Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ka Aratakiia ai e te Vaerua o te Atua?

Eaa ka Aratakiia ai e te Vaerua o te Atua?

 Eaa ka Aratakiia ai e te Vaerua o te Atua?

‘Ko koe oki taku Atua: kia aratakiia au e toou vaerua meitaki.’​—SALA. 143:10.

1. Eaa te tauturu ra i te taimana kia opu mai i tetai au apinga auri?

KUA tuku ana ainei koe i tetai nira i te pae i tetai taimana? Ka opu viviki mai te taimana i te nira. Eaa ra te reira i tupu ei? No te mea e ririnui kitea koreia to te au taimana te ka opu mai i tetai au apinga auri. No te au anere mataiti, e taangaanga ana te au tangata i te taimana i te kimi i tetai au apinga auri.

2, 3. (a) Eaa te mana ririnui ta Iehova i taangaanga mei ito mai? (e) Eaa tatou ka tapapa ai e ka arataki te mana ririnui kitea koreia o te Atua i to tatou oraanga i teia tuatau?

2 Te vai ra tetai mana ririnui kitea koreia tei puapinga maata atu ei arataki ia tatou. Eaa te reira? Kua akakiteia mai te reira i roto i te irava i te akamataanga o te Pipiria. Te tuatua anga i ta Iehova i akatupu mei ito mai, te akakite maira a Genese e: “I muatangana ra, kua anga iora te Atua i te rangi e te enua.” Iaia e rave ra i te reira, kua taangaanga aia i te mana ririnui, no te mea te akakite maira te papaanga no te anga mai anga e: ‘Kua akakoukou iora te vaerua o te Atua ki rungao i te kiriātai.’ (Gene. 1:1, 2) Eaa te angaanga ra? Te vaerua tapu​—te mana ririnui maata tei anga mai i te au mea ravarai. Te akameitaki nei tatou ia Iehova no te taangaanga anga i teia vaerua kia akatupu i tana au angaanga.​—Iobu 33:4; Sala. 104:30.

3 Ei au tangata ora, kare ainei tatou e tapapa atu i te mana ririnui o te Atua kia akakeu i to tatou oraanga? Kua kite katoa te Tamaiti a te Atua e ka tapapa tatou i te reira, no te mea kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: ‘Na te vaerua e arataki ia kotou ki te tuatua-mou katoatoa.’ (Ioa. 16:13) Akapeea tatou e marama ai eaa teia vaerua, e eaa tatou ka inangaro ei kia aratakiia e te reira?

Te Tu Tikai o te Vaerua Tapu

4, 5. (a) Eaa te manako tarevake o te aronga irinaki Toru Tai no runga i te vaerua tapu? (e) Akapeea koe me akamarama i te tu tikai o te vaerua tapu?

Penei, kare e tau ana te au manako o tetai au tangata taau i tuatua ana i roto i te angaanga orometua no runga i te vaerua tapu. E e manako tarevake ana te aronga irinaki Toru Tai e e tangata vaerua teia tei aiteite ki te Atua te Metua. (1 Kori. 8:6) Inara te akaariia maira e kare te apiianga Toru Tai e tau ana ki te au Tuatua Tapu.

5 Eaa i reira te vaerua tapu? Te kupu Epera ruʼach tei uriia e ‘vaerua’ i roto ia Genese 1:2, ka rauka katoa i te uriia e ‘matangi.’ (Gene. 8:1) Noatu kare tatou e kite ana i te matangi, ka kite ra tatou i ta te reira e rave ra, pera katoa te vaerua tapu, kare e kiteia ana, inara e au angaanga tana ka akatupu. No ko mai i te Atua teia vaerua maroiroi e te akakeu ra i te au tangata me kore i te au apinga kia akatupu i tona anoano. E ngata ainei te irinaki e no ko mai teia mana ririnui umere tikai i te Atua Mana Katoatoa? Kare rava!​—E tatau ia Isaia 40:12, 13.

6. Eaa te patianga taka meitaki ta Davida i pati kia Iehova?

6 Ka rauka ainei ia Iehova i te taangaanga ua rai i tona vaerua kia arataki ia tatou i roto i te oraanga? Kua taputou aia ki te tata taramo ko Davida e: “E apii atu au ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra; e ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.” (Sala. 32:8) Kua inangaro ainei a Davida i  te reira? Ae, no te mea kua pati aia kia Iehova e: ‘E apii mai koe iaku kia rave au i to inangaro; ko koe oki taku Atua: kia aratakiia au e toou vaerua meitaki.’ (Sala. 143:10) Kia inangaro katoa rai tatou i te reira e kia ariki i te arataki anga a te vaerua o te Atua. No teaa ra? Akamanako ana i nga tumu e a.

Kare Tatou i Tau i te Arataki ia Tatou Uaorai

7, 8. (a) Eaa te tumu kare e rauka ia tatou i te arataki ia tatou uaorai me kare te Atua? (e) Akatutu mai i te tumu kare tatou e tauta i te kimi i to tatou uaorai mataara i roto i teia akatereanga kino.

7 Mea mua, ka inangaro tatou kia aratakiia e te vaerua o te Atua no te mea kare tatou e tau ana i te arataki ia tatou uaorai. Te aiteanga o te “arataki,” “kia akaari i te mataara ka tau i te aru.” Inara, kare a Iehova i anga mai ia tatou kia arataki ia tatou uaorai, no to tatou tu apa. Kua tata tana peroveta ko Ieremia e: “E te Atu e, te kite nei au e kare te tangata e kite ana i te arataki iaia uaorai: kare o te tangata mana i te arataki i tona au takainga vaevae.” (Iere. 10:23, The Bible in Basic English) Eaa te tumu? Kua akarongo a Ieremia te akamarama anga te Atua i te tumu kare e tau ia tatou i te arataki ia tatou uaorai. Te tuatua anga no runga i to tatou uaorai ngakau, kua akakite mai a Iehova e: “E pikikaa maata to te ngakau i te au mea katoa nei, e kua kino takiri: koai te kite?”​—Iere. 17:9; Mata. 15:19.

8 Kare ainei i te mea neneva no tetai tangata kite kore kia aere koia anake ua na roto i te vaorakau kare aia i matau i te aere, me kare ana kaveinga e tetai tangata karape ei arataki iaia? No te mea kare aia e kite ka akapeea aia e ora ai i roto i taua au turanga kino, e kare aia e kite meitaki i te mataara e akakoro ra aia, ka takino aia i tona oraanga. Pera katoa te tangata tei manako e ka rauka iaia i te arataki i tona aerenga na roto i teia ao kino ma te kore e tuku i te Atua kia akaari mai kiaia i te mataara tika, te tuku ra aia i tona oraanga ki roto i te kino. Te ravenga anake e puapinga ai tatou i te aere na roto i teia ao kino, ka pure tatou kia Iehova mei ta Davida rai i rave: “E turu mai koe i toku aerenga i toou na au arataa, kia kore e paeke oku puke vaevae.” (Sala. 17:5; 23:3) Akapeea ra e rauka mai ei taua aratakianga ra?

9. Mei tei akaariia mai i te kapi 17, akapeea te vaerua o te Atua te riro anga ei arataki anga papu no tatou?

9 Me irinaki tatou kia Iehova ma te akaaka e te puareinga, ka oronga mai aia i tona vaerua tapu ei arataki anga papu no tatou. Akapeea taua mana ririnui ra te tauturu anga ia tatou? Kua akamarama a Iesu ki tana au pipi e: ‘Na te Akapumaana ra, na te vaerua tapu, ko ta te Metua e tono mai ma toku ingoa, nana e apii mai ia kotou i te au mea katoa, ka akakite akaou mai oki kia kotou i te au tuatua katoa, taku i karanga atu kia kotou na.’ (Ioa. 14:26) Ia tatou e apii putuputu ra i te Tuatua a te Atua na roto i te pure, e te au tuatua ravarai a Karaiti, ka akamaata mai te vaerua  tapu i to tatou marama i te oonu o te pakari o Iehova, kia rauka ia tatou i te aru vaitata i tona anoano. (1 Kori. 2:10) Pera katoa, me tupu poitirere mai tetai au mea i roto i to tatou oraanga, ka tauturu mai te vaerua ia tatou kia kite eaa ta tatou ka rave. Ka akamaara mai te reira i te au kaveinga Pipiria ta tatou i kite takere, e ka tauturu mai ia tatou kia marama akapeea me taangaanga i te reira ei arataki ia tatou i ta tatou ka rave a muri mai.

Aratakiia a Iesu e te Vaerua o te Atua

10, 11. Eaa ta te Tamaiti anau tai a te Atua e tapapa atura no runga i te vaerua tapu, e eaa tana i kite mai?

10 Te rua o te tumu ka inangaro tatou kia aratakiia e te vaerua tapu, no te mea kua arataki te Atua i tana uaorai Tamaiti na roto i te reira. Mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei, kua kite te Tamaiti anau tai a te Atua i te totou e: ‘Ka noo ua mairai te vaerua o Iehova ki runga iaia, te vaerua o te pakari e no te karape; te vaerua o te ako e no te mana; te vaerua no te kite, e no te mataku ia Iehova.’ (Isa. 11:2) Akamanako ana i to Iesu inangaro maata no te tauturu a te vaerua o te Atua, iaia e aro atura i te au turanga ngata i runga nei i te enua!

11 Kua tupu rai ta Iehova au tuatua. Te akakite maira te tata Evangeria e eaa tei tupu i muri ua ake to Iesu papetitoanga: ‘Kua oki mairā Iesu mei Ioridana mai, ma te ki i te vaerua tapu, e aratakiia aia e te vaerua ki te medebara.’ (Luka 4:1) Ia Iesu e akakore ra i te kai, e pure ra, e te akamanako oonu ra, penei kua ikuiku e kua akamarama atu a Iehova ki tana Tamaiti eaa te ka tupu mai kiaia. Kua akakeu te mana ririnui o te Atua i te manako e te ngakau o Iesu, te arataki anga i tona aerenga manako e tana au ikianga. Tei tupu mai, kua kite a Iesu i tana ka rave i roto i taua turanga tataki tai, e kua rave aia i ta tona Metua e inangaro ra iaia kia rave.

12. Eaa ka anoanoia ai kia pati tatou i te vaerua o te Atua kia arataki ia tatou?

12 Te kite anga i te puapinga ta te vaerua o te Atua e akatupu ra i roto i tona oraanga, kua akamaroiroi pakari a Iesu i tana au pipi kia pati e kia aratakiia e te vaerua tapu. (E tatau ia Luka 11:9-13.) Eaa tatou ka anoano ei i te reira? No te mea ka rauka i te reira i te taui i to tatou manako kia aite ki te manako o Karaiti. (Roma 12:2; 1 Kori. 2:16) Na te tuku anga i te vaerua o te Atua kia arataki i to tatou oraanga, ka manako tatou mei ia Karaiti rai e ka aru i tona akaraanga.​—1 Pete. 2:21.

Ka Arataki Ke te Vaerua o Teianei Ao ia Tatou

13. Eaa te vaerua o teianei ao, e eaa ta te reira e akatupu ra?

13 Te toru o te tumu ka inangaro tatou i te vaerua o te Atua kia arataki ia tatou, no te mea me kare te reira, ka arataki keia tatou e te vaerua kino e angaanga ra i roto i te oraanga o te maataanga o te tangata i teia tuatau. E vaerua ririnui to teianei ao te akakeu ra i te au tangata kia rave i tei tuke rava ki ta te vaerua tapu ka akatupu ki roto ia tatou. Kare te reira e  tauturu ana i te tangata kia aru i te manako o Karaiti, te akakeu ra te vaerua o teianei ao kia aite to ratou manako e ta ratou au angaanga ki ta te tutara o teianei ao, ko Satani. (E tatau ia Ephesia 2:1-3; Tito 3:3.) Me tuku ua atu tetai tangata ki te vaerua o teianei ao e ka rave aia i te au angaanga o te kopapa, ka tupu te kino maata, te arai anga iaia kia kore e o atu ki te Patireia o te Atua.​—Gala. 5:19-21.

14, 15. Akapeea e rauka ai ia tatou i te patoi atu i te vaerua o teianei ao?

14 Kua oronga mai a Iehova i ta tatou e anoano ra kia patoi atu i te vaerua o teianei ao. Kua akakite mai te apotetoro ko Paulo e “kia maroiroi kotou i te Atu, e i te ririnui o tona mana . . . kia tika ia kotou kia patoi atu i te enemi i te rā kino ra.” (Ephe. 6:10, 13) Na roto i tona vaerua, ka akaketaketa a Iehova ia tatou kia patoi atu i te au tautaanga a Satani i te akavare ia tatou. (Apo. 12:9) E ketaketa te vaerua o teianei ao, e kare e rauka ia tatou i te kopae takiri i te reira. Inara, ka rauka ia tatou i te patoi atu i te reira. Ketaketa atu te vaerua tapu, e ka tauturu mai te reira ia tatou!

15 No runga i te aronga tei akaruke i te Akonoanga Kerititiano i te anere mataiti mua, kua akakite mai te apotetoro ko Petero e: “Kua akaruke ratou i te ara mou, tatipake atura.” (2 Pete. 2:15) Te rekareka tikai nei tatou e te rauka nei ia tatou ‘te vaerua no ko mai i te Atua, kare ra to teianei ao’! (1 Kori. 2:12) Ma te tauturu a te vaerua tapu e te ariki anga i te au mea ravarai ta Iehova i oronga mai ei akaketaketa i to tatou pirianga kiaia, ka rauka ia tatou i te patoi atu i te vaerua o teia ao kino.​—Gala. 5:16.

Akatupu te Vaerua Tapu i te Au Ua Meitaki

16. Eaa te au ua ka rauka i te vaerua tapu i te akatupu i roto ia tatou?

16 Te a o te tumu ka inangaro tatou i te vaerua o te Atua kia angaanga i roto ia tatou, no te mea ka akatupu te reira i te au ua meitaki i roto i te oraanga o te aronga e aratakiia ra e te reira. (E tatau ia Galatia 5:22, 23. *) Koai ia tatou kare e inangaro ana i te akaari i te aroa, te rekareka e te au? Koai ia tatou kare e inangaro ana i te akaari i te akakoromakianga roa, te takinga meitaki, e te meitaki? Koai ia tatou kare e inangaro ana i te akatupu kia maata te akarongo, te maru, e te akatere-uaorai? Te akatupu ra te vaerua o te Atua i te au tu memeitaki i roto ia tatou te ka puapingaia tatou, to tatou pamiri e te putuputuanga. E maata te angaanga no te akatupuanga i teia au ua o te vaerua, no te mea kare e kotinga anga i te maata o te au ua o te vaerua ta tatou ka anoano e ka rauka i te akatupu.

17. Akapeea tatou me tauta pakari i te akatupu i te au ua o te vaerua?

17 E mea meitaki kia akapapu tatou e te akaari ra ta tatou au tuatua e te au angaanga e te aratakiia ra tatou e te vaerua tapu e te akatupu ra tatou i te au ua o te vaerua. (2 Kori. 13:5a; Gala. 5:25) Me kite tatou e ka anoanoia tatou kia akatupu i tetai au tu o te au ua o te vaerua, ka tauta pakari tatou i te akatupu i taua au tu ra. Ka rave tatou i teia na te apii tataki tai anga i teia au tu tei akaariia mai i roto i te Pipiria e tei uriuriia i roto i ta tatou au puka Kerititiano. E ka kite tatou akapeea me akatupu i te au ua o te vaerua i roto i to tatou oraanga e kia tauta pakari i te rave i te reira. * Ia tatou e kite ra i te vaerua o te Atua e angaanga ra i roto i to tatou oraanga e te oraanga o to tatou au taeake Kerititiano, ka kite meitaki tatou i te tumu ka aratakiia ai tatou e te reira.

Aru ra Ainei Koe i te Vaerua o te Atua?

18. Akapeea a Iesu i riro ei ei akaraanga no tatou i te ariu atu anga ki te vaerua o te Atua?

18 Te akakite maira te Pipiria kia tatou e e  mana ririnui te vaerua tapu o te Atua i roto i te oraanga o Iesu ei tangata. Kua inangaro aia kia aratakiia aia e te reira. Te aratakianga te vaerua iaia kia rave i tetai angaanga, kua ariki aia i te aratakianga e kua rave i te reira. (Mare. 1:12, 13; Luka 4:14) Te akatika ra ainei koe i te vaerua o te Atua kia arataki ia koe mei ia Iesu rai?

19. Eaa ta tatou ka rave kia riro te vaerua tapu ei aratakianga ririnui i roto i to tatou oraanga?

19 Te arataki nei rai te mana ririnui o te Atua i te aronga e inangaro ra kia aratakiia e te reira. Akapeea koe me akatika i te reira kia arataki ia koe i runga i te mataara tau? E pure putuputu kia Iehova kia tuku mai aia i tona vaerua e kia tauturu ia koe kia aru i ta te reira akakeuanga. (E tatau ia Ephesia 3:14-16.) Aru rotai ki taau au pure na te kimikimianga i te au akoanga tei tataia i roto i te Tuatua a te Atua, te Pipiria​—tei akauruia e te vaerua tapu. (2 Timo. 3:16, 17) Akarongo ki te au ikuikuanga pakari ta te reira i oronga mai, e e ariki i te aratakianga a te vaerua tapu. Akaari i toou irinaki e ka rauka ia Iehova i te arataki meitaki i toou oraanga i roto i teia ao kino.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 16 Galatia 5:22, 23 (NW): “I tetai tua, te au ua o te vaerua ko te aroa, te rekareka, te au, te akakoromakianga roa, te takinga meitaki, te meitaki, te akarongo, te maru, te akatere-uaorai. I teia au mea nei kare ua e ture.”

^ para. 17 No tetai uriurianga i te au tu tataki tai, akara i te w11 4/15 18-27 e te w07 7/15 21-25.

Maara Ainei ia Koe te Au Tumu Manako?

• Akapeea te vaerua tapu te akakeu anga i to tatou oraanga?

• Eaa nga tumu e a i inangaro ei tatou kia aratakiia e te vaerua o te Atua?

• Akapeea tatou me rave i ta tatou tuanga kia puapinga maataia mei te aratakianga a te vaerua tapu?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 15]

E akakeu anga ririnui te vaerua o te Atua i roto i to Iesu oraanga

[Tutu i te kapi 17]

Te arataki nei te vaerua o te Atua i te aronga e inangaro ra kia aratakiia e te reira