Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maara Ainei ia Koe?

Maara Ainei ia Koe?

 Maara Ainei ia Koe?

Kua tatau meitaki ainei koe i te au itiu ou o Te Punanga Tiaki? Akara ana me ka rauka ia koe i te pau i te au uianga ka aru mai:

• Eaa te au mataara e toru te ka tauturu ia tatou kia patoi i te tu tika kore?

Koia oki: (1) Akatupu i te mataku tau i te Atua. (1 Pete. 3:12) (2) Akatupu i te akava ngakau tereniia e te Pipiria. (3) Angaanga pakari kia akatupu i te tu mareka ua.​—4/15, kapi 6-7.

• Akapeea tatou i kite ei e te tavini anga i te Atua ma te manako pakari kare tatou e akaari i te tu oaoa, me kore kare tatou e akangaroi?

Akara tatou i to Iesu akaraanga. Kua mataora aia i te kaikai kapiti ki tetai ke. Kua kite tatou e e tangata oaoa aia. Kua mataora tetai pae e te tamariki i te akavaitata atu kiaia.​—4/15, kapi 10.

• Eaa ta te nga tokorua akaipoipo ka rave me paruparu to raua pirianga muri ake te anau mai anga i te tamariki?

Kia akapapu raua i to raua inangaro no tetai e tetai. Ka tauta te tane kia kore te vaine e manako e kare aia e inangaroia ana. E kia komunikeiti meitaki raua no runga i to raua manako e te au anoano pae kopapa.​—5/1, kapi 12-13.

• Eaa te akatutuia ra e te pu rakau orive i roto ia Roma pene 11?

Te akatutu ra te pu rakau orive i te tuanga rua o te uanga a Aberahama, te Iseraela vaerua. Ko Iehova te aka e ko Iesu te tumu o teia pu rakau orive akatutu. Te kopae anga te maataanga o te ngati Iuda ia Iesu, kua pauia atu te au Kenitara tei riro mai ei aronga irinaki, te akatupu anga i te katoaanga o te numero o te tuanga rua o te uanga a Aberahama.​—5/15, kapi 22-25.

• Ka aere ainei te au Kerititiano akarongo mou ki te rangi?

Kare. Te tumu te kapiti maira te tuakaouanga ki te rangi i tetai angaanga te ka oronga uaia ki tetai au tangata. Ta ratou angaanga, te tutara kapiti anga kia Iesu i te rangi e te ‘noo anga ki rungao i te au terono ei au akava.’ (Luka 22:28-30) Mei te au kavamani pouroa rai, e tokoiti ua te numero e akaaere ra. Pera katoa e 144,000 tei ‘okoia no roto i te tangata nei’ te ka tutara kapiti e Iesu i roto i tona Patireia i te rangi. (Apo. 14:1, 4, 5)​—7/1, kapi 22.

• Akapeea tatou i kite ei e e akaaerenga ta te Atua i te enua nei i teia tuatau?

Te akaari maira te au akapapu anga Pipiria e i taangaanga ua ana te Atua i tana akaaerenga kia rave i tona akakoroanga. Kua akanoo meitaki aia i tona aronga akamori i Iseraela taito, e kua akaaere i te au Kerititiano mua i roto i ta ratou akamorianga. E mea tau i reira kia taopenga e te arataki nei rai te Atua ko Iehova i tona iti tangata, mei tana rai i rave ana i te tuatau i topa. Te akaaere anga e te taokotai anga i tona aronga akamori, te akaari maira aia i tona aroa takinga meitaki no ratou.​—7/1, kapi 23-24.

• Ka riro ainei te uanga a te tangata apa kore ko Iesu ei tuanga no te oko?

Kare. Noatu e ka na roto mai ia Iesu e uanga mai ei te pirioni ua atu tangata apa kore, kare ra taua uanga ra i te tuanga o te oko. Ko to Iesu oraanga apa kore anake ua tei arite ki to Adamu. (1 Timo. 2:6)—6/15, kapi 13.

• Akapeea te au Kerititiano me akaari e te akamanako meitaki ra ratou i te akamatakiteanga no runga i te au orometua pikikaa i roto ia Angaanga 20:29, 30?

Kare ratou e aravei e e ariki i te au orometua pikikaa ki roto i to ratou kainga. (Roma 16:17; 2 Ioa. 9-11) Ka kopae te au Kerititiano i te au puka a te apoteiti, te au porokaramu tivi no runga ia ratou, e ta ratou au apiianga i runga i te Initaneti.​—7/15, kapi 15-16.