Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akakeu te Manako Papu i te Irinaki Pu Tikai ia Iehova

Akakeu te Manako Papu i te Irinaki Pu Tikai ia Iehova

 Akakeu te Manako Papu i te Irinaki Pu Tikai ia Iehova

‘Ka akarongo mai a Iehova me kapiki atu au iaia.’​—SALA. 4:3.

1, 2. (a) Eaa te turanga kino tikai ta Davida i aro atu? (e) Ko teea nga taramo ka uriuri manako tatou?

KUA tutara ana te Ariki ko Davida ia Iseraela i tetai taime, inara te na roto ra aia i te au turanga kino tikai i teianei. Kua akariro tana tamaiti kino ko Abasaloma iaia uaorai ei ariki, e kua maroia a Davida kia akaruke ia Ierusalema. Kua pikikaa katoaia aia e tetai oa piri vaitata, e teianei, te aere vaevae ua ra aia ma te aue e tetai au aronga tiratiratu na runga i te Maunga Oliveta. Pera katoa, te pepei maira a Simei, no roto mai i te kopu tangata o te Ariki ko Saula, ia Davida ki te toka e te one pueu e te taumaa iaia.​—2 Samu. 15:30, 31; 16:5-14.

2 Ka mate ainei a Davida no teia tu mamae e te akama? Kare, no te mea te irinaki ra aia ia Iehova. Ka kiteaia teia i roto ia Salamo 3, tei atuia e Davida i tona oro anga mei ia Abasaloma. Kua tata katoa aia ia Salamo 4. Te akakite maira teia nga tataanga i te akapapuanga e te akarongo e te pau maira te Atua i te au pure. (Sala. 3:4; 4:3) Te akapapu maira teia nga taramo e te vaitata ua ra a Iehova ki tona au tavini akarongo mou i te po e te ao, te turuturu anga e te oronga anga i te au e te tu tinamou kia ratou. (Sala. 3:5; 4:8) No reira, ka akamanako tatou i teia nga taramo e akapeea te reira me oronga mai i te manako papu e te irinakianga ki te Atua.

Me ‘Māro Mai te Manganui ia Tatou’

3. Mei tei akaariia i roto ia Salamo 3:1, 2, eaa ra to Davida turanga?

3 “Tera te ngakau o te au tangata o Iseraela tei ia Abasaloma,” i karanga ai tetai tangata apai karere. (2 Samu. 15:13) Te akamanako anga e akapeea a Abasaloma te maro anga i te au tangata kia turuturu iaia, kua tuatua mai a Davida e: “E Iehova e, kua maata toku au enemi! e manganui tei tu mai ki runga e māro mai iaku! E manganui tei tuatua iaku nei, Kare roa ona e ora i te Atua.” (Sala. 3:1, 2) Maata te ngati Iseraela e manako ra e kare a Iehova e akaora mai ia Davida mei ia Abasaloma e tona aronga turuturu.

4, 5. (a) Eaa tei papu ia Davida? (e) Eaa te aiteanga o te au tuatua “e naau toku mimiti i akateitei”?

4 Inara te manako papu ra a Davida no tona irinaki pu tikai i te Atua. Kua imene aia e: “Kareka koe, e Iehova, e paruru koe noku e pini ua ake; ko toku kakā, e naau toku mimiti i akateitei.” (Sala. 3:3) Papu tikai ia Davida e ka paruru a Iehova iaia mei tetai paruru tamaki te ka paruru i tetai vaeau. Ae, te oro ra te ariki ruaine, kua tapokiia tona mimiti e te piko ra ki raro ma te akama. Inara ka taui Tei Teitei Rava i to Davida turanga ki te tu kaka. Ka tauturu mai a Iehova iaia kia tu tika ki runga e kia akateitei akaou mai i tona mimiti. Kua kapiki a Davida ki te Atua ma te papu e ka pau mai te Atua iaia. Te akaari ra ainei koe i taua tu irinaki ra kia Iehova?

5 Na te au tuatua “e naau toku mimiti i akateitei,” te ariki ra a Davida e ka tauturu mai a Iehova iaia. Te akakite maira te Today’s English Version e: “Ko koe, e te ATU, toku paruru mei te kino; naau i upokotu ei au e i maroiroi akaou mai ei au.” No runga i te tuatua “e naau toku mimiti i akateitei,” te karanga ra tetai tataanga e: “Me akateitei te Atua . . . i to tetai ‘upoko,’ te oronga ra Aia i te manakonakoanga e te manako papu ki tetai tangata.” No tei akaateaia mei te terono o Iseraela, kua manako puapinga kore a Davida. Inara, me ‘akateiteiia  tona mimiti,’ ka maroiroi akaou mai aia, e ka manako papu e ka irinaki pu tikai ki te Atua.

‘Pau Maira a Iehova!’

6. Eaa ra a Davida i karanga ai e kua pauia mai tana pure mei te maunga tapu o Iehova?

6 No tona irinaki e te manako papu ia Iehova, kua tuatua a Davida e: ‘Te kapiki nei toku reo kia Iehova, e te pau maira aia iaku i tona maunga tapu ra.’ (Sala. 3:4) Te akarongo anga ki ta Davida au akauenga, kua apainaia te aruna o te koreromotu ki runga i te Maunga Ziona, e akatutu maira e tei reira te Atua. (E tatau ia 2 Samuela 15:23-25.) No reira i karanga ai a Davida e kua pauia mai tana pure mei te maunga tapu o Iehova.

7. Eaa ra a Davida i kore ei i mataku?

7 Te irinaki anga e kare e puapinga kore ana te pure ki te Atua, kare a Davida i mataku. Mari ra, kua imene aia e: “Kua akāvai au ki raro, e kua moe; e itirere akera oki au, na Iehova oki au i tauturu mai.” (Sala. 3:5) Te tuatau ka tupu poitirere mai te kino i te po, kare a Davida i mataku ana i te moe. Papu iaia e ka ara mai aia, no te mea kua kite aia mei tana i na roto mai ana e ka rauka iaia i te irinaki i ta te Atua turuturu anga puapinga. Ka rauka katoa ia tatou te reira me aru tatou “i te au arataa o Iehova” e kare e akaruke iaia.​—E tatau ia 2 Samuela 22:21, 22.

8. Akapeea a Salamo 27:1-4 te akaari mai anga e kua irinaki a Davida i te Atua?

8 Ka kiteaia to Davida manako papu e te irinaki pu tikai i te Atua i roto i tetai taramo ke mai, tei roto i reira teia au tuatua akauruia e: “Ko Iehova toku mārama e toku ora: koai oki taku e mataku atu? ko Iehova te maroiroi o toku ora; e mataku oki au iaai? . . . Patia ua mairai te nuku i te puakapa iaku nei, kare toku ngakau e mataku . . . Okotai aku mea anoano ia Iehova ra, ko taku ï[a] e umuumu ua nei; kia noo rai i roto i te are o Iehova e ope roa ake oku puke rā i te ora anga nei, kia akara au i te meitaki o Iehova, e kia ui marie au ki roto i tona nao.” (Sala. 27:1-4) Me ko toou manako rai ia e me ka rauka ia koe, ka aere putuputu koe ki te au uipaanga putuputuanga ma te au taeake akamori o Iehova.​—Ebe. 10:23-25.

9, 10. Noatu te au tuatua a Salamo 3:6, 7, eaa ra koe ka karanga ai e kare a Davida e tutaki atu ana i te kino?

 9 Noatu te kite atura a Davida i to Abasaloma tu pikikaa e te tu tiratiratu kore o te aronga e manganui, kua imene aia e: “Kare au e mataku i te tangata e kia ngauru ua atu te tausani, ko tei akapini a enemi mai iaku e pini ua ake. Ka tu, e Iehova; kia ora au, e taku Atua: kua taia e koe te tanga o toku au enemi katoa, kua aatiia e koe te nio o te aronga akono kore i te Atua ra.”​Sala. 3:6, 7.

10 Kare a Davida i tutaki atu ana i te kino. Kua tuku aia e na te Atua e ‘ta i te tanga’ o tona au enemi. Kua tata te Ariki ko Davida i tana uaorai kopi o te Ture e kua kite e kua akakite a Iehova i roto i reira e: ‘Tei iaku oki te akaoko, e te tutaki.’ (Deu. 17:14, 15, 18; 32:35) Na te Atua katoa e ‘aati i te nio o te aronga akono kore i te Atua.’ Te aiteanga o te aati anga i to ratou nio, kare ratou e takino atu i tetai ke. Kua kite a Iehova e koai ma te aronga kino no te mea ‘te kite maira aia i te ngakau.’ (1 Samu. 16:7) Mataora tikai tatou e te oronga maira te Atua i te akarongo e te maroiroi, kia patoi pakari atu tatou i te enemi maata ko Satani, te ka tiriia ki roto i te vaarua takere kore mei te riona ngunguru rai kare ona nio, tei tau kia takoreia atu!​—1 Pete. 5:8, 9; Apo. 20:1, 2, 7-10.

“No ko Mai te Ora ia Iehova”

11. Eaa ra tatou ka pure ei no te au taeake irinaki?

11 Kua kite a Davida e ko te ora tana tikai e anoano ra na Iehova anake ua e oronga mai. Inara kare te tata taramo e manako ua ra iaia uaorai. Akapeea ra te iti tangata akaperepere pouroa o Iehova? Kua taopenga a Davida i tana tataanga akauruia ma teia au tuatua e: “No ko mai te ora ia Iehova ra: te vai ra toou ra meitaki ki runga i toou uaorai ra iti-tangata.” (Sala. 3:8) E tika, e maata tikai te au manamanata o Davida, inara te akamaara ra aia i te iti tangata o Iehova e kua papu iaia e ka akameitaki mai te Atua ia ratou. Kare ainei e ka akamanako katoa tatou i to tatou au taeake irinaki? Eiaa e akangaropoina ia ratou i roto i ta tatou pure, te pati anga kia Iehova kia oronga atu i tona vaerua tapu kia ratou kia akakitekite atu ma te maroiroi e te papu tikai i te tuatua meitaki.​—Ephe. 6:17-20.

12, 13. Eaa tei tupu kia Abasaloma, e eaa ta Davida i rave?

12 Kua mate a Abasaloma ma te akama​—e akamatakite anga ki te katoatoa te ka takino atu i tetai ke, te aronga akatainuia tikai o te Atua mei ia Davida rai. (E tatau ia Maseli 3:31-35.) Kua tupu tetai tamaki, e kua taiaia te pupu vaeau o Abasaloma. Te oro ra a Abasaloma na runga i te atini e kua taii atu tona rouru manea ki runga i te rara o tetai pu rakau mamaata. Te tautau ua ra aia​—te ora ua ra kare e maroiroi—​i tamate atu ei a Ioaba iaia na te ko anga i te nga tao e toru ki roto i tona ngakau.​—2 Samu. 18:6-17.

13 Kua rekareka ainei a Davida i tona kite anga i tei tupu ki tana tamaiti? Kare. Mari ra, kua aere aia mei tetai tua o te are ki tetai ma te aue e: “Aue koe, e taku tamaiti, e Abasaloma e! e taku tamaiti, e taku tamaiti, e Abasaloma e! naringa ko au tei mate ei tupau ia koe, e Abasaloma, e taku tamaiti, e taku tamaiti e!” (2 Samu. 18:24-33) Na te au tuatua anake a Ioaba i ora mai ei a Davida mei tona tumatetenga maata. E tumatetenga kino tikai tei tupu kia Abasaloma, no tona tu noinoi tikai i te tamaki atu i tona uaorai metua tane​—ta Iehova i akatainu—​e kua tupu te kino kiaia!​—2 Samu. 19:1-8; Mase. 12:21; 24:21, 22.

Akakite Akaou a Davida i Tona Irinaki i te Atua

14. Eaa te tuatuaia ra no te atu anga ia Salamo 4?

14 E pure akatenga te Salamo 4 a Davida, mei te Salamo 3 rai, ei akapapuanga i tona irinaki ia Iehova. (Sala. 3:4; 4:3) Penei kua atu a Davida i teia imene ei akakite i tona mataora e te akameitaki i te Atua i muri ake te puapinga kore anga te parani a Abasaloma. Me kore kua tataia ma te akamanakoanga i te aronga imene ngati Levi. Noatu eaa te turanga, na te akamanako  oonu anga i te reira, e akaketaketaia ai to tatou irinaki ia Iehova.

15. Eaa ra tatou ka pure ei ma te manako papu tikai kia Iehova na roto i tana Tamaiti?

15 Kua akaari akaou a Davida i tona irinaki pu tikai i te Atua e kua papu iaia e ka akarongo e ka pau mai te Atua i tana au pure. Kua imene aia e: “Kia kapiki atu au ra, e akarongo mai, e te Atua, e tei akatika mai iaku ra; kua akaoraia mai au e koe i toku tumatetenga anga ra: e aroa mai iaku, e akarongo mai i taku pure.” (Sala. 4:1) Ka papu katoa ia tatou te reira me rave tatou i te tuatua tika. Te kite anga e ka akameitaki mai te Atua tuatua tika a Iehova i tona iti tangata tuatua tika, ka rauka ia tatou i te pure papu tikai na roto i tana Tamaiti ma te irinaki anga i te atinga oko o Iesu. (Ioa. 3:16, 36) E pumaana tikai teia kia tatou!

16. Eaa ra a Davida i taitaia ei?

16 Tetai taime, ka aro atu tatou i tetai turanga taitaia te ka takore i to tatou manako papu. Penei kua tupu ana teia kia Davida, no te mea kua imene aia e: “Mei te aa te roa, e te tamariki a te tangata na o to kotou akariro anga i toku nei kakā, ei mea akama? to kotou inangaro anga i te puapinga kore, e te kimi anga i te pikikaa?” (Sala. 4:2) Te taiku ra te tuatua “tamariki a te tangata” ki te au tangata kare e marekaia ana. E inangaro ana te au enemi o Davida i ‘te au mea puapinga kore.’ Te oronga maira te New International Version i teia urianga: “Eaa te roa o toou inangaro i te au mea puapinga kore e te kimi anga i te au atua pikikaa?” Noatu ka taitaia tatou i ta tetai ke ka rave, e pure akatenga ua rai e e akaari i to tatou irinaki pu tikai ki te Atua mou anake.

17. Akamarama mai akapeea tatou me aru rotai ia Salamo 4:3.

17 Te taka ua ra to Davida irinakianga i te Atua mei te au tuatua e: “Kia kite maira kotou, kua ikiia e Iehova te tangata akono i te Atua ra nona uaorai; ka akarongo mai a Iehova kia kapiki atu au kiaia.” (Sala. 4:3) Ka anoanoia te maroiroi e te irinaki pu tikai kia Iehova kia vai tiratiratu kiaia. Ei akatauanga, ka anoano te pamiri Kerititiano i teia au tu me akaateaia tetai kopu tangata kare i tataraara. Ka akameitaki te Atua i te aronga tei tiratiratu kiaia e tona au arataa. Pera katoa, ka rekareka tona iti tangata me tiratiratu e me irinaki pu tikai kia Iehova.​—Sala. 84:11, 12.

18. Kia rotai kia Salamo 4:4, eaa ta tatou ka rave me kua akakino mai me kore kua rave tetai tangata i te angaanga tau kore kia tatou?

18 Akapeea me ka tuatua me kore ka rave tetai tangata i tetai mea te ka akariri ia tatou? Ka mataora ua atu rai tatou me rave tatou i ta Davida i tuatua e: “Te tupu ra te riri ra, auraka ra e rave i te ara: ka akaeatu ana i to kotou ngakau, ki runga i to kotou au roi, akaroau uaʼi.” (Sala. 4:4) Me kua akakino mai me kore kua rave tetai tangata i te angaanga tau kore kia tatou, auraka tatou e ara na te akaoko atu anga. (Roma 12:17-19) E akakite i to tatou manako me pure tatou i mua ake ka moe ei. Me pure tatou no runga i te reira, penei ka taui to tatou manako e ka akakeuia tatou e te aroa kia akakore atu i te ara. (1 Pete. 4:8) Te mea puapinga no runga i teia, ko te akoanga a te apotetoro ko Paulo, akatumuia ki runga ia Salamo 4:4 e: “Kia riri kotou ra, auraka kia araia: auraka e topa te rā i to kotou riri anga: Auraka e tuku i ta te diabolo ngai kia o mai.”​—Ephe. 4:26, 27.

19. Akapeea a Salamo 4:5 te tauturu anga ia tatou no ta tatou akamorianga?

19 Te akamaroiroi anga no runga i te irinakianga i te Atua, kua imene a Davida e: “Ei atinga tuatua-tika ta kotou e apai; ka irinaki atu ei  ia Iehova.” (Sala. 4:5) Ka puapingaia te au atinga oronga a te ngati Iseraela me te tau ra te akakoroanga o te iti tangata. (Isa. 1:11-17) E arikiia mai ei ta tatou akamorianga e te Atua, ka anoano katoaia kia tau to tatou akakoroanga e kia irinaki pu tikai kiaia.​—E tatau ia Maseli 3:5, 6; Ebera 13:15, 16

20. Eaa te akatutu maira i ‘te mārama o to Iehova mata’?

20 Kua tuatua katoa a Davida e: “Manganui tei tuatua e, Naai e akakite mai i te meitaki kia tatou nei? E nānā mai, e Iehova, i te mārama o to mata ki runga ia matou nei.” (Sala. 4:6) Te akatutu maira ‘te mārama o to Iehova mata’ i tona tu mareka. (Sala. 89:15) No reira te pure anga a Davida: “E nānā mai, e Iehova, i te mārama o to mata ki runga ia matou nei,” te tuatua ra aia e ‘e aroa mai ia matou.’ No te mea te irinaki ra tatou ia Iehova, te mareka maira e te rekareka maira aia ia tatou e rave papu ra i tona anoano.

21. Eaa te ka akapapu kia tatou e me te rave ra tatou i te kokoti anga pae vaerua i teia tuatau?

21 Te tapapa atu anga i te tu rekareka ta te Atua ka oronga mai, tei maata atu i te tuatau kokoti anga, kua imene a Davida kia Iehova e: “Kua oronga mai koe i te rekareka i roto i toku ngakau, kua maata ïa i to ratou i te tuatau i akamaataiaʼi te sitona e te wina ra.” (Sala. 4:7) Papu e ka rekareka tatou me piri pu tikai tatou ki te kokoti anga pae vaerua i teia tuatau. (Luka 10:2) Ma te aronga akatainuia e rave ra i te aratakianga, te rekareka nei tatou i te numero o te ‘aronga kokoti’ e maata ua atura. (Isa. 9:2) Te rekareka tikai ra ainei koe i teia kokoti anga mataora?

Irinaki Pu Tikai i te Atua ma te Manako Papu

22. Te aru anga ia Salamo 4:8, akapeea te ngati Iseraela i puapinga ai i te akonoanga i te Ture a te Atua?

22 Kua taopenga a Davida i teia taramo ma te au tuatua e: “E akāvai rai au ki raro ma te ora, e ka moe rai oki, no te mea, naau anake ra, e Iehova, i noo ei au ma te ora.” (Sala. 4:8) Te akonoanga te ngati Iseraela i te Ture a Iehova, kua noo au ua ratou ma te tinamou. Ei akatauanga, ‘kua noo au ua a Iuda raua ko Iseraela’ i te tuatau o to Solomona tutaraanga. (1 Ari. 4:25) Kua noo au ua te aronga irinaki i te Atua noatu te pekapeka maira te au enua i te pae mai. Mei ia Davida rai, ka moe tatou ma te au no te mea ka paruru mai te Atua ia tatou.

23. Eaa ta tatou ka kite mai me irinaki pu tikai tatou i te Atua?

23 E rave papu ua rai tatou i ta Iehova angaanga. Kia pure katoa tatou ma te akarongo e kia kite i “te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata.” (Phili. 4:6, 7) Ka oronga mai te reira i te rekareka maata kia tatou! Papu e ka aro atu tatou i te tuatau ki mua ma te manako papu me irinaki pu ua rai tatou kia Iehova.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa te au manamanata ta Davida i aro atu mei ia Abasaloma?

• Akapeea a Salamo 3 te akakeu anga i te manako papu?

• Teea au mataara e akamaroiroi ra a Salamo 4 i to tatou irinaki ia Iehova?

• Akapeea tatou e puapinga ai te irinaki pu tikai anga i te Atua?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 29]

Noatu kua oro aia mei ia Abasaloma, kua irinaki papu a Davida ia Iehova

[Au Tutu i te kapi 32]

Te irinaki pu tikai ra ainei koe ia Iehova?