Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Irinaki kia Iehova, “te Atua Nona Anake te Pumaana”

Irinaki kia Iehova, “te Atua Nona Anake te Pumaana”

 Irinaki kia Iehova, “te Atua Nona Anake te Pumaana”

“Kia akameitakiia te Atua, te Metua o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, te tumu o te aroa, e ko te Atua nona anake te pumaana.”​—2 KORI. 1:3.

1. Noatu eaa te mataiti, eaa ta te au tangata e inangaro ra?

MEI to tatou anau mai anga e aere ua atu, ka inangaro tatou i te akapumaana anga. Ka aue mai te pepe te akakite mai kia tatou e ka inangaro aia i te akapumaana anga. Penei ka inangaro aia kia mouia me kore kua matepongi aia. Me pakarikari katoa mai tatou ka inangaro tatou i te akapumaana anga. E tupu tikai ana teia me na roto tatou i te au turanga ngata.

2. Eaa te akapapu anga ta Iehova e oronga maira e ka akapumaana aia i te aronga e irinaki ra iaia?

2 Ka rauka i te au mema pamiri e te au oa i te oronga ua mai i te akapumaana anga kia tatou. Tetai taime ra, kare e rauka i tetai tangata i te akameitaki i te au turanga te akataitaia ra ia tatou. Ko te Atua anake ua te ka rauka i te akapumaana mai ia tatou noatu to tatou turanga taitaia. Kua akapapu mai tana Tuatua kia tatou e: “Te vaitata mairā Iehova i te aronga i kapiki atu iaia, . . . ka akarongo mai aia i ta ratou kapiki.” (Sala. 145:18, 19) Ae, ‘tei te aronga tuatua-tika ra to Iehova mata, e tei ta ratou kapiki anga tona taringa.’ (Sala. 34:15) Inara e rauka ai ia tatou ta te Atua turuturu anga e te akapumaana anga, kia irinaki tatou iaia. Kua akataka mai te tata taramo ko Davida i teia, tona imene anga e: “E akapuanga oki a Iehova no te aronga i takinga-kinoia, e akapuanga i te tuatau tumatetenga. Te aronga i kite i toou ra ingoa, ka irinaki ia koe; ko tei kimi oki ia koe ra, e Iehova, ko tei kore roa ïa e akarukeia e koe ra.”​—Sala. 9:9, 10.

3. Akapeea a Iesu te akatutu mai anga i to Iehova aroa no Tona iti tangata?

3 Te akaperepere ra a Iehova i tona aronga akamori. Kua akataka mai a Iesu i teia i tona tuatua anga e: “Kare aina taki rima manu rikiriki i okoia i nga asario e rua nei? e kare rai tetai i ngaro i te Atua. E kua ope oki te rauru o to kotou mimiti na i te tatauia. Auraka mari kotou e mataku: e maata to kotou meitaki i to te au manu rikiriki e manganui.” (Luka 12:6, 7) Na roto i te peroveta ko Ieremia, kua akakite a Iehova ki Tona iti tangata i taito e: “Kua inangaroia oki koe e au i te inangaro mutu kore ra; i akatae mai ei au ia koe i te aroa takinga-meitaki.”​—Iere. 31:3.

4. Eaa ra tatou ka irinaki ei i ta Iehova au taputou?

4 Ka akapumaanaia tatou i te tuatau taitaia me irinaki tatou ia Iehova e ki roto i te akatupuanga o tana au taputou. No reira kia irinaki katoa tatou i te Atua mei ta Iosua rai i akaari te tuatua anga e: “Kare rava tetai o te au mea meitaki ta to kotou Atua ta Iehova i tuatua mai ia kotou i poka; kua ope rava i te tupu ia kotou, kare rava tetai o te reira i toe.” (Iosu. 23:14) Tei maata atu, papu ia tatou e noatu e ka mamae tatou no tetai tuatau poto ua no te au turanga ngata, “e tuatua-mou ra ta te Atua” e kare rava aia e akaruke i tona au tavini tiratiratu.​—E tatau ia 1 Korinetia 10:13.

5. Akapeea e rauka ai ia tatou i te akapumaana i tetai ke?

5 Te taiku ra te apotetoro ko Paulo ia Iehova e ko “te Atua nona anake te pumaana.” Te aiteanga e “kia akapumaana,” koia oki kia akamaru i tetai tangata e taitaia ra me kore e aue ra. Ka akamaru mai te reira i tona taitaia me kore mamae ngakau e ka akamaroiroi iaia. Ko ta Iehova tikai teia e rave ana. (E tatau ia 2 Korinetia 1:3, 4.) Kare to tatou Metua i te  rangi e kotingaia ra e tetai apinga me kore e tetai tangata, e no reira tei iaia te au ravenga no te akapumaana i te aronga e inangaro ra iaia. E ka rauka ia tatou i te akapumaana i te au taeake irinaki i roto i te “au mate katoa.” Ka rave tatou i te reira na roto ‘i te pumaana a te Atua i pumaanaʼi tatou uaorai nei.’ Te akaari meitaki maira teia i to Iehova kite aite koreia i te akapumaana i te aronga taitaia!

Akakoromaki Anga i te Au Tumu o te Taitaia

6. Oronga mai i tetai au akaraanga no tetai au mea te akatupu ra i te taitaia.

6 Ka inangaro tatou i te akapumaana anga i roto i te au ngai e manganui o te oraanga. Tetai tumu maata o te mamae ngakau, me mate tetai tei akaperepereia, tetai tokorua akaipoipo tikai me kore tetai tamaiti. Ka anoano katoaia te akapumaana anga me takinokinoia me kore me akavaavaaia tetai tangata. Ka anoano maataia te akapumaana anga no te oraanga maki, ruaine anga, tu ngere, au manamanata akaipoipo, me kore te au turanga taitaia i teianei ao.

7. (a) Eaa te tu akapumaana anga ka inangaroia i te au tuatau tumatetenga? (e) Eaa ta Iehova ka rave ei rapakau i te ‘ngakau paruparu, e te aue’?

7 I te au tuatau taitaia, ka inangaro tatou i te akapumaana anga ei akamaru i to tatou ngakau, manako ngakau, oraanga pae kopapa e te pae vaerua. Ei akaraanga, akamanako ana i te ngakau. Kua akakite mai te Tuatua a te Atua e ka ‘paruparu, e ka aue’ to tatou ngakau. (Sala. 51:17) Ka rauka ia Iehova te akono mai i teia turanga no te mea te ‘rapakau ra aia i te aronga ngakau paruparu ra, e te tākai ra i to ratou au puta.’ (Sala. 147:3) Pera katoa i roto i te au turanga ngata tikai, ka rauka i te Atua i te akamaru i te ngakau mamae me pure tatou kiaia ma te akarongo mou tikai e me akono i tana au akauenga.​—E tatau ia 1 Ioane 3:19-22; 5:14, 15.

8. Me taitaia tatou i te pae manako, akapeea a Iehova me tauturu mai ia tatou?

8 E inangaro ua ana to tatou manako i te akapumaana anga no te mea e tupu ana te taitaia maata i te pae manako no te au timataanga tukeke. Kare tatou e autu i teia au timataanga i to tatou uaorai maroiroi. Inara, kua imene te tata taramo e: “I rotopu i toku nei manako mirimiri-ngata i roto iaku nei, na to akapumaana e akarekareka mai i toku vaerua.” (Sala. 94:19) Tei maata atu, kua tata a Paulo e: “Auraka rava kotou e apiapi i te au mea katoa nei; e akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki. E na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi mai i to kotou ngakau e to kotou manako i te Mesia nei ia Iesu.” (Phili. 4:6, 7) Ka tauturu maataia tatou me tatau e me akamanako oonu tatou i te au Tuatua Tapu kia autu i te taitaia i te pae manako.​—2 Timo. 3:15-17.

9. Akapeea tatou me autu atu i te manako ngakau taitaia?

9 Tetai taime, kare tatou e mataora, e ka tuku ua atu tatou ki te au manako ngakau papu kore. Penei kare e rauka ia tatou te akono i tetai apainga Tuatua Tapu me kore tetai angaanga tavinianga. Inara, ka akapumaana e ka tauturu katoa mai a Iehova ia tatou. Ei akatutuanga: Te akaueia anga a Iosua kia arataki i te ngati Iseraela kia tamaki i tetai iti tangata ririnui, kua akakite a Mose ki te iti tangata e: “Kia ketaketa, e kia maroiroi roa, auraka e ngarangara, auraka rava e mataku ia ratou: ko to Atua oki ko Iehova, koia uaorai te aere katoa nei i vaitata ia koe; kare aia e akaruke ia koe, kare e taka ke ia koe.” (Deu. 31:6) Ma te tauturu a Iehova, kua rauka ia Iosua i te arataki i te iti tangata o te Atua ki roto i te Enua Taputouia e kia autu i to ratou au enemi. I mua atu i te Tai Muramura, kua kite a Mose i taua turuturu anga a te Atua.​—Exo. 14:13, 14, 29-31.

10. Me kino to tatou oraanga kopapa no te taitaia, eaa te tauturu ka rauka mai ia tatou?

10 E riro ana te au turanga taitaia ei takino i to tatou oraanga kopapa. E tika rai, ka meitaki tatou me mako te kaikai, rava te akangaroi e te akamatutu anga kopapa, e me ma ua rai te kopapa.  Ka riro te akamanako anga i te au mea pae vaerua akatumuia ki runga i te Pipiria ei mea meitaki no to tatou kopapa. No reira, me taitaia tatou e mea meitaki i te akamanako i ta Paulo i na roto ana e tana au tuatua akamaroiroi anga e: “Kua kako matou i te mate, kare ra i apiapi: kua pekapeka matou, kare ra i ope te manakoanga: Kua takinga-kinoia, kare ra i akarukeia: kua uriia ki raro kare ra i mate rava.”​—2 Kori. 4:8, 9.

11. Akapeea me akakore atu i te maki pae vaerua?

11 Ka akatupu tetai au timataanga i te kino ki to tatou oraanga pae vaerua. Ka tauturu katoa mai a Iehova ia tatou. Te akapapu maira tana Tuatua kia tatou e: “Te mou rā Iehova i te aronga katoa e inga ra; kua akatu i te aronga katoa e piko ki raro.” (Sala. 145:14) Ei tauturu ia tatou kia kore e maki i te pae vaerua, ka pati tatou i te tauturu a te aronga pakari Kerititiano. (Iako. 5:14, 15) Na te akamanako ua anga i te manakonakoanga Tuatua Tapu no te oraanga mutu kore e tauturu ia tatou kia maroiroi i te tuatau me timataia to tatou akarongo.​—Ioa. 17:3.

Au Akaraanga Akapumaana a te Atua

12. Akataka mai i to Iehova tu akapumaana kia Aberahama.

12 Kua akauruia tetai tata taramo kia akakite e: “E akamanako i taau tuatua ki to tavini nei, i taau [e Iehova] i akariro ei irinaki anga noku ra. Ko toku teia pumaana kia mate au ra; na taau tuatua oki i akamaroiroi iaku.” (Ps. 119:49, 50) Tei ia tatou te Tuatua tataia a Iehova i teia tuatau, tei roto i reira te au akaraanga akapumaana anga a te Atua. Ei akatauanga, kua taitaia tikai a Aberahama tona kite anga e ka takore a Iehova ia Sodoma e Gomora. Kua ui te pateriareka akarongo mou ki te Atua e: “E akapou katoa aina koe i te tangata tuatua-tika, e te akono kore i te Atua?” Kua akapumaana atu a Iehova ia Aberahama na te akapapu anga e me kite mai aia e 50 tangata tuatua tika, kare Aia e takore ia Sodoma. Inara, kua ui a Aberahama kia Iehova e rima taime e: Akapeea me e 45 tangata tuatua tika? e 40? 30? 20? e e10? Kua akapapu a Iehova kia Aberahama i te au taime tataki tai ma te akakoromaki maata e te maru e kare a Sodoma e takoreia. Noatu e kare rava e tai ngauru tangata tuatua tika i reira, kua akaora mai a Iehova ia Lota e tana nga tamaine.​—Gene. 18:22-32; 19:15, 16, 26.

13. Akapeea a Hana te akaari anga e e irinaki tona ia Iehova?

13 Kua inangaro tikai te vaine a Elikana ko Hana i tetai tamaiti. Inara kare aia e anau tamariki, e kua akataitaia tikai teia iaia. Kua pure aia kia Iehova no runga i teia, e kua tuatua atu te Taunga Maata ko Eli kiaia e: “Kia akatika mai oki te Atua no Iseraela i taau i pati atu iaia ra.”  Kua akapumaana teia ia Hana “e kare atura tona mata i kinokino.” (1 Samu. 1:8, 17, 18) Kua irinaki a Hana ia Iehova, e kua akaruke i te au mea ki roto i tona rima. Noatu kare aia i kite e eaa te ka tupu, kua maru tikai te ngakau o Hana. Kare i roa, kua pau mai a Iehova i tana pure. Kua nui mai aia e kua anau mai i tetai tamaiti e kua topa i tona ingoa ko Samuela.​—1 Samu. 1:20.

14. Eaa ra a Davida i inangaro ei i te akapumaana anga, e kua pati aia i te reira kiaai?

14 Ko te Ariki ko Davida i Iseraela taito tetai akaraanga tei akapumaanaia e te Atua. No te mea ‘te akara ra a Iehova i te ngakau,’ kua kite aia i to Davida tu ngakau tae e te tu maroiroi no te akamorianga mou, tona ikianga ia Davida ei ariki no Iseraela. (1 Samu. 16:7; 2 Samu. 5:10) Inara i muri mai, kua akaturi a Davida kia Bate-seba e kua tauta i te uuna i te ara na te tamate anga i tana tane. Te kite anga a Davida i te kino o tana ara, kua pure aia kia Iehova e: “I toou ra takinga-meitaki; no te maata o toou ra aroa, e taparapara koe i taku nei au ara. E orei takiri mai koe iaku i toku nei kino; e tamā mai iaku i taku nei ara. Te aaki nei oki au i taku nei ara, e te vai ua nei rai toku kino i mua iaku.” (Sala. 51:1-3) Kua tataraara tikai a Davida, e kua akakore atu a Iehova i tana ara. Inara, ka tupu rai te mamae kia Davida no tana tarevake i rave. (2 Samu. 12:9-12) Noatu rai, kua riro to Iehova tu tangi aroa ei akapumaana i tona tavini akaaka.

15. Eaa te tauturu ta Iehova i oronga kia Iesu mua ake tona matenga?

15 Iaia i te enua nei kua na roto a Iesu i te au turanga ngata. Kua akatika te Atua i teia au timataanga, e kua vai tiratiratu a Iesu ei tangata apa kore tei irinaki ua rai kia Iehova e kua turuturu i Tona turanga ngateitei. Mua ua ake ka pikikaa e ka tamateia ai aia, kua pure a Iesu kia Iehova e: “Kia tupu ra toou anoano, auraka toku.” Kua mama mai tetai angera ki mua ia Iesu e kua akamaroiroi mai iaia. (Luka 22:42, 43) Kua oronga te Atua i te akapumaana, te maroiroi e te turuturu anga kia Iesu i te reira tuatau e anoano ra aia.

16. Eaa ta te Atua ka rave no runga i te taitaia me aro atu tatou i te mate ei aronga akono i te tu tiratiratu?

16 Noatu e ka aro atu tatou uaorai i te mate no to tatou tu ngaueue kore ei au Kerititiano, ka tauturu mai a Iehova ia tatou kia vai tiratiratu kiaia. Pera katoa, te akapumaanaia nei tatou e te manakonakoanga no te tuakaouanga. Te akara atu nei tatou ki te ra “e akakoreia” ai te enemi openga, ko te mate! (1 Kori. 15:26) Tei roto i to Iehova manako papu tikai te au tavini tiratiratu e tetai ke tei mate te ka akatuakaouia mai. (Ioa. 5:28, 29; Anga. 24:15) Te oronga maira te taputou a Iehova no te tuakaouanga i te akapumaana anga e te manakonakoanga papu kia tatou i te tuatau takinokinoanga.

17. Akapeea a Iehova i te akapumaana anga ia tatou me mate tetai tei akaperepereia?

17 E akapumaana anga tikai te kite e e manakonakoanga to tei akaperepereia tei mate kia ora akaou mai i roto i te enua ou manea, kare e taitaia akaou mei te tupu ra i teia tuatau! E akameitakianga tikai no te “aronga maata rava” o te au tavini o Iehova te ka ora mai i te openga o teia akatereanga kino, kia ariki e kia apii i te aronga te ka akatuakaouia mai ki te enua nei!​—Apo. 7:9, 10.

Tei Raro Ake to te Atua Rima Mutu Kore

18, 19. Akapeea te au tavini o te Atua te akapumaanaia anga mei te takinokinoanga?

18 I roto i te au tuatua o tetai imene ririnui e te ngakau pumaana, kua akapapu a Mose ki te iti tangata Iseraela e: “Ko te Atua mutu kore ra ko toou ïa punanga; e nga rima mate kore ra toou ïa mou.” (Deu. 33:27) Kua akakite te peroveta  ko Samuela i muri mai ki te ngati Iseraela e: ‘Auraka ra kotou e tatipake i to kotou aru anga ia Iehova; e akamori ra kotou ia Iehova ma to kotou ngakau katoa ra; No tona ra ingoa maata e kore ei a Iehova e akaruke i tona iti-tangata.’ (1 Samu. 12:20-22) Kare rava a Iehova e akaruke ia tatou me noo tamou ua tatou ki tana akamorianga mou. Ka oronga ua mai rai aia i te turuturu anga e anoano ra tatou.

19 Te oronga ua maira te Atua i te tauturu e te akapumaana anga te anoano ra tona iti tangata i teia tuatau openga e te kino. No tetai anere mataiti i topa, tauatini ua atu o to tatou au taeake irinaki i roto i teianei ao tei takinokinoia e tei tapekaia no te tavinianga ia Iehova. Te akapapu maira i tei tupu kia ratou i te tuatau timataanga, e ka akapumaana rai a Iehova i tona au tavini. Ei akaraanga, kua akautungaia tetai taeake o tatou i te Toviete Unioni i mua ana no tetai 23 mataiti i roto i te are auri no tona akarongo. Noatu rai, kua rauka tetai ravenga i te oronga atu i tetai kai pae vaerua nana ei akaketaketa e ei akapumaana iaia. Kua akakite aia e: “I roto i taua au mataiti ra, kua irinaki au kia Iehova e kua akamaroiroi mai aia iaku.”​—E tatau ia 1 Petero 5:6, 7.

20. Eaa i papu ei ia tatou e kare a Iehova e akaruke ia tatou?

20 Noatu e eaa ta tatou ka na roto, e mea meitaki i te akamanako i te au tuatua akapumaana a te tata taramo e: “Kare oki a Iehova e akaruke i tona au tangata.” (Sala. 94:14) Noatu e ka inangaro tatou uaorai i te akapumaana anga, e tikaanga ngateitei katoa to tatou i te akapumaana i tetai ke. Mei ta tatou ka kite mai i roto i te atikara ka aru mai, ka rauka ia tatou te akapumaana i te aronga e mii ra i roto i teia ao manamanata.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa tetai au mea te ka akataitaia ia tatou?

• Akapeea a Iehova te akapumaana anga i tona au tavini?

• Me aro atu tatou i te mate, eaa te ka akapumaana ia tatou?

[Au Uianga Apii]

[Pia/​Tutu i te kapi 25]

AUTU ANGA I TE AU MEA KA TUPU KI TO TATOU . . .

ngakau Sala. 147:3; 1 Ioa. 3:19-22; 5:14, 15

manako Sala. 94:19; Phili. 4:6, 7

manako ngakau Exo. 14:13, 14; Deu. 31:6

oraanga pae kopapa 2 Kori. 4:8, 9

oraanga pae vaerua Sala. 145:14; Iako. 5:14, 15