Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kare Rava e Tureti i te Tavini i te Atua

Kare Rava e Tureti i te Tavini i te Atua

 Kare Rava e Tureti i te Tavini i te Atua

I Málaga, i te tua tonga o Paniora, tetai mama e tana tamaine, to raua roa ai ingoa ko Ana, kua papetitoia i te ra 19 o Titema, mataiti 2009. Ko raua tetai i te au tangata e 2,352, tei rave i te reira takainga i Paniora i te mataiti 2009. Te mea umere ra i teia mama e tana tamaine—to raua mataiti. E 107 o mama e e 83 mataiti o tana tamaine!

Eaa tei taki atu ia raua kia papetitoia, ei akairo i to raua akatapuanga kia Iehova? Te akamataanga o te mataiti 1970, e pati ana tetai taeake ia Ana—te tamaine—kia aere mai ki te Apii Puka a te Putuputuanga, e raveia ana i ko i te ngutuare o tetai Kite. E tae mai ana a Ana i tetai taime. Inara, no tana angaanga, kare a Ana i tere ki mua.

E tai ngauru mataiti i muri mai, kua akamata tetai o te au tamariki a Ana i te apii i te Pipiria e i te au taime tei aereia, kua riro mai ratou ei au tavini no Iehova. Tetai ia ratou, ko Mari Carmen, kua akaora akaou i te inangaro o tona mama no te tuatua mou a te Pipiria, e kua tauturu iaia kia ariki i tetai apii Pipiria. I reira, kua akaari katoa mai te mama ruau o Mari Carmen, ko Ana i te inangaro i te Pipiria. I te openga, e tai ngauru mema o teia pamiri tei papetitoia.

I te ra o to raua papetitoanga, kua mataora tikai nga Ana roa ai, te mama e tana tamaine. “Meitaki tikai a Iehova kiaku, i te akatika iaku kia kite iaia,” i karanga ai a Ana, e 107 ona mataiti. “Mua ake ka tae mai ei te Parataito,” i karanga ai tana tamaine, “inangaro au i te tavini ia Iehova, i te rave maroiroi i tona anoano e te tutu aere i te tuatua meitaki i te ka rauka iaku.”

Te mea i mataora maata ai teia nga takaua, koia oki ko te aere anga ki te au uipaanga. “Kare rava raua e topa ana i te aere mai ki te uipaanga,” i karanga ai tetai o te aronga pakari i roto i ta raua putuputuanga. “E papa ua ana raua i te paupau i ko i te Apii Punanga Tiaki.”

Kua riro to raua akaraanga tiratiratu i te akamaara mai i tetai vaine takaua ko Ana te ingoa, “kare rava aia i akaruke i te iero, e tika ra i te akamori anga i te Atua, ma te pure e te akakoreanga kai i te po e te ao.” Kua taki atu teia ki te rauka anga iaia te tikaanga kia kite i te tamaiti ou, ko Iesu. (Luka 2:36-38) I te 84 mataiti anga o Ana, kare aia i ruaine roa i te tavini ia Iehova, e kare katoa nga vaine aiteite to ratou ingoa, i teia tuatau.

E kopu tangata ainei toou e inangaro ra i te akarongo mai i te karere a te Pipiria? Me e tangata pakari ainei taau i aravei ana, e inangaro ra i te akarongo mai kia koe me atoro atu iaia i tona kainga? Ka rauka i taua aronga ra kia riro mai mei ia Ana ma, i roto i teia tupuanga no te mea, kare rava i tureti te akamata i te tavini i te Atua mou, ko Iehova.

[Tataanga i te kapi 25]

“Meitaki tikai a Iehova kiaku”

[Tataanga i te kapi 25]

“Mua ake ka tae mai ei te Parataito, inangaro au i te tavini ia Iehova”