Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Akapumaana i te Aronga Ravarai e Mii Ra’

‘Akapumaana i te Aronga Ravarai e Mii Ra’

 ‘Akapumaana i te Aronga Ravarai e Mii Ra’

‘Na Iehova au i akatainu, ei akapumaana i te aronga ravarai e mii ra.’​—ISA. 61:1, 2.

1. Eaa ta Iesu i rave no te aronga e mii ra, e no teaa ra?

KUA akakite a Iesu Karaiti e: “Teia taku kai, ko te akono i tona anoano, to tei tono mai iaku ra, ma te akaoti i tana angaanga.” (Ioa. 4:34) Kua akaari a Iesu i te au tu mekameka o tona Metua te rave anga i tana angaanga tei orongaia mai e te Atua. Tetai o teia au tu ko to Iehova aroa maata no te tangata. (1 Ioa. 4:7-10) Kua akakite mai te apotetoro ko Paulo i tetai tu o taua aroa ra te akataka mai anga aia ia Iehova e “ko te Atua nona anake te pumaana.” (2 Kori. 1:3) Kua akaari a Iesu i taua aroa ra mei ta Isaia i totou e ka rave aia. (E tatau ia Isaia 61:1, 2.) Kua tatau a Iesu i taua totou ra i roto i te tunako i Nazareta e kua akakite mai e te taiku ra taua au tuatua ra kiaia. (Luka 4:16-21) Te tuatau o tana angaanga orometua, kua akapumaana a Iesu i te aronga e mii ra, te oronga anga i te akamaroiroianga e te manako au kia ratou.

2, 3. Eaa ra te au pipi a Karaiti ka akapumaana ei i tetai ke?

2 Ka anoanoia te au pipi pouroa a Iesu i te akapumaana i te aronga e mii ra. (1 Kori. 11:1) Kua akakite a Paulo e: “E akapumaana kotou tetai ki tetai, e akatupu i te meitaki tetai ki tetai.”  (1 Tesa. 5:11) Ka anoanoia tatou kia akapumaana i tetai ke, no te mea tei roto te tangata ravarai i “te kino maata.” (2 Timo. 3:1) E maata te au tangata ngakau tika i te ao katoa nei e aro atura i te aronga e akatupu ra i te aue, mamae ngakau, e te taitaia na roto i ta ratou au tuatua e ta ratou au angaanga.

3 Mei ta te Pipiria i totou mai, i teia au ra openga o teia akatereanga kino, kua riro te maataanga “ei akaperepere ia ratou uaorai, ei noinoi, ei akatietie, ei nengonengo, ei akakino, ei akarongo kore ki te metua, ei mareka kore, ei viivii, Ei aroa kore, ei akaatikau koreromotu ra, ei tapepe pikikaa, ei mako kore, ei rotoriri, ei akavaavaa i te tangata memeitaki ra, Ei pikikaa, ei māro, ei ngakau akateitei, ei anoano i te au mea e navenave ei ra, kare i anoano i te Atua.” Kua kino takiri taua au tu ra, no te mea ‘kua tupu te kino o te au tangata kikino e te aronga pikikaa ra ki te maata.’​—2 Timo. 3:2-4, 13.

4. Eaa tei tupu ki te au turanga i te enua nei i to tatou tuatau?

4 Kare tatou e poitirere i teia au mea, no te mea te taka meitaki ua ra te Tuatua a te Atua e “te vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” (1 Ioa. 5:19) Te kapiti maira ki “te ao ravarai” te au tuanga poritiki, akonoanga, okooko, pera katoa te au mataara e akatotoa ra i te pikikaa. Kare ekoko e, kua tau rai kia kapikiia a Satani te Tiaporo e ko “te ariki o teianei ao” e “te atua o teianei ao.” (Ioa. 14:30; 2 Kori. 4:4) Te kino ua atura te au turanga i te enua nei no to Satani riri maata i teianei, kua kite aia e e tuatau poto ua tona e toe nei i mua ake ka takore ei a Iehova iaia. (Apo. 12:12) E akapumaana anga tikai i te kite e ka ope to te Atua akakoromakianga ia Satani e tana akatereanga kino, e ka akatikatikaia te maroanga ta Satani i akatupu no runga i to Iehova turanga ngateitei!​—Gene., pene 3; Iobu, pene 2.

Tutu Aereia nei te Tuatua Meitaki i te Ao Katoa

5. Akapeea te totou no runga i te angaanga tutuanga te akatupuia anga i teia au ra openga?

5 I teia tuatau ngata tikai o te tuatua enua o te tangata, te akatupuia nei ta Iesu i totou. Kua akakite aia e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mata. 24:14) Te raveia nei e te tere ua atura teia angaanga tutu anga i te ao katoa no runga i te Patireia o te Atua. I teia ra, tere atu i te 7,500,000 Au Kite o Iehova, i roto i te au putuputuanga tere atu i te 107,000 i te ao katoa nei, e tutu aere ra no runga i te Patireia o te Atua, mei ia Iesu rai i akariro i te reira ei tumu manako no tana tutuanga e te apiianga. (Mata. 4:17) No ta tatou angaanga tutuanga i teia ra, e maata te akapumaana anga e orongaia ra ki te aronga e mii ra. I te nga mataiti i topa ua akenei, e 570,601 aronga tei papetitoia ei Au Kite o Iehova!

6. Eaa toou manako no runga i te maata o ta tatou angaanga tutuanga?

6 Ka ariki meitakiia te maata o teia angaanga  tutuanga e raveia nei, na te akamanako anga e te uri nei e te oronga nei te Au Kite o Iehova i te au puka Pipiria tere atu i roto i te 500 reo. Kare rava tetai mea mei teia rai i kiteia ana i roto i te tuatua enua o te tangata nei! E mea umere tikai te angaanga maroiroi, e te tupuanga o te akaaerenga a Iehova i te enua nei. Me kare te aratakianga e te tauturu a te vaerua tapu ririnui o te Atua, kare teia e tupu i roto i teia ao i raro ake i te akatereanga a Satani. I te mea te tutu aereia nei te tuatua meitaki i te ao katoa nei, te akapumaana ra te au Tuatua Tapu i to tatou au taeake irinaki e te aronga e mii ra tei ariki i te karere o te Patireia.

Akapumaana Anga i te Au Taeake Akamori

7. (a) Eaa ra tatou kare e tapapa atu e ka akaatea a Iehova i te au turanga taitaia i teianei? (e) Akapeea tatou i kite ei e ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te takinga kino e te timataanga?

7 I roto i teia ao tei ki i te kino e te mamae, ka aro atu tatou i tetai au turanga te ka akatupu i te taitaia. Kare tatou e tapapa i te Atua kia akaatea i te au tumu ravarai o te taitaia me kore te mii, kia tae roa ki te taime e takore ei aia i teia akatereanga kino. Inara, ia tatou e aro atura i te takinga kino anga tei totouia, ka akakinoia to tatou tu tiratiratu kia Iehova no te mea te turuturu nei tatou i tona turanga ngateitei. (2 Timo. 3:12) Tera ra, ma te tauturu e te akapumaana anga a to tatou Metua i te rangi, ka rauka ia tatou kia aite mei te au Kerititiano akatainuia i Tesalonia taito, tei ariki i te au takinga kino e te au timataanga ma te akakoromaki e te akarongo.​—E tatau ia 2 Tesalonia 1:3-5.

8. Eaa ta te Tuatua Tapu e akapapu maira e te akapumaana ra a Iehova i tona au tavini?

8 Kare ekoko e ka oronga mai a Iehova i te pumaana tei anoanoia no tona au tavini. Ei akatauanga, te tamatakuia anga te peroveta ko Elia e te Ariki Vaine ko Iezebela, kua ngaro te tu mataku kore o taua peroveta ra e kua oro aia, te karanga anga e ka inangaro aia i te mate. Kare ra a Iehova i ako ana ia Elia, kua akapumaana e kua oronga aia i te tu mataku kore kiaia kia rave i tana angaanga ei peroveta. (1 Ari. 19:1-21) Ka kite katoaia to Iehova akapumaana anga i tona iti tangata i roto i te au mea tei tupu ki te putuputuanga Kerititiano i te anere mataiti mua. Ei akatauanga, kua tatau ana tatou i tetai tuatau “e au atura te au ekalesia ra i reira, e pini rava ake Iudea katoa e Galilea, e Samaria oki e kua maroiroi atura.” Tei maata atu, ‘mataku atura oki ratou ia Iehova i to ratou aerenga, e ma te akapumaana oki a te vaerua tapu, maata atura ratou.’ (Anga. 9:31) Mataora tikai tatou e tei ia tatou katoa ‘te akapumaana a te vaerua tapu’!

9. Eaa ra te apiianga no runga ia Iesu ka akapumaana ai ia tatou?

9 Ei au Kerititiano, kua akapumaanaia tatou na te apiianga no runga ia Iesu Karaiti e te aru anga i tona akaraanga. Kua akakite a Iesu e: “E aere mai kotou kiaku nei, ko te aronga katoa i roiroi, e te aronga teiaa i te apainga, naku e akaanga i to kotou roi. Ka rave mai i taku amo ki rungao ia kotou, e kia apiiia kotou e au; te maru nei au, e ngakau akaaka toku, e rauka oki ia kotou te akaangaroianga i to kotou vaerua. Te maru nei taku amo, e te māmā nei taku apainga.” (Mata. 11:28-30) Na te apiianga i to Iesu tu akamaroiroi anga no te akono anga i te tangata, e te aru anga i tona akaraanga meitaki, ka tauturu maata ia tatou kia tamaru i te taitaia ta tatou e na roto nei.

10, 11. I roto i te putuputuanga, koai ma ka rauka i te oronga i te akapumaana anga?

10 Ka rauka katoa i te au taeake Kerititiano i te akapumaana ia tatou. Ei akaraanga, akamanako ana akapeea te aronga pakari o te putuputuanga te tauturu anga i te aronga i roto i te au turanga taitaia. Kua tata te pipi ko Iakobo e: “E mate ra aina tetai o kotou i te maki [pae vaerua]? e tiki aia i te aronga pakari o te ekalesia ra; e na ratou e pure iaia.” E eaa te ka tupu mai? ‘E e ora taua maki ra i te pure akarongo, e na Iehova aia e akatu ki runga; e i rave na aia i te ara ra, e akakoreia tana ara.’ (Iako. 5:14, 15) Ka rauka katoa i te au mema o te putuputuanga i te oronga i te akapumaana anga.

 11 Mama atu i te au vaine i te tuatua ki tetai atu au vaine no runga i te au manamanata tukeke. Ka rauka i te au tuaine pakari e te karape i te oronga i te akoanga meitaki ki te au tuaine mapu. Penei kua na roto ana teia au vaine Kerititiano pakari i taua au turanga ra i roto i to ratou oraanga. Ka riro to ratou manako aroa e to ratou au tu ei vaine, ei tauturu anga maata. (E tatau ia Tito 2:3-5.) E ka tau e ka rauka i te aronga pakari e tetai atu i rotopu ia tatou i te “akapumaana atu i te ngakau taitaia.” (1 Tesa. 5:14, 15) E e mea meitaki i te akamanako e ‘te akapumaana maira te Atua ia tatou i to tatou au mate katoa nei, kia tika ia tatou kia akapumaana i te aronga i rokoia e te mate ra.’​—2 Kori. 1:4.

12. Eaa ra i puapinga ai kia tae tatou ki te au uipaanga Kerititiano?

12 Tetai ravenga puapinga tikai no te akapumaana anga, kia tae ki te au uipaanga Kerititiano, te ngai e akamaroiroiia ai tatou e te au uriurianga Pipiria. Kua tatau ana tatou e kua “ako ua aturā Iuda raua ko Sila i te au taeake, e akatinamou atura.” (Anga. 15:32) I mua ake e i muri ake i ta tatou au uipaanga, e tuatua akamaroiroi ana te au mema o te putuputuanga ki tetai e tetai. No reira, me te mamae ra tatou no tetai turanga taitaia, eiaa tatou e akatakake ia tatou, no te mea kare te reira e akameitaki mai i te au manamanata. (Mase. 18:1) Mari ra, e aru tatou i te akoanga ta te apotetoro ko Paulo i akauru mai e: “E akono marie rai tatou tetai ki tetai, ka akamaroiroi atu ei kia maata te aroa, e i te angaanga memeitaki ra: Auraka e akaruke i to tatou akaputuputu anga mei ta tetai aronga, ka akamaroiroi ra, e kia maata atu rai te maroiroi, no te mea te akara na kotou i taua rā ra i te vaitata anga mai.”​—Ebe. 10:24, 25.

Akapumaanaia e te Tuatua a te Atua

13, 14. Akaari mai akapeea te au Tuatua Tapu te akapumaana anga ia tatou.

13 Me kua papetitoia tatou ei au Kerititiano me kore te akamata ra i te apii no runga i te Atua e tana au akakoroanga, ka akapumaana maataia tatou e te Tuatua a te Atua. Kua tata a Paulo e: “Te au tuatua ravarai oki i tataia i muatangana, i tataia ïa kia kite tatou; kia rauka to tatou tatari anga, i te akakoromaki e te pumaana o te tuatua i tataia ra.” (Roma 15:4) Ka rauka i te au Tuatua Tapu i te akapumaana ia tatou e kia akariro ia tatou ‘kia apa kore, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa ra.’ (2 Timo. 3:16, 17) Ka akapumaana maataia tatou te kite anga i te tuatua mou no runga i to te Atua au akakoroanga e te manakonakoanga papu no te tuatau ki mua. No reira, e taangaanga meitaki tatou i te Tuatua a te Atua e te au puka akatumuia ki runga i te Pipiria ei akapumaana e ei akapuapinga ia tatou i roto i te au mataara e manganui.

14 Kua akanoo a Iesu i te akaraanga meitaki no tatou te taangaanga anga i te au Tuatua Tapu i te apii e te akapumaana anga i tetai ke. Ei akatauanga, i muri ake i tona akatuia mai  anga, kua ‘akataka mai aia i te tuatua i tataia ra’ ki tetai nga pipi ana. Iaia e tuatua ra kia raua, kua pumaana ravaia to raua ngakau. (Luka 24:32) Te aruanga i to Iesu akaraanga meitaki, kua tuatua te apotetoro ko Paulo “kia ratou i te tuatua i tataia ra.” I Berea, “kua āriki ua oki ratou i te tuatua ma te ngakau maora, e te kimi anga i te tuatua i tataia ra.” (Anga. 17:2, 10, 11) E mea tau kia tatau tatou i te Pipiria i te au ra ravarai, kia kite i te puapinga o te reira e te au puka Kerititiano ei oronga mai i te akapumaana anga kia tatou, e te manakonakoanga i teia au tuatau manamanata!

Au Mataara Ke i te Akapumaana i Tetai Ke

15, 16 Eaa tetai au mea ka rauka ia tatou i te rave ei tauturu e ei akapumaana i te au taeake Kerititiano?

15 Ka rauka ia tatou i te tauturu e te akapumaana i te au taeake Kerititiano na roto i te au mataara tukeke. Ei akatauanga, ka aere tatou ka oko kai mai na te au taeake pakarikari e te au taeake maki. Ka tauturu tatou i tetai ke na te rave anga i ta ratou au angaanga o te ngutuare, te akaarianga e te manako ra tatou ia ratou. (Phili. 2:4) Ka rauka ia tatou i te akameitaki i te au taeake akamori no to ratou au tu meitaki, mei te aroa, tu tauturu, mataku kore, e te akarongo.

16 Ei akapumaana i te aronga pakarikari, e atoro tatou ia ratou e e akarongo meitaki me akakite mai ratou i tei tupu i mua ana e te au akameitakianga tei rauka mai i roto i te angaanga a Iehova. Penei na teia e akamaroiroi e e akapumaana ia tatou! E tatau tatou i te Pipiria e ta tatou au puka tei akatumuia ki runga i te Pipiria ki te aronga ta tatou ka atoro atu. Ka rauka ia tatou i te uriuri i te atikara ou no te Apii Punanga Tiaki no te epetoma me kore te puka te ka uriuriia no te Apii Pipiria a te Putuputuanga no te epetoma. Penei e akara kapiti tatou i tetai DVD akatumuia ki runga i te Tuatua Tapu. E kia tatau e kia akakite i tetai au tupuanga akamaroiroi mei roto i ta tatou au puka.

17, 18 Ei au tavini tiratiratu no Iehova, eaa i papu ei ia tatou e ka tauturu e ka akapumaana mai aia ia tatou?

17 Me kite tatou e ka anoano tetai taeake akamori o Iehova i te akapumaana anga, e taiku tatou iaia i roto i ta tatou au pure. (Roma 15:30; Kolo. 4:12) Ia tatou e akakoromaki ra i te au manamanata o te oraanga e te akapumaana anga i tetai ke, ka aiteite to tatou akarongo e te irinaki papu ki to te tata taramo tei imene e: “E tuku koe i taau apainga kia Iehova ra, e nana koe e tauturu mai; kare rava aia e vaoo ua atu i te tangata tuatua-tika kia akangaueueia.” (Sala. 55:22) Ae, ka akapumaana e ka tauturu ua mai rai a Iehova ia tatou ei au tavini tiratiratu nona.

18 Kua akakite te Atua ki tana aronga akamori i taito e: “Ko au, ko au nei rai, tei akapumaana ia kotou.” (Isa. 51:12) Ka akapera katoa rai a Iehova ia tatou, e ka akameitaki aia i ta tatou au angaanga meitaki e te au tuatua akapumaana anga i te aronga e mii ra. Me no te rangi to tatou manakonakoanga me no te enua nei, kia akapumaanaia tatou katoatoa e te au tuatua a Paulo ki tona au taeake Kerititiano tei akatainuia ki te vaerua e: “Na to tatou Atu ko Iesu Mesia uaorai, e te Atua, ko to tatou Metua ra, ko tei aroa mai ia tatou nei, e kua oronga mai oki i te rekareka mutu kore, e te irinakianga meitaki i tona aroa ua, E akapumaana mai i to kotou ngakau, e e akatinamou oki ia kotou i te au angaanga e te au tuatua memeitaki katoa ra.”​—2 Tesa. 2:16, 17.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa te maata o ta tatou angaanga i te akapumaana anga i te aronga e mii ra?

• Eaa tetai au mea ka rave tatou ei akapumaana i tetai ke?

• Eaa te akapapuanga Tuatua Tapu e te akapumaana ra a Iehova i tona iti tangata?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 28]

Te akapumaana ra ainei koe i te aronga e mii ra?

[Tutu i te kapi 30]

Ka rauka i te au mapu e te au pakarikari i te akamaroiroi atu