Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tavini ia Iehova ma te Manako Pakari

Tavini ia Iehova ma te Manako Pakari

 Tavini ia Iehova ma te Manako Pakari

“Ko te au mea mou ra, te au mea tau meitaki ra, . . . e akamaara i taua au mea ra.”​—PHILI. 4:8.

1, 2. Eaa tei akariro i te manganui i teia ao kia manako puapinga kore i te oraanga, te akatupu anga i teea au uianga?

KO TEIA te tuatau ngata e te tumatetenga rava atu i roto i te tuatua enua. No te kare e pirianga vaitata o te tangata kia Iehova, kare e rauka i te akono atu i te “kino maata.” (2 Timo. 3:1-5) Na to ratou uaorai maroiroi i tae ei ratou ki tetai ra—kare ra i puapingaia. Manganui te rave ua ra i te au tamataoraanga o teianei ao, kia kore e manako pakari atu i te oraanga.

2 Ei akakoromaki i te taitaia o te oraanga, te tuku ra te au tangata i te au mea navenave ei mea mua. Me kare te au Kerititiano e matakite, ka rave katoa ratou i te reira. Akapeea tatou me kopae i te reira? Ka kopae ainei tatou i te au tamataora? Akapeea tatou me manako tau no runga i te au mea navenave e te au apainga? Ia tatou e manako meitaki ra i te oraanga, eaa te au kaveinga Pipiria te ka tau i te arataki ia tatou, kia kore tatou e manako pakari roa ia tatou uaorai?

Manako Pakari i Roto i Teia Ao Inangaro i te Mea Navenave

3, 4. Akapeea te au Tuatua Tapu te tauturu anga ia tatou kia akaperepere i te manako pakari?

3 Te tuku nei teianei ao i te puapinga ki runga i te ‘anoano o te au mea e navenave ei ra.’ (2 Timo. 3:4) Ka riro to teianei ao manako tamataora ua, ei akakino i to tatou pirianga kia Iehova. (Mase. 21:17) No reira i kapitiia mai ei ki roto i te au reta a te apotetoro ko Paulo kia Timoteo e Tito te akoanga no runga i te manako pakari. Me aru tatou i taua akoanga kare tatou e akakeuia e te manako puapinga kore o teianei ao no te oraanga.​—E tatau ia 1 Timoteo 2:1, 2; Tito 2:2-8. *

4 Te au anere mataiti i mua atu, kua tata a Solomona i te puapinga kia manako pakari i te au mea o te oraanga i to te au mea e navenave ei ra. (Kohe. 3:4; 7:2-4) E no te poto o te oraanga, ka anoanoia tatou kia “uapou ua atu” kia rauka te ora. (Luka 13:24) No reira, ka anoanoia tatou kia akamanako ua rai i “te au mea tau meitaki ra.” (Phili. 4:8, 9) Koia oki, kia akamanako meitaki i te au mea ravarai o te oraanga Kerititiano.

5. Eaa tetai ngai o te oraanga kia manako pakari tatou?

5 Ei akaraanga, e manako pakari ana te au Kerititiano i ta ratou apainga kia angaanga pakari, te aru anga ia Iehova raua ko Iesu. (Ioa. 5:17) E no te reira tu, e akapaapaa uaia ana ratou no te angaanga pakari e ka rauka kia irinakiia. E angaanga pakari ana te au upoko o te pamiri i te akono i to ratou pamiri. No te mea, me kare tetai e akono i tona uaorai ngutuare ‘kua akaruke aia’ ia Iehova!​—1 Timo. 5:8.

Manako Pakari e te Rekareka i ta Tatou Akamorianga

6. Akapeea tatou i kite ei e ka manako pakari tatou i ta tatou akamorianga kia Iehova?

6 E manako puapinga ua ana a Iehova i te akamorianga mou. Ei akaraanga, raro ake i te Ture a Mose, kua kite mai te ngati Iseraela i te au tupuanga kino tikai te uri ke anga ratou mei te akamorianga ia Iehova. (Iosu. 23:12, 13) I te  anere mataiti mua T.N., kua anoanoia te au pipi a Karaiti kia akono maroiroi tikai i te akamorianga mou kia kore e taviiviiia e te au apiianga e te au tu kino. (2 Ioa. 7-11; Apo. 2:14-16) Teia tuatau, te manako pakari nei rai te au Kerititiano mou i ta ratou akamorianga.​—1 Timo. 6:20.

7. Akapeea a Paulo te akapapa anga no tana angaanga orometua?

7 E mea mataora tikai ta tatou angaanga orometua. Inara, e mataora ai i te reira, ka anoanoia tatou kia akamanako meitaki e kia akapapa vave. Kua akamarama mai a Paulo i tona akamanako anga i te au tangata tana i apii. Kua tata aia e: “Kua akaarite au iaku uaorai i te au mea katoa i te tangata ravarai nei, kia ora iaku tetai papaki i taua au ravenga katoa nei. No te evangelia i peraʼi au, kia rauka katoa iaku i ta te evangelia ra.” (1 Kori. 9:22, 23) Mareka tikai a Paulo te tauturu i te tangata i te pae vaerua, e kua manako pakari e ka akapeea aia me tauturu i te au anoano takake o te aronga e akarongo maira. No reira i rauka ai iaia te akamaroiroi e te akakeu ia ratou kia akamori ia Iehova.

8. (a) Eaa to tatou tu ki te au tangata ta tatou e apii ra i roto i te angaanga orometua? (e) Akapeea te rave anga i tetai apii Pipiria te oronga mai anga i te mataora no te angaanga orometua?

8 Mei teaa ra te puapinga te angaanga orometua kia Paulo? Kua inangaro puareinga aia i te “tavini” ia Iehova e te aronga ka akarongo mai ki te karere tuatua mou. (Roma 12:11; 1 Kori. 9:19) Me apii tatou i te tangata i te Tuatua a te Atua​—i te tuatau apii Pipiria i te kainga, uipaanga Kerititiano, me kore te Akamorianga a te Ngutuare—​te akamanako ra ainei tatou i ta tatou apainga ki te aronga e apii ra tatou? Penei ka manako tatou e e apainga teiaa rava te rave putuputu anga i tetai apii Pipiria. E tika, ka akapae tatou i tetai taime mei ta tatou uaorai e rave ra, e kia tuku i te reira taime kia tauturu i tetai ke. Kare ainei te rotai ra te reira ki ta Iesu au tuatua e “e mea meitaki i te oronga atu i te rave mai”? (Anga. 20:35) Kare to tatou mataora e rauka i te akaaite atu ki tetai ua atu angaanga, me apii tatou i tetai ke i te mataara ki te ora.

9, 10. (a) Te aiteanga ainei o te manako pakari e kare tatou e akangaroi e e kapiti mataora atu ki te au tangata? Akamarama mai. (e) Eaa te ka tauturu i tetai tangata pakari kia riro ei akamaroiroi anga e kia rauka ua i te aravei atu?

9 Kare te aiteanga o te manako pakari e kare tatou e akangaroi e e kapiti mataora atu ki te au tangata. Kua akanoo a Iesu i te akaraanga apa kore no te tuku anga i tetai taime i te apii, te akangaroi, e te akatupu i te au pirianga puapinga ki tetai ke. (Luka 5:27-29; Ioa. 12:1, 2) Kare katoa te aiteanga o te manako pakari e kia kore tatou e oaoa. Naringa a Iesu kare e oaoa ana, papu e kare te tangata e akavaitata atu kiaia. Kua mataora tikai te tamariki i te piri atu kiaia. (Mare. 10:13-16) Akapeea tatou me aru i te tu manako tau o Iesu?

10 Kua akakite tetai taeake no runga i tetai tangata pakari e, “Kua akanoo aia i tetai turanga teitei nona uaorai, kare ra no tetai ke.” Mei te reira ainei toou tu? E mea meitaki kia tapapa tau atu mei tetai ke. Ei akaraanga, e ariu meitaki ana te tamariki me tuku te au metua i te au akakoroanga tau e me tauturu i te tamariki kia itae i te reira. Kia akamaroiroi katoa te aronga pakari i te au taeake o te putuputuanga kia tupu i te pae vaerua e kia oronga i te au manako taka meitaki kia ratou e akapeea me rave i te reira. Pera katoa, me manako tau tetai tangata pakari iaia uaorai, ka riro aia ei akamaroiroi anga e ka rauka ua i te aravei atu iaia. (Roma 12:3) Kua tuatua tetai tuaine e: “Kare au e inangaro ana i tetai tangata pakari kia manako i te au mea ei mea kangakanga ua. Inara me manako pakari ua rai aia i te au taime pouroa, ngata te aravei atu iaia.” Kua tuatua katoa tetai e e manako ana aia e ko tetai aronga pakari, “ka emiemi rai koe i te aravei ia ratou no to ratou tu.” Kare rava te aronga pakari e inangaro i te takore i te manako mataora o te au taeake irinaki no ta ratou akamorianga ia Iehova, “te Atua mataora.”​—1 Timo. 1:11, NW.

 Rave i te Apainga i Roto i te Putuputuanga

11. Eaa te aiteanga kia “inangaro” i te itae atu i roto i te putuputuanga?

11 Te akamaroiroi anga a Paulo i te au tane o te putuputuanga kia tau no te au apainga maata atu, kare aia e akamaroiroi ana i tetai kia rave i tana uaorai e akakoro ra. Mari ra, kua tata aia e: “Kia inangaro tetai tangata i te taoonga episekopo ra, [me kore te itae atu ei tangata pakari no te putuputuanga] kua inangaro aia i te angaanga meitaki.” (1 Timo. 3:1, 4) Me “inangaro” te au tane Kerititiano i te itae atu, kia inangaro maata ratou i te angaanga pakari kia rauka te au tu pae vaerua te ka anoanoia kia tavini i to ratou au taeake. Me kua papetitoia tetai taeake e tai mataiti e kua rotai tona tu ki te au Tuatua Tapu ei tavini orometua mei tei taikuia i roto ia 1 Timoteo 3:8-13, ka tau aia kia ikiia. Akara e te akakite taka meitaki ra te irava 8 e: ‘Koia katoa oki te au tavini orometua, kia manako pakari.’

12, 13. Akataka mai i te au mataara no te au taeake mapu kia itae atu i te au apainga.

12 E taeake mapu manako pakari ainei koe kua papetitoia? E au mataara tetai ka rauka ia koe te itae atu. Tetai, na te akameitaki anga i taau tuanga no te angaanga orometua. E mataora ana ainei koe i te angaanga ki te au taeake tukeke te mataiti i te angaanga tutu anga? Te kimi ra ainei koe i tetai tangata no te apii atu i te Pipiria kiaia? Me rave koe i tetai apii Pipiria tei tau ki te au manako e orongaia ra i te au uipaanga Kerititiano, ka akameitaki mai koe i te tu o taau apiianga. Tei maata atu, ka marama atu koe i te manako o te tangata e apii ra i te au arataa o Iehova. I taau tangata apii e kite maira i te anoano kia taui, ka akakoromaki e ka maru koe me tauturu iaia kia aru i te au kaveinga Pipiria.

13 Ka rauka ia kotou e te au taeake mapu i te tauturu atu i te aronga pakarikari o te putuputuanga i te ka rauka ia kotou. Ka rauka katoa ia kotou i te tauturu atu i te tama e te akono meitaki anga i te Are Uipaanga Patireia kia manea. Me rave koe i taau ka rauka, te akapapu maira toou tu inangaro e te manako pakari ra koe i taau angaanga orometua. Ka rauka ia koe i te akono tika tikai i te au anoano o te putuputuanga mei ia Timoteo rai.​—E tatau ia Philipi 2:19-22.

14. Akapeea me “timata” me kua tau te au taeake mapu kia tavini i roto i te putuputuanga?

14 E te aronga pakari, e taangaanga i te au taeake mapu e tauta pakari ra i te ‘rere ke mei te au anoano no te ou anga’ e te aruaru ra i te ‘tuatua-tika, akarongo, aroa, e te au,’ e tetai atu au tu meitaki. (2 Timo. 2:22) Na te oronga anga i tetai au angaanga na ratou i roto i te putuputuanga, ka rauka i te “timata” me kua tau ratou kia rave i te au apainga, ‘kia kite te tangata katoa i te tupu anga o to ratou kite.’​—1 Timo. 3:10; 4:15.

Akaari i te Manako Pakari no te Putuputuanga e te Pamiri

15. Kia tau kia 1 Timoteo 5:1, 2, ka akapeea tatou me akaari i te manako pakari ki tetai ke?

15 Te akangateitei anga i to tatou au taeake e te au tuaine, te kapiti maira i te manako pakari. I roto i tana akoanga kia Timoteo, kua tuatua a Paulo e kia akangateitei atu i tetai ke. (E tatau ia 1 Timoteo 5:1, 2.) E puapinga tikai teia me akamanako atu i tetai tane me kore  vaine. Ka tau kia aru i te akaraanga o Iobu no te akangateitei anga i te au vaine, tana vaine akaipoipo tikai. Kua tauta pakari tikai aia kia kore e akara ua ma te inangaro tau kore i tetai vaine ke. (Iobu 31:1) Me akamanako pakari tatou i to tatou au taeake e te au tuaine, kare tatou e akameamea atu ia ratou me kore e rave i tetai mea kare te taeake me kore te tuaine e reka mai. E puapinga tikai i te akangateitei i tetai ke me te akainangaro ra tetai i tetai ma te manakonako anga kia akaipoipo. Kare rava tetai Kerititiano manako pakari e taki ke i te manako ngakau o tetai tane me kore vaine.​—Mase. 12:22.

16. Akakite mai i te manako tuke o tetai i teianei ao no te tuanga a te tane e te metua tane, ki ta te Pipiria e akataka maira.

16 Ka anoano katoaia tatou kia manako pakari ua rai i ta tatou au tuanga tei orongaia mai e te Atua i roto i te pamiri. Te akavaavaa ra to Satani ao i te tuanga a te tane e te metua tane. E rekareka ana te au pitiniti tamataora i te taakama e te akangateitei kore i te upoko o te pamiri. Inara, te tuku ra te au Tuatua Tapu i te apainga maata tikai ki runga i te tane e koia “te upoko o te vaine.”​—Ephe. 5:23; 1 Kori. 11:3.

17. Akamarama mai akapeea ta tatou pirianga ki te akamorianga a te ngutuare te akaari anga e te manako pakari ra tatou i ta tatou au apainga.

17 Ka oronga te tane i te au mea pae materia no tona pamiri. Me kare aia e oronga i te arataki anga pae vaerua, kare aia e akaari ana i te tu kite e te pakari. (Deu. 6:6, 7) No reira te karanga ra a 1 Timoteo 3:4 e me ko koe te upoko o te pamiri e te itae atura i te au akameitakianga i roto i te putuputuanga, kia riro koe ei tangata “arataki meitaki i tona uaorai ngutuare ra, e tana au tamariki i te kauraro marie anga.” No runga i teia, e ui kia koe uaorai, ‘E akanoo putuputu ana ainei au i te taime no te akamorianga a te ngutuare no toku pamiri?’ Ka pati akatenga roa tetai au vaine Kerititiano i ta ratou tane kia rave i te arataki anga i te pae vaerua. Kia manako pakari te tane tataki tai i tana apainga. Tika rai, ka turuturu te vaine Kerititiano i te akanoonoo anga o te Akamorianga a te Ngutuare e kia angaanga kapiti ki tana tane kia puapingaia te reira.

18. Akapeea te au tamariki me apii kia manako pakari?

18 Te akamaroiroi katoaia ra te tamariki kia akamanako pakari i te oraanga. (Kohe. 12:1) Kare e kino ana no te tamariki mapu kia kite i te angaanga pakari, rave anga i te au angaanga i te kainga tei tau ki to ratou mataiti e te ka rauka ia ratou. (Aue 3:27) Te mapu anga te Ariki ko Davida, kua apii aia kia riro mai ei tiaki mamoe meitaki. Kua apii katoa aia kia riro mai ei tangata akatangi e te atu imene—e au tu karape tei tauturu iaia kia tavini i mua i te tutara o Iseraela. (1 Samu. 16:11, 12, 18-21) Kare ekoko, e mataora ana a Davida i te kanga i tona mapuanga, e kua apii aia i te au tu karape puapinga tana i taangaanga i muri mai ei akapaapaa ia Iehova. Kua tauturu tona au tu  karape iaia ei tiaki mamoe kia arataki i te iti tangata o Iseraela ma te akakoromaki. Te au mapu e, eia au tu karape e apii ra kotou ei tauturu ia kotou kia tavini i Tei Anga mai ia kotou e kia akapapa no te au apainga no te tuatau ki mua?

Kia Manako Tau Ua

19, 20. Eaa te tu tau taau ka akono tamou noou uaorai e taau akamorianga?

19 Kia aruaru tatou i te manako tau ua—kia kore e manako pakari roa ia tatou uaorai. Kare tatou e inangaro kia “maata ua i te ketaketa kia tika.” (Kohe. 7:16) Ka rauka te tu kangakanga i te tamaru mai i te tu taitaia, i te kainga, ngai angaanga, me kore me akamanako atu i to tatou au taeake e te au tuaine Kerititiano. Kia matakite te au mema pamiri i te akaapa kino atu, kia rauka i te noo au ua e te meitaki i te kainga. I roto i te putuputuanga, ka rekareka te katoatoa i te tamataora kapiti, kia riro ua rai ta tatou pukapuka anga e te apii anga ei akamaroiroi anga e kia papu tikai.​—2 Kori. 13:10; Ephe. 4:29.

20 Kare te ao e noo nei tatou e manako pakari ana ia Iehova e tana au ture. Te iti tangata ra o Iehova, te manako pakari ra no runga i te kauraro e te tiratiratu ki to ratou Atua. Mataora tikai te riro anga ei tuanga no te taokotaianga maata o te iti tangata e akamori ra ia Iehova ma te manako pakari! Kia manako pakari ua rai tatou i to tatou oraanga e te akamorianga.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 I roto i teia nga irava e tetai au irava o teia atikara kua uriia te tuatua “akono i te Atua” e te “maru” ei “manako pakari” i roto i te New World Translation.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa tatou ka kopae ei i te manako puapinga kore o teia ao no te oraanga?

• Akapeea tatou e rekareka ai ma te manako pakari i ta tatou angaanga orometua?

• Eaa te akaari maira me te manako pakari ra tatou i ta tatou apainga me kare?

• Akamarama mai eaa i puapinga ai kia akangateitei tatou i te au taeake e te au mema pamiri.

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 12]

E oronga te tane i te au mea pae materia e te pae vaerua no tona pamiri