Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Manako no te Akamorianga a te Ngutuare e Taau Uaorai Apii

Au Manako no te Akamorianga a te Ngutuare e Taau Uaorai Apii

 Au Manako no te Akamorianga a te Ngutuare e Taau Uaorai Apii

MEI te akamataanga o te mataiti 2009, kua akatanotanoia te papaanga uipaanga a te Au Kite o Iehova i te ao katoa. Kua kapitiia te nga ra uipaanga i te epetoma, e kua akamaroiroiia te katoatoa kia taangaanga i te aiai e va ra no te akamorianga a te ngutuare me kore no ta ratou uaorai apii. Te taangaanga meitaki ra ainei koe i teia akanoonooanga ou? Te puapinga maata ra ainei koe mei teia?

Kua manako tetai pae e eaa te puka ta ratou ka iki no te akamanako anga i te tuatau o te akamorianga a te ngutuare. Kare te akakoroanga o te Pupu Akaaere e kia akanoo e tai rai tu apii no te au pamiri katoatoa. No te tukeke o te au turanga, ka tau te au upoko o te pamiri me kore te au tangata tataki tai kia akara e akapeea me taangaanga meitaki i teia tuatau o te epetoma.

Kua akapapa tetai pae no te au uipaanga a te putuputuanga, inara kare te akamorianga a te ngutuare i kotinga uaia ki te reira. Kua tatau, kua uriuri, e kua akatutu katoa tetai pae i te au manako o te Tuatua Tapu, kia puapinga tikaiia te tamariki rikiriki. Kare e anoanoia kia taangaanga i te uianga e te pauanga mei tei raveia ana i ko i te au uipaanga. Kia riro te tuatau o te akamorianga a te ngutuare ei tuatau no te uriuri anga i to roto tikai i to tatou ngakau. Te akakeu ra taua au turanga ra i te au manako ou, te ka akariro i te au atianga ei mea mataora e ei akamaaraara anga na te katoatoa.

Kua tata tetai metua tane o nga tamariki e toru e: “Ta matou i rave ana kua akatumu maataia ki runga i te tatauanga i te Pipiria. Ka tatau vave matou i te au pene, ka iki te tamariki i tetai tuanga no te kimikimianga e ka akakite mai i ta ratou i kite mai. E toroa putuputu ana a Michael [e iva mataiti] i tetai tutu me kore ka tata i tetai parakarapa. Penei ka tata a David raua ko Kaitlyn [e 13 e te 15 mataiti] i tetai papaanga Pipiria mei te mea rai e te akarakara ra raua eaa te tupu ra. Ei akaraanga, te tatau anga matou no runga i ta Iosepha urianga i te nga moemoea a te rangatira ravekai e te rangatira raverave uaina o Pharao, kua tata a Kaitlyn i tetai tua mei te mea rai e koia te mouauri e akara ra eaa te tupu ra.”—Gene., pene 40.

No te tukeke o te au turanga, te ka angaanga no tetai tangata me kore pamiri, kare e angaanga no tetai. I roto i te pia ka aru mai, te akaari maira i tetai au manako ka rauka i te taangaanga i te tuatau o ta kotou akamorianga a te ngutuare me kore no taau uaorai apii. Penei ka rauka ia koe i te akamanako i tetai atu au manako ke.

[Pia/​Tutu i te kapi 6, 7]

 Au pamiri e tamariki mapu tetai:

• Tatau e e uriuri i te atikara “Ui te Au Mapu E” i roto i te makatini E Ara!

• Akamanako e te noo ra koe i te tuatau Pipiria. (Akara i Te Punanga Tiaki o Me 15, 1996, kapi 14, parakarapa 17-18.)

• Uriuri i te au akakoroanga roa e te poto.

• Akara e e uriuri i tetai vitio akatumuia ki runga i te Pipiria.

• Akamanako i te tuanga o te Punanga Tiaki “No te Au Mapu.”

Au tokorua kare e tamariki:

• Tatau e e uriuri i te puka Te Akariro Anga i Toou Oraanga Ngutuare Tangata kia Mataora.

• Akakite i tei rauka mai mei te kimikimianga o te au manako no te tatauanga Pipiria.

• Akapapa no te Apii Pipiria a te Putuputuanga me kore te Apii Punanga Tiaki.

• Uriuri i te au mataara kia akamaata atu i ta korua angaanga orometua ei nga tokorua akaipoipo.

Au taeake, au tuaine kare i akaipoipo me kore te au ngutuare tukeke te akonoanga:

• Apii i te au puka ou tei orongaia mai i ko i te au uruoaanga tapere.

• Tatau i te au Yearbook ou e te mea taito.

• Rave i te kimikimianga no runga i te au uianga tei matauia i roto i taau ngai tutuanga.

• Akapapa i taau ka tuatua no te angaanga orometua.

Au pamiri e tamariki rikiriki tetai:

• Akatutu i te au nuku Pipiria.

• Akara eaa ta ratou ka maara i roto i te au atikara “Uriuri Anga na te Ngutuare” o te makatini E Ara!

• Rave i tetai au mea tukeke i tetai au taime. (Akara i Te Punanga Tiaki o Peperuare 15, 2011, kapi 11.)

• Akamanako i te atikara o te Punanga Tiaki “Apii i Taau Tamariki.”