Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Koai te Mea Puapinga Rava Atu i Roto i Toou Oraanga?

Koai te Mea Puapinga Rava Atu i Roto i Toou Oraanga?

 Koai te Mea Puapinga Rava Atu i Roto i Toou Oraanga?

“Ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.”​—SALA. 83:18.

1, 2. No runga i to tatou uaorai ora, eaa ra kare e rava ua i te kite i to Iehova ingoa?

PENEI te taime mua i kite ei koe i te ingoa o Iehova, te akaariia mai anga a Salamo 83:18 kia koe. Kua poitirere koe te tatau anga i taua au tuatua e: “Kia kite ratou e, ko Iehova toou ingoa, e ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.” Kare ekoko e mei reira mai, kua tatau ana koe i teia irava i te tauturu i tetai ke kia kite i to tatou Atua aroa ko Iehova.​—Roma 10:12, 13.

2 Noatu e e puapinga tikai no te au tangata kia kite i to Iehova ingoa, kare taua kite ra e rava ua. Akara i akapeea te tata taramo te akataka anga i tetai tuatua mou ei puapinga no to tatou ora, te tuatua anga aia e: “Ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.” Ae, ko Iehova te mea puapinga rava atu i te ao katoa e pini ua ake. E tikaanga to Tei Anga mai i te au mea ravarai, kia tapapa atu i tana au mea angaia kia kauraro pu tikai kiaia. (Apo. 4:11) E tumu anga tau i reira kia ui tatou kia tatou uaorai e, ‘Koai te mea puapinga rava atu i roto i toku oraanga?’ E puapinga tikai kia akamanako meitaki tatou i ta tatou pauanga ki taua uianga ra!

Maro Anga i te Kainga i Edene

3, 4. Akapeea a Satani te akavare anga ia Eva, e eaa tei tupu mai?

3 Ka kite meitakiia te manako pakari o teia uianga i roto i te au mea tei tupu i te kainga i Edene. Tetai angera meameaau tei kitea i muri mai e ko te Tiaporo ko Satani, kua akavare i te vaine mua ko Eva kia tuku i tona uaorai au anoano i mua ake i ta Iehova akauenga, kia kore e kai i te ua o tetai rakau. (Gene. 2:17; 2 Kori. 11:3) Kua vare aia ki teia timataanga, te akaari anga e kare aia e akangateitei ana i to Iehova turanga ngateitei. Kare a Eva i ariki ana ia Iehova e ko te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga. Akapeea ra a Satani te akavare anga ia Eva?

4 Kua taangaanga a Satani i tetai au ravenga kikite te pukapuka anga kia Eva. (E tatau ia Genese 3:1-5.) Mea mua, kare a Satani i taangaanga ana i to Iehova ingoa. Kua tuatua ua aia e ko te “Atua.” Te tuke, kua taangaanga te tangata tata ia Genese i to Iehova ingoa i te irava mua o taua pene ra. Te rua, kua ui a Satani eaa ta te Atua i “tuatua” mai, kare ra i tuatua ana i ta te Atua “akauenga,” mei tei tataia i roto i te reo Epera mua. (Gene. 2:16) Na roto i teia tu karape kua akaiti mai a Satani i te puapinga o taua akauenga ra. Te toru, noatu e te tuatua ua ra aia kia Eva, kua taiku ra aia i te kupu “korua.” Na te rave anga i teia, penei te akamareka ra aia i te tu ngakau parau o Eva kia manako e e koia te mea puapinga rava atu​—mei te mea rai e koia te vaa tuatua no raua ko tana tane. Eaa tei tupu mai? Taka ua ra e kua iki a Eva i te tuatua no raua ko tana tane, na te tuatua anga ki te ovi e: “E kai maua i to te au rakau o te kainga nei.”

5. (a) Eaa ta Satani i rave kia akamanako ua a Eva iaia uaorai? (e) Eaa ta Eva i akaari mai na te kai anga i te ua tei tureia?

5 Kua taui katoa a Satani i te au mea tika. Kua tuatua aia e kare te Atua e tau ana i te maro anga ia Adamu raua ko Eva, kia kore e ‘kai i to te au rakau katoa o te kainga nei.’ Aru mai, kua akavare a Satani ia Eva kia manako iaia uaorai e ka akapeea aia me akameitaki i tona au turanga, e kia riro mai “mei te Atua ra te tu.” Kare i roa ana, kua rauka iaia te akamou i to Eva manako ki runga i te rakau e tona ua, kare ra ki  tona pirianga ki Tei oronga mai i te au mea ravarai nana. (E tatau ia Genese 3:6.) Mea tangi ra, na te kai anga i te ua kua akaari mai a Eva e kare ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga.

Maro Anga i to Iobu Tuatau

6. Akapeea a Satani te akaapa anga i to Iobu oraanga tiratiratu, e eaa te atianga tei orongaia kia Iobu?

6 Te au anere mataiti i muri mai, kua akaari mai te tangata akarongo mou ko Iobu e koai te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga. Te tuatua anga a Iehova kia Satani no runga i to Iobu oraanga tiratiratu, kua tuatua riri atu a Satani e: “E mataku oko kore ua ainei a Iobu i te Atua?” (E tatau ia Iobu 1:7-10.) Kare a Satani i patoi ana e e tangata akarongo a Iobu i te Atua. Kua akaapa ra aia i to Iobu au akakoroanga. Kua akaapa kikite aia e te tavini ra a Iobu ia Iehova, no tona manako noinoi kare no te aroa. Ko Iobu anake ua ka rauka i te akapapu e kua tarevake teia akaapa anga, e kua orongaia kiaia taua atianga ra.

7, 8. Eaa te au timataanga ta Iobu i autu atu, e eaa tana i akaari mai no tona tu akakoromaki akarongo mou?

7 Kua akatika a Iehova ia Satani kia apai mai i te au kino ki runga ia Iobu. (Iobu 1:12-19) Akapeea a Iobu te ariu atu anga ki teia taui anga o te au turanga? Kua akakiteia mai kia tatou e kare aia ‘i ara i taua au mea katoa nei, e kare i akaapa i te Atua.’ (Iobu 1:22) Inara kare a Satani i akamutu ua ki reira. Kua kopekope atu rai aia e: “Ei kiri no te kiri, e riro oki ta te tangata katoa ra ei oko i tona ora.” * (Iobu 2:4) Kua karanga a Satani e me mamae tikai a Iobu, kare aia e iki e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga.

8 Kua viivii to Iobu kopapa no tetai maki kino e kua maroia aia e tana vaine kia akakino i te Atua e kia mate atu. Muri mai, kua akaapa te aronga akapumaana pikikaa e toru iaia no te tu akono tau kore. (Iobu 2:11-13; 8:2-6; 22:2, 3) Noatu teia au tamamae anga, kua vai tiratiratu atu rai a Iobu. (E tatau ia Iobu 2:9, 10) Kua akaari mai aia i tona tu akakoromaki akarongo mou e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga. Kua akaari mai a Iobu e ka rauka i tetai tangata apa i te patoi atu i te akaapaanga tarevake a te Tiaporo, noatu eaa te meangiti.​—Akaaite ia Maseli 27:11.

Ta Iesu Pauanga Tika

9. (a) Akapeea a Satani te timataanga ia Iesu no runga i te anoano o te kopapa? (e) Akapeea a Iesu te ariu atu anga ki teia timataanga?

9 Muri ake to Iesu papetitoanga, kua tauta a Satani i te akavare ia Iesu kia inangaro i te au anoano noinoi, kia kore e tuku e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga. E toru taime te timataanga te  Tiaporo ia Iesu. Mea mua, kua taangaanga aia i te anoano o te kopapa, te timata anga ia Iesu kia taui i te au toka ei kai. (Mata. 4:2, 3) E 40 ra te akakore anga a Iesu i te kai e kua matepongi tikai aia. No reira kua raurau atu te Tiaporo iaia kia taangaanga tau kore i tona mana temeio kia pangia tona kaki kai. Akapeea a Iesu te ariu atu anga? Kua akamou a Iesu ki te Tuatua a Iehova e kua patoi viviki atu i te timataanga, kare mei ia Eva rai.​—E tatau ia Mataio 4:4.

10. Eaa ra a Satani i maro ei ia Iesu kia akatopa mai iaia mei runga mai i te ngai teitei o te iero?

10 Kua tauta a Satani i te akanauru ia Iesu kia manako noinoi. Kua maro aia ia Iesu kia akatopa mai iaia mei runga mai i te ngai teitei o te iero. (Mata. 4:5, 6) Eaa ta Satani e inangaro ra i te akatupu? Kua akakite a Satani e me kare a Iesu e kino me topa mai ki raro, ka akapapu mai te reira e ‘e tamaiti aia na te Atua.’ Taka ua ra e te inangaro ra te Tiaporo ia Iesu kia manako maata iaia uaorai, noatu te akaari ra i te tu akatietie. Kua kite a Satani e penei ka rave tetai tangata i tetai angaanga kino me maroia mai aia, no tona tu akaparau e kia akangateiteiia mai aia. Kua taangaanga tarevake a Satani i te irava, inara kua akaari a Iesu e kua marama pu tikai Aia i te Tuatua a Iehova. (E tatau ia Mataio 4:7.) Na te patoi anga i taua angaanga kino ra, kua akapapu akaou a Iesu e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga.

11. Eaa a Iesu i patoi ei te oronga mai anga te Tiaporo i te au patireia pouroa o teianei ao?

11 Tana timataanga openga, kua oronga a Satani i te au patireia pouroa o teianei ao kia Iesu. (Mata. 4:8, 9) Kua patoi viviki atu a Iesu i te reira. Kua kite aia e me ariki aia i te reira te kopae ra aia i to Iehova turanga ngateitei​—te tikaanga tikai o te Atua Tei Teitei Rava. (E tatau ia Mataio 4:10.) I te atianga tataki tai, kua pau atu a Iesu kia Satani na te taiku anga i te au irava tei reira te ingoa o Iehova.

12. Eaa te ikianga ngata ta Iesu i aro atu te vaitata anga ki te openga o tona oraanga i te enua nei, e eaa ta tatou i kite mai mei te tu i ariu atu ei aia ki taua ikianga ra?

12 Vaitata ki te openga o to Iesu oraanga i te enua nei, e ikianga pakari tikai ta Iesu ka  rave. I roto i tana angaanga orometua, kua akakite aia i tona inangaro puareinga i te oronga i tona oraanga ei atinga. (Mata. 20:17-19, 28; Luka 12:50; Ioa. 16:28) Inara, kua kite a Iesu e ka akaapa tarevake katoaia aia e ka akautungaia i raro ake i te ture a te ngati Iuda, e ka tamateia no te akakino Atua. Manamanata tikai aia i te tu o tona mate anga. Kua pure aia e: “E taku Metua, kia tika, kia apai keia teianei kapu iaku nei.” E kua tuatua katoa aia e: “Kia tupu ra toou anoano; auraka toku.” (Mata. 26:39) Ae, kua akapapu mai te tu akarongo mou o Iesu e mate ua atu aia e koai te mea puapinga rava atu i roto i tona oraanga!

Ta Tatou Pauanga ki te Uianga

13. Eaa te au apiianga ta tatou i kite mai mei te au akaraanga o Eva, Iobu, e Iesu Karaiti?

13 Eaa ta tatou i kite mai? I roto i to Eva turanga, kua kite tatou e ko te aronga e au anoano noinoi to ratou me kore te manako maata ra iaia uaorai, te akaari maira e kare a Iehova i te mea puapinga rava atu i roto i to ratou oraanga. Ei tuke ra, kua kite tatou mei to Iobu oraanga tiratiratu, e ka rauka i te au tangata apa i te akaari e te tuku ra ratou ia Iehova na mua na te akakoromaki akarongo mou anga i te au turanga kino​—noatu kare e taka ana te tumu o te au manamanata. (Iako. 5:11) Te openga, te apii maira te akaraanga o Iesu ia tatou kia akakoromaki ua atu i te tu akama e kia kore e manako maata i to tatou uaorai turanga. (Ebe. 12:2) Akapeea tatou me taangaanga i teia au apiianga?

14, 15. Eaa i tuke ei ta Iesu ariu atu anga ki te timataanga mei to Eva rai, e akapeea tatou me aru ia Iesu? (Tuatua mai no runga i te tutu i te kapi 18.)

14 Auraka e tuku i te au timataanga kia akangaropoina koe ia Iehova. Kua tuku a Eva iaia kia akavareia e te timataanga i mua iaia. Kua kite akera aia i te ua ei “rakau meitaki ei kai, e te taurekareka no te mata, e te rakau anoano oki.” (Gene. 3:6) E tuke tikai ki to Iesu ariu atu anga ki te au timataanga e toru! Kare aia i tuku ana i te timataanga kia akangaropoina aia i te ka tupu mai no tana ka rave. Kua irinaki aia i te Tuatua a te Atua e kua taangaanga katoa i to Iehova ingoa.

15 Me aro atu tatou i te au timataanga kia rave i te au mea kare a Iehova e mareka mai, eaa ta tatou ka akamanako? Me akamanako ua tatou i te timataanga, ka pakari atu taua anoano tarevake. (Iako. 1:14, 15) Kia viviki tatou i te takore atu i taua anoano, noatu e me rave tatou i te reira mei te mea rai e kua tipuia tetai mero o to tatou kopapa. (Mata. 5:29, 30) Mei ia Iesu rai, e akamanako tatou i te kino ka tupu no ta tatou ka rave​—akapeea te reira te takino anga i to tatou pirianga kia Iehova. Kia maara ua rai ia tatou ta tana Tuatua, te Pipiria i akakite mai. Na roto ua rai i teia tu e akapapu ei tatou e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i to tatou oraanga.

16-18. (a) Eaa te ka akataitaia ia tatou? (e) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akakoromaki i te au turanga taitaia?

16 Auraka e tuku i toou uaorai au tumatetenga kia riri atu koe ia Iehova. (Mase. 19:3) Ia tatou e vaitata atura ki te openga o teia ao kino nei, maata ua atu to Iehova iti tangata e rokoia nei e te au kino e te au tumatetenga. Kare tatou e tapapa atu ana i tetai paruruanga temeio i teia tuatau. Mei ia Iobu rai, penei ka kite mai tatou i te tu taitaia me mate tetai tei akaperepereia me kore me tupu te au turanga ngata kia tatou.

17 Kare a Iobu i marama ana eaa a Iehova i akatika ai i tetai au mea kia tupu, e i tetai au taime penei kare tatou e marama ana eaa te au mea kino i tupu ei. Penei kua rongo ana tatou e kua mate tetai au taeake akarongo mou no te ngaruerue enua, mei tei tupu i Haiti, me kore no tetai atu tumatetenga natura. Penei kua kite tatou i tetai taeake tiratiratu tei takinokinoia me kore kua mate no tetai u anga kino. Me kore ka taitaia maata tatou no tetai au turanga kino me kore no te au tu tika kore. E ka akatupu to tatou ngakau taitaia ia tatou kia manako e: ‘Eaa ra,  e Iehova? Eaa teia i tupu ei kiaku? Eaa taku tarevake i rave?’ (Haba. 1:2, 3) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akakoromaki i taua au tu ra?

18 Kia matakite tatou kia kore e manako e te akaari maira taua au tupuanga ra i to Iehova tu mareka kore. Kua akataka mai a Iesu i teia tu te taiku anga e rua tumatetenga tei tupu i tona tuatau. (E tatau ia Luka 13:1-5.) Te maataanga o te au tumatetenga, no ‘te au tuatau e te tupu anga kitea koreia.’ (Kohe. 9:11, NW) Inara noatu eaa te tumu o to tatou taitaia, ka rauka ia tatou i te akakoromaki me uri tatou ki “te Atua nona anake te pumaana.” Ka oronga mai aia i te maroiroi kia tatou kia vai akarongo mou ua rai.​—2 Kori. 1:3-6.

19, 20. Eaa tei tauturu ia Iesu kia akakoromaki i te au turanga akama, e eaa te ka tauturu ia tatou kia rave i te reira?

19 Auraka koe e manako maata i te tu akaparau me kore te tu akama. Kua tauturu te tu akaaka o Iesu iaia kia ‘tuku ke atu i tona uaorai tu, e kia rave mai i to te tavini tu.’ (Phili. 2:5-8) Kua akakoromaki aia i te au turanga akama e manganui no tona irinaki ia Iehova. (1 Pete. 2:23, 24) Na teia tu, kua tuku a Iesu i to Iehova anoano na mua, e tei tupu mai kua akateitei ravaia atu aia. (Phili. 2:9) Ko te tu oraanga teia ta Iesu i akamaroiroi atu ki tana au pipi.​—Mata. 23:11, 12; Luka 9:26.

20 Tetai taime, ka akama tatou no tetai au timataanga i to tatou akarongo. Inara, kia irinaki papu tatou mei te apotetoro rai ko Paulo, tei tuatua e: “I rokoia mai ei au i taua au kino nei: kare ra au i akama: kua kite akenei au i taku i akarongo akenei, e kua kite au e, e tika iaia kia tiaki i taku i tuku atu iaia ra e tae ua atu ki taua rā ra.”​—2 Timo. 1:12.

21. Noatu te tu karapii o teianei ao, eaa taau ka tauta i te rave?

21 Kua totou mai te Pipiria e ka riro te tangata “ei akaperepere ia ratou uaorai” i to tatou tuatau. (2 Timo. 3:2) No reira i takapiniia ai tatou e te au tangata te manako maata ra ia ratou uaorai. Auraka rava tatou e aru i taua tu karapii ra! Me ka timataia tatou, me rokoia e te au tumatetenga, me kore ka aro atu i te tu akama, kia akapapu ua rai tatou e ko Iehova te mea puapinga rava atu i roto i to tatou oraanga!

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 7 Kua manako tetai aronga apii Pipiria e ko te tuatua “kiri no te kiri” penei ka akatika ua a Iobu ma te noinoi kia ngere tana tamariki e te au manu i to ratou oraanga me kore pakiri, e kia ora mai tona uaorai pakiri me kore oraanga. Kua manako tetai pae e te akataka maira te manako e ka inangaro tetai kia ngere aia i tona pakiri kia ora mai. Ei akaraanga, ka taaki mai tetai tangata i tona rima kia kore tona katu e rutuia mai, e ka maore tona pakiri e ka ora mai aia. Noatu eaa te aiteanga o te takiato tuatua, te taka ua ra e ka rekareka a Iobu i te akaatinga i te au mea ravarai kia ora mai aia.

Eaa ta Tatou i Kite Mai i . . .

• te tu i akavare ei a Satani ia Eva?

• to Iobu ariu atu anga ki tona au tumatetenga?

• te mea puapinga rava atu kia Iesu?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 17]

Kare a Eva i tuku ana i tona pirianga kia Iehova na mua

[Tutu i te kapi 18]

Kua patoi a Iesu i ta Satani au timataanga e kua rave tamou i to Iehova anoano

[Au Tutu i te kapi 20]

Akakitekite anga mei tetai puakapa ki tetai muri ake te ngaruerue enua i Haiti

E uri tatou ki “te Atua nona anake te pumaana” i te au tuatau taitaia