Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Akarongo Ainei Koe ki ta Iehova Au Akamatakiteanga Taka Meitaki?

Ka Akarongo Ainei Koe ki ta Iehova Au Akamatakiteanga Taka Meitaki?

 Ka Akarongo Ainei Koe ki ta Iehova Au Akamatakiteanga Taka Meitaki?

“Teia te ara, e na reira te aere.”​—ISA. 30:21.

1, 2. Eaa ta Satani e tauta ra i te rave, e akapeea te Tuatua a te Atua te tauturu anga ia tatou?

E AKAVARE anga te akairo o te mataara e tou ra ki te ngai tarevake; e te kino. Akamanako ana e kua akamatakite mai tetai oa kia koe e kua taui tetai tangata kino i tetai akairo kia kino te aronga teretere kare e matakite ana. Kare ainei e ka akarongo koe ki te akamatakiteanga?

2 E mea papu e te tauta ra to tatou enemi kino a Satani i te arataki ke ia tatou. (Apo. 12:9) Nana i akamata mai i te au akakeuanga kino tei uriuriia i te atikara i mua ake, e te akakoroia ra kia aere ke tatou mei te mataara ki te ora mutu kore. (Mata. 7:13, 14) Pumaana tikai, e te akamatakite maira to tatou Atua takinga meitaki ia tatou kia kore e aru i ta Satani ‘au akakiteanga’ tarevake. Ka uriuri ana tatou i teianei e toru atu au akakeuanga kino a Satani. Ia tatou e akamanako ra akapeea te Tuatua a te Atua me tauturu ia tatou kia kore e akavareia, akamanako e te na muri maira a Iehova i te tou mai i te mataara tika kia tatou, te na ko anga e: “Teia te ara, e na reira te aere.” (Isa. 30:21) Me akamanako tatou i ta Iehova au akamatakiteanga taka meitaki, ka akaketaketaia tatou kia akarongo ki te reira.

Auraka e Aru i te ‘Au Orometua Pikikaa’

3, 4. (a) Akapeea te au orometua pikikaa i riro mai ei mei te au ruavai maro? (e) Noea mai te au orometua pikikaa, e eaa ta ratou e inangaro ra?

3 Akamanako ana e te aere ra koe na roto i tetai enua maro. Kite atu koe i tetai ruavai i te ngai mamao e kua aere koe ki reira te manako anga ka rauka tetai vai kia pangia toou kaki vai. Inara, te tae anga koe, kare e vai kua maro te ruavai. Taitaia tikai koe! Aiteite rai te au orometua pikikaa mei te au ruavai maro. Me ka aere ua atu tetai kia ratou no te tuatua mou, ka taitaia tikai ratou. Kua akamatakite mai a Iehova ia tatou no runga i te au orometua pikikaa na roto i te nga apotetoro ko Paulo e Petero. (E tatau ia Angaanga 20:29, 30; 2 Petero 2:1-3.) Koai ma taua au orometua pikikaa ra? Te akakite maira te au tuatua akauruia a teia nga apotetoro e noea mai te au orometua pikikaa e akapeea ratou me akavare i te tangata.

4 Kua akakite a Paulo ki te aronga pakari o te putuputuanga i Ephesia e: “Ka tu mai oki te tangata mei roto ia kotou uaorai, e tuatua mai i te tuatua mingi.” Te tuatua anga ki te au taeake Kerititiano, kua tata a Petero e: “Ka riro katoa oki i te orometua pikikaa to roto ia kotou na.” No reira noea mai te au orometua pikikaa? Penei no roto mai i te putuputuanga. E au apoteiti ratou. * Eaa ta ratou e inangaro ra? Kare ratou i mareka ua i te akaruke i te akaaerenga ta ratou i inangaro i mua ana. To ratou akakoroanga i akamarama mai ei a Paulo, ‘kia aruia ratou e te au pipi.’ Kare ratou e kimi ana i ta ratou uaorai au pipi, te tauta ra te au apoteiti i te rave i te au pipi a Karaiti. Mei te au “luko taae,” te tauta ra te au orometua pikikaa i te akapou i te au mema irinakiia o te putuputuanga, te akakino anga i to ratou akarongo e te arataki ke anga ia ratou mei te tuatua mou.​—Mata. 7:15; 2 Timo. 2:18.

5. Akapeea ana te au orometua pikikaa me akavare i te tangata?

 5 Akapeea ana te au orometua pikikaa me akavare i te tangata? Na roto i te au tu kikite. Ka apai “poiri ua” mai te au apoteiti i to ratou au manako kino ki roto i te putuputuanga, mei te aronga keia rai e apai muna mai ana i te au apinga ki roto i te enua. E taangaanga ana te au apoteiti i te au “tuatua pikikaa.” Koia oki ka tuatua ratou i to ratou manako kia manakoia e te tika ua ra, mei te aronga keia rai tei maani i te au pepa pikikaa kia akaraanga tika. Te akatotoa ra ratou i te ‘au tuatua-tika kore ra,’ te ‘ruri ke anga i te au tuatua ravarai i tataia ra’ kia tau ki to ratou uaorai au manako. (2 Pete. 2:1, 3, 13; 3:16) Te taka ua ra e kare te au apoteiti e manako mai ana ia tatou. Me aru tatou ia ratou ka akaruke tatou i te mataara ki te ora mutu kore.

6. Eaa te akoanga taka meitaki ta te Pipiria e oronga maira no runga i te au orometua pikikaa?

6 Akapeea tatou me paruru ia tatou uaorai mei te au orometua pikikaa? Te akakite taka meitaki maira te akoanga Pipiria eaa ta tatou ka rave. (E tatau ia Roma 16:17; 2 Ioane 9-11.) “Ariu ke atu kotou ia ratou,” i karanga ai te Tuatua a te Atua. Koia oki, kia aere ke mei ia ratou! Te taka ua ra ta te akoanga akauruia e akakite maira. Akamanako ana e kua akakite mai tetai taote kia koe kia kore e piri atu ki tetai tangata tei tuia e tetai maki piri ka mate koe. Kua kite koe te aiteanga i ta te taote i akakite mai, e ka akarongo koe ki tana akamatakiteanga. “Kua auouo” te au apoteiti, e te inangaro ra ratou i ta ratou apiianga pikikaa kia takino i tetai ke. (1 Timo. 6:3, 4) Te akakite maira te Taote Maata ko Iehova kia tatou e, auraka e piri atu kia ratou. Kua kite tatou eaa te aiteanga o tana tuatua, inara ka akarongo ainei tatou ki tana akamatakiteanga?

7, 8. (a) Eaa te o maira ki te patoi anga i te au orometua pikikaa? (e) Eaa koe ka tauta ei i te patoi atu i te au orometua pikikaa?

7 Eaa te o maira ki te patoi anga i te au orometua pikikaa? Kare tatou e aravei e e ariki ia ratou ki roto i to tatou kainga. Kare katoa tatou e tatau i ta ratou au puka, akara ia ratou i runga i te au porokaramu tivi, tatau i ta ratou i tata i runga i te Initaneti, e kare e pau atu i ta ratou au tuatua i runga i te Initaneti. Eaa te tumu ka patoi pakari ei tatou? No to tatou aroa. E aroa to tatou no “te Atua tuatua-mou,” no reira kare tatou e inangaro i te au apiianga pikikaa e patoi ra i tana Tuatua no te tuatua mou. (Sala. 31:5; Ioa. 17:17) E inangaro katoa to tatou i te akaaerenga o Iehova, tei apii mai i te au tuatua mou mataora—kapiti mai i te ingoa o Iehova e tona aiteanga, to te Atua akakoroanga no te enua, te turanga o tei mate, e te manakonakoanga no te tuakaouanga. Te maara ra ainei ia koe toou mataora te kite mua anga koe i teia e tetai atu au tuatua mou? Eaa ra koe ka akatika ai i tetai ke kia akaariu ke ia koe mei te akaaerenga te ngai i kite mai ei koe i teia au tuatua mou?​—Ioa. 6:66-69.

8 Noatu eaa ta te au orometua pikikaa ka tuatua mai, kare roa tatou e aru ia ratou! Eaa ka aere atu ei ki taua au ruavai maro kia pikikaaia mai e kia taitaia? E tauta tatou kia vai tiratiratu kia Iehova  e te akaaerenga tei roa ana i te akamerengo anga i toou kaki no te vai ma ora o te tuatua mou mei te Tuatua akauruia a te Atua.​—Isa. 55:1-3; Mata. 24:45-47.

Auraka e Aru i te “Tuatua Taeke Ua”

9, 10. Eaa te akamatakiteanga ta Paulo i oronga kia Timoteo no runga i te au “tuatua taeke ua,” e eaa ta Paulo e akamanako ra? (Akara katoa i te tataanga i raro.)

9 Tetai au taime, ka mama ua i te kite e kua tauiia ana te akairo mataara e te tou ra ki te ngai tarevake. Tetai au taime ke ra, ngata i te kite mai i te tarevake. Mei te reira rai te au akakeuanga kino a Satani; ka kite atu koe i tetai kare ra tetai e kiteia ana. Te akamatakite maira te apotetoro ko Paulo ia tatou no runga i tetai ravenga kikite a Satani—te au “tuatua taeke ua.” (E tatau ia 1 Timoteo 1:3, 4.) E ua ake ka akaanga keia tatou mei te mataara ki te ora, kia kite tatou, Eaa te au tuatua taeke ua, e eaa ta tatou ka rave kia kore e akarongo atu ki te reira?

10 Ta Paulo akamatakiteanga no runga i te au tuatua taeke ua tei roto i tana reta mua kia Timoteo, tetai akaaere Kerititiano tei ikiia kia akono i te turanga ma o te putuputuanga e te tauturu anga i te au taeake irinaki kia vai akarongo mou. (1 Timo. 1:18, 19) Te taangaanga ra a Paulo i tetai tuatua Ereni ka rauka i te karanga e kare e tika ana, e mea maani ua, me kore e pikikaa. Kia tau ki The International Standard Bible Encyclopaedia, te taiku ra teia tuatua ki “tetai tua (akonoanga) kare i te mea tika tikai.” Penei te manako ra a Paulo i te au pikikaa a te au akonoanga e akatupu ra i te au tua akareka tangata me kore au tua taito maani ua. * E akatupu ana taua au tuatua ra i “te māro”​—koia oki, te au uianga puapinga kore ka taki atu ki au kimikimi anga puapinga kore. E au ravenga kikite te au tuatua taeke ua a te akavare maata ko Satani, tei taangaanga i te au tuatua pikikaa a te au akonoanga e te au tua maani ua kia kore te tangata e irinaki i te Atua, kia akaanga ke i te aronga marama kore. Te taka ua ra ta Paulo akoanga e: Auraka e akarongo atu ki te au tuatua taeke ua!

11. Akapeea a Satani te taangaanga anga i te akonoanga pikikaa i te akavare i te tangata, e eaa te akamatakiteanga te ka tauturu ia tatou kia kore e akavareia?

11 Eaa tetai au tuatua taeke ua te ka arataki ke i te aronga kare e matakite ana? Ka rauka ia tatou i te karanga e ko te “tuatua taeke ua,” e apiianga akonoanga te ka ‘akaariu ke ia tatou mei te tuatua-mou.’ (2 Timo. 4:3, 4) Kua taangaanga kikite a Satani, tei akatutu iaia ei ‘angela no te mārama,’ i te akonoanga pikikaa ei akavare i te tangata. (2 Kori. 11:14) Raro ake i te ingoa Akonoanga Kerititiano, te apii ra a Kerititome i te au apiianga​—kapiti mai te Toru tai, ai era, e te mate kore o te kopapa—​te aru ra i te au apiianga maani ua e te pikikaa. Te turuturu katoa ra a Kerititome i te au tuatau orote, mei te Kiritimiti e te Easter, inara te rave ra te au tangata i te au peu tei akatumuia ki runga i te tua maani ua e te irinaki anga peikani. Na te akarongo anga ki te akamatakiteanga a te Atua kia akatakake ia tatou e “auraka e rave ua atu i te mea viivii,” kare tatou e akavareia e te au tuatua taeke ua.​—2 Kori. 6:14-17.

12, 13. (a) Eaa te au pikikaa ta Satani i akatupu, e eaa te tika no taua au pikikaa ra? (e) Eaa ta tatou ka rave kia kore e akavareia e te au tuatua pikikaa a Satani?

12 Kua akatupu a Satani i tetai atu au pikikaa te ka akavare ia tatou me kare tatou e matakite. Akamanako ana i tetai au akaraanga. Meitaki ua te au mea ravarai​—me e tika me e tarevake. Tei runga ia koe te ikianga. Te akakiteia maira teia manako i roto i te nuti e te tamataoraanga. No taua manako tarevake no runga i te au turanga o te Atua, ka maroia tatou kia aru i te au manako tau kore o teianei ao. E tika te anoano pakari ra tatou i te aratakianga akono tau ta te Atua anake ka rauka i te akatupu. (Iere. 10:23) Kare roa te Atua e taui i tetai ua atu mea i runga nei i te enua. Me manako tatou no teia tuatau ua ka akakeuia tatou kia ‘akatau me kore kia uua  kore.’ (2 Pete. 1:8) Te tika, te vaitata maira te ra o Iehova, e kia tapapa atu rai tatou i te reira. (Mata. 24:44) Kare te Atua e manako mai ana ia koe. Me irinaki tatou i teia pikikaa a satani ka tuku tatou i te au, te manakoanga e kare rava tatou e tau no te aroa o te Atua. Te tikaanga ra te aroa maira e te akaperepere ra a Iehova i tana aronga akamori tataki tai.​—Mata. 10:29-31.

13 Kia matakite tikai tatou, kia kore e aru i te manako e te au tu o te ao o Satani. Akamaara e ko Satani te pu o te pikikaa. Na te akarongo ua anga i te akoanga e te au akamaaraanga a te Tuatua a Atua kare tatou e akavareia e ta Satani “tuatua taeke ua i akatupuia e te pakari ra [“au tuatua karape maani ua,” The New American Bible].”​—2 Pete. 1:16.

Auraka e ‘Aru ia Satani’

14. Eaa te akamatakiteanga a Paulo ki tetai au vaine ou ra, e eaa ra tatou pouroa ka akamanako meitaki ei i tana au tuatua?

14 Akamanako ana i tetai akairo mataara e karanga ra “Teia te Mataara kia Aru ia Satani.” Koai ia tatou ka aru i taua akairo ra? Te akamatakite maira a Paulo ia tatou i tetai au mataara te ka akariro i te au Kerititiano akatapuia ‘kia tatipake kia aru ia Satani.’ (E tatau ia 1 Timoteo 5:11-15.) Te tuatua nei a Paulo no runga i te “au vaine ou,” inara te au kaveinga tana i taiku mai no tatou pouroa. Kare taua au vaine Kerititiano i te anere mataiti mua i manako ana e te aru ra ratou ia Satani, inara ta ratou e rave ra te akaari maira e te aru ra ratou ia Satani. Akapeea tatou me kopae i te aru manako kore anga ia Satani? Ka akara meitaki ana tatou i ta Paulo akamatakiteanga no te tuatua urutoe.

15. Eaa to Satani akakoroanga, e akapeea a Paulo te akataka mai anga i ta Satani au ravenga?

15 To Satani akakoroanga, kia kore tatou e tuatua i ta tatou e irinaki ra​—kia kore tatou e tutu aere i te tuatua meitaki. (Apo. 12:17) No reira aia e tauta ra kia aruaru tatou i te au angaanga kaimoumou taime me kore te au angaanga ka akatupu i te manamanata i rotopu ia tatou. Akara ana akapeea a Paulo te akataka mai anga i ta Satani au ravenga. ‘E akatau, e te koka aere ua.’ I teia tuatau o te tekinoroti ou, mama ua i te kaimoumou i to tatou taime e to tetai ke, na te pau anga i te au i-mere puapinga kore e kare e tika ana. ‘Aronga apai tuatua.’ Ka akatupu te tuatua urutoe i te akakino, e ka tupu mai te karo. (Mase. 26:20) Me kua kite ratou me kare, te aru ra te aronga akakino i te Tiaporo ko Satani. * “Akara matariki i ta tetai ke ra akonoanga.” Kare o tatou tikaanga i te akakite ki tetai ke akapeea me rave i ta ratou angaanga. Ka akatupu taua au kino ra ia tatou kia kore e manako atu i te angaanga ta te Atua i oronga mai kia tatou kia tutu aere i te Patireia. Me kare tatou e rave i te angaanga a Iehova, te aru ra tatou ia Satani. Ka iki tatou e ko teea tua tatou.​—Mata. 12:30.

16. Eaa te akoanga ta tatou ka akarongo ei tauturu ia tatou kia kore e ‘tatipake i te aru ia Satani’?

16 Me akarongo tatou i te akoanga Pipiria kare tatou e ‘tatipake i te aru ia Satani.’ Akamanako ana i tetai au akoanga pakari a Paulo. ‘Kia maata te rave anga i te angaanga a te Atu.’ (1 Kori. 15:58) Me maata te angaanga Patireia, ka paruruia tatou mei te au kino o te tu puapinga kore e te kaimoumou taime. (Mata. 6:33) Tuatua i te ‘mea meitaki e tupu ei te meitaki ra.’ (Ephe. 4:29) Tauta kia kore e akarongo ki te au tuatua urutoe e auraka e akatotoa atu i te reira. * Akatupu i te irinaki e te akangateitei no te au taeake irinaki. I reira tatou e akakeuia ai kia tuatua  i te mea meitaki kare i te mea kino. “Kimi marie oki . . . kia akono i ta kotou uaorai.” (1 Tesa. 4:11) Akaari i te inangaro ki tetai e tetai, na roto ra i te au tu e akangateitei ra i to ratou oraanga e kare e taakama ana ia ratou. Akamaara katoa e auraka tatou e rave i te au ikianga no tetai ke no te au mea ka anoanoia ratou i te iki no ratou uaorai.​—Gala. 6:5.

17. (a) Eaa ra a Iehova i akamatakite mai ei i te au mea kia kore tatou e aru? (e) Eaa taau ka tauta i te rave kia aru i to Iehova mataara?

17 Te rekareka nei tatou e te akakite taka meitaki maira a Iehova i te au mea kia kore tatou e aru! Eiaa e ngaropoina e kua akakeuia ta Iehova au akamatakiteanga, tei uriuriia i roto i teia atikara e to mua ake, e tona aroa maata no tatou. Inangaro ra aia ia tatou kia kore e mamae e kia akavareia e te au ravenga a Satani. Penei e kokota ua te mataara ta Iehova e inangaro ra ia tatou kia aru, inara ka arataki te reira ki te ngai meitaki rava atu—te oraanga mutu kore. (Mata. 7:14) Kia tauta ua rai tatou i te akarongo ki ta Iehova akoanga e: “Teia te ara, e na reira te aere.”—Isa. 30:21.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 4 Ko te “apoteiti” e aronga meameaau tei akaruke e tei patoi i te tuatua mou.

^ para. 10 Kua manako tetai aronga i te puka a Tobit, (Tobias), e e tuanga no te Pipiria, tetai akaraanga no te au tuatua taeke ua i to Paulo tuatau. Kua tataia te reira mei te toru anere mataiti mua ake ia Karaiti. Kua ki teia puka i te au irinakianga pikikaa e te au tua manamana. E au tua maani ua kua karangaia ra e te tika ra.​—Akara i te Insight on the Scriptures, Voriumu 1, kapi 122.

^ para. 15 Te tuatua Ereni no te “diabolo” ko te di·aʹbo·los, te aiteanga “tei akakino.” Kua taangaangaia teia tuatua ei taoonga ke mai no Satani, te tumu o te akakino.—Ioa. 8:44; Apo. 12:9, 10

Eaa Taau Pau Anga?

Akapeea koe me taangaanga i te au akamatakiteanga i roto i te au irava e aru maira?

2 Petero 2:1-3

1 Timoteo 1:3, 4

1 Timoteo 5:11-15

[Au Uianga Apii]

[Pia/​Tutu i te kapi 19]

 Totoa Anga te Uru Manu na Roto i te Matangi

Te akaari maira tetai tua taito ngati Iuda i te kino o te akatotoa anga i te tuatua urutoe. Tei akakiteia na roto i te au tu tukeke, te aru maira te aiteanga o te tua.

Kua aere tetai tangata na roto i te oire i te akakino i te tangata pakari o te oire. Muri mai, kua kite te tangata urutoe kino i tana tarevake e kua aere atu i te pati ki te tangata pakari kia akakore mai i tana ara, te akakiteanga e ka rave aia i tetai ua atu mea kia akatupu i te au. E tai patianga a te tangata pakari: Kua akakiteia ki te tangata urutoe kia apai i tetai pute urunga uru manu e kia tipu i rotopu, te akatotoa anga i te au uru manu na roto i te matangi. Kua umere aia i taua patianga, inara kua rave te tangata urutoe i tei akakiteia kiaia e kua oki mai ki te tangata pakari.

“Kua akakoreia ainei taku ara i teianei?” i ui ei aia.

“Mea mua, aere e akaputu mai i te uru manu pouroa,” i pau atu ei te tangata pakari.

“Akapeea e rauka ai iaku? Kua akatotoaia te reira e te matangi.”

“Mei te au uru manu kare e rauka ia koe te akaputu mai, kare e rauka i te takore atu i taau au tuatua akakino.”

Te taka meitaki ua ra te apiianga. Me tuatuaia ana tetai au tuatua, kare e rauka i te taui i te reira, e kare e rauka i te taui i te mamae tei akatupuia. Mua ake ka akatotoa atu ei tatou i tetai tuatua urutoe, kia akamaara tatou e te akatotoa ra tatou i te au uru manu na roto i te matangi.

[Tutu i te kapi 16]

Akapeea tetai me ariki i te au apoteiti ki to ratou kainga?