Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Vai Teateamamao Kotou!

Kia Vai Teateamamao Kotou!

 Kia Vai Teateamamao Kotou!

“Kia vai teateamamao rai kotou, no te mea, ei te ora manako koreia e kotou, e tae mai ei te Tamaiti a te tangata.”​—MATA. 24:44.

1, 2. (a) Eaa te au mea ka tupu tei totouia i roto i te Pipiria e akaaiteia ra ki te ta anga a te taika? (e) Akapeea te tamaki anga e aere maira te akakeu anga ia koe?

NO TETAI au mataiti, e tamataora ana tetai tangata rongonui i te urupu tangata na te komunikeiti anga ki tana au taika Bengal tei tereniia. Kua karanga aia e: “Me irinaki tetai manu ia koe, mei te mea rai kua orongaia kia koe tetai apinga akaperepere maata rava atu i roto i teianei ao.” Inara, i roto ia Okotopa 3, 2003, kua kore taua irinaki anga. Kare i papu eaa te tumu, kua anga mai tetai o tana taika teatea e 380 paunu (172 kiro karama) ki runga iaia. E mea poitirere, kare te tangata tereni i kite e ka tupu te reira.

2 E mea puapinga kia kite e te totou maira te Pipiria i tetai “puaka taae” te ka anga mai ki runga ia tatou, e kia vai teateamamao tatou no te reira. (E tatau ia Apokalupo 17:15-18.) Koai ta teia taae ka anga mai ki runga? Ma te poitirere, ka anga mai te ao o te Tiaporo ki runga iaia uaorai. Te akatutu ra te puaka taae kutekute i te United Nations, e te “nga tara okotai ngauru” ko te au mana poritiki ravarai. Ka anga mai teia ki runga i te vaine akaturi ko Babulonia Maata, te patireia o te akonoanga pikikaa o teianei ao, e ka akapou takiri atu iaia. Aea teia e tupu ei? Kare tatou i kite i te ra e te ora. (Mata. 24:36) Kua kite ra tatou e ka tupu teia i te ora kare tatou e tapapa atu ana e te poto nei te tuatau no teia tamaki anga. (Mata. 24:44; 1 Kori. 7:29) Puapinga tikai i reira kia vai teateamamao rai tatou i te pae vaerua, me tupu mai taua tamaki anga, ka aere mai a Karaiti ei Tamate, e ei Akaora no tatou! (Luka 21:28) E papa ai tatou no te reira, e apii tatou mei te au tavini akarongo mou o te Atua tei vai teateamamao uaorai e kua riro mai ei au kite no te au taputou a te Atua tei akatupuia. Ka irinaki ainei tatou i teia au tupuanga tika tikai?

Vai Teateamamao Kotou—Mei ia Noa Rai

3. Eaa te au turanga tei riro ei akaaoanga no Noa te tavini akarongo mou anga i te Atua?

3 Noatu te au turanga rikarika e tupu ra i tona tuatau i te enua nei, kua vai teateamamao rai a Noa kia kite i te akatupuanga o ta te Atua taputou. Akamanako ana i te au akaaoanga ta Noa i aro atu te mama mai anga te au angera meameaau ei kopapa tangata e te piri atu anga ki te au vaine purotu! Na roto i teia au pirianga tau kore i anau mai ei te uanga tuputupua, e “aronga toa” tei taangaanga i to ratou mana ei akakino atu i tetai ke. (Gene. 6:4) Akamanako i te takinga kino ta teia au tuputupua i akatupu i te au ngai i aere ei ratou. Kua totoa te tu kino e kua kino rava atu te manako e te tu o te tangata. No reira, kua akanoo te Atu Ngateitei Rava ko Iehova i te tuatau e akapouia ai te au tangata kino.​—E tatau ia Genese 6:3, 5, 11, 12. *

4, 5. Na teea au mataara i aite ei te au turanga i to tatou tuatau ki to Noa tuatau?

4 Kua totou a Iesu e ka aite te au turanga o to tatou tuatau ki to Noa tuatau. (Mata. 24:37) Ei akaraanga, te kite nei tatou i te tamanamanata anga a te au vaerua kino. (Apo. 12:7-9, 12) Kua mama mai teia au angera temoni ei kopapa tangata i to Noa tuatau. Noatu e kua araiia ratou kia kore e mama akaou mai ei au kopapa tangata, te tauta nei rai ratou i te akaaere i te au  mapu e te aronga pakari. E e mareka ana teia au angera kino me akara mai ratou e te rave nei te au tangata i teia au mea.​—Ephe. 6:11, 12.

5 Te akataka maira te Tuatua a te Atua i te Tiaporo ei “ta tangata” e te karanga ra e e ravenga tana i te akatupu i “te mate.” (Ioa. 8:44; Ebe. 2:14) Kare te Atua e akatika ana iaia kia tamate i te katoatoa tana e inangaro ra kia tamate. Noatu rai, te akamaroiroi nei teia vaerua kino pakari i te pikikaa e te tu akavare. Te akakeu nei aia i te manako o te tangata kia ta atu i tetai ke. Ei akaraanga, e 1 i roto i te 142 tamariki tei anauia i Marike, ka tamateia. No te maata o te ta anga puapinga kore ua, toou manako e te manako maira a Iehova i teia tuatau mei tana i manako ana i to Noa tuatau? Ka akaruke ainei aia i teia kia tupu ua atu?

6, 7. Akapeea a Noa e tona pamiri te akaari anga i to ratou akarongo e te tu mataku i te Atua?

6 Muri mai, kua akakiteia kia Noa ta te Atua ikianga kia apai mai i te vai tiruvi ki rungao i te enua, te akapou anga i te au tangata katoatoa. (Gene. 6:13, 17) Kua ikuiku atu a Iehova ia Noa kia akatu i tetai araka mei tetai pia maatamaata rai. Kua akamata a Noa e tona pamiri i te akatu i te araka. Eaa tei tauturu ia ratou kia akarongo e kia vai teateamamao te tae mai anga ta te Atua akavaanga?

7 Na te akarongo ketaketa e te mataku i te Atua i akakeu ia Noa e tona pamiri kia rave i ta te Atua i akaue atu. (Gene. 6:22; Ebe. 11:7) Ei upoko no te pamiri, kua vai matakite ua a Noa i te pae vaerua e kua kopae i te tu kino o taua ao taito ra. (Gene. 6:9) Kua kite aia e ka anoanoia tona pamiri kia paruru ia ratou kia kore e aru i te au tu kino e te tu patoitoi o te au tangata e noo ra i reira. E puapinga tikai kia kore ratou e varenga ki te au mea o te oraanga i te au ra. E angaanga ta te Atua na ratou kia rave, e e puapinga tikai kia akamou te pamiri katoa i to ratou oraanga ki runga i te reira.​—E tatau ia Genese 6:14, 18.

Kua Teateamamao a Noa e Tona Pamiri

8. Eaa te akakite maira e e aronga akamori Atua te au mema o te pamiri o Noa?

8 E tuatua ua ana te papaanga Pipiria no runga i te upoko o te pamiri ko Noa, inara e aronga akamori katoa no Iehova te vaine a Noa e tana au tamariki tamaroa e ta ratou au vaine. Kua akapapu mai te peroveta a Ezekiela i teia. Kua tuatua aia e naringa te ora ra a Noa i to Ezekiela tuatau, kare tana tamariki e akaoraia no runga i te tu tuatua tika o to ratou metua tane. Ei aronga mamaata, ka rauka ia ratou i te iki me ka akarongo ratou me kare. No reira, kua akapapu mai ratou i to ratou inangaro i te Atua e tona au tu. (Eze. 14:19, 20) Kua ariki te pamiri o Noa i tana ikuikuanga, aiteite to ratou irinaki ki tona, e kare i tuku i te akakeu anga a tetai ke kia arai i ta ratou angaanga tei orongaia mai e te Atua.

9. Eaa te au akaraanga o teia tuatau ta tatou ka akara no te akarongo mei to Noa rai?

9 E akamaroiroi anga tikai i teia tuatau te kite anga e te aru maroiroi ra te au upoko o te pamiri o to tatou taokotaianga taeake i te ao katoa nei ia Noa! Kua kite ratou e kare e rava i te oronga ua i te kai, kakau, are, e te apii atu i to ratou pamiri. Ka akono katoa ratou i to ratou  anoano pae vaerua. Me rave ratou i te reira, te vai teateamamao ra ratou no ta Iehova ka rave.

10, 11. (a) Ia ratou i roto i te araka, eaa ra te manako o Noa e tona pamiri? (e) Eaa te uianga ka ui tatou kia tatou uaorai?

10 Penei e 50 mataiti te akatuanga a Noa, tana vaine, tana tamariki tamaroa, e ta ratou au vaine i te araka. Ia ratou e akatu ra i te araka, penei e anere ua atu taime te aere anga ratou ki roto e ki vao. Kua maani ratou i te araka kia kore e tomoia e te vai, kua akaputu i te kai, e kua tari mai i te au manu. Akamanako eaa te tupu ra. Kua tae mai te ra maata. Ko te ra 17 o te rua o te marama o te mataiti 2370 M.T.N. te reira, e kua aere ratou ki roto i te araka. Kua topiri a Iehova i te ngutupa, e kua akamata te ua. Kare teia i tetai vaipuke ua. Kua topa maata mai te ua ki runga i te araka, mei tetai moana maata rai mei runga mai i te rangi. (Gene. 7:11, 16) Te matemate ra te tangata i vao ake i te araka, te aronga ra i roto kua akaoraia mai. Eaa te manako o te pamiri o Noa? Ae, kua akameitaki maata tikai ratou i te Atua. Kare e kore e kua manako ratou e, ‘Rekareka tikai matou kua aaere matou ma te Atua mou e kua akateateamamao matou!’ (Gene. 6:9) Te kite ra ainei koe ia koe uaorai i tetai tua mai ia Aramakito, te rekareka maata ra koe mei ia ratou rai?

11 Kare e rauka i tetai apinga i te tapu i te Mana Katoatoa te akatupu anga i tana taputou kia takoreia te akatereanga o te au mea nei o Satani. Ui kia koe uaorai e, ‘Irinaki papu tikai ainei au e kare tetai taputou a te Atua e puapinga kore noatu e apinga meangiti ua, e ka akatupu pouroaia i te tuatau tana i akanoo?’ Me koia ia, kia vai teateamamao koe na te akamanako ua anga i te “ra o Iehova” e aere viviki maira.​—2 Pete. 3:12.

Kua Vai Matakite ua a Mose

12. Eaa te ka tamanamanata ia Mose?

12 Ka akara ana tatou i tetai akaraanga ke mai. Te manako o te tangata, e turanga puapinga tikai to Mose i Aiphiti. Ei tamaiti angai na te tamaine a Pharao, i te akaraanga kua akangateitei maataia aia e kua reka ana i te au kai memeitaki, te kakau memeitaki tikai, e te au ngai memeitaki tikai. Kua rauka iaia te apiianga meitaki. (E tatau ia Angaanga 7:20-22.) Penei ka orongaia kiaia tetai tuanga maata tikai o te au apinga.

13. Akapeea a Mose te akamanako ua anga i te au taputou a te Atua?

13 I te akaraanga, na te apiianga a tona nga metua i kite ei a Mose i te tarevake no te akamorianga itoro e raveia ra e to Aiphiti. (Exo. 32:8) Kare te akaaerenga apii o Aiphiti e te au apinga manea o te are ariki i akakeu ia Mose kia akaruke i te akamorianga mou. Papu kua akamanako oonu aia i te au taputou a te Atua ki tona ai metua, e kua inangaro tikai i te vai teateamamao i te rave i te anoano o te Atua. E kua akakite a Mose ki te au tamariki i Iseraela e: ‘Na Iehova, te Atua o Aberahama, te Atua o  Isaaka, e te Atua o Iakoba, au i tono mai kia kotou nei.’​—E tatau ia Exodo 3:15-17.

14. Akapeea te timataia anga te akarongo e te tu mataku kore o Mose?

14 E Atua tika tikai a Iehova kia Mose, kare mei te au itoro rai e akatutu ra i te au atua ora kore o Aiphiti. Tona oraanga, mei te mea te kite ra aia i “tei kore e kitea kia akara.” Kua irinaki a Mose e ka akaoraia mai te iti tangata o te Atua, inara kare aia i kite e aea te reira e tupu ei. (Ebe. 11:24, 25, 27) Kua akaariia mai tona inangaro maata kia akamataraia mai te au Epera na te paruru anga i tetai tuikaa ngati Iseraela e taiaia ra. (Exo. 2:11, 12) Inara, kare i tae to Iehova taime, no reira kua noo tuitarere ua a Mose i tetai enua mamao. Kare ekoko kua ngata iaia te tauianga mei tetai oraanga meitaki i te paepae o te are ariki o Aiphiti, ki te oraanga i roto i te metepara. Noatu rai, kua vai teateamamao a Mose na te akamanako ua anga i te au ikuikuanga ravarai ta Iehova i oronga kiaia. No reira, i rauka ai i te Atua i te taangaanga iaia kia akaora mai i tona au taeake i muri ake te 40 mataiti i Midiana. Kua akarongo a Mose i te akauenga a te Atua kia oki ki Aiphiti. Kua tae te tuatau no Mose i te rave i te angaanga a te Atua mei ta te Atua i akaue atu. (Exo. 3:2, 7, 8, 10) Iaia i Aiphiti, kua anoano a Mose, te tangata ‘maru maata, i to te tangata ravarai,’ i te akarongo e te tu mataku kore kia aere ki mua ia Pharao. (Nume. 12:3) Kua aere aia, kare e tai ua taime, mari ra e maata te taime e tupu ra te au mate, kare e kite ana e mei tetai mate ki tetai eia ona taime ka aere ei ki mua ia Pharao.

15. Noatu te au arairaianga, eaa tei akakeu ia Mose kia kimi i te au atianga kia akangateitei i tona Metua i te rangi?

15 E 40 mataiti i muri mai, mei te mataiti 1513 M.T.N. ki te 1473 M.T.N., kua aro atu a Mose i te au manamanata. Inara, kua kimi aia i te au atianga i te akangateitei ia Iehova e kua akamaroiroi i tona au taeake ngati Iseraela ma te ngakau katoa kia rave i te reira. (Deu. 31:1-8) No teaa ra? No te mea e maata atu tona inangaro i te ingoa e te turanga ngateitei o Iehova i tona uaorai ingoa. (Exo. 32:10-13; Nume. 14:11-16) Noatu te au manamanata me kore te au arairaianga, ka turuturu ua rai tatou i te tutaraanga a te Atua, te irinaki anga e e pakari atu, e tuatua tika e e meitaki atu ta te Atua mataara i ta tetai ke. (Isa. 55:8-11; Iere. 10:23) Ko toou manako ainei te reira?

Kia Ara!

16, 17. Eaa ra a Mareko 13:35-37 i puapinga tikai ei kia koe?

16 “E matakite oki ia kotou, e akamaroiroi, e e pure; kare oki taua tuatau ra i kitea e kotou.” (Mare. 13:33) Kua oronga mai a Iesu i taua akamatakiteanga i te uriuri anga i te akairo te ka akataka i te openga o teia akatereanga kino o te au mea nei. Akamanako i te au tuatua openga o ta Iesu totou maata tei rekotiia e Mareko: “E tenana e ara kotou; kare oki kotou i kite i te ora e tae mai ei te atu o te are ra, i te aiai ra aina? te turuaipo aina? i te kakaoa anga moa, e i te popongi aina? Ko te aere vave mai aea, e rokoia maira, te moe ra kotou. E taku e karanga atu kia kotou nei, te karanga atu nei au ki te tangata ravarai, Ka ara.”​—Mare. 13:35-37.

17 Ka akakeu te akoanga a Iesu i te manako. Kua taiku aia e a ora tukeke kia ara i te po. Ka ngata tikai te tiaki anga openga, no te mea ka  ara koe mei te ora toru i te popongi e tae ua atu me iti mai te ra. Kua karanga te aronga parani tamaki e ko te tuatau meitaki rava atu teia i te tamaki i te enemi, te taime e “moe ra” te tangata. Pera katoa i teia tuatau, ka ngata ia tatou i te ara ua no te mea kare te tangata e inangaro ana i te karere o te Patireia. Te ekoko ra ainei tatou e ka anoanoia tatou kia ara ua e kia akara i te openga tei totouia mai e to tatou akaoraanga?

18. Ei Au Kite no Iehova, eaa te tikaanga ngateitei tei rauka ia tatou?

18 Kua ora mai te tangata tereni manu tei taikuia i te akamataanga, te anga mai anga te taika Bengal ki runga iaia. Inara te akakite papu maira te totou Pipiria e kare te akonoanga pikikaa e teia akatereanga kino e ora mai e vaitata maira te openga. (Apo. 18:4-8) Kia kite te au tavini pouroa o te Atua, te mapu e te pakari, i te puapinga tikai kia rave ratou i te ka rauka, kia vai teateamamao no te ra o Iehova mei ta Noa rai e tona pamiri i rave. Tei roto tatou i te ao e akangateitei kore ra i te Atua. Te akavaavaa ra te au orometua o te akonoanga pikikaa i Tei Anga mai, pera katoa te aronga irinaki kore i te Atua e te aronga e karanga ra e kare e Atua. Inara kare tatou e inangaro i te aru i teia tu. Kia irinaki papu tatou i te au akaraanga ta tatou i akamanako mai ana e kia kimi ua rai i te au atianga kia paruru e kia akangateitei ia Iehova, ‘te Atua o te au atua, e Atua maata, mana, e te mataku.’​—Deu. 10:17.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 No runga i te “okotai ïa anere, e rua ngauru te mataiti” tei taikuia i roto ia Genese 6:3, akara i Te Punanga Tiaki, Titema 15, 2010, kapi 30.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa ra a Noa i anoano ei kia tuku i te au anoano pae vaerua o tona pamiri na mua?

• Akapeea to tatou tuatau i aite ei ki to Noa?

• Noatu te au manamanata, eaa ra a Mose i akamou ua ai ki te au taputou a Iehova?

• Eaa te au totou Pipiria e akakeu ra ia koe kia ara ua i te pae vaerua?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 25]

Kua rave ua rai a Noa e tona pamiri i ta Iehova angaanga

[Tutu i te kapi 26]

Kua tauturu te au taputou papu a te Atua ia Mose kia ara ua rai