Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

 Au Uianga a te Aronga Tatau

Ka rauka ainei i te akataka i te ora tikai i akatatauroia ai a Iesu Karaiti?

Kua tupu mai teia uianga no te tuke o te nga papaanga akauruia tei rekotiia e te tata Evangeria ko Mareko e te apotetoro ko Ioane no runga i te mate anga o Iesu. Te akakite maira a Mareko e: ‘Kua akasatauro te au vaeau iaia i te toru o te ora.’ (Mare. 15:25) Kua akakite mai a Ioane e, “tei te ono paa o te ora” i tuku ei a Pilato ia Iesu ki te ngati Iuda kia akatatauroia. (Ioa. 19:14-16) Kua oronga mai te aronga urianga Pipiria i te au akamaramaanga tukeke ei akatikatika i teia nga manako tuke. Inara, kare e maata ana te au akakiteanga i roto i te Pipiria ei akamarama mai i te tuke i rotopu i teia nga papaanga e rua. Noatu rai, e mea puapinga i te akamanako e akapeea te au tangata te manako anga i te ora i te reira tuatau.

I te anere mataiti mua i to tatou Tuatau Noa, kua akatuanga te ngati Iuda i te tuatau marama e 12 ora, te tare anga mai mei te iti anga o te ra. (Ioa. 11:9) E taeria ana “te toru o te ora,” mei te ora varu ki te ora iva i te popongi e e ope ana ‘te ono o te ora’ i te tuaero. E tika, tukeke te ora e iti mai ana e e opu ana te ra i te mataiti. No reira, e tuke ana te roa anga o te ra tei tau ki te tuatau. Pera katoa, na te akara anga e teiea te ra e kiteia ai e eaa te ora. No reira ka akakiteia mai te ora vaitata atu. E taiku ana te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano i te au angaanga e tupu ra i te toru, ono, me kore te iva o te ora​—te aiteanga, vaitata atu ki taua taime ra. (Mata. 20:3, 5; Anga. 10:3, 9, 30) E maata atu te au taikuanga taka meitaki tei taikuia, mei “te itu o te ora,” kia tano te taime ki te papaanga tei akakiteia mai.​—Ioa. 4:52.

Te rotai ra te au papaanga Evangeria no runga i te taime o te au mea i tupu i to Iesu ra openga i te enua nei. Te akaari maira te nga papaanga e a e kua akaputuputu mai te kau taunga e te aronga pakari i te popongi roa e kua arataki atu ia Iesu ki te Kavana o Roma ko Ponitio Pilato. (Mata. 27:1; Mare. 15:1; Luka 22:66; Ioa. 18:28) Kua ripoti mai a Mataio, Mareko, e Luka e mei te ora ono mai, tei runga takere a Iesu i te rakau tamamae anga, i kako rava akera taua enua ra i te poiri “e tae ua atura ki te ora iva.”​—Mata. 27:45, 46; Mare. 15:33, 34; Luka 23:44.

Tetai akakiteanga puapinga ei akaari mai i te taime i akatatauroia ai a Iesu: Kua manakoia e ko te tamamae anga me kore te papa anga ko tetai tuanga ia o te akatatauro anga. Tetai taime e mate ana te tangata me tamamae kinoia. I to Iesu turanga, papu e kua pakari roa tona mamae i anoanoia ai tetai tangata ke kia apai i te tatauro i muri ake i to Iesu apai anga. (Luka 23:26; Ioa. 19:17) Me kua manakoia te tamamae anga e ko te akamataanga o te akatatauro anga, ka pou rai tetai taime i mua ake ka patiaia ai a Iesu ki runga i te tatauro. No reira, ka tuke rai te au ora ta te au tangata tukeke ka akakite mai no te akatatauro anga, tei runga ia i te tuatau i raveia ai te au mea mei ta ratou i kite.

Kua tata te apotetoro ko Ioane i tana papaanga e raungauru mataiti i muri ake i ta tetai atu aronga tata Evangeria. No reira, kua rauka iaia i te akara i ta ratou au papaanga. Tika rai, kua kapiti mai a Ioane i tetai ora tei tuke ki ta Mareko i akakite mai. Inara, te oronga maira teia i tetai akapapuanga taka meitaki e kare a Ioane i kopi mai i ta Mareko papaanga. Na te Atua i akauru ia Ioane raua ko Mareko. Noatu e kare e maata ana te au akakiteanga Tuatua Tapu i te akamarama mai i te tuke, ka rauka ra ia tatou i te irinaki i te au papaanga Evangeria.