Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Akaaere Meitaki Tikai e e Oa Akaperepereia”

“Akaaere Meitaki Tikai e e Oa Akaperepereia”

 “Akaaere Meitaki Tikai e e Oa Akaperepereia”

KUA akaoti a John (Jack) Barr i tona oraanga i te enua nei ei tavini no te mema o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova i te popongi Maanakai o Titema 4, 2010. E 97 ona mataiti. Kua akatakaia mai aia ei “akaaere meitaki tikai e e oa akaperepereia.”

Kua anauia te Taeake ko Jack Barr ki Aberdeen, i Tekotia, koia te openga o te toru o te tamariki. No te aronga akatainuia tona nga metua. E tuatua akaperepere ua ana te Taeake Barr no runga i tona oraanga pamiri o mua ana; e kua ariki tikai aia i te akaraanga meitaki ta tona nga metua akaperepere i akanoo mai nona.

Iaia e mapu maira, e ngata tikai ia Jack i te tuatua ki te au tangata kare aia i matau. Kua tauta ra aia kia autu atu i te reira tu, e i tetai avatea Tapati i te mataiti 1927, e 14 ona mataiti, kua akakite aia ki tona metua tane e kua papa aia i te aru iaia ki te angaanga tutuanga mei tera are ki tera are. Ko te akamataanga rai ia o tana tavini anga ia Iehova. Mei te reira ra mai e tae ua atu ki tona mate, kua vai maroiroi ua rai te Taeake Barr ei tangata tutu aere i te tuatua meitaki.

Kua riro tetai u anga kino, vaitata rai ka mate tona metua vaine, i te tauturu i te mapu ko Jack kia akamanako meitaki i te akakoroanga o te oraanga, e i te mataiti 1929 kua akatapu aia iaia uaorai kia Iehova, na te akatutu anga i tona akatapuanga i te mataiti 1934. E i te mataiti 1939, kua riro mai aia ei mema no te pamiri o Betela i London, Engarani. I akamata ai aia i te tavini tamou e 71 mataiti te roa.

Ia Okotopa 29, 1960, kua piri atu te Taeake Barr ki tana i kapiki e ko “tetai pirianga akaperepere tikai,” te akaipoipo anga aia ia Mildred Willett, e painia e e mitinari maroiroi tikai kua roa te tuatau. Kua kite meitakiia te Taeake e te Tuaine Barr no to raua akaraanga meitaki, e nga tokorua akaipoipo tiratiratu, e kua akono tamou raua i taua tu e akaoti ua atu a Mildred i tona oraanga i te enua nei ia Okotopa 2004. E tatau kapiti ana te Taeake e te Tuaine Barr i tetai tuanga o te Pipiria i te au ra o to raua oraanga akaipoipo.

Te aronga tei kite iaia, ka maara ia ratou te ingoa Jack Barr ei tangata tei oronga i te akoanga manako meitaki ma te tau e te takinga meitaki i te au taime, akatumuia i roto i te au Tuatua Tapu. E tangata angaanga pakari tikai aia, manako meitaki, akaaere aroa e e oa tiratiratu. E akaari mai ana tana au tuatua, au akoanga, au pure i tona inangaro maata i te tuatua mou e tona pirianga vaitata kia Iehova.

Noatu te mii ra tatou i to tatou taeake akaperepere ko Barr, te rekareka kapiti nei tatou e kua rauka mai iaia te apinga aroa no te oraanga mate kore i te rangi​—e tikaanga ngateitei tana i tapapa ana e i tuatua ua ana. Ko tana te reira e inangaro ua ana.​—1 Kori. 15:53, 54. *

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 8 No te tua oraanga o John E. Barr, akara i The Watchtower o Tiurai 1, 1987, kapi 26 ki te 31.