Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Initaneti—Taangaanga Meitaki i te Reira

Initaneti—Taangaanga Meitaki i te Reira

 Initaneti​—Taangaanga Meitaki i te Reira

KUA taui te maani anga o te matini neneianga, i te au anere mataiti i topa, i te tu e komunikeiti ana te tangata ki tetai e tetai. Kua akaaiteia te maani anga o te Initaneti i teia tuatau, ki te reira. Kua tapaia teia e e apinga komunikeitianga i te ao nei, e te tika ua ra te reira. Me taangaanga koe i teia “tekinoroti ou,” ka kite koe i te au tikaanga, te au tareanga, e te au manako no runga i tetai au manako tukeke.

E apinga aroa umere te komunikeitianga no ko mai i Tei Anga ia tatou. Ka tauturu te reira ia tatou kia oronga i te au manako e te au akakitekiteanga ki tetai ke. Ko Iehova tei komunikeiti mua ki tona pamiri i te enua nei, na te oronga mai anga i te au akakitekiteanga taka meitaki no tetai oraanga puapinga. (Gene. 1:28-30) Inara, mei tei akapapuia mai i tei tupu i te akamataanga o te tuatua enua o te tangata, kua taangaanga tau koreia te apinga aroa o te komunikeitianga. Kua oronga a Satani i te au akakitekiteanga tarevake kia Eva. Kua ariki a Eva i tana i tuatua mai e kua akakite atu i te reira kia Adamu, tei arataki atu i te au tangata ki te kino.​—Gene. 3:1-6; Roma 5:12.

Ka rauka mai te au akakitekiteanga puapinga na roto i te Initaneti e ka tauturu ia tatou kia rave viviki i te au angaanga. Inara ka oronga katoa mai te reira i te au akakitekiteanga pikikaa te ka kaimoumou i te taime mei te au mea puapinga, e ka mama ua i te akara i te au mea tau kore. Ka uriuri ana tatou akapeea me taangaanga meitaki i te Initaneti.

Au Akakitekite Anga​—Tika me e Pikikaa?

Auraka rava e manako e e meitaki e e puapinga te au akakitekiteanga ravarai i runga i te Initaneti. Penei ka akaaiteia te au ngai i runga i te Initaneti ki te aronga ravakai te ii maroiroi ra i te au tu ika tukeke​—te mea ka kai e te mea poitini—​te tuku anga i te reira ki roto i tetai pa e te tua tua anga na tatou. Ka kai ainei koe i teia au ika ma te kore e akara meitaki i te reira? Kare rava! E taangaanga ana te au ngai i runga i te Initaneti i te au komupiuta e manganui i te iki mai mei te au pirioni ua atu au akakiteanga tei roto i reira te au mea meitaki tikai e te au mea kino. No reira, kia kite tatou i te kopae i te au akakitekiteanga tarevake te ka akapoitini i to tatou manako.

I te mataiti 1993 i roto i tetai makatini kite meitakiia, kua akaariia mai tetai cartoon no runga i tetai nga puakaoa i mua i te komupiuta. Kua akakite tetai puakaoa ki tetai e: “I  runga i te Initaneti, kare e tangata e kite mai e e puakaoa koe.” I te tuatau taito, kua uuna a Satani i tona tu tikai, na te tuatua anga na roto i tetai ovi, mei te tu rai ia o te au tangata i runga i te Initaneti i teia tuatau. Ka rauka i tetai ua atu i runga i te Initaneti i te karanga e e tangata kite aia, no te mea kare tetai tangata e kite mai e kare ona kite. Ka rauka i tetai ua atu kia tuku atu i te au manako, te au akakitekiteanga, e te au tutu.

Me taangaanga i te Initaneti, auraka kia akavareia mei ia Eva rai. Kia matakite i mua ake ka irinaki ei i te au akakitekiteanga i runga i te Initaneti. Mua ake ka ariki ei i te reira, e ui e: (1) Naai i tata i teia? Eaa te akapapu anga e nana i tata i teia manako? (2) Eaa ra teia i tataia ai? Eaa tei akakeu i te tangata tata? E manako papakitai ainei tetai? (3) Noea mai te manako o te tangata tata? Te oronga maira ainei aia i te manako ka rauka kia akara meitakiia me te tano ra? (4) E mea ou ainei te au manako? I te anere mataiti mua, kua oronga te apotetoro ko Paulo i tetai akoanga kia Timoteo te tau katoa ra no teia tuatau. Kua tata a Paulo e: “E akono meitaki i tei tukuia atu ia koe na, e ariu ke koe i te tuatua rikiriki mako kore kare e puapinga ra, e te tuatua taumāroia ra i tapikipikiia e e kite.”​—1 Timo. 6:20.

Kare e Pou te Taime me ka Kaimoumou Taime

Me taangaanga meitakiia te Initaneti, kare e pou te taime, te maroiroi e te moni. Kare tatou e akaruke i te kainga no te oko mai i tetai apinga. Ka rauka ia tatou i te kimi i te au apinga oko mama. Kare e anoanoia kia aere ki te pangika; ka rauka ua ia tatou i te tutaki i ta tatou pira, tuku i te moni, e tetai au mea mei te kainga. Ka tauturu te Initaneti ia tatou i te parani no tetai tere e te oko mai i tetai tiketi patete. Mama ua i te kimi i te au numero terepaoni, te au ngai noo anga, e te ngai ka aere. E taangaanga ana te au opati manga o te Au Kite o Iehova i te ao katoa i teia au ravenga kia kore e pou te taime e te moni, e kia iti mai te aronga angaanga.

Inara e au kino tetai. No runga te reira i te maata o te taime e akapouia ana i runga i te Initaneti. Ki tetai pae, kua riro mai te Initaneti ei apinga kangakanga ua, kare ei apinga tauturu. Te kaimoumou ra ratou i te taime i te kangakanga, okooko, pukapuka, i-mere, kimikimi aere e te akara aere i runga i te Initaneti. E kare te au mea puapinga no te pamiri, te au oa, e te putuputuanga e raveia ana. Ka riro te Initaneti ei akapou maata i te taime. Ei akaraanga, kua akaari mai tetai tareanga i te mataiti 2010 e e 18.4 patene au mapu i Korea tei kino no te akapou maata i te taime ki runga i te Initaneti. Kua akakite mai te aronga kimikimi o Tiamani e e “maata atu te au vaine te kopekope ra no te akapou maata ra ta ratou au tane i te taime ki runga i te Initaneti.” Kua akaapa tetai vaine e kua taui takiri tana tane no te maata te taime i runga i te Initaneti e kua takino atu i to raua oraanga akaipoipo.

Kua tae mai tetai reta ki te opati manga o te Au Kite o Iehova no ko mai i tetai tangata tei akapou maata i tona taime ki runga i te Initaneti. I tetai au taime kua akapou aia e tai ngauru tuma ora i te ra okotai ki runga i te Initaneti. Kua tuatua aia e “i te akamata anga, meitaki ua.” Inara kare aia e aere putuputu ana ki te uipaanga e kare e pure akaou ana.  Me aere aia ki te uipaanga kare aia e akapapa ana, e tei runga tona manako i te “akara akaou i te Initaneti.” Kua kite mai ra aia i te kino o te manamanata e kua akatikatika i te reira. No reira auraka rava tatou e taangaanga i te Initaneti ei akapou maata i to tatou taime.

Au Akakitekite Anga​—Tau Ainei me Kare?

I roto ia 1 Tesalonia 5:21, 22, ka tatau tatou e: “E akara matariki marie i te au mea katoa ra; e te meitaki ra e tāpu marie. E kopae atu i te au mea tu kino ra.” Ka anoanoia tatou kia akamanako me te tau ra te au akakitekiteanga i runga i te Initaneti ki te Atua, ki tona au turanga teitei, e ki te au Kerititiano. E mea mama ua i te akara i te ainga tau kore i runga i te Initaneti, e me kare tatou e matakite ka topa atu tatou ki roto i taua ereere ra.

E mea meitaki i te ui kia tatou uaorai e, ‘Ka uuna ainei au i taku e akara ra i runga i te Initaneti me tomo mai toku tokorua, nga metua, me kore toku au taeake Kerititiano?’ Me ko te pauanga e ae, e mea meitaki kia taangaanga tatou i te Initaneti me e tangata tetai i reira. Kua taui takiri te Initaneti i te tu e komunikeiti ana tatou e me okooko i runga i te Initaneti. Pera katoa, kua akatuera mai i tetai mataara ou kia ‘akaturi i roto i to tatou ngakau.’​—Mata. 5:27, 28.

Eaa ta Tatou ka Tuku ki Tetai Ke?

Me taangaanga tatou i te Initaneti, te rauka mai ra ia tatou te au akakitekiteanga e ka rauka i te tuku atu ki tetai ke. Noatu e ka rauka ua ia tatou i te tatau e te tuku atu i te au akakitekiteanga, kia papu ra ia tatou e te tika ra te reira e kare i te mea tau kore. Ka rauka ainei ia tatou i te akapapu e te tika ra ta tatou e tata ra e e tuku ra ki tetai ke? E tikaanga ainei to tatou kia tuku atu i te au akakitekiteanga? * E puapinga ainei te reira e te akamaroiroi anga? Eaa to tatou akakoroanga i rave ei i te reira? Te inangaro ua ra ainei tatou i te akamareka i tetai ke?

Puapinga tikai te i-mere me taangaanga meitaki tatou i te reira. Ka oronga katoa mai te reira i te au akakitekiteanga puapinga kore. E maata roa ainei ta tatou e oronga ra ki tetai ke kia tatau, te kaimoumou anga i to ratou taime? Kare ainei ka akamanako tatou na mua i te tumu ka tuku ei tatou i te i-mere? Eaa tikai ta tatou e inangaro ra i te akatupu? E tata ana te au tangata i te au reta i te akakite i to ratou uaorai au tupuanga ki te pamiri e te au oa, te akakite anga kia ratou te au mea ou e tupu ra i roto i to ratou oraanga. Kare ainei ko teia ta tatou ka akakite atu i roto i te i-mere? Eaa tatou ka i-mere ei i tetai karere me kare i papu ia tatou?

No reira, eaa ta tatou ka rave no runga i te Initaneti? Ka kopae takiri ainei tatou i te reira? E mea tau te reira ki tetai pae. Kua rave te tangata tei taikuia i mua ana i te reira, tei akapou maata ana i tona taime ki runga i te Initaneti. Tetai tua, ka puapingaia tatou i te taangaanga anga i te Initaneti, me tuku tatou e na ‘te akono meitaki e tapapa ia tatou, e na te kite e tiaki ia tatou.’​—Mase. 2:10, 11.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 17 Tau katoa ra te reira ki te au tutu. Kare o tatou tikaanga kia tua aere i te reira, e te oronga i te ingoa o te au tangata i roto i te tutu e te akakite i to ratou ngai nooanga.

[Tutu i te kapi 4]

Akapeea koe e papu ei e te tika ra te au akakitekiteanga e orongaia maira?

[Tutu i te kapi 5]

Eaa taau ka akamanako i mua ake ka tuku ei i te i-mere?