Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Irinaki ia Iehova e Vaitata Maira te Openga

Irinaki ia Iehova e Vaitata Maira te Openga

 Irinaki ia Iehova e Vaitata Maira te Openga

“E irinaki kotou ia Iehova e tuatau ua atu.”​—ISA. 26:4.

1. Eaa te tuke i te au tavini o te Atua e te au tangata o teianei ao?

TE NOO nei tatou i roto i tetai ao kare te mirioni ua atu e kite ana e koai me kore eaa ta ratou ka irinaki, penei e maata te taime kua rokoia ratou e te mamae me kore te tu mareka kore. E tuke ra te au tavini o Iehova! No tei aratakiia e te pakari o te Atua, kare ratou e irinaki ana i teianei ao me kore i to te reira au “ui ariki.” (Sala. 146:3) Mari ra, kua tuku ratou i to ratou oraanga e to ratou tuatau ki mua ki roto i te rima o Iehova, te kite anga e e inangaro tona ia ratou e e akatupu ua ana aia i tana Tuatua.​—Roma 3:4; 8:38, 39.

2. Eaa ta Iosua i tuatua no te tu irinaki papu o te Atua?

2 Kua tuatua a Iosua i taito i te tu irinaki papu o te Atua. Te openga o tona oraanga, kua akakite aia ki tona au taeake ngati Iseraela e: “Kua kite oki kotou ravarai i roto i to kotou ngakau, e i roto i to kotou katoa au vaerua, e kare rava tetai o te au mea meitaki ta to kotou Atua ta Iehova i tuatua mai ia kotou i poka; kua ope rava i te tupu ia kotou.”​—Iosu. 23:14.

3. Eaa ta te ingoa o te Atua e akakite maira no runga iaia?

3 E akatupu ana a Iehova i tana au taputou, kare no tona inangaro ua i tona au tavini, mari ra no tona uaorai ingoa. (Exo. 3:14; 1 Samu.  12:22) No runga i te ingoa o te Atua, te akakite maira te akamataanga o The Emphasized Bible, a J.B. Rotherham e: “Ka riro [te reira] ei taputou takinga meitaki; te raukaanga i te Atua i te taui ki tetai ua atu au turanga, manamanata, me tupu mai tetai au umuumu anga . . . E taputou [te reira], . . . ei akakiteanga, ei akamaaraanga, ei koreromotu. Ka tiratiratu ua rai te Atua ki teia Ingoa; no runga i te reira kare rava Aia e akama.”

4. (a) Eaa ta Isaia 26:4 e ako mai nei ia tatou kia rave? (e) Eaa ta tatou ka akamanako i roto i teia atikara?

4 Ui kia koe uaorai e: ‘Kua kite meitaki tikai ainei au ia Iehova, kia irinaki pu tikai kiaia? Te irinaki papu ra ainei au i te tuatau ki mua, te kite anga e te akatere nei te Atua i te au mea katoatoa?’ Na ko maira a Isaia 26:4: “E irinaki kotou ia Iehova e tuatau ua atu: ko Ia tika rai oki a Iehova, e Mato mutu kore ïa.” E tika, kare te Atua e akao temeio mai ana ki roto i te oraanga o te tangata mei tana rai i rave ana i tetai au atianga i te tuatau Pipiria. Noatu ra, ei “Mato mutu kore,” ka rauka i te irinaki iaia “e tuatau ua atu.” Akapeea to tatou Atua irinakiia te tauturu anga i tona au tavini akarongo mou i teia tuatau? Ka akamanako ana tatou e toru mataara: Ka akaketaketa aia ia tatou me kimi tatou i tana tauturu kia patoi i te timataanga, ka turuturu aia ia tatou me aro atu tatou i te aronga manako kore me kare tei patoi tika mai, e ka akamaroiroi mai aia ia tatou me maata te au manamanata. Ia tatou e akara meitaki nei i teia au tuanga, e akamanako e ka akapeea koe me akaketaketa i toou irinaki ia Iehova.

Irinaki i te Atua me Timataia kia Rave i te Tarevake

5. No runga i to tatou irinakianga i te Atua, teiea te timataanga maata tikai?

5 Kare i te mea poitirere i te irinaki kia Iehova no tana taputou no te Parataito me kore te tuakaouanga​—te au mea ta tatou e inangaro maata nei. Inara, penei ka ngata i te irinaki iaia me iki tatou i te aru i tona au turanga akono tau, kia papu meitaki tikai e ko te kauraro anga ki tona au mataara e tona au turanga e mea tika ia, e ka arataki atu ki te mataora maata rava atu. Kua tata te Ariki ko Solomona i teia akoanga e: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite. Auraka e akangaropoina iaia i toou katoa ra au aerenga; e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.” (Mase. 3:5, 6) Akara i te tuatua no runga i to tatou “au aerenga” e te “au arataa.” Ae, kia akaata to tatou oraanga katoa e to tatou manakonakoanga Kerititiano i to tatou irinakianga ki te Atua. Akapeea tatou me akaari i taua irinakianga me tupu mai te au timataanga?

6. Akapeea tatou me akaketaketa i ta tatou ikianga kia patoi i te au manako kino?

6 Akamata ana te uri ke anga mei te kino ki ta tatou e manako ra. (E tatau ia Roma 8:5; Ephesia 2:3.) Akapeea koe i reira me akaketaketa i taau ikianga kia patoi i te au manako kino? Akamanako i teia au mataara e rima: 1. Kimi i ta te Atua tauturu na roto i te pure. (Mata. 6:9, 13) 2. Akamanako oonu i te au  akaraanga Pipiria o te aronga kare i akarongo ana kia Iehova e te aronga tei akarongo. Akara eaa tei tupu kia ratou. (1 Kori. 10:8-11) 3. Akamanako i te taitaia ta te ara ka akatupu kia koe e ki toou au akaperepere. 4. Akamanako e eaa to te Atua manako me rave tetai o tona au tavini i te ara kino. (E tatau ia Salamo 78:40, 41.) 5. Akamanako ana i to Iehova ngakau rekareka me kite aia i tetai tavini tiratiratu te patoi anga i te kino kia rave i te meitaki, i te ngai tangata me kore koia anake ua. (Sala. 15:1, 2; Mase. 27:11) Ka rauka katoa ia koe i te akaari e te irinaki ra koe ia Iehova.

Irinaki i te Atua me Aro Atu i te Tu Manako Kore e te Patoianga

7. Eaa te au timataanga ta Ieremia i aro atu, e eaa tona manako i tetai au taime?

7 Maata to tatou au taeake e tavini ra i te au ngai tutuanga ngata tikai. Kua tavini ana te peroveta ko Ieremia i roto i taua au turanga ra​—e tumatetenga ra te patireia o Iuda i te tuatau openga. Kua timataia tona akarongo i te au ra ravarai no te mea kua akakite ua rai aia i te au karere akavaanga a te Atua. Tetai tuatau, kua kopekope tona tekeretere tiratiratu ko Baruka, no te roiroi. (Iere. 45:2, 3) Kua tuku ua atu ainei a Ieremia ki te tu taitaia? Tetai taime, kua taitaia aia. Kua karanga aia e: “Kia taumaaia te rā i anau mai ei au ra . . . Eaa te mea i anau mai ei au mei roto mai i te kopu ra, kia kite i te roiroi e te aue, e kia ope rava oku puke rā i te akama?”​—Iere. 20:14, 15, 18.

8, 9. Kia tau kia Ieremia 17:7, 8 e Salamo 1:1-3, eaa ta tatou ka rave kia uua ua atu rai i te au ua meitaki?

8 Kare a Ieremia i tuku ana i te au. Kua irinaki ua atu rai aia ia Iehova. Tei tupu mai, kua kite teia peroveta akarongo mou te akatupuia anga ta Iehova tuatua tei rekotiia i roto ia Ieremia 17:7, 8: “E ao to te tangata e irinaki kia Iehova, e ko Iehova tona manako anga. E riro oki aia mei te rakau i tanumia i te pae vai ra, ko tei akatoro i tona au aka na te pae kauvai, kare i kite i te veravera me tae mai; ka vai kerekere ua mairai tona rau; e kare e mae i te mataiti ua kore ra, e kare oki e tukumoe i te uua mai.”

9 Mei tetai ua rakau ruperupe “tanumia i te pae vai” me kore i roto i tetai aua ua rakau pipiia e te vai, kare rava a Ieremia i “tukumoe i te uua mai.” Kare rava aia i tuku ana kia akakeuia aia e te aronga aviri. Kareka ra, kua noo tamou aia ki te Tumu o te “vai” ora, e kua irinaki i te au mea pouroa ta Iehova i akakite kiaia. (E tatau ia Salamo 1:1-3; Iere. 20:9) E akaraanga meitaki a Ieremia no tatou, ko tatou tikai e tavini nei i te Atua i te au ngai tutuanga ngata! Me ko te reira toou turanga, e irinaki pu tikai kia Iehova kia tauturu ia koe kia akakoromaki, ia koe ‘e akapaatu ra i tona ingoa.’​—Ebe. 13:15.

10. Eaa te au akameitakianga tei rauka ia tatou, e eaa ta tatou ka ui kia tatou uaorai?

10 Kua oronga mai a Iehova i te au mea e manganui ei tauturu ia tatou kia akakoromaki i teia au ra openga. Ei akaraanga, kua oronga mai aia i te katoaanga o te Tuatua a te Atua, tei uri tikaiia ki roto i te au reo e manganui. Kua oronga maata katoa mai aia i te kai pae vaerua i te tuatau tau na roto i te pupu tavini akono meitaki e te pakari. E kua oronga mai aia i te tauturu a te urupu maata o te au taeake irinaki i ko i te au uipaanga e te au akaputuputuanga. Te taangaanga meitaki tikai ra ainei koe i teia au mea? Te aronga e rave ra i te reira ka ‘imene ma te ngakau rekareka.’ Inara, te aronga kare e akarongo ki te Atua ka ‘mamae ngakau, e ka atiati te vaerua.’​—Isa. 65:13, 14.

Irinaki ki te Atua me Akono i te Au Manamanata

11, 12. Noatu te au manamanata o teianei ao, eaa te mataara no te pakari mou?

11 Mei tei totouia, maata ua atu te manamanata ta te tangata ravarai e na roto nei. (Mata. 24:6-8; Apo. 12:12) Me tupu te vaipuke, te mea matauia, ka oro ki te ngai teitei me kore ka kake ki runga i te tauu are​—tetai ua atu ngai teitei tikai. Mei te reira rai, e  maata atura te au manamanata o teianei ao, te kimi ra te mirioni ua atu i te akapuanga ki te au ngai akaraanga puapinga i te pae moni, porotiki, akonoanga, taineti e te tekinoroti. Inara kare teia au mea e oronga mai ana i te tu tinamou tikai. (Iere. 17:5, 6) Te au tavini ra o Iehova, e ngai akapuanga tikai to ratou​—ko te “Mato mutu kore.” (Isa. 26:4) Kua akakite te tata taramo e: “[Ko Iehova] anake ra toku papa e toku ora.” (E tatau ia Salamo 62:6-9.) Akapeea tatou me akariro i teia Mato ei akapuanga no tatou?

12 Ka mou piri tatou kia Iehova me aru tatou i tana Tuatua, tei tuke ki te pakari o te tangata. (Sala. 73:23, 24) Ei akatauanga, te aronga tei akakeuia e te pakari o te tangata, penei ka karanga e: ‘E tai rai oou oraanga; taangaanga meitaki i te reira.’ ‘Aruaru i te angaanga meitaki.’ ‘Angaanga kia maata te moni.’ ‘Oko i teia, oko i tera.’ ‘Teretere i teianei ao; kia mataora.’ Te pakari ra o te Atua, te tau ra ki te akoanga e: “Te aronga i rave i to teianei ao ra, mei te mea e kare i rave; te ngaro ke nei oki te tu o teianei ao.” (1 Kori. 7:31) Pera katoa, te ako maira a Iesu ia tatou kia tuku ua rai i te anoano o te Patireia ei mea mua e kia akaputu ‘i te apinga ki runga i te rangi,’ te ngai e vai tinamou ua ai.​—Mata. 6:19, 20.

13. No runga ia 1 Ioane 2:15-17, eaa ta tatou ka ui kia tatou uaorai?

13 Te akaari maira ainei toou tu ki “teianei ao” e “te mea ravarai o teianei ao” e te irinaki pu tikai ra koe i te Atua? (1 Ioa. 2:15-17) Ko te au mea pae vaerua e te au angaanga o te Patireia ainei te mea marekaia e te mea puapinga atu kia koe i to te au mea ta teianei ao e oronga maira? (Phili. 3:8) Te tauta ra ainei koe te akono tamou i te ‘mata meitaki’? (Mata. 6:22) E tika, kare te Atua e inangaro ana ia koe kia manako kore, me e pamiri taau e akono ra. (1 Timo. 5:8) Inara, te inangaro maira aia i tona au tavini kia irinaki pu tikai iaia​—kare ki te ao o Satani e mate atura.​—Ebe. 13:5.

14-16. Akapeea tetai pae te puapinga anga no te akono tamou i te ‘mata meitaki’ e te tuku anga i te au anoano o te Patireia ei mea mua?

14 Akamanako ana i te akaraanga o Richard e Ruth, e nga metua e toru a raua tamariki. “Kua kite tikai au e e maata atu taku ka rauka i te rave no Iehova,” i karanga ai a Richard. “E oraanga meitaki toku inara kua manako au e te oronga ua ra au i te totoenga ki te Atua. Muri ake i te pure e te akamanako anga i te reira, kua ariki maua ko Ruth e ka pati au ki toku pu kia akaiti mai i taku angaanga e a ra i te epetoma​—noatu te kino o te turanga pae moni o te enua. Kua arikiia mai taku patianga, e kua akamata au i taku akanooanga ou i roto i te tai marama.” Eaa to Richard manako i teianei?

15 “E tutakiia mai ana au e 20 patene iti ake i to mua ana,” i karanga ai aia, “teianei kua rauka iaku e 50 akaou atu ra i te mataiti, kia piri atu ki toku pamiri e kia tereni i te tamariki. Kua akamaata atu au i taku angaanga tutu aere, te au apii Pipiria, e te angaanga pakari i roto i te putuputuanga. E no te maata o toku taime va i te tauturu i te tamariki, kua rauka ia Ruth i te painia tauturu i tetai au taime. Te tauta pakari nei au i te akono tamou i teia akanooanga no tetai tuatau roa.”

 16 Kua rauka ia Roy e Petina, e tamaine ta raua e noo ra rai i te kainga, i te akaiti mai i ta raua angaanga moni kia piri atu ki roto i te angaanga orometua tamou. “E angaanga ana au e toru ra i te epetoma,” i karanga ai a Roy, “e te angaanga ra a Petina e rua ra. Pera katoa, kua neke atu matou ki tetai manga are, mama ake i te akono. Kua painia ana maua i mua ake ka anauia mai ei ta maua tamaiti e te tamaine, e kare to maua inangaro kia painia i ngaro ana. No reira te maata mai anga ta maua tamariki, kua rave akaou maua i te angaanga orometua tamou. Kare e moni e rauka kia akaaiteia atu ki te au akameitakianga tei rauka mai ia maua.”

Tuku i “te Au o te Atua” ei Paruru i Toou Ngakau

17. No te tu papu kore o te oraanga, akapeea te au Tuatua Tapu te akapumaana anga ia koe?

17 Kare tatou i kite eaa to apopo ka apai mai, no te mea ka tupu ‘te au tuatau kitea koreia’ kia tatou. (Kohe. 9:11, NW) Inara, eiaa te tu papu kore o apopo e akangere i to tatou manako au i teia tuatau, mei te aronga te ngere ra i te turanga tinamou no tetai pirianga pumaana ki te Atua. (Mata. 6:34) Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Auraka rava kotou e apiapi i te au mea katoa nei; e akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki. E na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi mai i to kotou ngakau e to kotou manako.”​—Phili. 4:6, 7.

18, 19. Na roto i teea au mataara te akapumaana maira te Atua ia tatou? Akatutu mai.

18 Maata te au taeake e te au tuaine i roto i te au turanga ngata tei kite mai i te tu maru e te manako au mei ia Iehova. Kua karanga tetai tuaine e: “Kua tamatakutaku ua mai te taote vavai iaku kia ariki i te pamu toto. ‘Eaa teia angaanga neneva e kare koe e pamu toto?’ tana tuatua mua kiaku. I te reira taime e tetai atu taime, kua pure muteki au kia Iehova, e kua kite mai au i te pumaana. Kua akaketaketaia au. Noatu toku apikepike no tei topa rava toku vaito toto, kua rauka iaku te oronga i te au tumu Tuatua Tapu taka meitaki no toku irinaki.”

19 Tetai taime e oronga mai ana te Atua i te tauturu e anoanoia ra na roto i te akapumaana anga a tetai taeake irinaki me kore na roto i te kai pae vaerua i te tuatau tau. Penei kua akarongo ana koe i tetai taeake me kore tuaine te tuatua anga e: “Teia tikai taku atikara e anoano nei. Kua tataia tikai teia noku!” Ae, noatu eaa to tatou au turanga me kore anoano, ka akapapu mai a Iehova i tona aroa no tatou me irinaki tatou kiaia. No te mea, e “mamoe” tatou nana, e kua tuku aia i tona ingoa ki runga ia tatou.​—Sala. 100:3; Ioa. 10:16; Anga. 15:14, 17.

20. Eaa ra te au tavini o Iehova ka noo tinamou ei me tae te ao o Satani ki tona openga?

20 E aere viviki maira te “rā o to Iehova riri otooto” e takoreia atu ei te au mea ravarai ta te ao o Satani e irinaki ra. Kare te auro, ario e tetai atu au apinga puapinga e oronga mai i te tu tinamou. (Zepha. 1:18; Mase. 11:4) Te akapuanga anake ua ko to tatou “Mato mutu kore.” (Isa. 26:4) No reira e akaari i to tatou irinaki pu tikai kia Iehova i teianei, na te aaere anga ma te akarongo ma tona arataa tuatua tika, te akakitekite anga i tana karere Patireia noatu ka aro atu tatou i te tu manako kore e te patoianga, e te tuku anga i to tatou au manamanata kiaia. Me rave tatou i teia au mea nei, ‘ka noo marie ua tatou ma te ora; ma te mataku kore i te kino.’​—Mase. 1:33.

Ka Rauka Ainei ia Koe te Akataka?

Akapeea tatou me irinaki i te Atua

• me timataia kia rave i te tarevake?

• me aro atu i te tu manako kore e te patoianga?

• me akono atu i te au manamanata?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 13]

Ka mataora me akonoia te au turanga o te Atua

[Tutu i te kapi 15]

‘Ko Iehova, te Mato mutu kore’