Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Akaperepere Tikai ra Ainei Koe i Toou Au Akameitakianga?

Te Akaperepere Tikai ra Ainei Koe i Toou Au Akameitakianga?

 Te Akaperepere Tikai ra Ainei Koe i Toou Au Akameitakianga?

I TE akaora temeio angaia mei te tuikaa i Aiphiti, kua mataora tikai te tamariki o Iseraela i te akamataanga, no tei rauka ia ratou te akamori ia Iehova. (Exo. 14:29–15:1, 20, 21) Tera ra, i muri poto ua ake kua taui to ratou manako. Kua akamata ratou i te kopekope i to ratou oraanga. Eaa te tumu? No te mea kua apai ke ratou i to ratou manako mei runga i ta Iehova i rave no ratou, ki te au manamanata o te noo anga ki roto i te metepara. Karanga ratou kia Mose e: “Eaa korua i arataki mai ei ia matou mei Aiphiti mai kia mate matou i teianei medebara? kare oki e areto, kare oki e vai, e kua iu matou i teianei kai [mānā].”​—Nume. 21:5.

Te au anere mataiti i muri mai, kua imene te Ariki ko Davida o Iseraela i taito e: “Te irinaki nei ra au i te aroa noou ra; ka rekareka toku ngakau i te ora naau ra; Ka imene au kia Iehova, kua takinga-meitaki mai oki aia iaku.” (Sala. 13:5, 6) Kare i ngaropoina ia Davida te au ravenga aroa takinga meitaki a Iehova kiaia. Kua akapou putuputu aia i te taime i te akamanako atu i te reira. (Sala. 103:2) Kua akono takinga meitaki katoa mai a Iehova ia tatou, e e tu pakari kia akaperepere tatou i tana i rave no tatou. Ka akara ana tatou i tetai o te au akameitakianga a te Atua ta tatou e mataora nei, i teia tuatau.

“Tuatua-Muna a Iehova”

Kua imene te tata taramo e: “Te tuatua-muna a Iehova ra, tei te aronga ïa i mataku iaia.” (Sala. 25:14) E tikaanga manea tikai no te au tangata apa ua kia rauka te pirianga vaitata kia Iehova! Tera ra, akapeea me ka varenga ua tatou ki te au angaanga o te oraanga e i te openga, meangiti ua te taime no te pure? Akamanako i reira i te ka tupu ki to tatou pirianga meitaki kia Iehova. Ei Oa no tatou, te tapapa maira a Iehova ia tatou kia irinaki i roto iaia e kia akamaora i to tatou ngakau kiaia na roto i  te pure, i te akakite anga i ta tatou e mataku ra, to tatou au anoano e te au apiapi. (Mase. 3:5, 6; Phili. 4:6, 7) No reira, kare ainei tatou e tau kia akamanako atu i te tu o ta tatou au pure?

I te akamanako anga tetai Kite mapu ko Paul te ingoa, no runga i tana pure, kite mai aia e ka anoanoia aia kia akameitaki atu i te reira. * Karanga aia e, “Kua riro ei peu matau naku te taangaanga i taua au tuatua rai me pure au kia Iehova.” I to Paul rave anga i tetai kimikimianga no runga i taua tumu manako i roto i te Watch Tower Publications Index, kua kite mai aia mei tetai 180 pure i rekotiia i roto i te Pipiria. I roto i teia, kua akakite te au tavini o Iehova i te tuatau i topa, i to ratou au manako oonu tikai. Akakite a Paul e: “Na te manako oonu anga no runga i taua au akaraanga ra, kua kite mai au i te akataka i te manako tikai o taku au pure. Kua tauturu teia iaku kia akatuera i toku ngakau kia Iehova. Teianei e mareka tikai i te akavaitata atu kiaia na roto i te pure.”

‘Kai i te Ora Mou’

Tetai atu akameitakianga ta Iehova i oronga mai kia tatou, ko te au tuatua mou o te Tuatua Tapu. Ia tatou e kai ra i te maata o te au kai memeitaki i te pae vaerua, e tumu tau ta tatou kia ‘imene ei au tavini i te rekareka ngakau ra.’ (Isa. 65:13, 14) Tera ra, kia matakite tatou eiaa e akatika i te au akakeuanga kino kia akangere ia tatou i to tatou tu oraora no te tuatua mou. Ei akaraanga, te akarongo anga i te au apiianga pikikaa a te apoteiti, ka takino i to tatou manako e ka akangere ia tatou i te kite i te tu puapinga o te ‘kai i te ora mou’ koia oki i te pae vaerua, e orongaia maira kia tatou e Iehova na roto i te “tavini akono meitaki e te pakari.”​—Mata. 24:45-47.

Ko André, tei tavini ia Iehova no tetai au mataiti, kua kite tikai i te kino o te tarurikeia anga e te aerenga manako apoteiti. Manako aia e kare e kino kia akara viviki ua i te Web site a te apoteiti. Maara iaia e: “I te akamataanga, rekaia au e te au tuatua mou tutu ua, ta te aronga apoteiti e tuatua ana. Iaku e tirotiro mata ra i ta ratou e tuatua ra, maata atu toku manako e kua tau rai au kia akaruke i te akaaerenga a Iehova. Muri mai ra, iaku e rave ra i tetai kimikimianga no runga i te au maroanga patoi a te apoteiti i te Au Kite o Iehova, kite mai au i reira e mei teaa tikai te kikite o teia au puapii pikikaa. Ko te au tuatua taviriviriia, ta ratou ‘akapapuanga pakari’ te reira no te patoi ia tatou. No reira, kua iki au i te tatau akaou i ta tatou au puka e te aere ki te au uipaanga. Kare i roa, nakiro iaku e, e maata taku kare i kite.” Te mea mataora ra, kua oki mai a André ki roto i te putuputuanga.

“Au Taeake” Katoa

E akameitakianga na Iehova to tatou kapitianga taeake aroa. (Sala. 133:1) E tumu meitaki ta te apotetoro ko Petero i tata e: “E aroa atu i te au taeake” katoa. (1 Pete. 2:17) Ei tuanga no te au taeake Kerititiano, e mataora ana tatou i te turuanga pumaana a te au metua tane, metua vaine, tungane, e te au tuaine i te pae vaerua i roto i te tuatua mou.​—Mare. 10:29, 30.

 Tera ra, e riro ana te au turanga tukeke i tetai taime i te akatupu i te tu ngata ki to tatou pirianga ki te au taeake e te au tuaine. Ei akatauanga, e ngoie ua i te riri atu i te au tu apa ua o tetai tangata e te akaapaapa atu i taua tangata ra. Me tupu ake teia, kare ainei e tauturuia kia akamaara e te inangaro ra a Iehova i tona au tavini noatu to ratou au tu apa? Tera tetai, “kia karanga tatou e kare a tatou ara, te pikikaa nei tatou ia tatou uaorai, e kare te tuatua-mou i roto ia tatou.” (1 Ioa. 1:8) Kare ainei e tau kia tauta tatou i te “tauturu atu tetai ki tetai, e akakore tetai i ta tetai ara”?​—Kolo. 3:13.

Kua kite mai tetai mapu ko Ann i te puapinga o te kapitianga Kerititiano, na roto i te tu ngata. Te aru anga i te tu o te tamaiti kaimoumou apinga i roto i te akatutuanga a Iesu, kua akaruke aia i te putuputuanga Kerititiano. Muri mai, kua rako tangata e kua oki mai ki roto i te tuatua mou. (Luka 15:11-24) Eaa ta Ann i tamou mai no teia tupuanga? Akakite aia e: “I teianei kua oki mai au ki te akaaerenga a Iehova, te akaperepere nei au i toku au taeake e te au tuaine pouroa noatu to ratou tu apa ua. I mua ana, viviki ua au i te akaapa ia ratou. Teianei ra, te aruaru nei au kia kore roa tetai apinga e akangere iaku i te au akameitakianga taku e mataora ana i rotopu i te au oa irinaki. Kare takiri e apinga puapinga i roto i teia ao e paunaia te taime no te akaruke i to tatou parataito vaerua, no te reira.”

Kia Rekareka ua i Toou Au Akameitakianga

To tatou manakonakoanga i roto i te Patireia o te Atua te ka riro ei takore i te au manamanata pouroa o te tangata, e apinga puapinga maata tikai, kare e rauka kia okoia. Taime mua i rauka ai teia manakonakoanga ia tatou, kua maoraora ua to tatou ngakau i te akaperepere i te reira! Kua aite to tatou manako mei to te tangata okooko i roto i te parapore a Iesu, tei “oko atura i te au apinga katoa nana ra” kia rauka iaia “tetai poe meitaki maata roa.” (Mata. 13:45, 46) Kare a Iesu i karanga ana e kua ngaro te akaperepere o te tangata okooko i te poe. Kia pera rai tatou, auraka to tatou akaperepere i to tatou manakonakoanga manea, kia ngaro.​—1 Tesa. 5:8; Ebe. 6:19.

Akamanako ana i te akaraanga o Jean, tei tavini ia Iehova no tetai 60 tuma mataiti. Karanga aia e: “Tei tauturu iaku kia akamanako ua rai i te Patireia o te Atua, ko te tuatua i te reira ki etai ke. Me kite au i to ratou mata e kaka ra no tei marama i te Patireia, e akakeuanga meitaki tikai kiaku. Te kite anga i te tuke ta te tuatua mou o te Patireia e akatupu ra i roto i te oraanga o tetai tangata apii Pipiria, e tupu ana te manako e, ‘Aue te manea i te au tuatua mou taku ka oronga atu ki etai ke!’”

E au tumu tau tikai to tatou kia rekareka i te au akameitakianga pae vaerua e manganui, ta tatou e mataora nei. Noatu e ka rokoia tatou e te au timataanga mei te tu patoi, maki, ruaine, maki manako, mii, e te tu ngata i te kimi puapinga, kite tatou e e tuatau poto ua to te reira. Raro ake i te Patireia o te Atua, ka kapitiia mai te au akameitakianga pae kopapa ki to tatou au akameitakianga i te pae vaerua. Tetai ua atu taomianga ta tatou ka akakoromaki i teianei, ka takoreia te reira i roto i te akatereanga ou o te au mea nei.​—Apo. 21:4.

Teianei ra, kia mataora ua tatou i ta tatou akameitakianga pae vaerua, e kia akaari i te tu akaperepere mei ta te tata taramo i imene e: “E manganui, e taku Atua, e Iehova, te au angaanga taka ke i raveia e koe ra, e toou ra manako ia matou nei: kare e tikai kia tatau ua atu ki mua ia koe na; e akakite au, e tuatua oki au i te reira; kare ra e tika kia tatau atu i te maata.”​—Sala. 40:5.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 6 Kua tauiia te au ingoa.

[Tutu i te kapi 18]

Akameitakiia tatou e te turuanga pae vaerua i te tuatau timataanga