Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akanoo i te Manako ki ta Iehova i Rave Noou

Akanoo i te Manako ki ta Iehova i Rave Noou

 Akanoo i te Manako ki ta Iehova i Rave Noou

MURI poto ua ake i te akatuakaouia anga a Iesu, te aere ra e rua nga pipi mei Ierusalema ki Emausa. “Te tuatua ua ra raua ma te akaeatu raua raua uaorai,” i karanga ai te Evangeria a Luka, “kua kapiti ua mairā Iesu i reirao, e aere katoa atura ratou. Kua akakoreia ra te kite i to raua mata, kare atura raua i kite iaia.” I reira kua tuatua atura a Iesu kia raua: “Eaa tenana tuatua ta korua e tuatua aere ua ana, ma te iriea?” Eaa ra raua i iriea ai? Kua manako te nga pipi e ka akaora mai a Iesu i to Iseraela mei te tutara kino a te Kenitara, inara kare taua akaoraanga i tupu ake. Mari ra kua tamateia a Iesu. No reira raua i taitaia ei.​—Luka 24:15-21; Anga. 1:6.

Kua akamata iora a Iesu i te akamarama marie atu ki te nga pipi. “Akakite maira aia kia raua i te au tuatua katoa nona, i tataia ra, mei ia Mose e tae rava akera ki te au peroveta katoa.” Ae, e maata te au tupuanga puapinga e te akamatutu i te akarongo, tei raveia i te tuatau i ta Iesu angaanga orometua! I te nga pipi e akarongo ra ki te akamaramaanga a Iesu, kua taui to raua turanga mei te taitaia ki te rekareka. Muri mai i taua aiai ra, kua karanga raua e: “Kare aina i maana rava to taua ngakau, ka tuatua mai ei aia kia taua i te arataa ra, ka akataka mai ei aia i te tuatua i tataia ra?” (Luka 24:27, 32) Eaa te apiianga ka rauka mai ia tatou mei te tu o te nga pipi a Iesu?

Akapeea te Tapapaanga Kare i Akatupuia i te Akatuke Anga ia Tatou?

Kua taitaia nga pipi e aere ra ki Emausa no te mea kare ta raua e tapapa ra i tupu. Kua tupu kia raua tei akatakaia mai i roto ia Maseli 13:12 e: “Kia tavareia te apinga tapapaia ra, e aati te manava.” Mei te reira rai tetai pae ia tatou tei tavini tiratiratu mai ana ia Iehova no te au raungauru mataiti, kua manako e kua tae ke mai ana te “mate maata” e kua oti i teianei. (Mata. 24:21; Apo. 7:14) Te maramaia atura e no taua atianga ra, ka tupu rai te taitaia no tei kore i akatupuia tei tapapaia.

E akamaara ra e, kua rauka akaou te mataora o taua nga pipi ra i muri ake i te tauturu anga a Iesu ia raua kia akamanako no runga i te akatupuanga o te au totou tei tupu ke ana​—i te tuatau katoa o to raua uaorai oraanga. Ka rauka ia tatou te akatupu marie i te mataora mou e te akakoromaki i te au manako taitaia na taua mataara rai. Tetai tangata pakari  Kerititiano ko Michael kua akakite aia e: “Auraka e akamanako ua i tei kore i raveia ake e Iehova. Mari ra e akanoo i te manako ki tana i rave.” E apiianga meitaki tikai tera!

Ta Iehova i Rave

E akamanako ana i tetai au mea takake rava ta Iehova i akatupu. Akakite a Iesu e: “Ko te akarongo mai iaku ra, ka rave katoa aia i teianei au angaanga taku e rave nei: e maata ua atu rai tana e rave i teia.” (Ioa. 14:12) Teia tuatau te akatupu nei te au tavini o te Atua i te angaanga Kerititiano maata rava atu tei raveia ana. Tere atu i te itu mirioni tangata e tapapa atu nei, kia ora mai mei te mate maata. Akamanako ua ana ra e, kare rava mei teia te maata i to Iehova au tavini tiratiratu e angaanga maroiroi ra i roto i te au enua e manganui i te ao katoa nei! Kua akatupu a Iehova i ta Iesu au tuatua totou no runga i te ‘au angaanga maata ua atu rai i teia.’

Eaa atu tetai ta Iehova i rave no tatou? Na roto i te tuatua akatutu ua, kua akatuera mai aia i te tikaanga no te aronga ngakau tuatua tika kia akaatea mai mei teia ao kino, ki roto i te parataito pae vaerua tana i anga. (2 Kori. 12:1-4) Akapou i tetai taime i te akamanako no runga i tetai au turanga o taua parataito ra e tuera maira kia tatou. Ei akatauanga, akara i ta kotou runanga puka me kore i ta te Are Uipaanga Patireia. Eueu na roto i te au kapi o te Watch Tower Publications Index, me kore akarakara na roto i te Watchtower Library. Akarongo i te rekoti o tetai nuku Pipiria. Akamaara i te au tu tangitangi e te au akatutuanga o tetai uruoaanga tei oti ua akenei. Tetai, akamanako i te kapitianga tau e rekareka ana tatou ma to tatou au tungane e te au tuaine Kerititiano. Kare e aiteia to Iehova ngakau maoraora i te oronga mai i te kai pae vaerua e manganui, e te taokotaianga taeake akaperepere​—e parataito pae vaerua tikai!

Kua akakite te tata taramo ko Davida e: “E manganui, e taku Atua, e Iehova, te au angaanga taka ke i raveia e koe ra, e toou ra manako ia matou nei.” (Sala. 40:5) Ae, na te akamou anga i te manako ki runga i te au mea takake ta Iehova i rave no tatou, e na te akamaaraara anga no runga i tona au manako akaperepere ia tatou, ka kite tatou i te maroiroi ou i te akakoromaki anga ma te tiratiratu i ta tatou angaanga ngakau tae ki to tatou Metua i te rangi, ko Iehova.​—Mata. 24:13.

[Tutu i te kapi 31]

Kua tauturu a Iesu i tana nga pipi kia akanoo i te manako ki ta Iehova i rave no raua

[Tutu i te kapi 32]

Akamaara i te au tu tangitangi e te au akatutuanga o tetai uruoaanga tei oti ua akenei