Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tauta i te Akatupu i te Au

Tauta i te Akatupu i te Au

 Tauta i te Akatupu i te Au

“Ka umuumu tatou i te tuatua i akatupu i te au.”​—ROMA 14:19.

1, 2. Eaa ra te Au Kite o Iehova i rekareka ai i te au e tupu ra i rotopu ia ratou?

E NGATA i te kite i te au tikai i roto i teianei ao i teia tuatau. Kare katoa te au tangata e noo ana e tai enua, e tuatua ana e tai reo e noo rotai ana i te pae o te akonoanga, porotiki e te pirianga tangata. Tei tuke, te taokotai nei te iti tangata o Iehova noatu e no roto mai ratou i te “pa enua ravarai, e te au kopu ravarai, e te au iti tangata ravarai, e te au reo katoa oki.”​—Apo. 7:9.

2 E tumu meitaki tetai i tupu ei teia tu au i rotopu ia tatou. Te tumu maata, koia oki “e au to tatou i te Atua ra” na roto i to tatou akarongo i tana Tamaiti, tei akamaringi i tona toto ei tapoki i ta tatou au ara. (Roma 5:1; Ephe. 1:7) Pera katoa, kua oronga mai te Atua mou i te vaerua tapu ki tona au tavini tiratiratu, e te kapiti maira te ua o taua vaerua ra i te au. (Gala. 5:22) Tetai tumu no to tatou taokotaianga au, koia oki ‘kare tatou i to teianei ao.’ (Ioa. 15:19) Kare tatou e piri atu ana ki te au angaanga poritiki, kare tatou e o atu ana ki roto i te tamaki no te mea kua ‘tupaki oki tatou i ta tatou au koke ei auri arote.’​—Isa. 2:4.

3. Eaa ta te au ka akatupu mai tei rauka ia tatou, e eaa te ka uriuriia i roto i teia atikara?

 3 E meitaki tikai te au i rotopu ia tatou e kare tatou e inangaro ana i te takino atu i to tatou au taeake. Noatu e no tetai enua ke mai e e tukeke te au peu e te manako o te aronga i roto i te putuputuanga a te Au Kite o Iehova, ‘te aroa nei ra tatou i tetai e tetai.’ (Ioa. 15:17) Te akatika ra to tatou au ia tatou ‘kia takinga-meitaki i te tangata ravarai, maata atu ra ki to tatou ngutuare o te akarongo.’ (Gala. 6:10) Ka akaperepere e ka paruru tatou i to tatou turanga au i te pae vaerua. Ka akara meitaki ana tatou e akapeea tatou me akatupu ua rai i te au i roto i te putuputuanga.

Me Apa Tatou

4. Eaa ta tatou ka rave ei akatupu i te au me kua akariri tatou i tetai tangata?

4 Kua tata te pipi ko Iakobo e: “Te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui. E kia kore tetai tangata e apa i te tuatua ra, e tangata meitaki rava aia.” (Iako. 3:2) No reira, ka tupu mai te manamanata e te manako tarevake i rotopu i te au taeake. (Phili. 4:2, 3) Inara, ka rauka te au manamanata i te akatikatikaia i rotopu i te nga tangata ma te kore e tamanamanata atu i te au i roto i te putuputuanga. Ei akaraanga, e akamanako ana i te akoanga ta tatou ka taangaanga me kite tatou e kua akariri tatou i tetai tangata.​—E tatau ia Mataio 5:23, 24.

5. Akapeea tatou me tauta i te akatupu i te au me kua akaapa mai tetai tangata ia tatou?

5 Akapeea me kua akaapa mai tetai tangata ia tatou? Ka tapapa atu ainei tatou e kia aere mai aia kia tataraapa mai kia tatou? “Kare [te aroa] e manako kino ia etai ke,” i akakite ei a 1 Korinetia 13:5. Me akaririia mai tatou, ka tauta tatou i te akatupu i te au na te akakore anga e te akangaropoina anga i te ara, koia oki auraka “e manako kino ia etai ke.” (E tatau ia Kolosa 3:13.) Ko te mataara meitaki roa atu teia me tupu mai te au manamanata rikiriki ua, no te mea ka tauturu teia i tetai pirianga au ma te au taeake akamori e ka akatupu i te manako au kia tatou. Te akakite ra tetai materi pakari e: “Ko tona ïa kakā koia i akakore i te ara.”​—Mase. 19:11.

6. Eaa ta tatou ka rave me kare e rauka i te akangaropoina atu i te akaapa anga a tetai ke?

6 Akapeea me kare e rauka ia tatou i te akangaropoina atu i te akaapa anga a tetai tangata? Kare i te mea meitaki i te akakite aere i te manamanata ki tetai ke. Ka akakino taua urutoe anga ra i te au o te putuputuanga. Eaa te ka raveia kia akatikatikaia te manamanata? Te akakite ra a Mataio 18:15 e: “E kia takinga-kino to taeake ia koe, e aere e akakite atu i tana apa korua anake ua; e kia akarongo mai aia ra, kua rauka ïa to taeake ia koe.” Noatu te tuatua ra a Mataio 18:15-17 no runga i te ara kino, na roto i te kaveinga tei akakiteia mai i roto i te irava 15, e aravei atu tatou i tei akariri mai ia tatou, e kia tauta i te akatupu akaou i tetai pirianga au kiaia. *

7. Eaa tatou ka akatikatika viviki ei i te au manamanata?

7 Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Kia riri kotou ra, auraka kia araia: auraka e topa te rā i to kotou riri anga: Auraka e tuku i ta te diabolo ngai kia o mai.” (Ephe. 4:26, 27) “Kia rapurapu koe i te akatika [i] taau tuatua” ki tei akaapa mai ia koe, i karanga ai a Iesu. (Mata. 5:25) No reira, te tauta anga i te akatupu i te au, te anoanoia ra kia akatikatika vivikiia te au manamanata. No teaa ra? No te mea me rave tatou i te reira, kare te au manamanata e kino atu mei tetai maki kare i rapakauia. Kare tatou e akatika i te tu parau, vareae, e te akamanako maataanga i te au apinga materia kia arai ia tatou i te akatikatika viviki anga i te au manamanata me tupu mai.​—Iako. 4:1-6.

Me Maata te O Maira ki te Manamanata

8, 9. (a) Eaa te au manamanata tei tupu ana i roto i te putuputuanga o te anere mataiti mua i Roma? (e) Eaa te akoanga ta Paulo i oronga ki te au Kerititiano i Roma no to ratou manamanata?

8 Tetai au manamanata e tupu ana i roto i te  putuputuanga, e maata te au tangata ka o mai ki roto. Kua tupu teia ki te au Kerititiano i Roma, i tata ei te apotetoro ko Paulo i tetai reta akauruia. Kua tupu te manamanata i rotopu i te au Kerititiano ngati Iuda e te au Kerititiano Kenitara. Te akavavaa ra tetai pae i roto i taua putuputuanga ra i te aronga kua paruparu to ratou akava ngakau. Te akava tau kore ra ratou i tetai ke kia tau ki to ratou uaorai au manako. Eaa te akoanga ta Paulo i oronga ki te putuputuanga?​—Roma 14:1-6.

9 Kua ako atu a Paulo i te au tangata tei o atu ki roto i te manamanata. Kua akakite aia ki te aronga tei marama e kare ratou i raro ake i te Ture a Mose e auraka e akava atu i to ratou au taeake. (Roma 14:2, 10) Ka akaturori taua tu ra i te aronga irinaki e manako ra e e kino i te kai i te au kai kare i akatikaia e te Ture. “Eiaa e akakoreia te angaanga a te Atua nei i te kai,” i ako ei a Paulo ia ratou. “E mea meitaki oki kia kore e kai i te puaka, e kia kore e inu i te wina, e kia kore e rave i te au mea ravarai e turori ei to taeake ra.” (Roma 14:14, 15, 20, 21) Tetai tua, kua ako atu a Paulo i te au Kerititiano akava ngakau paruparu eiaa e akava i te aronga tuke rai to ratou manako. (Roma 14:13) Kua akakite aia ki te ‘katoatoa i roto ia ratou e eiaa e maata te manako iaia uaorai, i tei tau iaia kia manako ra.’ (Roma 12:3) Muri ake te akoanga i nga tua roa ai no teia manamanata, kua tata a Paulo e: “E teianei, ka umuumu tatou i te tuatua i akatupu i te au, e te tuatua e meitaki kapipiti ei ra.”​—Roma 14:19.

10. Mei te putuputuanga o te anere mataiti mua i Roma, eaa te anoanoia ra kia akatikatikaia te au manamanata i teia tuatau?

10 Papu ia tatou e kua ariu meitaki mai te putuputuanga i Roma ki ta Paulo akoanga, e kua rave i te au akatikatikaanga e anoanoia ra. Me tupu te manamanata i rotopu i te au taeake Kerititiano i teia tuatau, kare ainei e ka akatikatika tatou i te pekapeka na roto i te tu maru, na te taangaanga anga i te akoanga Pipiria? Mei tei tupu ana i Roma, penei te anoanoia ra te  aronga i nga tua roa ai o te manamanata kia rave i te au akatikatikaanga kia ‘au i rotopu i tetai e tetai.’​—Mare. 9:50.

Me Umuumuia te Tauturu

11. Eaa ta te tangata pakari ka rave me inangaro tetai Kerititiano i te tuatua kiaia no tetai manamanata e tupu ra kia raua ko tetai taeake irinaki?

11 Akapeea me inangaro tetai Kerititiano i te tuatua ki tetai tangata pakari no tetai manamanata e tupu ra kia raua ko tetai kopu tangata me kore taeake irinaki? Te akakite maira a Maseli 21:13 e: “Ko tetai ua atu te topiri ra i tona taringa me aue kopekope mai tei akaaka ra, ka kapiki katoa mai aia e kare e paunaia mai.” (NW) Kare rava tetai tangata pakari e ‘topiri i tona taringa.’ Inara, te akamatakite maira tetai materi e: “Ko tei na mua i te akakite i tana tuatua, e ana nei e te tika ra tana, te aere maira ra tei patoi iaia, ei reira aia e kiteaʼi.” (Mase. 18:17) Kia akarongo meitaki te tangata pakari, kia matakite ra aia kia kore e piripiri ki te tangata tei ripoti mai i te manamanata. Muri ake te akarongo anga ki te manamanata, ka ui aia me kua tuatua ana tei akaririia ki tei akatupu i te pekapeka. Penei ka akara akaou te tangata pakari i te au takainga Tuatua Tapu ta te tangata tei akaririia ka tauta i te rave i te akatupu i te au.

12. Akakite mai i te au akaraanga te akaari maira i te kino no te rapurapu ua i te akarongo ki te manamanata.

12 E toru akaraanga Pipiria te akaari maira i te kino no te rapurapu ua i te akarongo ki te manamanata o te tangata okotai. Kua irinaki a Potiphara i te tuatua a tana vaine e te tauta ra a Iosepha i te tauati iaia. No to Potiphara aka riri i tiria atu ei a Iosepha ki roto i te are auri. (Gene. 39:19, 20) Kua irinaki te Ariki ko Davida ia Ziba, tei karanga e kua piri atu tona pu, ko Mephiboseta, ki to Davida au enemi. Kua pau viviki atu a Davida e: “I na, tera mai taau i tei mouria e Mephiboseta ra.” (2 Samu. 16:4; 19:25-27) Kua akakiteia atu ki te Ariki ko Aretekasaseta e te akatu akaou ra te ngati Iuda i te au patu o Ierusalema e te inangaro ra i te kaitamaki atu i te Patireia o Peresia. Kua irinaki te ariki i teia ripoti pikikaa e kua akaue atura kia akakore pouroaia te akatu akaou anga i Ierusalema. Tei tupu mai, kua akamutu te ngati Iuda i te angaanga i runga i te iero o te Atua. (Ezera 4:11-13, 23, 24) E mea meitaki no te aronga pakari Kerititiano kia aru i ta Paulo akoanga kia Timoteo kia kore e tuku i te tikaanga i mua ake ka kite ei ratou i te au tumu tikai.​—E tatau ia 1 Timoteo 5:21.

13, 14. (a) Eaa ta tatou pouroa ka akamanako me tupu mai te manamanata i rotopu i tetai nga taeake? (e) Eaa te ka tauturu i te aronga pakari kia rave i te akavaanga tau no runga i te au taeake irinaki?

13 Noatu e kua maramaia te manamanata o nga tua rava ai, e mea puapinga ra kia kite e me ‘te manako ra tetai tangata e, kua kite aia ra; kare rava aia i kite, i te kite tau ra.’ (1 Kori. 8:2) Kua kite tikai ainei tatou i te au mea ravarai no te manamanata? Marama ra tikai ainei tatou i te turanga o nga tangata e manamanata ra? Me anoanoia te akavaanga, kia matakite te aronga pakari kia kore e akavareia e te tu pikikaa, ravenga kikite me kore e te au tuatua koumuumu! Te akava ra te Akava ikiia a te Atua, ko Iesu Karaiti, ma te tuatua tika. “Kare aia e akava ua i ta ona mata i akara ra, kare katoa e akatika ua i ta ona taringa i akarongo ra.” (Isa. 11:3, 4) Mari ra, te aratakiia ra a Iesu e te vaerua o Iehova. Te arataki katoaia ra te aronga pakari Kerititiano e te vaerua tapu o te Atua.

14 Mua ake ka akava ei ratou i te au taeake irinaki, te anoanoia ra te aronga pakari kia pure no te tauturu a te vaerua o Iehova, e kia irinaki i ta te reira aratakianga na te akara anga ki roto i te Tuatua a te Atua e te au puka a te pupu tavini akono meitaki e te pakari.​—Mata. 24:45.

Kia Au Noatu Eaa te Tu

15. Aea tatou e ripoti ei i tetai ara kino ta tatou i kite?

15 Ei au Kerititiano, te akoia mai nei tatou kia tauta i te akatupu i te au. Inara, te akakite katoa maira te Pipiria e: “Te pakari no runga maira, [“te mea mua,” NW] e mea iro koreia ïa, e mea au ïa.” (Iako. 3:17) Ko te au te rua i muri ake i te mea iro koreia, te turuturuanga i to te Atua au  turanga akono tau e te aru anga i tana au umuumuanga tuatua tika. Me kite tetai Kerititiano e te rave ra tetai taeake irinaki i tetai ara kino, e akamaroiroi atu iaia kia akakite i te ara ki te aronga pakari. (1 Kori. 6:9, 10; Iako. 5:14-16) Me kare te tangata rave kino e akakite i te reira, e mea tau kia ripoti atu te Kerititiano tei kite i te ara ki te aronga pakari. Me kare aia e ripoti i teia no tona inangaro kia noo au ua ki tei rave i te tarevake, kua ara katoa aia.​—Levi. 5:1; e tatau ia Maseli 29:24.

16. Eaa ta tatou i kite mai te aravei anga a Iehu i te Ariki ko Iorama?

16 Kua rave a Iehu i tetai angaanga te akaari maira e e puapinga atu to te Atua tuatua tika i to te akatupu ua anga i te au ki te aronga rave kino. Kua tono te Atua ia Iehu kia tuku i Tana akavaanga ki runga i te ngutuare o te Ariki ko Ahaba. Kua aere mai te ariki kino ko Iorama, te tamaiti a Ahaba raua ko Iezebela na runga i tona kariota i te aravei ia Iehu e kua karanga atura: “E tere au toou, e Iehu?” Akapeea a Iehu te pau atu anga? Kua pau atura aia: “Eaa tena au, te maata rava ra te akaturi e te purepure o to metua vaine ra o Iezebela?” (2 Ari. 9:22) E oti, kua kiriti mai a Iehu i tana ana e kua ana atura i te reira na roto i te pukuatu o Iorama. Mei ta Iehu rai i rave, kare te aronga pakari e tuku ua atu ki ta te tangata tataraara kore no te akatupu ua anga i te au. Ka akaatea ratou i te tangata kare e inangaro ana i te tataraara, kia noo au ua te putuputuanga ki te Atua.​—1 Kori. 5:1, 2, 11-13.

17. Eaa ta te au Kerititiano ravarai ka rave i te tauta anga i te akatupu i te au?

17 Maataanga o te taime, kare e kino roa ana te manamanata i rotopu i te au taeake te ka anoanoia te akavaanga. No reira e mea meitaki kia tapoki aroaia atu te au tarevake a tetai ke. Te karanga ra te Tuatua a te Atua e: ‘Ko tei tapoki i te ara ra, kua aruaru kia tauia mai ïa, ko tei akakite ra i te tuatua ra, ka akatakake aia i te oa tumanava.’ (Mase. 17:9) Na te akarongo anga ki taua au tuatua ra e tauturu ei ia tatou katoatoa kia noo au ua i roto i te putuputuanga e kia akono tamou i tetai pirianga meitaki kia Iehova.​—Mata. 6:14, 15.

Au Akameitakianga no te Akatupu i te Au

18, 19. Eaa te au akameitakianga ka tupu mai no te tauta anga i te akatupu i te au?

18 Maata te au akameitakianga ka rauka mai ia tatou me tauta tatou i te “akatupu i te au.” Te rekareka nei tatou i tetai pirianga vaitata tikai kia Iehova, ia tatou e aru ra i tona au arataa, e te turuturu anga i te taokotaianga au o to tatou parataito pae vaerua. Tauta anga i te akatupu i te au i roto i te putuputuanga, ka tauturu katoa ia tatou kia kite i te au mataara ka rauka ia tatou i te akatupu i te au ki te aronga e tutu aere ra tatou i “te evangelia o te au.” (Ephe. 6:15) Papa meitaki tikai tatou i te akaari i te ‘maru ki te tangata katoa nei, e te akakoromaki marie i te kino nei.’​—2 Timo. 2:24.

19 Kia maara katoa e ‘e tuakaouanga to te aronga tuatua-tika e te aronga tuatua-tika kore.’ (Anga. 24:15) Me tupu taua manakonakoanga i te enua nei, ka akatuakaouia mai te au mirioni tangata tukeke te au turanga, te au tu​—mei teia tuatau e tae ua atu ki te tuatau taito “mei muatangana mai o teianei ao”! (Luka 11:50, 51) E tikaanga ngateitei tikai i te apii atu i te aronga tei akatuakaouia mai kia inangaro i te au. Te terenianga tei orongaia mai kia tatou i teianei ei aronga akatupu i te au, ka tauturu katoa ia tatou i taua tuatau ra!

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 6 No tetai akakiteanga Tuatua Tapu no te akono atu anga i taua au ara kino ra, mei te tuatua akakino e te pikikaa, akara i Te Punanga Tiaki o Okotopa 15, 1999, kapi 17-22.

Eaa Taau i Kite?

• Akapeea tatou te tauta anga i te akatupu i te au me kua akariri tatou i tetai tangata?

• Eaa te ka raveia i te tauta anga i te akatupu i te au me kua akaapaia mai tatou?

• Eaa ra kare i te mea meitaki kia o atu ki roto i te manamanata o tetai aronga ke?

• Eaa ra i puapinga ai i te rave i te mea tika i to te tuku ua atu anga ki ta te tangata rave ara?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 29]

Inangaro a Iehova i te aronga tei akakore puareinga ua i te ara a tetai ke