Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Apii mei ‘te Tu o te Tuatua-Mou’

Apii mei ‘te Tu o te Tuatua-Mou’

“Tei ia koe oki te tu o te kite, e te tuatua-mou i roto i te ture ra.”​—ROMA 2:20.

1. Eaa tatou ka inangaro ei kia marama i te puapinga o te Ture a Mose?

NARINGA kare te au tataanga akauruia a te apotetoro ko Paulo, kare tatou e marama i te puapinga o te au tuanga e manganui o te Ture a Mose. Ei akaraanga, i roto i tana reta ki to Epera, kua akamarama aia akapeea a Iesu te “taunga maata tuatua-mou” te oronga anga iaia uaorai okotai taime, ei ‘tatara i te ara’ kia rauka i te aronga e akarongo ra “te ora mutu kore.” (Ebe. 2:17; 9:11, 12) Kua akamarama katoa a Paulo e e ‘ata ua te tapenakara no te au mea o te rangi,’ e ko Iesu to Rotopu i te “koreromotu meitaki rava” atu i ta te Ture a Mose. (Ebe. 7:22; 8:1-5) I to Paulo tuatau, puapinga tikai taua au akamaramaanga o te Ture ki te au Kerititiano, e te puapinga nei rai te reira. Ka tauturu te reira ia tatou kia marama pu tikai i te puapinga o te au akanoonooanga ta te Atua i rave no tatou.

2. Eaa i puapinga atu ei te turanga o te au Kerititiano ngati Iuda i to te au Kenitara?

2 Te tata anga a Paulo ki te au Kerititiano i Roma, te tata ra aia i tetai o tana au tuatua ki te au mema ngati Iuda i roto i te putuputuanga e ki te aronga tei apiiia i te Ture a Mose. No te mea kua matau ratou i taua Ture ra a te Atua, kua ariki aia e kua kite takere taua aronga ra i “te tu o te kite, e te tuatua-mou” no runga ia Iehova e tana au kaveinga tuatua tika. Te marama anga i ‘te tu o te tuatua-mou’ e te akangateitei ngakau tae anga i te reira, kua tauturu i te au Kerititiano ngati Iuda, mei te au ngati Iuda akarongo mou rai i mua ake ia ratou, kia arataki, kia apii, e kia akamarama ki te aronga manako kore i te Ture ta Iehova i oronga ki tona iti tangata.​—E tatau ia Roma 2:17-20.

 AU ATA NO TA IESU ATINGA

3. Akapeea tatou e puapinga ai mei te apiianga i te au atinga a te ngati Iuda i taito?

3 Te puapinga nei rai kia tatou te tu o te tuatua mou ta Paulo i taiku mai, kia marama tatou i to Iehova au akakoroanga. Te puapinga ra rai te au kaveinga i roto i te Ture a Mose. Na te akamanako anga i teia, ka akara tatou e tai tuanga o taua Ture ra​—akapeea te au atinga e te au oronga anga tukeke te arataki anga i te au ngati Iuda akaaka kia Karaiti, e te tauturu anga ia ratou kia marama eaa ta te Atua e umuumu maira ia ratou. No te mea kare taua au umuumuanga a Iehova i taui ana no tona au tavini, ka kite tatou e ka tauturu mai te au ture ta te Atua i oronga ki te ngati Iseraela no te au atinga e te au oronga anga, ia tatou kia akara meitaki tatou i te tu o ta tatou tavini anga tapu.​—Mala. 3:6.

4, 5. (a) Eaa ta te Ture a Mose e akamaara maira ki te iti tangata o te Atua? (e) Te tou ra te ture a te Atua no runga i te au atinga ki teaa?

4 Kua akamaara mai te au tuanga o te Ture a Mose ki te ngati Iuda e e aronga ara ratou. Ei akaraanga, ko tei akatukia atu i te kopapa o te tangata i mate, ka umuumuia aia kia tama iaia uaorai. E rauka ai teia, ka taiaia tetai ua puakatoro muramura e te meitaki, e ka tauia ki te ai. Ka akonoia tona reu “no te vai tamā” e ka pipiia ki runga i te tangata e tamaia ra i roto i te toru e te itu ra i muri ake tona viivii anga. (Nume. 19:1-13) Ei akamaara anga e kua anauia mai te tangata ma te tu apa e te tu ara, te umuumuia ra te vaine tei anau pepe kia noo viivii ua aia no tetai tuatau, e i muri ake, ka oronga aia i tetai atinga tapokiangaara.​—Levi. 12:1-8.

5 Te umuumuia ra kia orongaia te au atinga manu ei tapokiangaara i roto i te au turanga o te oraanga. Me kua kite te tangata akamori i te reira, me kare, ko teia au atinga​—e tei orongaia i muri mai i ko i te iero o Iehova—​e “ata” te reira no ta Iesu atinga apa kore.​—Ebe. 10:1-10.

TE TU I ORONGAIA AI TE ATINGA

6, 7. (a) Eaa tei arataki i te ngati Iseraela kia iki i ta ratou au atinga, e eaa ta teia e akatutu maira? (e) Eaa te au uianga ka ui tatou kia tatou uaorai?

6 Tetai turanga puapinga no runga i tetai ua atu manu te ka akaatingaia kia Iehova, e manu “kino kore”​—kare i matapo, pakia, pirikoki, me kore i maki. (Levi. 22:20-22) Me oronga te ngati Iseraela i te au ua rakau me kore te au titona kia Iehova, te umuumuia ra ei ‘popo mua’ e te ‘meitaki tikai’ mei roto mai i ta ratou mou. (Nume. 18:12, 29) Kare a Iehova e ariki ana i te au atinga kino. Te akatutu maira te tu puapinga o te au atinga manu e, kare ta Iesu atinga i te mea kino e te maki, e ka akaatinga a Iehova i te mea meitaki atu e tei akaperepereia e ia, kia akaora mai i te au tangata ravarai.​—1 Pete. 1:18, 19.

7 Me te ariki tikai ra te tangata e oronga ra i te atinga kia Iehova i Tona tu meitaki tikai, kare ainei ka mataora aia i te iki i te mea meitaki rava atu mei roto mai i tana au apinga? Tei runga i taua tangata ra i te iki eaa tikai te tu atinga ka oronga aia. Inara, kua kite aia e kare te Atua e mareka ana i tetai atinga kino, no te mea ka akaari mai te reira e kare aia e manako ana e e  puapinga te atinga, mari ra e apainga teiaa. (E tatau ia Malaki 1:6-8, 13.) Ka tauturu teia ia tatou kia akamanako i te tu e tavini ra tatou i te Atua: ‘Mei teaa rai te tu e tavini ra au ia Iehova? Ka tau ainei au kia akara akaou i te tu o taku tavini anga e toku au akakoroanga no te tavini anga iaia?’

8, 9. Eaa tatou ka akamanako ei i te tu tikai i oronga ai te ngati Iseraela i ta ratou atinga?

8 Me ka oronga ua tetai tangata Iseraela i te atinga, mei te atinga karakaratio, pati anga kia marekaia mai, ei akaari i tona tu ariki rekareka ia Iehova, ka mama ua iaia i te iki i tetai manu meitaki. Ka mataora taua tangata akamori ra i te oronga i tana atinga meitaki rava atu kia Iehova. Kare te au Kerititiano i teia tuatau e oronga ana i te au atinga tei akaueia mai e te Ture a Mose; inara ka oronga ratou i to ratou taime, maroiroi, e te au apinga i te tavini ia Iehova. Kua taiku te apotetoro ko Paulo e ko “te akapaatu anga” i te manakonakoanga Kerititiano e te “takinga-meitaki e te oronga” anga ki tetai ke, e atinga ia te akamareka ra i te Atua. (Ebe. 13:15, 16) Ka akaari mai te tu e rave ra te iti tangata o Iehova i taua au angaanga ra i to ratou mataora e te ariki rekareka anga i ta te Atua i oronga mai kia ratou. No reira aiteite ua te au tu e te au akakoroanga o te aronga te rave ra i te angaanga Kerititiano i teia tuatau, e te aronga tei oronga i te au atinga i te tuatau taito.

9 Akapeea ra tetai turanga te umuumu ra te Ture a Mose i tetai tangata kia oronga i tetai atinga no tana ara i rave? I te mea te umuumuia ra teia atinga, toou manako ka ngata ainei i tetai tangata i te oronga puareinga ua i te reira? Ka oronga ainei aia i taua au atinga ra ma te tu puareinga? (Levi. 4:27, 28) Ae, me ka inangaro tikai aia i tetai pirianga meitaki kia Iehova.

10. Eaa te ‘au atinga’ ta te au Kerititiano ka oronga kia rauka akaou mai to ratou pirianga tei takinoia?

10 Mei te reira katoa i teia tuatau, ka kite mai koe e penei kua akariri manako kore ana koe i tetai taeake. Penei ka akakite mai toou akava ngakau e kua tarevake koe. Ko tetai ua atu tangata te inangaro tikai ra i te tavini ia Iehova, kare ainei e ka tauta aia i te akatikatika i te tarevake? Ka tataraapa aia ki te tangata tei akaririia, me kore ka pati tauturu aia ki te aronga pakari me kua rave aia i tetai mea kino. (Mata. 5:23, 24; Iako. 5:14, 15) No reira te umuumuia ra kia akatikatika tatou i te ara tei raveia ki tetai taeake me kore ki te Atua. Me oronga tatou i taua ‘au atinga ra,’ ka rauka akaou mai to tatou pirianga kia Iehova e ki to tatou taeake, e ka rauka ia tatou te akava ngakau ma. Te akapapu maira teia kia tatou e ko te arataa o Iehova, te arataa meitaki rava atu.

11, 12. (a) Eaa te akatutu maira i te au atinga au? (e) Eaa te puapinga o te au atinga au no te akamorianga ma i teia tuatau?

 11 Tetai atu au atinga i roto i te Ture a Mose, ko te au atinga au. Te akatutu maira teia i te turanga au kia Iehova. Ka kai te tangata e oronga ra i taua atinga ra e tona pamiri i te kiko o te manu tei akaatingaia, penei i roto i tetai pia kaikai o te iero. Ka orongaia tetai kiko manu ki te taunga tei oronga i te atinga, e tetai na te kau taunga e tavini ra i ko i te iero. (Levi. 3:1; 7:31-33) Ka oronga te tangata akamori i tana atinga kia rauka akaou mai tetai pirianga meitaki ki te Atua. Mei te mea rai e te kaikai kapiti ra te tangata akamori, tona pamiri, te kau taunga e Iehova ma te mataora e te au.

12 Na roto i tetai tu akatutu anga, kare ainei i te tikaanga ngateitei i te pati kia Iehova ki taua kaikai anga ra e kia ariki mai aia i te reira? Tei matauia, ka oronga te tangata akono manuiri i te au mea meitaki rava atu no tana manuiri. Te akaari maira te au atinga au, e tuanga no te tu o te tuatua mou o te Ture e, ka rauka i te au tangata ravarai e inangaro ra i tetai pirianga akaperepere e te au ki Tei Anga mai ia ratou te reira na roto i te atinga puapinga atu o Iesu. Teia tuatau, ka mataora tatou ei au oa no Iehova me akaatinga tatou i ta tatou au apinga e to tatou maroiroi ki tana angaanga.

AU AKAMATAKITEANGA NO RUNGA I TE AU ATINGA

13, 14. Eaa ra a Iehova i kopae ei i te atinga a te Ariki ko Saula?

13 E ariki mai ei a Iehova i te au atinga, te umuumuia ra kia orongaia te au atinga tei akakiteia mai e te Ture a Mose na roto i te tu tau e te ngakau tau tikai. Inara, tei roto i te Pipiria te au akaraanga akamatakiteanga no te au atinga kare te Atua e ariki ana. Eaa aia i kopae ei i te reira? Ka akara ana tatou e rua nga turanga.

14 Kua akakite te peroveta ko Samuela ki te Ariki ko Saula e kua tae te tuatau no Iehova i te akava i te ngati Amaleka. E tamate a Saula i teia iti tangata kino e ta ratou au manu. Inara, muri ake tona autu anga, kua akatika a Saula i tona au vaeau kia akaora mai ia Agaga, te ariki o te ngati Amaleka. Kua akaora katoa mai a Saula i ta ratou au manu memeitaki ei akaatinga anga kia Iehova. (1 Samu. 15:2, 3, 21) Eaa ta Iehova i rave? Kua kopae aia ia Saula no te akarongo kore. (E tatau ia 1 Samuela 15:22, 23.) Eaa ta tatou i kite mai no runga i teia? E ariki mai ei te Atua i te atinga, e akarongo tatou ki tana au akauenga.

15. Eaa te tu kino o tetai ngati Iseraela e akaari maira te oronga anga i te au atinga i to Isaia tuatau?

 15 E akaraanga aiteite tetai i roto i te puka o Isaia. I te tuatau o Isaia, te oronga ua ra te ngati Iseraela i ta ratou atinga kia Iehova. No to ratou tu kino, kua puapinga kore ua ta ratou au atinga. “Eaa taku puapinga i ta kotou au atinga e manganui?” i ui ei a Iehova. “Kua iu au i te au atinga mamoe toa karakaratio ra, e te tongaua o te au puaka i angaiia ra: e te toto puakatoro, e to te au punua mamoe, e to te au puaka-nio ra, kare au e mareka atu. . . . Auraka e apai akaou mai i te au atinga kai puapinga kore; te rakau kakara ra, e mea viivii ïa naku.” Eaa ra te manamanata? Kua akakite te Atua kia ratou e: “E kia akamaata kotou i te au pure, kare au e akarongo atu; kua ki oki to kotou rima i te toto. E orei ia kotou kia mā kotou; e tuku ke atu i te kino ta kotou e rave ra ki mua i oku nei mata; kua oti ana i te rave i te kino.”​—Isa. 1:11-16.

16. Eaa te akataka maira e me ka ariki te Atua i tetai atinga?

16 Kare a Iehova e mareka ana i te au atinga tei orongaia e te aronga tataraara kore. Inara, ka ariki aia i te au pure e te au atinga a te aronga te tauta tikai ra i te aru rotai i tana au akauenga. Kua apii te tu o te Ture i taua aronga ra e e aronga ara ratou e te anoanoia ra ta ratou ara kia akakoreia. (Gala. 3:19) Me kite ratou i te reira ka akaaka to ratou ngakau. Ka anoano katoaia tatou i teia tuatau kia kite e te anoano ra tatou i te atinga o Karaiti, te ka tapoki i ta tatou au ara. Me marama e me ariki tikai tatou i teia, ka ‘mareka’ mai a Iehova i ta tatou ka oronga pouroa kiaia i roto i tana angaanga.​—E tatau ia Salamo 51:17, 19.

TUKU I TE AKARONGO KI ROTO I TE ATINGA O IESU!

17-19. (a) Akapeea tatou me akaari i te tu ariki rekareka kia Iehova no te atinga oko o Iesu? (e) Eaa te ka uriuriia i roto i te atikara ka aru mai?

17 E meitaki atu tatou i teia tuatau i te aronga i te tuatau i mua ake i te au Kerititiano, no te mea kare tatou e mareka ua i te akara i tetai “ata” no runga i te au akakoroanga o te Atua. (Ebe. 10:1) Kua apii te au ture i te au ngati Iuda kia akatupu i te au tu kia rauka tetai pirianga meitaki ki te Atua​—te akameitakianga iaia, oronga anga i te au mea memeitaki kiaia, e kia kite e ka anoanoia kia akakore mai aia i ta ratou ara. Na roto i te au akamarama anga i roto i te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano, ka marama tatou e ka akakore takiri a Iehova i te ara na roto i te oko, e ka rauka ia tatou tetai akava ngakau meitaki i mua iaia i teia tuatau. E akanoonooanga umere tikai te atinga oko o Iesu!​—Gala. 3:13; Ebe. 9:9, 14.

18 Tika rai, e maata atu ta tatou ka rave kia puapingaia mei te atinga oko, i te marama ua anga i te reira. “I riro ei oki te ture ra ei arataki ia tatou ki te Mesia, kia akatikaia tatou i te akarongo,” i tata ei te apotetoro ko Paulo. (Gala. 3:24) E akaari tatou i to tatou akarongo na te rave anga i te au angaanga. (Iako. 2:26) Kua akamaroiroi a Paulo i te au Kerititiano i te anere mataiti mua tei rauka ia ratou te tu o te kite tei akakiteia i roto i te Ture a Mose, kia taangaanga i te reira kite. Me rave ratou i teia, ka rotai to ratou tu ki te au kaveinga a te Atua e apii ra ratou ki tetai ke.​—E tatau ia Roma 2:21-23.

19 Noatu e kare te au Kerititiano i teia tuatau e umuumuia ana kia akono i te Ture a Mose, ka tau ratou kia oronga ua rai i te au atinga te ariki maira a Iehova. I roto i te atikara ka aru mai, ka apii tatou akapeea me rave i teia.

[Au Uianga Apii]

[Tataanga i te kapi 17]

Kare rava ta Iehova au ture no tona au tavini e taui ana

[Tutu i te kapi 18]

Teea tu manu taau ka oronga kia Iehova?

[Tutu i te kapi 19]

Rekareka ra tei oronga i te au atinga tau kia Iehova i tana akaperepereanga