Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ae, e Tuanga Apii Teia!

Ae, e Tuanga Apii Teia!

 Ae, e Tuanga Apii Teia!

Kua maani akaou matou i te tuanga apii kia manea te akaraanga ei tauturu ia koe kia apii i te Tuatua mou akaperepere a Iehova.​—Sala. 1:2; 119:97.

E a mataiti i topa i akamata ai tatou i te nenei e rua tuanga o Te Punanga Tiaki, tetai na te papuriki e tetai na tatou​—te Au Kite o Iehova e ta tatou aronga apii Pipiria e tere ra ki mua.

No runga i te tuanga apii, kua tata tetai taeake kua roa te tavini anga ia Iehova e: “Kua manako au e e mea umere te tuanga apii mua o Te Punanga Tiaki, e kua akakeu tikai te reira iaku. Kua tukia tikai toku ngakau e te au tuatua mou puapinga o te Pipiria. Meitaki maata no te oronga mai i teia apinga aroa ou.” Kua tata tetai mai taeake e: “Te tapapa nei au i te akapou i toku taime i te apiianga i te tuanga apii, e kia taangaanga katoa i taku Pipiria.” Papu ia matou e mei te reira rai to kotou manako.

Mei ta kotou i kite mai, kua neneiia Te Punanga Tiaki mei te mataiti 1879, tei rauka anake i te vaerua e te akameitakianga a Iehova i te akatupu. (Zeka. 4:6) I roto i te 133 mataiti i topa, kua raveia ana tetai au tauianga ki te kapi mua o te makatini. No te mataiti 2012, ka akaari mai te kapi mua o te au tuanga apii i tetai tutu manea ta tetai tangata i toro no runga i te angaanga tutu anga, ei akamaara kia tatou i te akauenga a te Atua, kia akakite ua atu i te tuatua meitaki o te Patireia o Iehova. (Anga. 28:23) I roto i te kapi 2, ka kite koe i te tutu tei taangaangaia, e tetai akakiteanga poto no te angaanga e te ngai e tupu ra te reira. I roto i teia mataiti, ka akamaara mai teia ia tatou katoatoa e te tutu aere ra te iti tangata o Iehova i te tuatua meitaki “e kako rava ake te ao katoa nei.”​—Mata. 24:14.

Eaa tetai atu au tauianga tei raveia ki teia makatini? Kua tukuia te pia no te uriuri akaou anga ki te akamataanga o te au atikara apii. Ka akaari mai teia i te au manako maata taau ka akara, ia koe e tatau ra e e apii ra i te atikara. Ae, e taangaanga ua rai te taeake e akaaere ra i te Apii Punanga Tiaki i teia au uianga, ei uriuri akaou anga i te openga o te apii. Ka kite mai koe e kua akamaataia atu a te matamata o te kapi e ka kite meitakiia te au numero o te kapi e te au parakarapa.

Mei tei akamaramaia mai i roto i te itiu o teia marama, kua kapitiia mai tetai tuanga ou, “Au Apinga Takere,” ei akaari mai i te au tupuanga puapinga o te tuatua enua o te Au Kite o Iehova. Pera katoa, ka kiteaia te au tupuanga o te au tua oraanga i raro ake i te tumu tuatua “Kua Oronga Puareinga Ratou ia Ratou Uaorai.” Ka akataka mai teia i te tu rekareka, tu merengo, e te mataora ta te au taeake e te au tuaine i kite mai mei te tavini anga i te ngai e anoano maataia ra te aronga tutu aere i te Patireia.

Kia rekareka maata koe i toou taime e apii ra i te Tuatua a te Atua ma te tauturu a teia makatini.

Aronga Nenei

[Tutu i te kapi 3]

1879

[Tutu i te kapi 3]

1895

[Tutu i te kapi 3]

1931

[Tutu i te kapi 3]

1950

[Tutu i te kapi 3]

1974

[Tutu i te kapi 3]

2008