Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Rauka te Vaerua o te Atua, Kare to Teianei Ao

Kia Rauka te Vaerua o te Atua, Kare to Teianei Ao

 Kia Rauka te Vaerua o te Atua, Kare to Teianei Ao

‘Te vaerua i rauka ia tatou nei, kare ïa to teianei ao, ko te vaerua ra no ko mai i te Atua ra: kia kite tatou i te au mea i oronga uaia mai e te Atua no tatou nei.’​—1 KORI. 2:12.

1, 2. (a) Te tamaki ra te au Kerititiano mou i roto i teea tu? (e) Eaa te au uianga ka akamanako tatou?

TE TAMAKI nei te au Kerititiano mou! E ririnui, kikite e te ketaketa to tatou enemi i te tamaki mai ia tatou. E apinga tamaki meitaki tikai tana te akakeu ra i te maataanga o te tangata. Auraka ra tatou e manako e kare tatou e puapingaia me kore e autu. (Isa. 41:10) E paruru to tatou te ka autu atu i tetai ua atu tamakianga.

2 Kare ta tatou tamaki i te mea tika tikai; e tamakianga pae vaerua ra. Ko te Tiaporo ko Satani to tatou enemi, e tana apinga tamaki maata ko ‘te vaerua o teianei ao.’ (1 Kori. 2:12) Ta tatou paruruanga maata ei patoi i tana tamakianga, ko te vaerua o te Atua. E ora mai ei i teia tamaki e kia piri vaitata ua rai ki te Atua, ka anoanoia tatou kia pati no te vaerua o te Atua e kia akaari i ta te reira au ua i roto i to tatou oraanga. (Gala. 5:22, 23) Eaa ra te vaerua o teianei ao, e akapeea te reira i riro ei ei akakeu anga ririnui? Akapeea tatou e kite ei me te akakeuia ra tatou e te vaerua o teianei ao? Eaa ta tatou ka kite mai mei ia Iesu kia rauka te vaerua o te Atua e kia patoi atu i te vaerua o teianei ao?

Te Vaerua o Teianei Ao—Eaa i Totoa Rava Ai?

3. Eaa te vaerua o teianei ao?

3 Akamata mai te vaerua o teianei ao kia Satani, “te ariki o teianei ao,” e te patoi ra te reira i te vaerua tapu o te Atua. (Ioa. 12:31; 14:30; 1 Ioa. 5:19) Ko te manako maata ia o teianei ao, e na te reira e akakeu ana i te tangata kia rave i tetai angaanga. Te arataki nei teia mana ririnui i te au tangata kia patoi i te anoano o te Atua e tana akakoroanga.

4, 5. Akapeea ra te vaerua ta Satani e akamaroiroi ra i totoa rava ai?

4 Akapeea te vaerua ta Satani e akamaroiroi ra i totoa rava ai? Mea mua, kua pikikaa a Satani ia Eva i roto i te kainga i Edene. Kua akapapu aia kia Eva e ka meitaki atu tona oraanga me akatakake mai aia mei te Atua. (Gene. 3:13) Kua riro aia ei pikikaa! (Ioa. 8:44) I reira, na roto i te vaine, kua akanauru aia ia Adamu kia tiratiratu kore kia Iehova. No ta Adamu ikianga, kua o atu te au tangata ki roto i te ara, e kua akakeuia kia aru i te vaerua akarongo kore o Satani.​—E tatau ia Ephesia 2:1-3.

5 Maata rai ta Satani au angera i akakeu, tei riro mai ei au temoni. (Apo. 12:3, 4) Kua tupu  taua tu tiratiratu kore ki te Atua i mua ake i te Vaipuke i to Noa tuatau. Kua irinaki taua au angera ra e ka meitaki atu ratou me akaruke i to ratou au taoonga i te rangi, e kia rave i te au inangaro tau kore i te enua nei. (Iuda 6) Ma te tauturu a taua au temoni ra, kare i te kopapa tangata i teianei, te ‘pikikaa ra a Satani i to te ao katoatoa nei.’ (Apo. 12:9) Te mea mii ra, kare te maataanga o te tangata e kite ana i te akakeuanga a te temoni.​—2 Kori. 4:4.

Akakeuia ra Ainei Koe e te Vaerua o Teianei Ao?

6. Akapeea anake ua e rauka ai te vaerua o teianei ao te akakeu ia tatou?

6 Manganui kare e kite ana i ta Satani akakeuanga, inara te kite ra te au Kerititiano mou i tana au ravenga kikite. (2 Kori. 2:11) E tika, kare e rauka i te vaerua o teianei ao i te akakeu ia tatou, kia akatika rava tatou i te reira. Ka akara tatou e a uianga te ka akakite mai me te akakeuia ra tatou e te vaerua o te Atua me kore te vaerua o teianei ao.

7. Eaa tetai mataara e tauta ra a Satani i te akatakake ia tatou mei ia Iehova?

7 Eaa taku ikianga no te tamataoraanga e akakite ra no runga iaku? (E tatau ia Iakobo 3:14-18.) Te tauta ra a Satani i te akatakake ia tatou mei te Atua na te timataanga ia tatou kia inangaro i te takinga kino. Kua kite te Tiaporo e e riri ana a Iehova i tetai tangata e inangaro ra i te takinga kino. (Sala. 11:5) No reira, te taangaanga ra a Satani i te au puka, teata, akatangi imene, e te au apinga kangakanga erikitoroniki​—tetai o teia au mea te akakeu ra i te aronga kangakanga kia inangaro i te ainga viivii e te ta tangata​—ei akamarekaanga i to tatou anoano kopapa. Mataora ana a Satani me inangaro tetai tuanga o to tatou ngakau i te mea tarevake e akamaroiroi ra aia, noatu e te inangaro ra rai tatou i te mea tika.​—Sala. 97:10.

8, 9. Eaa te au uianga no te tamataoraanga ka ui tatou kia tatou uaorai?

8 Tetai tua, te akakeu ra te vaerua o te Atua i te aronga tei ariki i te reira kia iro koreia, kia akatupu i te au, e kia ki i te aroa. E ui tatou kia tatou uaorai e, ‘Te akamaroiroi ra ainei taku ikianga tamataora i te tu meitaki i roto iaku?’ Kare te pakari no runga mai e “pikikaa” ana. Kare te aronga e akakeuia ra e te vaerua o te Atua e tutu aere i te tu viivii kore e te au ki to ratou tangata tupu, e te mataora ra i te akara i te au teata viivii ta tangata e te tu tau kore i roto i to ratou kainga.

9 Te umuumu maira a Iehova e kia akamori anake iaia ma te ngakau katoa. Ko Satani ra, ka mareka ua i te akamorianga okotai, mei tana i inangaro ia Iesu kia rave. (Luka 4:7, 8) Penei e ui kia tatou uaorai e: ‘Te riro ra ainei taku ikianga tamataora kia rauka iaku i te akamori anake i te Atua? Te riro ra ainei taku ikianga ei mea ngata me kore kia ngoie ua iaku i te patoi i te vaerua o teianei ao? Ka rave ainei au i tetai au akatikatika anga no taku ka iki no te tuatau ki mua?’

10, 11. (a) Eaa te tu e turuturuia ra e te vaerua o teianei ao no runga i te au apinga materia? (e) Eaa te tu ta te Tuatua a te Atua tei akauruia e te vaerua e akamaroiroi ra?

10 Eaa toku tu no te au apinga materia? (E tatau ia Luka 18:24-30.) Te turuturu ra te vaerua o teianei ao i “te anoano tika kore o te mata” na te akamaroiroi anga i te tu noinoi e te inangaro apinga materia. (1 Ioa. 2:16) Kua akamaroiroi te reira i te manganui kia inangaro kia maata te apinga. (1 Timo. 6:9, 10) Ka akakeu taua vaerua ra ia tatou kia irinaki e me maata te apinga materia ka rauka te oraanga tinamou. (Mase. 18:11) Inara, me maata atu to tatou inangaro i te moni i te inangaro i te Atua, kua autu i reira a Satani. E ui kia tatou uaorai e, ‘Kua akamou ainei au i toku oraanga ki runga i te au apinga materia e te au mea navenave?’

11 Tei tuke ra, te akamaroiroi ra te Tuatua akauruia a te Atua ia tatou kia manako tau i te moni e kia angaanga pakari ei oronga atu i te ka anoanoia no tatou uaorai e to tatou pamiri. (1 Timo. 5:8) Ka tauturu te vaerua o te Atua i te aronga tei rauka mai te reira kia aru i to Iehova tu oronga ua. Ka kiteaia ratou ei aronga oronga ua, kare ei aronga rave ua. E puapinga atu te tangata kia ratou i te au mea ua nei, e ka  oronga rekareka ratou i te ka rauka ia ratou. (Mase. 3:27, 28) E kare rava ratou e akatika i te moni ei mea puapinga atu i te tavini anga i te Atua.

12, 13. Ei tuke ki te vaerua o teianei ao, akapeea te vaerua o te Atua te akakeuanga ia tatou ei meitaki no tatou?

12 Ko teea vaerua ta toku tu e akaata ra? (E tatau ia Kolosa 3:8-10, 13.) E akakeu ana te vaerua o teianei ao i te au angaanga o te kopapa. (Gala. 5:19-21) E kiteaia ana e ko teea vaerua te akakeu ra ia tatou me timataia tatou, kare me te meitaki ra te au mea, mari ra me kare e meitaki ana, koia oki me manako kore mai, akariri mai, e me rave tetai taeake e te tuaine Kerititiano i te ara kia tatou. Pera katoa, i roto i to tatou kainga, penei ka kiteaia e ko teea vaerua e akakeu ra ia tatou. Penei ka anoanoia kia akara meitaki ia tatou uaorai. Ui kia koe uaorai e, ‘Nga marama e ono i pati, kua riro ainei toku tu mei to Karaiti rai me kore kua rave akaou ainei au i te au tuatua e te au tu peu kino?’

13 Ka tauturu te vaerua o te Atua ia tatou kia ‘kopae i te tangata taito e tana katoa au ravenga’ e kia “akatangata ou” ia tatou uaorai. Ka tauturu te reira ia tatou kia maata te aroa e te takinga meitaki. Ka inangaro tatou i te akakore atu i te ara a tetai e tetai, noatu e tumu tetai no te akaapaanga. Kare rava tatou e riri atu me kite tatou i te tu tau kore, na te tuatua anga ma ‘te maru kore, te rotoriri, te makitakita, te taumāro, e te tuatua akakino.’ Mari ra, ka tauta tatou kia “ngakau maru aroa ua.”​—Ephe. 4:31, 32.

14. Eaa te manako o te maataanga o teianei ao no te Tuatua a te Atua?

14 Te akangateitei e te inangaro ra ainei au i te au turanga tau o te Pipiria? (E tatau ia Maseli 3:5, 6.) Te patoi ra te vaerua o teianei ao i te Tuatua a te Atua. Te aronga e akakeuia ra e teia vaerua te manako ra e kare e tau ana tetai tuanga o te Pipiria, te iki ra ra i te au peu e te au apiianga a te tangata. (2 Timo. 4:3, 4) Te kopae takiri ra tetai pae i te Tuatua a te Atua. Te ekoko ra taua aronga ra i te puapinga e te tikaanga tikai o te Pipiria, no te pakari o to ratou uaorai manako. Kua akameangiti mai ratou i te puapinga o te turanga ma o te Pipiria no te akaturi, pirianga tane e te tane, e te kopaeanga. Te apii ra ratou e ‘e kino te meitaki, e e meitaki te kino.’ (Isa. 5:20) Kua akanauruia ainei tatou e teia vaerua? Te irinaki ra ainei tatou i te pakari o te tangata, kapiti mai to tatou uaorai manako, me aro atu i te au manamanata? Me te tauta ra ainei tatou i te aru i te akoanga a te Pipiria?

15. I te irinaki ua anga i to tatou uaorai pakari, eaa ta tatou ka rave?

15 Te akakeu ra te vaerua o te Atua ia tatou kia akangateitei i te Pipiria. Mei te tata taramo rai, te manako ra tatou i te tuatua a te Atua ei ramepa no to tatou vaevae e ei turama i to tatou arataa. (Sala. 119:105) I te irinaki ua anga i to tatou uaorai pakari, ka irinaki papu tatou i te Tuatua tataia a te Atua ei tauturu ia tatou kia kite i te tika mei te tarevake. Te apii nei tatou  kare ua kia akangateitei i te Pipiria kia inangaro katoa ra i te ture a te Atua.​—Sala. 119:97.

Apii mei te Akaraanga o Iesu

16. Eaa te o maira kia rauka “te ngakau me kore manako o te Mesia?”

16 E rauka mai ei te vaerua o te Atua, e akatupu tatou i “te ngakau me kore manako o te Mesia.” (1 Kori. 2:16) E rauka ai ‘te manako akaarite ki to te Mesia ra ko Iesu,’ ka umuumuia tatou kia kite i te tu e manako ana e e angaanga ana aia, e kia aru iaia. (Roma 15:5; 1 Pete. 2:21) Akamanako ana i tetai au mataara kia aru tatou i te reira.

17, 18. (a) Eaa ta tatou i apii mai mei ia Iesu no runga i te pure? (e) Eaa ra tatou ka “pati” ua rai?

17 Pure no te vaerua o te Atua. Mua ake ka aro atu ei i te au timataanga, kua pure a Iesu no te vaerua o te Atua kia tauturu mai iaia. (Luka 22:40, 41) Ka anoano katoa tatou i te pati ki te Atua no tona vaerua tapu. E oronga puareinga ua mai ana a Iehova i te reira ki te katoatoa e pati ra ma te akarongo. (Luka 11:13) Kua tuatua a Iesu e: “E pati, e e orongaia mai ta kotou; e kimi, e kitea ïa ia kotou; e topāpā atu, e kiritiia mai ïa te pa ia kotou: Ko te aronga katoa oki i pati ra, kua rauka ïa: e ko tei kimi ra, kua kitea ïa; e tei topāpā ra, e kiritiia mai ïa te pa iaia.”​—Mata. 7:7, 8.

18 Me kimi i te tauturu a te vaerua o Iehova, eiaa e akamutu vave i te pati no te reira. Penei e pure putuputu tatou e kia roa te pure anga. Tetai taime, e tuku ana a Iehova i te aronga e pati maira kia akaari mai i te oonu o to ratou manako e te tika tikai o to ratou akarongo, i mua ake ka pau mai ei aia i ta ratou au pure. *

19. Eaa ta Iesu e rave ua ana, e eaa ra tatou ka aru ei iaia?

19 Akarongo pu tikai kia Iehova. E rave ua ana a Iesu i te au mea ka mareka mai tona Metua. Tetai atianga, e tuke to Iesu manako no te akono anga i tetai turanga i ta tona Metua e inangaro ra. Inara, ma te irinaki papu kua tuatua aia ki tona Metua e: “Kia tupu ra toou anoano, auraka toku.” (Luka 22:42) Ui kia koe uaorai e, ‘Te akarongo ra ainei au ki te Atua noatu e ngata i te rave i te reira?’ E mea puapinga tikai no te oraanga kia akarongo ki te Atua. E apainga na tatou i te akarongo pu tikai i Tei Anga mai ia tatou, te Tumu no te ora e Tei Akono mai ia tatou. (Sala. 95:6, 7) Kare e mono no te akarongo. Kare e rauka i te akamareka i te Atua me kare e akarongo.

20. Eaa te mea puapinga rava atu i to Iesu oraanga, e akapeea tatou me aru iaia?

20 Kite meitaki i te Pipiria. Te patoi anga atu i ta Satani tamaki tika mai anga i tona akarongo, kua taiku atu a Iesu i te au Tuatua Tapu. (Luka 4:1-13) Te aro atu anga i te aronga akonoanga e patoi maira iaia, kua taangaanga a Iesu i te Tuatua a te Atua ei tauturu iaia. (Mata. 15:3-6) Te mea puapinga rava atu i to Iesu oraanga, ko te kite e te akatupu anga i te au ture a te Atua. (Mata. 5:17) Ka inangaro katoa tatou i te akamanako ua rai i te Tuatua akamaroiroianga a te Atua. (Phili. 4:8, 9) Penei ka ngata ia tatou i te kimi i tetai taime no ta tatou uaorai apii e ta te pamiri. No reira, i to te kimi anga i te taime, penei e akanoo tatou i te taime.​—Ephe. 5:15-17.

21. Eaa te akanoonooanga ei tauturu ia tatou kia kite meitaki i te Tuatua a te Atua e kia taangaanga i te reira?

21 Kua tauturu mai “te tavini akono meitaki e te pakari” ia tatou kia akanoo i te taime no ta tatou uaorai apii e ta te pamiri, na te akanoo anga i te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai i te au epetoma. (Mata. 24:45) Te taangaanga meitaki ra ainei koe i teia akanoonooanga? Ei  tauturu ia koe kia rauka te manako o Karaiti, ka rauka ainei ia koe kia kapiti mai tetai au uriurianga manako no runga i te au tumu tuatua ta Iesu i apii mai? E taangaanga koe i te Watch Tower Publications Index kia kimi i te au manako puapinga o te tumu tuatua taau e inangaro ra i te apii. Ei akaraanga, mei te mataiti 2008 ki te 2010, e 12 atikara i roto i te tuanga a te papuriki o teia makatini, no runga i te tumu manako “Ta Tatou i Apii Mai mei ia Iesu.” Penei ka inangaro koe i te taangaanga i teia au atikara ei apiianga. Akamataanga i te mataiti 2006, e atikara tetai i roto i te makatini E Ara!, “Akapeea Koe me Pau?” Kua tataia teia au uianga ei akamaata atu e ei akaoonu atu i toou kite no te Tuatua a te Atua. Eaa ka kore ei e kapiti mai i tetai au apii mei taua au atikara ra ki taau porokaramu Akamorianga a te Ngutuare i tetai au taime?

Ka Autu Tatou i Teianei Ao

22, 23. Eaa ta tatou ka rave kia autu i teianei ao?

22 E aratakiia ai e te vaerua o te Atua, e patoi tatou i te vaerua o teianei ao. Kare i te mea mama ua i te rave i te reira. E ngata e e pakari te tautaanga. (Iuda 3) Inara ka autu tatou! Kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “E tumatetenga to kotou i teianei ao: ka akamaroiroi ra, kua riro te re o teianei ao iaku.”​—Ioa. 16:33.

23 Ka autu katoa tatou i teianei ao me patoi tatou i tona vaerua e kia rave maroiroi i ta tatou ka rauka, kia rauka te vaerua o te Atua. E tika rai, me “no tatou te Atua ra, ka tika iaai kia māro mai?” (Roma 8:31) Te raukaanga te vaerua o te Atua e te aru anga i tana aratakianga i roto i te Pipiria, ka kite mai tatou i te tu mareka ua, te au, te mataora, e te akapapuanga no te oraanga mutu kore i te ao ou e vaitata maira.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa ra te vaerua o teianei ao i totoa rava ai?

• Eaa nga uianga e a ka ui tatou kia tatou uaorai?

• Eaa nga mea e toru ta tatou i apii mai mei ia Iesu kia rauka te vaerua o te Atua?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 8]

Akapeea tetai au angera i riro mai ei ei au temoni?

[Tutu i te kapi 10]

Taangaanga a Satani te vaerua o teianei ao ei akatere i te tangata, ka rauka ia tatou te kopae i tana akakeuanga