire i te akangaroi, inara kua akara ua rai aia i tetai atianga kia akakite i te tuatua mou. Kua aere mai tetai vaine Samaria i te tiki vai. Ka rauka ua ia Iesu i te moe e te maani i tetai kotoeanga kia kore aia e pukapuka atu kiaia. Inara, kua pukapuka raua, e kua riro te reira ei akakitekite anga ririnui tei akakeu i te maataanga o te tangata i taua oire ra. (Ioa. 4:4-26, 39-42) Ka rauka ainei ia tatou i te aru i to Iesu akaraanga kia ara ua, na te akara anga i te au atianga kia akakite i te tuatua meitaki ki te tangata ta tatou ka aravei i te au ra ravarai?

11, 12. (a) Akapeea a Iesu te tuatua anga ki te aronga tei tamanamanata mai iaia mei tana angaanga? (e) Eaa te manako tau ta Iesu i akaari no tana angaanga?

11 Tetai taime e tamanamanata ana tetai  au tangata ia Iesu mei tana angaanga. I Kaperenauma, kua akakeuia te urupu tangata e ta Iesu au temeio, i inangaro ei ratou iaia kia noo mai kia ratou. Te marama uaia ra te reira. Inara, ka anoanoia a Iesu kia tutu aere ki “te au mamoe i ngaro i te ngutuare o Iseraela,” kare ki te aronga ua i roto i taua oire ra. (Mata. 15:24) No reira kua akakite aia ki taua aronga ra e: “E tutu aere rai au i te evangelia o te basileia o te Atua i te au oire ke atu e tikaʼi; i tonokia mai ei oki au.” (Luka 4:40-44) Taka ua ra e ko te mea puapinga roa atu kia Iesu ko tana angaanga orometua. Kare aia e akatika ana i tetai mea kia tamanamanata mai iaia.

12 Kua akapou ua ainei a Iesu i tona taime ki tana angaanga? Kua pou ua ainei tona taime ki tana angaanga orometua e kare aia e akamanako ana i te au anoano tau o te au pamiri? Kare, kua akaari a Iesu i te akaraanga apa kore no te manako tau. E oraanga mataora tona, e e reka ana aia i te kapiti mataora ki tona au oa. E akaperepere ana aia i te au pamiri, te marama anga i to ratou au anoano e te au manamanata, e kua akaari aia i tona inangaro no te tamariki.​—E tatau ia Mareko 10:13-16.

13. Akapeea tatou me aru i te akaraanga ara ua e te manako tau o Iesu i roto i ta tatou angaanga tutu anga i te Patireia?

13 Ia tatou e aru ra i te akaraanga ara ua o Iesu, akapeea tatou me akaari i taua manako tau ra? Kare tatou e tuku i teia ao kia tamanamanata mai ia tatou mei ta tatou angaanga. Penei ka maro mai te au oa e te kopu tangata ia tatou kia akamarie mai i ta tatou angaanga orometua me kore kia rave i te au mea noa ua o te oraanga mei ta ratou e manako ra. Inara, me aru tatou ia Iesu, ka puapinga katoa ta tatou angaanga orometua kia tatou mei te kai rai. (Ioa. 4:34) Ka akamaroiroi ta tatou angaanga ia tatou i te pae vaerua e ka akamerengo katoa ia tatou. Inara, kare tatou e inangaro kia riro mai ei aronga maro e te tika ua ra ta tatou. Mei ia Iesu rai, inangaro tatou kia mataora ei au tavini manako tau no “te Atua mataora.”​—1 Timo. 1:11NW.

TAUTURU TE AU TUATAU NGATA KIA ARA UA TATOU

14. Eaa ta tatou ka kopae i te au tuatau ngata, e no teaa ra?

14 Iaia e na roto ra i te au turanga ngata, kua oronga a Iesu i tetai au akoanga puapinga kia ara ua. (E tatau ia Mareko 14:37.) Me na roto tatou i te au turanga ngata, ka anoano tatou kia aru i tona akaraanga. Me tupu te turanga ngata, e ngaropoina ana te maataanga i tetai mea puapinga mou tikai tei taikuia mai i roto i te puka o Maseli e rua taime e: ‘E ana atu rai te tangata i te arataa e, e mea tika i tona ra manako; ko te openga ra o taua arataa ra, ko te mate ïa.’ (Mase. 14:12; 16:25) Me irinaki tatou i to tatou uaorai manako, te tuatau tikai e na roto ra tatou i te au manamanata kino, ka takino tatou ia tatou uaorai e te aronga ta tatou e akaperepere ra.

15. Eaa te timataanga ta tetai upoko o te pamiri e na roto ana i te au tuatau ngata i te pae moni?

 15 Ei akaraanga, penei ka ngata tikai i te upoko o te pamiri i te oronga i te au mea materia no “tona uaorai.” (1 Timo. 5:8) Penei ka timataia aia kia ariki i tetai angaanga moni e kare aia e tae putuputu ki te au uipaanga Kerititiano, arataki i te akamorianga a te pamiri, me kore kia kapiti atu ki te angaanga orometua. Me ka irinaki ua aia ki tona uaorai manako, penei ka manako aia e te meitaki ua ra te reira e te tika katoa. Inara, ka kore tona pirianga kia Iehova. E mea meitaki i te aru i te akoanga a Maseli 3:5, 6! Kua na ko a Solomona e: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite. Auraka e akangaropoina iaia i toou katoa ra au aerenga; e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.”

16. (a) Eaa te akaraanga ta Iesu i apii mai no te irinakianga i te pakari o Iehova? (e) Akapeea tetai au upoko o te pamiri te aru anga i to Iesu akaraanga no te irinakianga kia Iehova i te au tuatau ngata?

16 Te na roto anga a Iesu i te timataanga, kare rava aia i irinaki ana ki tona uaorai kite. Akamanako ana i te reira! Kare rava te tangata pakari roa atu i ora ana i te enua nei i irinaki ana ki tona uaorai tu pakari. Ei akatauanga, te timataanga a Satani iaia, kua pau putuputu atu a Iesu e: “Kua tataia.” (Mata. 4:4, 7, 10) Kua irinaki aia i te pakari o tona Metua i te patoi i te timataanga na te akaarianga i te tu akaaka ta Satani e rikarika ra e e ngere ra. Te akapera ra ainei tatou? Te upoko o te pamiri e aru ra i te tu ara ua o Iesu, ka tuku aia i te Tuatua a te Atua kia arataki iaia i te au tuatau ngata. Te akapera nei te tauatini ua atu au upoko o te pamiri tei takapini i teianei ao. Ngaueue kore tikai ratou i te tuku i te Patireia o te Atua e te akamorianga ma ei mea mua i roto i to ratou oraanga i mua ake i te au anoano o te pae materia. Na roto i teia mataara i rauka ai ia ratou i te akono meitaki i to ratou pamiri. Mei tana i taputou mai i roto i tana Tuatua, kua akameitaki a Iehova i ta ratou tautaanga i te akono i te au anoano pae materia a to ratou pamiri.​—Mata. 6:33.

17. Eaa te akakeu ra ia koe kia aru i to Iesu tu ara ua?

17 Kare ekoko e ko Iesu te akaraanga meitaki tikai no te ara ua anga. E puapinga tona akaraanga e te akaora anga i te tangata. Akamaara e te inangaro ra a Satani ia koe kia varea e te moe i te pae vaerua​—e turanga paruparu no te akarongo, akamorianga, e te tu tiratiratu. (1 Tesa. 5:6) Auraka e akatika iaia kia autu! E ara ua mei ia Iesu rai​—na roto i taau au pure, angaanga orometua, e me akono i te au turanga ngata. Na te rave anga i teia, ka mataora e ka merengo toou oraanga i teia tuatau te vaitata anga mai te openga o teia akatereanga kino. Me ara ua koe, e akapapu anga te reira e me tae mai a Iesu i te takore atu i teia ao kino, ka kite aia ia koe e ara ua ra e te rave ra i te anoano o tona Metua. Ka mataora a Iehova i te akameitaki ia koe no toou tu akarongo mou!​—Apo. 16:15.

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 6]

Kua tuatua a Iesu ki te vaine i ko i te ruavai. Eaa te au atianga e akanoo ana koe kia tutu aere i te au ra ravarai?

[Tutu i te kapi 7]

Me akono koe i toou pamiri i te pae vaerua, te akaari ra koe e te ara ua ra koe