Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maara Ainei ia Koe?

Maara Ainei ia Koe?

 Maara Ainei ia Koe?

Kua rekareka ainei koe i te tatau anga i te au itiu ou o Te Punanga Tiaki? Akara ana me ka rauka ia koe i te pau i te au uianga ka aru mai:

• E ngai tamamae anga ai ainei a Keena?

Kare. E mea rikarika kia Iehova me tauia te tangata ki te ai te ora ra rai ratou. Tei maata atu, te patoi ra te manako o te tamamae anga i te aronga mate i te tu aroa o te Atua. Kua taangaanga a Iesu i te tuatua Keena ei akatutu i te takoreanga takiri a te akavaanga a te Atua. Aiteite te tuatua Keena ki “te roto ai,” i roto i te puka o Apokalupo. Te akatutu maira te reira i te takoreanga mutu kore kare e tuakaou anga.​—7/1, kapi 31.

• Eaa tetai au manako no te akamorianga a te ngutuare?

Kua taangaanga tetai pae i teia tuatau ei akapapa no te au uipaanga a te putuputuanga. Tetai pae e tatau ana, uriuri, e e akatutu ana i te au manako o te tuatua tapu, kia puapingaia te au tamariki. Ei akakeu i te au manako ou i roto i te ngakau, e akariro i te turanga ei atianga akamaaraara anga na te katoatoa.​—8/15, kapi 6, 7.

• Ka ngere ainei tetai mea ora apa kore i te tu apa kore?

Ae. Kua kotingaia te tu apa kore tei orongaia mai e te Atua ki tana au mea ora kite. Noatu kua anga apa koreia mai a Adamu, anoanoia ra aia kia akangateitei i te au kotinga pae kopapa tei tukuia ki runga iaia i Tei Anga mai iaia. Ei akaraanga, naringa aia i kopae i te ture o te gravity e kua rere mai mei runga i tetai mato teitei, ka kino me kore ka mate aia. Kare katoa tetai mea ora apa kore​—tangata me kore angera​—e tika kia aere ki vao ake i te au kotinga tau ta te Atua i akanoo kia kore aia e o atu ki roto i te kino.​—9/1, kapi 6.

• Eaa te aiteanga o ta te Atua tuatua ki te ngati Levi e: “Ko au taau ra tuanga”?

Kua orongaia tetai tuanga enua ki tetai au kopu ke o Iseraela, ko te ngati Levi ra ko Iehova ta ratou “tuanga.” (Nume. 18:20) Kare a ratou tuanga enua, inara kua orongaia tetai angaanga ngateitei tikai kia ratou. E kua akono rai a Iehova i to ratou au anoano pae materia. Teia tuatau, te papu ra i te aronga e totoa ra i te au anoano o te Patireia e ka akonoia to ratou au anoano o te oraanga.​—9/15, kapi 7-8, 13.

• Eaa te tauturu no tetai Kerititiano kia iki e me ka puapingaia tetai tu tamataoraanga, me kare?

Te akamanako anga e me ka puapingaia tetai tu tamataoraanga e te akamareka ra i te Atua, e mea tau kia ui e: Eaa te o maira ki roto? Aea au e piri atu ei ki te reira? Koai ma toku au oa?​—10/15, kapi 9-12.

• Eaa ta tatou ka rave me e uianga ta tatou no tetai mea ta tatou i tatau ana i roto i te Pipiria me kore me inangaro tauturu tatou no tetai manamanata?

Te akamaroiroi maira a Maseli 2:1-5 “kia makitoro marie” tatou no te marama e te kite. Te tauturu maira teia ia tatou kia tauta pakari i te kimikimi i te au pauanga ki ta tatou au uianga Pipiria e kia rauka te tauturu no to tatou au manamanata. Me kare e kiteia mai te aratakianga me kore te pauanga, aravei atu i tetai taeake pakari ake, penei tetai o te aronga pakari.​—10/15, kapi 32.

• Akapeea a Maseli 7:6-23 te tauturu anga ia tatou kia kore e akara atu i te au tu ainga viivii?

Te tuatua ra taua au irava no runga i tetai tangata mapu e aaere ra na te mataara e noo ra tetai vaine akaturi. Kua akavare taua vaine ra iaia. Teia tuatau, e mea meitaki no tatou kia kopae i te au ngai tau kore i runga i te Initaneti, e e puapinga kia kimi i te tauturu a te Atua na roto i te pure i mua ake ka ata mai ei taua au tutu i runga i te Initaneti.​—11/15, kapi 9-10.