Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Au Apinga Takere

Akono i te Au Mea Puapinga o Mua Ana

Akono i te Au Mea Puapinga o Mua Ana

E TUATUA enua puapinga tikai to te iti tangata o Iehova no te tavinianga iaia. Ka kiteaia taua tuatua enua ra i roto i ta tatou au puka, tutu, reta, au mea tei tupu ki te au taeake, te au apinga tei maaniia no ta tatou akamorianga, ta tatou angaanga tutuanga, e to tatou akaaerenga. Eaa i puapinga ai kia akonoia taua au apinga ra e kia tatau i to tatou tuatua enua o mua ana? Kua umuumuia te au upoko o te pamiri o Iseraela i taito kia akakite i te au ture e te au angaanga umere a Iehova ki ta ratou tamariki tamaroa, “kia akariro ratou i te Atua ei irinaki anga no ratou.”​—Sala. 78:1-7.

Puapinga tikai te kimikimianga i te au apinga takere ei akatupu i to Iehova akakoroanga. Ei akaraanga, te arai anga te aronga patoi i te angaanga o te iero i Ierusalema, kua kitea mai tetai pokai tuatua i roto i te au apinga takere i te oire maata o Akemeta i Madai, ta te Ariki ko Kuro i akaue kia akatikaia taua patu anga ra. (Ezera 6:1-4, 12) E kua patu akaouia te iero kia tau ki to te Atua anoano. Kua taangaanga katoa te tangata tata Evangeria ko Luka i te au rekoti takere, ‘tei kitea puia te au tuatua katoa mei muatangana mai.’​—Luka 1:1-4.

Te akaperepere ra te Pupu Akaaere i to tatou tuatua enua teokaratiki. Te tuatua anga no te anoano kia akono, tata, e kia akakite i to tatou tuatua  enua pae vaerua, kua tuatua tetai mema o te Pupu Akaaere e, “E kite ei tatou e te aere nei tatou kiea, kia kite tatou e noea mai tatou.” No reira, kua akanooia tetai tipatimani Tataanga Apinga Takere i te opati maata i Brooklyn, i New York, i raro ake i te aratakianga a te Kumiti Tataanga.

“PUKA REKOTI A TE PAMIRI” E TE “AU APINGA AKAPEREPEREIA”

Te au mataiti i topa, e manako ua atu ana tatou e kua akono tatou i tetai au rekoti no te pamiri. I roto i te tipatimani Tataanga Apinga Takere, te raveia nei te angaanga pakari kia akono e kia rekotiia ta tatou tavinianga puapinga tikai. Te riro ra te au tutu tei akono meitakiia i roto i te Au Apinga Takere ei tuanga no ta tatou “puka rekoti a te pamiri.” Tei roto katoa i te Au Apinga Takere ta tatou au puka taito, te au papaanga mataora, e te au mea puapinga tikai. E “au apinga akaperepereia” te reira te apii maira i to tatou tuatua enua teokaratiki, te ka tauturu ia tatou kia tapapa atu ma te irinaki papu ki te tuatau ki mua o to tatou pamiri pae vaerua.

Te pati nei matou ia koe kia akara ki roto i te Au Tataanga Apinga Takere o te tuanga ou o te “Au Apinga Takere.” Ka kiteaia teia i tetai au taime i roto i te tuanga apii o Te Punanga Tiaki. Ei akaraanga, ka pauia teia au uianga i roto i te itiu ka aru mai: Eaa te kiri mua e uira tona (Dawn Mobile)? Koai ma tei taangaanga i te reira? I naea i taangaangaia ai te reira, e eaa te akakoroanga?

Mei tetai puka rekoti a te pamiri, te akakite maira te au rekoti o te Au Apinga Takere no runga ia tatou, to tatou au taeake o mua ana, te tu akarongo e te maroiroi o te aronga tei mate, te tu rekareka e te au akaaoanga no te tavini anga i to tatou Metua aroa i te rangi, ta te Atua aratakianga e te turuturu ngaueue kore anga i tona iti tangata. (Deu. 33:27) Te irinaki papu nei tatou e ka akameitaki mai a Iehova i te au tautaanga kia akonoia to tatou tuatua enua pae vaerua, kia taokotai e kia rave maroiroi ua rai tatou i tona anoano.

[Pia/​Tutu i te kapi 31]

Akara Meitaki Anga

Me akapapaia te au puka Kerititiano, DVD, e tetai atu au mea akatumuia ki runga i te Pipiria, ka taangaanga te aronga tata, aronga ati, aronga kimikimi, e tetai ke i te au rekoti o te au apinga takere. Ka matakite te tipatimani Tataanga Apinga Takere i te akaputu e te akono i te au puka o te tuatua enua o te au opati manga, tipatimani i Betela, putuputuanga, aronga tataki tai, e ta te au akaaerenga o teianei ao. Akara i te akatakaanga o teia angaanga:

Rauka Mai e kia Akara: E kapiti uaia mai ana te au apinga puapinga tikai ki roto i te Au Apinga Takere. Na te au taeake e to ratou pamiri kua roa te tavini akarongo mou anga ia Iehova i oronga aroa mai i teia au apinga. Na te akara anga e te akaaite anga i taua au apinga ra e tauturu ei ia tatou kia marama atu tatou i to tatou tuatua enua e te aronga tei ora ana i taua tuatau ra.

A kapapa Anga: Tauatini ua atu au apinga ta te tipatimani Tataanga Apinga Takere i akaputu mai, tetai pae no tetai au anere mataiti. Tukeke te tu, te maata, e te turanga o te au apinga, e ka akapapa meitakiia ei taangaanga no te tuatau ki mua.

Akaouia e kia Akonoia: Ka akaouia e ka akonoia te au puka e te au apinga taito na roto i te au ravenga karape. Ka tukuia te au pepa, tutu, atikara nutipepa, teata, e te au rekotianga ki runga i te komupiuta. Ka rauka i te akara i teia au mea i runga i te komupiuta kia kore teia au apinga puapinga e kino me mirimiriia.

Akaputu e kia Akara Akaou: Ka akaputuia te au Apinga Takere na roto i te tu mako e te meitaki kia kore e ngaro, e kia kore e kino i te ra e te mauu. Te maaniia ra tetai ngai i runga i te komupiuta kia rauka i te kimikimi e te akara akaou i teia au mea puapinga o mua ana.

[Au Tutu i te kapi 32]

1. Tutu o te “Nuku Teata o te Au Mea Angaia.” 2. Au ingoa e te makatini ka tuku. 3. Motoka akatangi karere. 4. Kapi mua o te Punanga Tiaki, Aperira 15, 1912. 5. Pepa akavaanga no J. F. Rutherford. 6. Pu WBBR. 7. Ponikarapu. 8. Kiri apai puka. 9. Au tataanga. 10. Pepa vaireti kia J. F. Rutherford.