Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akamaroiroiia kia Patoi i te Timataanga, Akakoromaki i te Manako Paruparu

Akamaroiroiia kia Patoi i te Timataanga, Akakoromaki i te Manako Paruparu

 Akamaroiroiia kia Patoi i te Timataanga, Akakoromaki i te Manako Paruparu

‘Ka rauka to kotou mana i te vaerua tapu, kia aere mai te reira ki rungao ia kotou.’​—ANGA. 1:8.

1, 2. Eaa te tauturu ta Iesu i taputou ki tana au pipi, e eaa ra ratou ka anoano ei i te reira?

KITE a Iesu e kare e rauka i tana au pipi ma to ratou uaorai maroiroi te akono i te au mea ravarai tana i akaue mai. Te akamanako anga i te maata o ta ratou angaanga tutuanga, te pakari o to ratou enemi, e te tu paruparu o te kopapa, papu tikai te anoano ra ratou i tetai mana ririnui rava atu. No reira, mua ua ake ka aere ei aia ki te rangi, kua akapapu atu a Iesu ki tana au pipi e: ‘Ka rauka to kotou mana i te vaerua tapu, kia aere mai te reira ki rungao ia kotou; e ei kite oki kotou noku i Ierusalema nei, e Iudea katoa oki e pini ua ake, e Samaria katoa oki, e tae ua atu ki te openga o te enua ra.’​—Anga. 1:8.

2 Akamata taua taputou ra te akatupuia i te Penetekote 33 T.N. te akamaroiroi anga te vaerua tapu i te au pipi a Iesu Karaiti kia akaki ia Ierusalema ma ta ratou tutuanga. Kare i rauka i tetai patoianga te tapu i te reira. (Anga. 4:20) “E tae ua atu ki te openga o teianei ao,” ka anoano tikai te au pipi akarongo mou a Iesu, e tatou katoa, taua maroiroi tei orongaia mai e te Atua.​—Mata. 28:20.

3. Ka tauturu te vaerua tapu o te Atua ia tatou kia rave i teaa?

3 Kua taputou a Iesu ki tana au pipi e ‘ka rauka ia ratou te mana me aere mai te vaerua tapu o te Atua ki rungao ia ratou.’ Taka ua ra e ka rauka i te vaerua tapu o te Atua i te akakeu e te akaketaketa i te tangata. Ka akamaroiroi te reira ia tatou kia akatupu i ta tatou akatapuanga Kerititiano, me ka anoanoia, i te patoi i te au mana tau kore tei tukuia mai ki runga ia tatou.​—E tatau ia Mika 3:8; Kolosa 1:29.

4. Eaa te ka akamanakoia i roto i teia atikara, e no teaa ra?

4 Akapeea me akaariia mai te mana tei orongaia mai kia tatou na roto i te vaerua tapu? Eaa te au tu angaanga me kore te au manako ka tupu mai no taua akakeu anga ra? Ia tatou e tauta ra i te tavini akarongo mou i te Atua, maata te arairai anga ka aro atu tatou tei akatupuia e Satani, tana akatereanga o te au mea nei me kore to tatou uaorai kopapa apa. Puapinga tikai kia autu tatou i taua au arairai anga kia tamou marie ei au Kerititiano, kia putuputu i roto i te angaanga orometua, e kia akono tamou i tetai pirianga meitaki kia Iehova. Ka akamanako tatou akapeea te vaerua tapu me tauturu ia tatou kia patoi i te timataanga e kia akakoromaki i te roiroi e te manako paruparu.

Patoi i te Timataanga

5. Akapeea te pure te akamaroiroi anga ia tatou?

5 Apii a Iesu i tana au pipi kia pure e: “Auraka e akaruke ia matou kia timataia mai, e akaora ra ia matou i te kino.” (Mata. 6:13) Kare a Iehova e akaruke i tona au tavini akarongo mou tei pati mai i teia patianga. Tetai atu atianga, kua karanga a Iesu e ‘ka oronga mai te Metua i te ao ra i te vaerua tapu ki te aronga e pati atu iaia ra.’ (Luka 11:13) E akapumaana anga tikai e te taputou maira a Iehova e ka oronga mai aia i teia mana kia tatou no te tuatua tika! Kare te aiteanga o teia e ka  paruru a Iehova ia tatou mei te timataanga. (1 Kori. 10:13) Me timataia mai tatou, ko te taime ia ka pure akatenga tatou.​—Mata. 26:42.

6. Kua akatumu a Iesu i tana au pauanga ki ta Satani au timataanga ki runga i teaa?

6 Kua taiku a Iesu i te au irava ei pau i te au timataanga a te Tiaporo. Taka ua ra i roto i to Iesu manako te Tuatua a te Atua te pau anga aia e: “Kua tataia . . . Kua tata katoaia . . . E aere ke atu koe e Satani, kua oti oki i te tataia, ‘Ko toou Atua ra ko Iehova taau e akamori, e koia anake rai taau e akarongo.’” No te inangaro ia Iehova e tana Tuatua i akakeuia ai a Iesu kia kopae i te au mea navenave ta Tei Timata ra i tuku mai ki mua iaia. (Mata. 4:1-10) Te patoi ua anga a Iesu i te timataanga, akaruke a Satani iaia.

7. Akapeea te Pipiria te tauturu anga ia tatou kia patoi i te timataanga?

7 I te mea te irinaki ra a Iesu i te au Tuatua Tapu kia patoi i te au timataanga a te Tiaporo, kia pera katoa rai tatou! E tika, to tatou tu kite i te patoi i te Tiaporo e tona aronga raverave, ka akamata na te tautaanga kia kite meitaki i te au turanga o te Atua e kia aru tikai i te reira. Maata te au tangata tei akakeuia kia akono i te au turanga o te Pipiria, ia ratou e apii ra i te au Tuatua Tapu, e kua ariki rekareka i te tu pakari e te tuatua tika a te Atua. Ae, e ririnui “te tuatua a te Atua” i te kite “i te manako e te vananga o te ngakau.” (Ebe. 4:12) Me maata atu ta tetai tangata i tatau e i akamanako no runga i te au Tuatua Tapu, maata atu tana ka ‘kite no runga i to Iehova ra tuatua-mou.’ (Dani. 9:13) Me koia ia, e akamanako oonu tatou i te au irava te tau ra ki to tatou au tu paruparu.

8. Na roto i teea au mataara e rauka ai ia tatou te vaerua tapu?

8 Kapiti mai te kite anga i te au Tuatua Tapu, rauka ia Iesu te patoi i te timataanga no te mea kua ‘ki tikai aia i te vaerua tapu.’ (Luka 4:1) Rauka ai taua maroiroi e te kite karape, anoanoia ra kia akavaitata atu tatou kia Iehova na te taangaanga anga i te au mea tana i oronga mai na roto i te vaerua tapu, mei te apii Pipiria, pure, e te taokotaianga ki te au taeake e te au tuaine. (Iako. 4:7, 8) Maata tei ariki rekareka katoa i te puapinga no te rave maroiroi anga i te au angaanga Kerititiano, tei tauturu ia ratou kia akamanako meitaki i te au manako akamaroiroi anga pae vaerua.

9, 10. (a) Eaa tetai au timataanga ta te au Kerititiano ka aro atu? (e) Akapeea te akamanako oonu e te pure te akamaroiroi anga ia koe kia patoi i te timataanga noatu toou roiroi?

9 Eaa te au timataanga taau ka kopae atu? Kua timataia ainei koe kia akainangaro i tetai tangata kare i te tokorua akaipoipo noou? Me kare koe i akaipoipo, inangaro ra ainei koe i te ariki atu i te patianga a tetai tangata kare i roto i te tuatua mou? Me akarakara tivi me kore te Internet, penei ka timataia mai te au Kerititiano e tetai apinga tau kore. Kua tupu ana tera kia koe, me koia ia, eaa taau i rave? Meitaki i te akamanako oonu e akapeea tetai tarevake te taki atu anga ki tetai, e ki te tarevake kino tikai. (Iako. 1:14, 15) Akamanako i te mamae ta taua angaanga tarevake ka apai mai kia Iehova, te putuputuanga, e ki toou pamiri. Tetai tua, ko te akava ngakau ma te ka tupu mai no te akono tiratiratu anga i te au kaveinga a te Atua. (E tatau ia Salamo 119:37; Maseli 22:3.) Te au taime e aro atura koe i taua au timataanga, tauta i te pure no te maroiroi kia patoi atu i te reira.

10 Te vai ra tetai apinga kia akamaara no runga i ta te Tiaporo au timataanga. Kua tuatua atu a Satani kia Iesu i muri ake te akakoreanga Aia i te kai e 40 ra i roto i te metepara. Papu kua manako te Tiaporo e ko teia ‘te tuatau tau’ tikai kia timata i to Iesu tu tiratiratu. (Luka 4:13) Kimi katoa ra a Satani i tetai tuatau tikai kia timata i to tatou tu tiratiratu. No reira, e puapinga tikai kia vai maroiroi tatou i te pae vaerua. E timata putuputu ana a Satani i tetai tangata me kite aia e e ngai paruparu tona. No reira me roiroi e me manako paruparu tatou, tauta pakari tatou i te pati akatenga kia Iehova i tana paruruanga tauturu e te vaerua tapu.​—2 Kori. 12:8-10.

 Akakoromaki i te Roiroi e te Manako Paruparu

11, 12. (a) Eaa te manganui i manako paruparu ei i teia tuatau? (e) Eaa te ka akamaroiroi ia tatou kia patoi atu i te manako paruparu?

11 Ei au tangata apa ua, e manako paruparu ana tatou i tetai au taime. Tika rai te reira i teia tuatau, no te mea e tuatau taitaia tikai teia. Te na roto nei tatou i te au tuatau ngata, kare rai i tupu ake ki te au tangata ravarai. (2 Timo. 3:1-5) Ia Aramakito e vaitata maira, maata atura te manamanata i te pae moni, manako ngakau, e tetai atu au taomianga. Kare i te mea poitirere e te ngata ra i tetai pae i te akatupu i ta ratou apainga kia akono e kia turuturu i to ratou pamiri. Roiroi, taitaia, manamanata tikai ratou. Tika ainei te reira kia koe, akapeea koe me akakoromaki i te taomianga?

12 Kia akamaara ra, kua akapapu a Iesu ki tana au pipi e ka oronga mai aia i tetai tauturu no ratou​—te vaerua tapu o te Atua. (E tatau ia Ioane 14:16, 17) Ko te mana ririnui rava atu teia i roto i te ao katoa e pini ua ake. Ma te tauturu a te reira, ka oronga ‘maata mai’ a Iehova i te maroiroi ta tatou e anoano ra kia akakoromaki i tetai ua atu timataanga. (Ephe. 3:20) Na te irinaki anga i te reira, te karanga ra te apotetoro ko Paulo e, ka orongaia mai “te mana maata meitaki” kia tatou, noatu e kua ‘kakoia tatou e te mate.’ (2 Kori. 4:7, 8) Kare a Iehova i taputou mai e ka akaatea aia i te taitaia, te akapapu maira ra aia e na roto i tona vaerua ka oronga mai aia i te maroiroi kia akakoromaki tatou i te reira.​—Phili. 4:13.

13. (a) Akapeea tetai mapu te akamaroiroi angaia kia akakoromaki i tetai turanga ngata? (e) Kua kite ainei koe i tetai au akaraanga mei te reira rai?

13 Akamanako ana i to Stephanie akaraanga, e painia tamou e 19 ona mataiti. Tae anga ki te 12 mataiti, rokoia aia e te maki akamate, e kua kiteaia e e tuma to roto i tona roro. Mei reira mai, e rua taime te vaiia anga aia, rapakau anga radiation, e kua tupu akaou te maki akamate e rua taime, e kare tona tua kaui e tipatipa roa ana e kare tona mata e marama meitaki ana. Anoanoia ra kia akapou maata a Stephanie i tona maroiroi ki te au mea puapinga, mei te au uipaanga Kerititiano e te angaanga tutuanga. No reira, te kite ra aia i to Iehova rima akamaroiroi te tauturu anga iaia kia akakoromaki i te au tu e manganui. Riro te au tupuanga i roto i te au puka akatumuia ki runga i te Pipiria ei akamaroiroi iaia me manako taitaia aia. Kua turuturu te au taeake e te au tuaine iaia na te tata atu anga i te au reta me kore te tuatua akamaroiroi  anga kiaia i mua ake e i muri ake i te au uipaanga. Ariki katoa mai te au tangata e akarongo maira i ta Stephanie i apii atu kia ratou, na te aere anga ki tona kainga kia rauka mai te ikuikuanga Pipiria. No teia au mea ravarai, te akameitaki tikai nei a Stephanie ia Iehova. Tana irava reka roa atu ko Salamo 41:3, tana i irinaki e kua akatupuia i roto i tona turanga.

14. Eaa ta tatou ka kopae me manako paruparu tatou, e no teaa ra?

14 Me roiroi me kore te taitaia ra tatou, auraka roa tatou e manako e ko te ravenga e akakoreia ai te taitaia, koia oki kia akaruke i te au angaanga pae vaerua. E mea kino tikai te reira. No teaa ra? No te mea, ko taua au angaanga ra mei ta tatou uaorai apii Pipiria e ta te ngutuare, te angaanga tutuanga, e te aere anga ki te uipaanga, ko te au ravenga ia e akamaroiroiia ai tatou e te vaerua tapu. Riro ua ana te au angaanga Kerititiano ei akaoraora anga. (E tatau ia Mataio 11:28, 29.) Maata te taime e roiroi ana te au taeake e te au tuaine me aere mai ki te au uipaanga, inara me tae te tuatau no te oki atu ki te kainga, oraora akaou mai ratou!

15. (a) Te taputou maira ainei a Iehova e ka akamama aia i te oraanga o tetai Kerititiano? Akamarama mai na roto i te Tuatua Tapu. (e) Eaa ta te Atua i taputou mai kia tatou, taki atu anga ki teea uianga?

15 Kare te aiteanga o teia e ka mama mai te apainga a te au pipi Kerititiano. Umuumuia ra te tautaanga kia riro mai ei Kerititiano akarongo mou. (Mata. 16:24-26; Luka 13:24) Na roto i te vaerua tapu, ka oronga mai a Iehova i te maroiroi ki tei roiroi. “Ko te aronga ra e tapapa ia Iehova, e rauka ïa te maroiroi ou,” i tata ei te peroveta ko Isaia. “E rere ratou ki runga i te peau mei to te au aeto ra; e oro ratou e kare e roiroi; e aere atu rai oki ratou, e kare ïa e potopoto te aʼo.” (Isa. 40:29-31) Me ko tera te tu, e ui kia tatou uaorai e, Eaa tikai te tumu i manako ei tatou e e apainga teiaa te angaanga Kerititiano?

16. Eaa ta tatou ka rave kia kopae i te au mea te akatupu ra i te roiroi me kore te manako paruparu?

16 Raurau maira te Tuatua a Iehova kia tatou e e ‘timata i te au mea e maata ua atu te meitaki.’ (Phili. 1:10) Akaaite anga i te oraanga Kerititiano ki tetai oro anga mamao, kua ako mai te apotetoro ko Paulo i raro ake i te akauruanga e: “E kopae atu tatou i te au mea teiaa ravarai . . . , e oro tamou marie ei i teianei oroanga i tukuia mai ki mua ia tatou nei.” (Ebe. 12:1) Te akakite maira aia e e kopae tatou i te au anoano e te au apainga puapinga kore te ka akaroiroi ia tatou. Penei te tauta ra tetai pae ia tatou i te akaapiapi tikai i to tatou oraanga. No reira me te roiroi e te taitaia ra koe, ka puapingaia koe me akara akaou e me te akapou maata ra koe i toou maroiroi i te angaanga moni, te aere putuputu ki tetai tere, e te aruaru pakari anga i te au tipoti me kore tetai atu au angaanga tamataora. Na te manako tau e te tu akaaka e akakeu ia tatou katoatoa kia kite i to tatou au tu kotinga e kia akaiti mai i te au angaanga kare e anoanoia.

17. Eaa tetai pae i manako paruparu ei, eaa ta Iehova e akapapu maira no runga i teia?

17 Penei te manako paruparu katoa ra tetai pae i rotopu ia tatou no te mea kare ake rai teia akatereanga o te au mea nei i ope ake ta tatou i tapapa atu ana. (Mase. 13:12) Tetai ua atu tei manako mei teia rai, te akamaroiroiia nei e te au tuatua i roto ia Habakuka 2:3 e: “No te tuatau i akonoia ra taua orama nei, ei te openga ra e tuatua mai ei e kare e pikikaa;  roa oti, ka tapapa atu rai; e tae tika mai ïa, e kare e tavarevare.” Te akapapu maira a Iehova kia tatou e ka tae mai te openga o teia akatereanga o te au mea nei i te tuatau i akanooia!

18. (a) Eaa te au taputou te akamaroiroi ra ia koe? (e) Akapeea te atikara ka aru mai te akapuapinga anga ia tatou?

18 Papu e, te inangaro tikai ra te au tavini akarongo mou o Iehova i te tuatau e kore ei te roiroi e te manako paruparu, e mataora ai te katoatoa tei ora mai i to ratou “ou anga ra.” (Iobu 33:25) Pera katoa i teia tuatau, ka akamaroiroi te vaerua tapu ia tatou, ia tatou e piri maroiroi ra i roto i te au angaanga pae vaerua. (2 Kori. 4:16; Ephe. 3:16) Auraka e tuku i te roiroi kia tapu ia koe i te itae i te au akameitakianga mutu kore. Pouroa te manamanata​—me na roto mai i te timataanga, te roiroi, me kore te manako paruparu—​ka ngaro ke, me kare i teia taime, i roto ra i te ao ou o te Atua. I roto i te atikara ka aru mai, ka akara meitaki tatou akapeea te vaerua tapu me akamaroiroi i te au Kerititiano kia akakoromaki i te takinokino, patoi i te au taomianga a te au oa, e te akakoromaki i tetai atu au turanga kino.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea te tatau anga Pipiria te akamaroiroi anga ia tatou?

• Akapeea te pure e te akamanako anga oonu me akamaroiroi ia tatou?

• Akapeea koe me kopae i te au manamanata te akatupu ra i te manako paruparu?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 24]

Akaoraora te au uipaanga Kerititiano ia tatou i te pae vaerua