Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akakaka “te Ua o te Vaerua” i te Atua

Akakaka “te Ua o te Vaerua” i te Atua

 Akakaka “te Ua o te Vaerua” i te Atua

“Ko te mea ïa e akakakāiaʼi taku Metua, kia maata to kotou ua anga.”​—IOA. 15:8.

1, 2. (a) Eaa te au atianga no tatou i te akamaroiroi atu i tetai ke? (e) Eaa te apinga aroa a Iehova te ka akameitaki i to tatou tu karape i te tavini iaia?

AKAMANAKO ana e rua turanga: Kua kite atu tetai vaine Kerititiano i tetai tuaine mapu e manamanata ra. Kua pati aia i te tamaine kia angaanga kapiti raua i roto i te angaanga orometua. Ia raua e pukapuka ra mei tetai are ki tetai, kua akakite te tuaine mapu i tona manamanata. I taua ra rai iaia e pure ra, kua akameitaki te tuaine mapu ia Iehova no te inangaro tei akaariia mai e te tuaine pakari; ko tana tikai te reira e inangaro ra. Tetai ngai ke mai, koi oki ua maira tetai nga tokorua mei ta raua ngai tutu anga mei tetai enua ke. I tetai akaputuputuanga, ia raua e akakite mataora ra i te au mea tei tupu, te akarongo ua maira tetai taeake mapu. Tetai au mataiti i muri mai, iaia e akateateamamao ra i te aere ki tana angaanga tutu anga i tetai enua ke, maara iaia taua nga tokorua ra e te pukapuka anga tei akakeu iaia kia riro mai ei mitinari.

Penei te akamaara maira taua nga turanga ra ia koe i tetai tangata tei taui i toou oraanga me kore tetai tangata taau i akakeu ana. E tika, kare te pukapuka okotai e taui i te oraanga o tetai tangata, inara e atianga to tatou i te au ra ravarai i te akamaroiroi e te akaketaketa i tetai ke. Akamanako ana e e apinga tetai te ka akameitaki atu i toou kite karape e toou au tu, kia rauka ia koe te tauturu i toou au taeake e kia taangaanga mai te Atua ia koe. Kare ainei te reira i te mea mareka tikai? E tika rai, te oronga maira a Iehova kia tatou i taua apinga aroa ra—tona vaerua tapu. (Luka 11:13) I te vaerua o te Atua e angaanga ra i roto i to tatou oraanga, te akatupu ra te reira i te au tu manea tikai i roto ia tatou, te ka akameitaki mai i te au tuanga ravarai o ta tatou tavinianga i te Atua. E apinga aroa umere tikai te reira!​—E tatau ia Galatia 5:22, 23, NW. *

3. (a) Akapeea to tatou akatupu anga i “te ua o te vaerua” te akakaka anga i te Atua? (e) Eaa te au uianga ka akamanako tatou?

3 Te akaari maira te au tu ta te vaerua tapu e akatupu ana i te tu tikai o te Tumu o taua vaerua ra, ko te Atua ko Iehova. (Kolo. 3:9, 10) Kua akakite mai a Iesu i te tumu maata ka tauta te au Kerititiano i te aru i te Atua, te akakite anga aia ki tana au apotetoro e: “Ko te mea ïa e akakakāiaʼi taku Metua, kia maata to kotou ua anga.” * (Ioa. 15:8) Ia tatou e akatupu ra i “te ua o te vaerua,” ka kite uaia atu te tu me tuatua tatou e ta tatou angaanga ka rave; te ka riro ei akapaapaa anga i to tatou Atua. (Mata. 5:16) Teea au tu i tuke ei te ua o te vaerua mei te au tu o te ao o Satani? Akapeea tatou me akatupu i te ua o te vaerua? Eaa ra ka ngata ei ia tatou i te rave i te reira? Ka akamanako tatou i teia au uianga me uriuri tatou i te au tuanga mua e toru o te ua o te vaerua—te aroa, rekareka, e te au.

Aroa Akatumuia ki Runga i te Kaveinga Teitei Atu

4. Eaa te tu aroa ta Iesu i apii ki tana au pipi kia rave?

4 Tuke tikai te aroa tei akatupuia e te vaerua tapu mei te tu aroa tei matauia i teianei ao. Akapeea ra? Kua akatumuia te reira ki runga i te kaveinga  teitei atu. Kua akakite mai a Iesu i te tuke o teia i roto i te Tuatua i runga i te Maunga. (E tatau ia Mataio 5:43-48.) Kua kite aia e ka akakeu katoaia te aronga ara i te akono atu i tetai ke mei ta tetai ke ka akono mai ia ratou. Kare taua “aroa” ra i te akaatinga tika tikai, mari ra kia rave i tetai mea ei puapinga nona uaorai. Me inangaro tatou ‘kia riro ei tamariki na to tatou Metua i te au rangi ra,’ ka anoanoia tatou kia tuke. Kare tatou e akono atu i tetai ke mei ta ratou e akono maira ia tatou, ka manako ra e ka akono tatou ia ratou mei ta Iehova e manako ra e e akono ra ia ratou. Akapeea e rauka ai i te aroa atu i to tatou au enemi, mei ta Iesu i akaue mai?

5. Akapeea tatou me akaari i te aroa ki te aronga tei takinga kino mai ia tatou?

5 Akamanako ana e tai akaraanga Pipiria. Ia raua e tutu aere ra i Philipi, kua tapekaia a Paulo raua ko Sila, kua papa kinoia, e kua peiia ki roto i te are tapekaanga, kua tamouia to raua vaevae ki roto i te rakau patiti. Penei kua takinokino katoaia raua e te tiaki mouauri. Te matara poitirere anga raua te tupu anga te ngaruerue enua, kua inangaro ainei raua i te takino atu i taua tangata ra? Kare. No to raua manako tikai i tona oraanga—to raua aroa akaatinga—i akakeu ei ia raua kia tapu viviki i te tangata tiaki kia kore e ta iaia, i riro mai ei te tiaki e tona ngutuare katoa ei aronga irinaki. (Anga. 16:19-34) Maata to tatou au taeake i teia tuatau tei aru katoa i taua tu ra no te ‘akaora atu i te tangata e takinga-kino maira.’​—Roma 12:14.

6. Na teea au mataara e akaari ei tatou i te aroa akaatinga no to tatou au taeake? (Akara i te pia i te kapi 21.)

6 Maata atu te o maira ki to tatou aroa no te au taeake irinaki. “Kia oronga katoa tatou i to tatou ora no te au taeake e tikaʼi.” (E tatau ia 1 Ioane 3:16-18.) Maata te taime ka rauka ia tatou i te akaari i te aroa na te au mataara rikiriki. Ei akaraanga, me tuatua tatou me kore me rave i tetai mea ka akariri i te taeake, ka akaari tatou i te aroa na te akatupu anga i te au na mua. (Mata. 5:23, 24) Akapeea me akariri mai tetai ia tatou? Ka ‘akakore ainei tatou i te ara,’ me ka akamoupuku i tetai taime? (Sala. 86:5) Ka tauturu te aroa maata ta te vaerua tapu i akatupu, kia tapoki atu tatou i te au ara rikiriki, te akakore anga i te ara a tetai ke ‘mei ta Iehova i akakore mai’ i ta tatou.​—Kolo. 3:13, 14; 1 Pete. 4:8.

7, 8. (a) Akapeea te aroa no te Atua te akatupu anga i to tatou aroa no te tangata? (e) Akapeea tatou me akamaata atu i to tatou aroa no Iehova? (Akara i te tutu i raro mai.)

7 Akapeea tatou me akatupu i te aroa akaatinga no to tatou au taeake? Na te akamaata atu anga i to tatou aroa no te Atua. (Ephe. 5:1, 2; 1 Ioa. 4:9-11, 20, 21) Te tuatau ka akapou tatou  kia Iehova te tatau anga i te Pipiria, te akamanako oonu anga, e te pure anga, ka akamaroiroi e ka akamaata atu i to tatou aroa no to tatou Metua i te rangi. Inara, ka anoanoia tatou kia taporoporo i te tuatau kia akavaitata atu ki te Atua.

8 Ei akatutuanga: Akamanako ana e ka rauka te tatau e te akamanako oonu i te Tuatua a te Atua, te pure anga kia Iehova i te ora tei akatakaia i te au ra. Kare ainei ka taporoporo koe i taua taime ra kia kore e tamanamanataia mai toou taime kia Iehova? E tika, kare e rauka i tetai tangata i te arai ia tatou kia pure ki te Atua, e ka rauka i te maataanga ia tatou i te tatau i te Pipiria me inangaro tatou. Inara, ka rave tatou i tetai au takainga kia kore te au manamanata o te au ra e tamanamanata mai i to tatou taime no te Atua. Te taporoporo maata ra ainei koe i te taime i te au ra kia akavaitata atu kia Iehova?

“Te Rekareka a te Vaerua Tapu”

9. Eaa tetai tu puapinga o te rekareka ta te vaerua tapu e akatupu ana?

9 Tetai tu puapinga o te ua o te vaerua, ko tona tu tinamou. Te akaari maira te rekareka, te rua o te ua ta tatou ka akamanako atu, i teia tu tinamou. Kua aite te rekareka ki tetai pu rakau ketaketa e tupu ruperupe ra i roto i te au turanga kino. Maata te au tavini o te Atua i te au enua katoa tei ‘āriki i te tuatua ma te mate maata, ma te rekareka a te vaerua tapu.’ (1 Tesa. 1:6) Tetai pae kua na roto i te au turanga ngata. Inara, te akamaroiroi ra a Iehova ia ratou na roto i tona vaerua ‘kia maata atu te akakoromaki e kia vai maru ua ma te rekareka.’ (Kolo. 1:11) Eaa te tumu no teia rekareka?

10. Eaa te tumu o to tatou rekareka?

10 E puapinga tikai te au apinga nui pae vaerua ta Iehova i oronga mai kia tatou, kare mei te ‘au apinga maata mou kore’ o te ao o Satani. (1 Timo. 6:17; Mata. 6:19, 20) Te oronga maira a Iehova i te manakonakoanga rekareka no tatou no te oraanga mutu kore. Rekareka tatou te riro anga ei tuanga no te taokotaianga taeake Kerititiano i te ao katoa. Tei maata atu, kua akatumuia to tatou rekareka ki runga i to tatou pirianga ki te Atua. Aiteite rai to tatou manako mei to Davida, noatu kua noo tuitarere aia, kua akapaapaa aia ia Iehova na te imene anga e: “E meitaki maata oki tei to takinga-meitaki i tei te ora, ka akameitaki ei toku vaa ia koe. Ka pera rai au i te akameitaki ia koe i toku nei ora anga.” (Sala. 63:3, 4) Noatu ka na roto tatou i te au turanga ngata, ka tupu ua rai te akapaapaa anga rekareka i te Atua i roto i to tatou ngakau.

11. Eaa ra i puapinga ai kia tavini rekareka tatou ia Iehova?

11 Kua raurau atu te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano e: “E rekareka i te Atu ra, aua e tivata, e te tuatua akaou atu nei au, Kia rekareka rai kotou.” (Phili. 4:4) Eaa ra i puapinga ai no te au Kerititiano kia rekareka me tavini ratou ia Iehova? No te maro anga ta Satani i akatupu no runga i to Iehova turanga ngateitei. Kua karanga a Satani e kare tetai ua atu tangata e tavini ana i te Atua no te ngakau puareinga. (Iobu 1:9-11) Me ka tavini tatou ia Iehova no tei umuumuia mai, kare ra e rekareka ana, kare ta tatou atinga akapaapaa i te mea mou tikai. No reira ka tauta tatou i te aru i te akoanga a te tata taramo e: “E akamori ia Iehova ma te pereperekavana; e aere mai ki mua i tona aroaro ma te imene.” (Sala. 100:2) Ka riro te tavini rekareka anga ei akakaka i te Atua.

12, 13. Eaa ta tatou ka rave ei patoi atu i te au manako papu kore?

12 E tika rai, e taitaia ana te au tavini o Iehova i tetai taime e ka ngata rai i te akono tamou i te manako papu. (Phili. 2:25-30) Eaa te ka tauturu ia tatou i taua au tuatau ra? Te akakite maira a Ephesia 5:18, 19 e: ‘Kia ki ra kotou i te vaerua; Ma te karangaranga oki kotou kotou uaorai i te salamo e te imene e te peʼe a te vaerua, e imene oki ma te tau o te ngakau o Iehova.’ Akapeea tatou me aru i taua akoanga ra?

13 Me taitaia tikai tatou no te manako papu kore, e pure tatou kia Iehova e e tauta i te akamanako oonu i te au mea paapaaia. (E tatau ia Philipi 4:6-9.) E kite ana tetai pae e me  imene maru ratou ki te au imene Patireia ka akamaroiroi e ka tauturu te reira ia ratou kia manako papu. Kua maara i tetai taeake tei na roto ana i tetai turanga ngata tei akataitaia tikai iaia e: “Kapiti mai ki te pure ngakau tae kua rauka iaku i te tamou ngakau i tetai au imene Patireia. Kua kite au i te tu au te imene maataanga me kore te imene muteki anga au i teia au imene manea ei akapaapaa ia Iehova. Pera katoa, kua tukuia mai i taua taime ra te puka Akavaitata Atu kia Iehova. I te mataiti i muri mai kua tatau au i te puka e rua taime. Kua riro te reira ei akapumaana i toku ngakau. Kua kite au e kua akameitaki mai a Iehova i taku tautaanga.”

“Te Ruru o te Au”

14. Eaa tetai mea umere tikai o te tu au e akatupuia ra e te vaerua tapu?

14 I ko i ta tatou uruoaanga pa enua, e mareka ana te au taeake mei te au enua tukeke i te taokotai atu ki to ratou au taeake e te au tuaine Kerititiano. Te akaari maira te reira i te tu au ta te iti tangata o te Atua e rekareka ra i teia tuatau—to tatou taokotaianga i te ao katoa. E umere ana te aronga me kite mai i te au tangata ta ratou e manako ana e au enemi no tetai e tetai, e tauta pakari ra ‘kia vai te vaerua taokotai i te ruru o te au.’ (Ephe. 4:3) Mea umere tikai teia taokotaianga me akamanako tatou i ta te manganui i autu atu.

15, 16. (a) Eaa to Petero turanga, e akapeea te reira te riro anga ei akaaoanga kiaia? (e) Akapeea a Iehova te tauturu anga ia Petero kia akatikatika i tona tu?

15 E ngata tikai i te taokotai mai i te au tangata mei te au turanga keke. Ei tauturu ia tatou kia marama eaa te ka raveia kia rauka taua tu taokotaianga, ka akamanako tatou i tetai akaraanga o te apotetoro ko Petero i te anere mataiti mua. Ka kiteaia i roto i tana au tuatua tona tu ki te au Kenitara peritome koreia: “Kua kite oki kotou e, kare e tau i te tangata  ngati Iuda kia kapiti atu, e kare oki e tomo i te are o te tangata o te enua ke ra; kua akakite maira te Atua kiaku e, auraka au e tuatua i te tangata e, e mea noa e te viivii oki.” (Anga. 10:24-29; 11:1-3) Akatumuia ki runga i tetai manako tei matauia i taua tuatau, kua irinaki a Petero e te akaue maira te Ture kia aroa ua aia i te au taeake ngati Iuda. Penei e mea matau nana i te manako e e au enemi te au Kenitara e kia makitakitaia. *

16 Akamanako ana i to Petero tu emiemi te tomo anga aia ki roto i te are o Korenelio. Ka rauka ainei i tetai tangata tei manako papu kore i mua ana no runga i te au Kenitara, kia ‘piri meitaki’ atu kia ratou na roto i “te ruru o te au”? (Ephe. 4:3, 16) Ae, no te mea i nga ra i mua atu ana, kua akatuera te vaerua o te Atua i to Petero ngakau, te tauturu anga iaia kia akatikatika i tona tu e kia akakore atu i tona tu papakitai. Na roto i tetai orama, kua akakite taka meitaki mai a Iehova kiaia e kare te Atua e akara ana i te tu o te iti tangata me kore te pa enua. (Anga. 10:10-15) No reira i rauka ai ia Petero te akakite kia Korenelio e: “Kua kite mou atura au e, kare te Atua e akono i te tu o te tangata: Ko te mataku ra iaia, e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.” (Anga. 10:34, 35) Kua taui a Petero, e kua taokotai atu aia ki “te au taeake.”​—1 Pete. 2:17.

17. Akapeea te taokotaianga e rekareka ra te iti tangata o te Atua i te mea umere?

17 Ka riro te tupuanga o Petero ei tauturu ia tatou kia ariki rekareka i te taui anga umere e tupu ra ki te iti tangata o te Atua i teia tuatau. (E tatau ia Isaia 2:3, 4.) E mirioni ua atu tangata “no te pa enua ravarai, e te au kopu ravarai, e te au iti-tangata ravarai, e te au reo katoa oki” tei akatikatika i to ratou manako kia au ki “to te Atua ra anoano, tei meitaki, e te tau, e te apa kore.” (Apo. 7:9; Roma 12:2) Maataanga o teia aronga kua akakeuia ana e te tu makitakita, riri, e te tu akatakakeanga o te ao o Satani. Inara na te apiianga i te Tuatua a te Atua, e te tauturu a te vaerua tapu, kua kite mai ratou e ‘ka umuumuia kia akatupu i te au.’ (Roma 14:19) Te taokotaianga tei tupu, e akapaapaa anga ki te Atua.

18, 19. (a) Akapeea tatou tataki tai me akatupu i te au e te taokotaianga o te putuputuanga? (e) Eaa ta tatou ka akamanako i roto i te atikara e aru maira?

18 Akapeea tatou tataki tai me akatupu i te au e te taokotaianga e kiteaia ra i roto i te iti tangata o te Atua? I roto i te maataanga o te au putuputuanga, e au tangata no tetai enua ke mai. Penei e au peu tuke ta tetai pae me kore kare e kite meitaki i te tuatua i to tatou reo. E tauta ana ainei tatou i te akamatau atu kia ratou? Ko te mataara teia ta te Tuatua a te Atua e akakite maira. Te tataanga ki te putuputuanga i Roma, tei kapiti mai i te ngati Iuda e te au Kenitara irinaki, kua akakite a Paulo e: “Ka āriki kotou ia kotou uaorai, mei te Mesia i āriki mai ia tatou nei, kia kakā te Atua.” (Roma 15:7) E tangata ainei tetai i roto i taau putuputuanga ka rauka ia koe kia akamatau atu kiaia?

19 Eaa ua atu ta tatou ka rave kia angaanga te vaerua tapu i roto i to tatou oraanga? Na te atikara e aru maira e pau i teia uianga, ia tatou e uriuri manako ra i te toenga o te au tuanga o te ua o te vaerua.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 2 Galatia 5:22, 23 (NW): “I tetai tua, te ua o te vaerua ko te aroa, te rekareka, te au, te akakoromakianga roa, te takinga meitaki, te meitaki, te akarongo, te maru, te akatere-uaorai. I teia au mea nei kare ua e ture.”

^ para. 3 Te ua ta Iesu i taiku mai ko “te ua o te vaerua” e “ta te vaa nei” e oronga ra te au Kerititiano ki te Atua na roto i te tutu anga i te Patireia.—Ebe. 13:15.

^ para. 15 Te karanga ra a Levitiku 19:18 e: “Auraka koe e akaoko, auraka e akamopuku i te tamariki a toou iti-tangata na, e aroa ra koe i to tangata tupu mei toou aroa ia koe uaorai na.” Kua irinaki te au arataki akonoanga ngati Iuda e ko “te tamariki a toou iti-tangata” e “to tangata tupu” ko te au ngati Iuda ua. Te umuumu maira te Ture kia akatakake mai te ngati Iseraela mei tetai au iti tangata ke. Inara, kare te reira i turuturu ana i te manako o te au arataki akonoanga o te anere mataiti mua, koia oki, e au enemi te au tangata kare i te ngati Iuda e kia makitakitaia ratou.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea tatou me akaari i te aroa akaatinga ki to tatou au taeake?

• Eaa ra i puapinga ai kia tavini rekareka tatou i te Atua?

• Akapeea tatou me akatupu i te au e te taokotaianga o te putuputuanga?

[Au Uianga Apii]

[Pia i te kapi 21]

“E Au Kerititiano Mou Tikai Teia”

Kua akakite mai te puka Between Resistance and Martyrdom​—Jehovah’s Witnesses in the Third Reich i te tuatua a tetai mapu ngati Iuda mouauri, tona akakite anga i tona aravei mua anga i te Au Kite o Iehova te tae atu anga aia ki te puakapa takinokino o Neuengamme:

“Te tae atu anga matou, te au ngati Iuda mei Dachau ki teia puakapa, kua unauna tetai au ngati Iuda i ta ratou au apinga kia kore ratou e tua mai i tetai kia matou. . . . I vao ake [i te puakapa takinokino anga], kua tauturu matou i tetai e tetai. I konei ra, e turanga no te ora e te mate, te manako maata o te katoatoa ko te akaora mai iaia uaorai e te akangaropoina atu anga i tetai ke. Akamanako ana ra i ta te Aronga Apii Pipiria e rave ra. Te angaanga pakari ra ratou, te ripea anga i tetai au paipa vai. E anu tikai te reva e te tu ua ra ratou i roto i te vai anu tikai i te ra katoa. Kare tetai tangata i marama akapeea ratou me autu i teia. Kua karanga ratou e na Iehova i oronga mai i te maroiroi kia ratou. Inangaro tikai ratou i ta ratou varaoa, mei ia matou rai, no te matepongi. Eaa i reira ta ratou i rave? Kua koikoi ratou i ta ratou varaoa, kua rave mai i tetai apa na ratou, e kua oronga atu i tetai apa na to ratou au taeake irinaki koi tae ua maira mei Dachau. Kua turou mai ratou i te au taeake e kua ongi atu ia ratou. Kua pure ratou na mua ka kaikai ei. Muri mai, kua mataora ratou e te merengo tikai. Kua tuatua ratou e kare ratou e matepongi akaou ana. I kite mai ei au e: E au Kerititiano mou tikai teia.”

[Au Tutu i te kapi 19]

Taporoporo ra koe te taime i te au ra mei te au angaanga ke kia akavaitata kia Iehova?