Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tuku ra Ainei Koe ia Iehova ei Tuanga Naau?

Tuku ra Ainei Koe ia Iehova ei Tuanga Naau?

 Tuku ra Ainei Koe ia Iehova ei Tuanga Naau?

“E na mua ra kotou i te kimi i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra; e kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra ia kotou.”​—MATA. 6:33.

1, 2. (a) Koai ma ta “te Iseraela o te Atua” e akatutu maira i roto ia Galatia 6:16? (e) Koai ma ta “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” e akatutu maira i roto ia Mataio 19:28?

ME TATAU koe i te ingoa Iseraela i roto i te Pipiria, eaa taau e manako ra? Te manako ra ainei koe i ta Isaaka tamaiti ko Iakoba, tei tapaia i muri mai e ko Iseraela? Me te manako ra ainei koe i tana uanga, te iti tangata o Iseraela taito? Akapeea ra te Iseraela pae vaerua? Me taikuia a Iseraela i roto i te tu akatutu ua, te tuatua ra te reira i “te Iseraela o te Atua,” te 144,000 tei akatainuia ki te vaerua tapu kia riro mai ei ui ariki e ei kau taunga i te rangi. (Gala. 6:16; Apo. 7:4; 21:12) Inara, ka akamanako ana i tetai taikuanga puapinga no te au kopu e 12 o Iseraela i roto ia Mataio 19:28.

2 Kua karanga a Iesu e: “Kia tae i te anga akaou anga ra, kia noo te Tamaiti a te tangata ki runga i tona terono kakā, e noo katoa kotou, ko tei aru mai iaku, ki runga i te terono raungauru e rua ara, i te akava anga i te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara.” I roto i teia irava, ka akava te au pipi akatainuia a Iesu i “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” te ka o atu ki te oraanga mutu kore i runga i te enua Parataito. Ka puapingaia ratou mei te au angaanga a te kau taunga o te 144,000.

3, 4. Eaa te akaraanga meitaki ta te aronga akarongo mou akatainuia i akanoo?

 3 Mei te kau taunga e te ngati Levi taito rai, te manako ra te aronga akatainuia i teia tuatau i ta ratou angaanga ei tikaanga ngateitei. (Nume. 18:20) Kare te aronga akatainuia e tapapa atu ana e ka orongaia mai tetai tuanga no ratou i te enua nei. Mari ra, te tapapa atura ratou kia riro mai ei ui ariki e ei kau taunga ma Iesu Karaiti i runga i te rangi. Ka tavini ua rai ratou ia Iehova i roto taua turanga ra mei ta tatou ka tatau i roto ia Apokalupo 4:10, 11 no runga i te aronga akatainuia i te rangi.​—Eze. 44:28.

4 Ia ratou i te enua nei, ka akono te aronga akatainuia i tetai oraanga te akapapu maira e ko Iehova to ratou tuanga. E puapinga tikai kia ratou ta ratou tavinianga i te Atua. Ka tuku ratou i to ratou akarongo ki roto i te atinga oko o Karaiti e ka aru ua rai iaia, ‘kia kitea tikaiia to ratou kapiki angaia e te iki angaia.’ (2 Pete. 1:10) Tukeke to ratou au turanga e to ratou kite. Inara, kare ratou e taangaanga i tetai ua atu turanga ei kotoeanga kia akameangiti mai i ta ratou ka rave i roto i ta te Atua angaanga. Ka tuku ra ratou i te angaanga a te Atua ei mea puapinga atu, te rave anga i ta ratou ka rauka. E kua akanoo ratou i tetai akaraanga meitaki no te aronga e manakonakoanga tetai kia noo i te enua parataito.

5. Akapeea te au Kerititiano ravarai me akariro ia Iehova ei tuanga no ratou, e eaa te reira ka ngata ei?

5 Me e manakonakoanga to tatou no te rangi me kore no te enua, kia ‘akaruke tatou ia tatou uaorai, e e rave i ta tatou satauro, ka aru ei ia Karaiti.’ (Mata. 16:24) Te au mirioni ua atu e tapapa ra i te oraanga i te enua Parataito, te akamori ra i te Atua e te aru ra ia Karaiti na roto i taua tu ra. Kare ratou e mareka ua i te rave i tetai tuanga meangiti ua me kite ratou e e maata atu ta ratou ka rauka i te rave. Maata tei akakeuia kia akamama mai i to ratou oraanga e kia riro mai ei au painia. Kua painia tetai pae no tetai au marama i te au mataiti. Tetai pae, te maroiroi ra i roto i te angaanga orometua, noatu kare e rauka ia ratou te painia. Mei ia Maria rai to ratou tu, tei riringi i te manongi ki runga ia Iesu. Kua tuatua a Iesu e: ‘E ravenga meitaki tana i rave mai kiaku nei. Kua rave aia i tana ka rauka.’ (Mare. 14:6-8) Kare i te mea mama i te rave i ta tatou ka rauka no te mea te noo nei tatou i te ao ta Satani e akaaere nei. Inara, e angaanga maroiroi tatou e e irinaki kia Iehova. Akamanako e akapeea tatou me rave i te reira i roto i te au tuanga taka meitaki e a.

Na Mua i te Kimi i te Patireia o te Atua

6. (a) Akapeea te au tangata te akaari anga e no teia oraanga ua ta ratou tuanga? (e) Eaa ra i puapinga ai kia manako mei ia Davida rai?

6 Kua apii a Iesu i tana au pipi kia na mua i te kimi i te Patireia e te tuatua tika a te Atua. ‘Te tangata o teianei ao, ta ratou tuanga no teia oraanga nei,’ te na mua ra ratou i te kimi i to ratou uaorai anoano. (E tatau ia Salamo 17:1, 13-15.) Kare ratou e manako ana i Tei Anga mai ia ratou, te akapou ra i to ratou taime i te akono i tetai oraanga meitaki, te pamiri, e tetai tuanga apinga no ta ratou tamariki. Ta ratou tuanga no teia oraanga ua. Tetai tua ra, te inangaro ra a Davida i tetai ‘ingoa meitaki’ nona kia Iehova, mei ta tana tamaiti rai i akamaroiroi i te katoatoa kia rave. (Kohe. 7:1) Mei ia Asapha rai, kua kite a Davida e e meitaki atu i te akariro ia Iehova ei Oa nona, i to te tuku anga i tona uaorai au anoano ei mea mua i roto i tona oraanga. Kua rekareka tikai aia te aru anga i te Atua. Maata te au Kerititiano i to tatou tuatau, tei tuku i te au angaanga pae vaerua i mua ake i ta ratou angaanga moni.

7. Eaa te akameitakianga tei rauka i tetai taeake no te tuku anga i te Patireia na mua?

7 Akamanako ana ia Jean-Claude, e noo ana i te Repapuriki o Aperika Rotopu. E tangata pakari aia kua akaipoipo, e e toru ana tamariki. E ngata tikai i te kimi i tetai angaanga i taua ngai ra, e e rave ana te au tangata i tetai ua atu apinga kia kore ratou e ngere i te angaanga. I tetai ra, kua akakite te manitia akaaere e e akamata a Jean-Claude i te angaanga i te po—mei te toru ngauru miniti i pati i te ora ono i te aiai, e itu ra i te epetoma. Kua akamarama atu a  Jean-Claude e i te pae mai i te turuturuanga i tona pamiri i te pae materia ka anoano katoaia aia kia akono i to ratou turanga pae vaerua. Kua akakite katoa aia e e tauturu ana aia i te putuputuanga. Eaa te pauanga a te manitia? “Manuia koe kua tu koe i te angaanga, e akangaropoina atu koe i te au mea ravarai, taau vaine, taau tamariki e toou au manamanata. E akapou koe i toou oraanga ki taau angaanga—kare atu mari ra ki taau angaanga. E rave koe i te ikianga: ko taau akonoanga me ko taau angaanga.” Eaa ra taau ka rave? Kua kite a Jean-Claude e me ka ruti aia i tana angaanga, ka akono mai te Atua iaia. E maata rai tana angaanga na te Atua, e ka akono mai a Iehova i te au anoano pae materia o tona pamiri. No reira, kua aere aia ki te uipaanga i te epetoma tei aru mai. Muri mai, kua akapapa aia no te aere ki te angaanga, kare i papu me e angaanga rai tana. I reira rai kua tangi mai te terepaoni. Kua akamutuia te manitia mei tana angaanga, e te vai ra rai te angaanga a to tatou taeake.

8, 9. Na roto i teea tu ka aru tatou i te kau taunga e te ngati Levi kia riro a Iehova ei tuanga no tatou?

8 Tetai pae tei na roto ana i tetai turanga e ka ruti ratou i ta ratou angaanga moni, penei kua manako ana e, ‘Akapeea ra au me akono i toku pamiri?’ (1 Timo. 5:8) Me kua na roto ana koe i taua turanga ra me kare, kua kite koe e kare koe e maromaroa me akariro koe i te Atua ei tuanga noou, e ka akaperepere maata koe i te tikaanga ngateitei i te tavinianga iaia. Te akakite anga a Iesu ki tana au pipi e kia kimi na mua i te patireia, kua akapapu aia kia ratou e: “E kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra ia kotou,” mei te kai, te vai, e te kakau.​—Mata. 6:33.

9 Akamanako ana i te ngati Levi tei kare i rauka ana tetai tuanga enua. No te mea te manako maata ra ratou i te akamorianga ma, ka irinaki ratou kia Iehova kia akono mai ia ratou, tei akakite kia ratou e: “Ko au taau ra tuanga.” (Nume. 18:20) Noatu e kare tatou e tavini ana i roto i te iero mei ta te kau taunga e te ngati Levi rai i rave ana, ka rauka ia tatou i te aru i to ratou tu, na te irinaki anga kia Iehova kia akono mai ia tatou. Ka puapinga rava atu to tatou irinaki anga i roto i te mana o te Atua kia akono mai ia tatou, ia tatou e vaitata atura ki te tuatau openga.​—Apo. 13:17.

Na Mua i te Kimi i te Tuatua Tika a te Atua

10, 11. Akapeea tetai pae te irinaki anga ia Iehova no runga i ta ratou angaanga moni? Oronga mai i tetai akaraanga.

10 Kua raurau katoa a Iesu i tana au pipi kia ‘na mua i te kimi i te tuatua-tika a te Atua.’ (Mata. 6:33) Te aiteanga kia tuku i to Iehova au turanga no te mea tika e te mea tarevake na mua ake i to te tangata turanga. (E tatau ia Isaia 55:8, 9.) Penei ka maara ia koe i te tuatau i topa, kua tanu tetai au tangata i te avaava me kore kua okooko i te au apinga o te avaava, kua tereni i tetai pae no te tamaki, me kore kua maani e kua okooko i te au apinga tamaki. Te kite mai anga ratou i te tuatua mou i muri mai, kua taui te maataanga i ta ratou angaanga moni e kua akatikaia kia papetitoia.​—Isa. 2:4; 2 Kori. 7:1; Gala. 5:14.

11 Ko Andrew tetai akaraanga. Te apii anga raua ko tana vaine no runga ia Iehova, kua iki raua i te tavini iaia. Kua reka tikai a Andrew i tana angaanga, inara kua akaruke aia i te reira. No teaa ra? No te mea te angaanga ra aia na tetai akaaerenga te piri ra ki roto i te tamaki e kua tauta i te tuku i te tuatua tika a te Atua na mua. Te akaruke anga a Andrew i taua angaanga ra, e rua ana tamariki, kare e moni, e kua rava ua te moni no tetai nga marama. Me akaraia atu, mei te mea rai e kare ana ‘tuanga.’ Kua kimi aia i tetai angaanga ma te irinaki ki te Atua. Kua papu ia ratou ko tona pamiri e kare te  rima o Iehova i poto no te akono ia ratou. (Isa. 59:1) Na te akamama anga i to ratou oraanga, kua rauka ia Andrew raua ko tana vaine te tikaanga manea kia piri atu ki roto i te angaanga orometua tamou. Kua tuatua aia e: “I tetai taime ka tupu mai te manako apiapi no te moni, ngai noo anga, maki maki, e te ruaine. Inara e tauturu ua mai ana a Iehova ia matou. . . . Ka rauka ia matou i te tuatua ma te papu tikai e, ko te tavini anga ia Iehova te mea puapinga atu e te mea meitaki rava atu ta tetai tangata ka rauka i te rave.” *​—Kohe. 12:13.

12. Eaa te tu ka anoanoia kia tuku i te au turanga o te Atua ei mea mua? Akakite mai i tetai au akaraanga i toou ngai.

12 Kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Angairi e akarongo to kotou mei tetai ua sinapi nei, ka tika ia kotou kia karanga atu ki teianei maunga, Ka aere i ko atu; e nana e aere ua; e kare rava e mea e kore e tika ia kotou.” (Mata. 17:20) Ka rauka ainei ia koe i te tuku i te au turanga o te Atua ei mea mua me ka tupu mai te turanga ngata? Me kare koe e marama ana, e tuatua ki tetai au mema o te putuputuanga. Kare ekoko e ka kite mai koe i te akaoraora anga pae vaerua me akarongo koe ki ta ratou i na roto ana.

Ariki Rekareka i ta Iehova Au Mea Pae Vaerua

13. Me maroiroi tatou i roto i ta Iehova angaanga, eaa ta tatou ka tapapa atu no te au mea pae vaerua?

13 Me akaperepere koe i toou tikaanga te tavini anga ia Iehova, ka papu ia koe e ka akono mai aia i toou au anoano pae kopapa e te pae vaerua, mei tana rai i rave no te ngati Levi. Akamanako ana ia Davida. Noatu e te pipini ra aia ki roto i tetai ana, kua irinaki aia e ka tauturu mai te Atua iaia. Ka rauka katoa ia tatou te irinaki kia Iehova noatu e kare tatou e kite atu i tetai tauturu. Akamaara ana te aere anga a Asapha “ki roto i te ngai-tapu a te Atua,” kua marama aia e eaa te akataitaia ra iaia. (Sala. 73:17) Ka anoano katoaia tatou kia irinaki ki te Atua no te akaoraora anga pae vaerua. Te akaari ra tatou i te tu ariki anga rekareka no te tikaanga ngateitei i te tavini i te Atua noatu eaa to tatou turanga. Te tuku ra tatou i reira ia Iehova ei tuanga no tatou.

14, 15. Eaa ta tatou ka rave e maata maira te maramaanga o tetai au irava, e no teaa ra?

14 Eaa taau ka rave me oronga mai a Iehova, te Tumu o te marama pae vaerua, i “te au mea oonu rai o te Atua” i roto i te Pipiria? (1 Kori. 2:10-13) Te akaraanga meitaki no tatou ko te manako o te apotetoro ko Petero, te akakite anga a Iesu ki te aronga e akarongo maira e: “Kia kore kotou e kai i te kopapa o te Tamaiti a te tangata nei, e kia kore oki kotou e inu i tona toto, kare ïa e ora i roto ia kotou.” Te manako anga e e tuatua tika tikai tera, kua tuatua te maataanga o te au pipi e: ‘E tuatua rikarika teia, ka kitea ra iaai? Kua akaruke iora ratou iaia.’ Inara kua tuatua a Petero e: “E te Atu, ka aere tika matou kiaai ra? tei ia koe te tuatua o te ora mutu kore ra.”​—Ioa. 6:53, 60, 66, 68.

15 Kare a Petero i marama tikai ana i ta Iesu e tuatua ra no te kai anga i Tona kiko e te inu anga i Tona toto. Kua irinaki ra te apotetoro i te Atua no te akamaramaanga pae vaerua. E maata maira te maramaanga no tetai au mea, te tauta ra ainei koe kia marama i te au tumu Tuatua Tapu i raveia ai te akatikatika anga? (Mase. 4:18) Kua ariki te au tangata o Berea i te anere mataiti mua i te tuatua “ma te ngakau maora, e te kimi anga i te tuatua i tataia ra, i te tau anga oki i taua tuatua ra, kare e rā i tukua.” (Anga. 17:11) Na te aru anga i to ratou akaraanga e akamaata atu ei i toou arikianga rekareka i te tikaanga ngateitei i te tavini ia Iehova, te akariro anga iaia ei tuanga noou.

Akaipoipo kia Tau ra i te Atu

16. Akapeea te Atua e riro ei ei tuanga no tatou no runga i te akauenga i roto ia 1 Korinetia 7:39?

16 Tetai ngai ka anoanoia te au Kerititiano kia akamanako i ta te Atua au akakoroanga, te akono anga i te akauenga Pipiria kia akaipoipo ‘kia tau ra i te Atu.’ (1 Kori. 7:39) Maata tei iki kia kore e akaipoipo na te akarongo anga i te  akoanga a te Atua. Kua ariki takinga meitaki te Atua i taua aronga ra. Eaa ta Davida i rave i tona maromaroa anga e te ngere anga i te tauturu? “E riringi ua atu au i toku manako ki mua i [to te Atua] aroaro,” i tuatua ai aia. “E akakite au kiaia i toku tumatetenga. I te tumatetenga roa o toku vaerua i roto iaku nei.” (Sala. 142:1-3) Penei kua manako akapera rai te peroveta ko Ieremia, tei tavini akarongo mou ana i te Atua no tetai raungauru mataiti kare i akaipoipo.

17. Akapeea tetai tuaine kare i akaipoipo te akono anga i tona turanga maromaroa i tetai taime?

17 “Kare rava au i iki ana e kia noo ua kare e akaipoipo,” i tuatua ai tetai tuaine i Marike. “Ka inangaro au i te akaipoipo me aravei au i tetai tangata tau. Kua tauta ana toku mama kare i te Kite, kia akaipoipo au i tetai ua atu tangata ka aravei au. Kua ui atu au kiaia e me ka inangaro aia kia akaapaia aia me kare toku akaipoipo e meitaki. Kare i roa ana kua kite mai aia e e angaanga moni meitaki taku, te akono meitaki nei au iaku e te mataora nei au. Kare aia e maro akaou mai ana iaku.” E maromaro ana teia tuaine i tetai au taime. Kua tuatua ra aia e: “Ka irinaki ua rai au kia Iehova. Kare rava aia e akaruke ana iaku.” Eaa tei tauturu iaia kia irinaki ia Iehova? “Kua tauturu te pure iaku kia kite e e tika tikai te Atua e te vaitata maira aia kiaku. Te akarongo maira Tei Teitei Rava Atu i te ao katoa e pini ua ake iaku, eaa ra au ka kore ei e manako ngateitei e te rekareka?” Kua papu iaia e “e mea meitaki i te oronga atu i te rave mai,” kua karanga aia e: “Kua tauta au i te tauturu atu i tetai ke, ma te kore e tapapa atu kia tutakiia mai. Me manako au e, ‘Eaa taku ka rave i te tauturu i teia tangata?’ Mataora tikai au.” (Anga. 20:35) Ae, kua akariro aia ia Iehova ei tuanga nona, e te rekareka nei aia i te tikaanga ngateitei i te tavinianga iaia.

18. Na teea tu e akariro ei a Iehova ia koe ei tuanga nona?

18 Noatu eaa te turanga ka na roto koe, ka tuku koe i te Atua ei tuanga noou. Me rave koe i te reira, ka o atu koe ki roto i tona iti tangata mataora. (2 Kori. 6:16, 17) Ka riro koe ei tuanga na Iehova, mei tei tupu ki tetai pae i te tuatau i topa. (E tatau ia Deuteronomi 32:9, 10.) Mei to Iseraela rai tei riro mai ei tuanga no te Atua i rotopu i te au iti tangata, ka iki aia ia koe nona, e ka akono aroa mai aia ia koe.​—Sala. 17:8.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 11 Akara i te Awake! o Noema 2009, kapi 12-14.

Akapeea Koe me Pau?

Akapeea koe me tuku ia Iehova ei tuanga noou

• te kimi anga na mua i te Patireia o te Atua e tana tuatua tika?

• te ariki rekareka anga i te kai pae vaerua?

• te akono anga i te akauenga a te Atua kia akaipoipo kia tau ra ki te Atu?

[Au Uianga Apii]

[Tataanga i te kapi 13]

Ka riro a Iehova ei tuanga no tatou me manako maata tatou i tana angaanga

[Tutu i te kapi 15]

E akamaroiroi anga tikai to Ieremia akaraanga