Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Imene kia Iehova!

Imene kia Iehova!

 Imene kia Iehova!

“Ka imene au i taku Atua koi vai ake au nei.”—SALA. 146:2.

1. Eaa tei akakeu i te mapu ko Davida kia atu i tetai o tana au taramo?

I TONA mapu anga, e maata te ora ta Davida i akapou i roto i te koro vaitata atu kia Betelehema, te akono anga i te anana a tona metua. Iaia e tiaki ra i te mamoe, kua akara a Davida i te au mea mekameka ta Iehova i anga: te au etu o te rangi, “te au puaka katoa o te ngangaere” e te “au manu o te reva.” Kua akakeu maataia aia i tana i kite—i akamaroiroiia ai aia kia atu i te au imene akakeu anga i te ngakau ei akapaapaa i Tei Anga mai i teia au mea umere. Tei roto i te puka o Salamo te maataanga o te au tataanga a Davida. *—E tatau ia Salamo 8:3, 4, 7-9.

2. (a) Eaa ta te akatangi imene ka akatupu ki tetai tangata? Oronga mai i tetai akaraanga. (e) Eaa ta tatou ka kite mai no to Davida pirianga kia Iehova i roto ia Salamo 34:7, 8 e ia Salamo 139:2-8?

Penei ko te tuatau teia o tona oraanga i akameitaki mai ei a Davida i tona kite karape ei tangata  akatangi imene. No tona tu kite tikai, i patiia ai aia kia akatangi i te kinura na te Ariki ko Saula. (Mase. 22:29) Pumaana tikai te akatangi anga a Davida ki te ariki taitaia, mei te tu rai o te imene meitaki i teia tuatau ki te au tangata. Me akatangi a Davida i tana kinura, “papa rava akera te manava o Saula, kua meitaki atura” aia. (1 Samu. 16:23) Te au imene a teia tangata akatangi e te tata imene tei mataku i te Atua, kua riro ei mea puapinga tikai e tae ua mai ki teia tuatau. E akamanako ana! I teia tuatau, e 3,000 tuma mataiti i muri ake to Davida anau anga, mirioni ua atu tangata tukeke te turanga e te noo ra i te au tuanga ravarai o te enua, te tatau putuputu ra i te au taramo a Davida, kia rauka te pumaana e te manakonakoanga.​—2 Para. 7:6; e tatau ia Salamo 34:7, 8; 139:2-8; Amo. 6:5.

Tuanga Ngateitei te Akatangi Imene no te Akamorianga Mou

3, 4. Akapeea te akatangi anga imene tapu te akanooia anga i to Davida tuatau?

3 E kite karape to Davida, e kua taangaanga meitaki tikai aia i teia—kia akakaka ia Iehova. Muri ake te riro mai anga ei ariki no Iseraela, kua akanoo a Davida kia kapiti mai i te akatangi imene reka ki te au angaanga i roto i te tapenakara. Pouroa te ngati Levi tei o atu ki roto i te angaanga i te iero—mei tetai 4,000 ia ratou—e aronga ikiia kia oronga i te akameitaki anga, e e 288 “tei apiiia i te imene ia Iehova ra, ko te aronga katoa i karape ra.”​—1 Para. 23:3, 5; 25:7.

4 Na Davida uaorai i atu i te maataanga o te au imene ta te ngati Levi i akatangi e i imene. Tetai ua atu ngati Iseraela tei tae mai ki reira i te tuatau e imeneia ra ta Davida au taramo, papu e kua akakeu maataia i ta ratou i akarongo atu. Muri mai, te apaiia anga te aruna koreromotu ki Ierusalema, “kua karanga aturā Davida ki te au mataiapo ngati Levi ra, e akono ratou i to ratou ai taeake ei aronga imene i te akatangi i te au mea i akatangiia ra, kia akatangi ratou i te nabala, e te kinura, e te sumebalo, ma te akateitei i te reo ma te rekareka.”​—1 Para. 15:16.

5, 6. (a) Eaa ra i akapou maataia ai te manako ki te akatangi imene i te tuatau e tutara ra a Davida? (e) Akapeea tatou i kite ei e e tuanga puapinga te akatangi imene no te akamorianga i Iseraela taito?

5 Eaa ra i akapou maataia ai te manako ki te akatangi anga imene i to Davida tuatau? Ko te tumu ainei e, e tangata akatangi imene te ariki? Kare, e tumuanga ke atu tetai, tei akakiteia mai i te au anere mataiti i muri mai te akamata akaou anga te ariki tuatua tika ko Hezekia i te au angaanga i te iero. I roto ia 2 Paraleipomeno 29:25, ka tatau tatou e: “Kua tuku iora aia [koia oki, ko Hezekia] i te ngati Levi ki roto i te are o Iehova ma te au sumebalo, e te au nabala, e te au kinura, i tei akaueia mai e Davida, e ta te akara a te ariki ra ta Gada, e ta Natana peroveta: ko te tu ïa o ta Iehova i akaue mai i tana ra au peroveta.”

6 Ae, na roto i tana au peroveta, kua akaue a Iehova i tona aronga akamori kia akapaapaa iaia na roto i te imene. Kare te aronga imene o te kopu kau taunga e rave ana i te au angaanga ta tetai au ngati Levi e umuumuia ra kia rave, kia rava to ratou taime no te atu anga e no te apiipii anga.—1 Para. 9:33.

7, 8. Me imene i ta tatou imene Patireia, eaa te mea puapinga atu i to te tu karape?

Penei ka karanga koe, “No runga i te imene anga, papu e kare rava au e kapitiia atu ki te aronga karape e imene ra i ko i te tapenakara!” Pouroa te ngati Levi akatangi imene kare i te aronga karape. Kia tau ki ta 1 Paraleipomeno 25:8, e ‘aronga apiiia katoa’ tetai. Puapinga katoa i te akamanako e, penei no roto mai tetai aronga akatangi e te kite karape i te imene i tetai au kopu ke o Iseraela, inara kua iki a Iehova i te ngati Levi kia akono i te akatangi imene. Papu ia tatou e, me e aronga karape me kore e ‘aronga apiiia,’ kua tauta pakari te ngati Levi akarongo mou i te akatupu i ta ratou angaanga.

8 E inangaro tikai to Davida i te akatangi imene e e tangata kite karape aia i te reira. Inara, ko te kite karape anake ua ainei te mea maata ki te Atua? I roto ia Kolosa 3:23, kua tata a Paulo e: “E ta kotou au mea e rave ra, e rave ïa  ma te ngakau katoa, mei te mea e na te Atu [Iehova], eiaa e na te tangata.” Te taka ua ra te manako e: Ko te mea puapinga, kia imene “ma te ngakau katoa” te akapaapaa anga ia Iehova.

Tuanga a te Akatangi Imene Muri Ake i to Davida Tuatau

9. Akataka mai i taau i kite e i akarongo ana me kua tae ana koe ki te akatapuanga o te iero i te tuatau o to Solomona tutara anga.

9 Te tuatau e tutara ra a Solomona, e tuanga maata te akatangi imene no te akamorianga ma. Te akatapuia anga te iero, e pupu akatangi imene tetai ma te pupu akatangi pu e 120. (E tatau ia 2 Paraleipomeno 5:12.) Te akakite maira te Pipiria kia tatou e “kua kapiti akera te aronga akatangi pu [e kau taunga ratou pouroa] e te aronga imene i te reo okotai, i te akapaapaa anga, e te akameitaki anga ia Iehova . . . E meitaki oki tona, ka tu oki tona aroa e rimua.” Te akatangiia anga taua akatangi anga mataora “kua ki maira taua are ra ki te tumurangi,” te akaari mai anga i to Iehova tu mareka. Mei teaa atura te mataora e te umere tikai te akarongo anga i te tangi anga o taua au pu katoatoa ra, e te tauatini ua atu aronga e imene taokotai ra!​—2 Para. 5:13.

10, 11 Eaa te akaari maira e kua taangaanga te au Kerititiano mua i te akatangi imene i roto i te akamorianga?

10 Kua taangaanga katoa te au Kerititiano mua i te akatangi imene i roto i te akamorianga. E tika, kua uipa te aronga akamori i te anere mataiti mua ki roto i te au kainga, kare ki roto i te au iero. Noatu te takinokino e te manamanata, kua akapaapaa ua rai ratou i te Atua na roto i te imene.

11 Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i tona au taeake Kerititiano i Kolosa e: ‘Kia noo tika rai te ako anga tetai ki tetai ma te salamo e te imene e te peʼe a te vaerua, i te imene anga ma te aroa ua i te Atua.’ (Kolo. 3:16) Muri ake te tiria anga a Paulo raua ko Sila ki roto i te are auri, kua akamata raua i te ‘pure e te imene ma te akameitaki i te Atua,’ noatu e kare a raua puka imene. (Anga. 16:25) Me ka tiria koe ki roto i te are auri, eia imene Patireia tei mou ngakau ia koe?

12. Akapeea tatou me akaperepere i ta tatou au imene Patireia?

12 I te mea e tuanga ngateitei te akatangi imene no ta tatou akamorianga, e mea tau kia ui kia tatou uaorai e: ‘Te akaperepere maata ra ainei au i te reira? Te tauta ra ainei au kia tae vave ki te au uipaanga, akaputuputuanga, e te au uruoaanga kia piri atu ki te au taeake e te au tuaine no te imene akamataanga, e te imene ra ainei au no roto mai i toku ngakau? Te tukutuku ra ainei au i taku tamariki kia akariro i te imene i rotopu i te Apii Orometua Teokaratiki e te Uipaanga Tavini Anga, e te imene i rotopu i te akoanga ki te katoatoa e te Apii Punanga Tiaki ei tuatau ori aere, ei tuatau akaruke anga i to ratou ngai nooanga, penei no te akatikatika anga i te vaevae?’ E tuanga te imene no ta tatou akamorianga. Ae, me e aronga karape tatou me kore e ‘aronga apiiia,’ ka rauka ia tatou pouroa—e ka tau—kia taokotai i to tatou reo i te akapaapaa ia Iehova.​—Akaaite ia 2 Korinetia 8:12.

Taui nei te Tuatau e te Anoano

13, 14. Eaa te puapinga no te imene anga ma te ngakau katoa i te tuatau o te au uipaanga putuputuanga? Akatutu mai.

13 Tere atu i te 100 mataiti i topa, kua akamarama mai te Zion’s Watch Tower i tetai tumu i puapinga ai ta tatou au imene Patireia. Kua akakite te reira e: “Te imene anga i te tuatua mou, tetai mataara meitakiia i te itae i te manako e te ngakau o te iti tangata o te Atua.” Maata te au tuatua o ta tatou au imene no roto mai i te au Tuatua Tapu, no reira te apiipii anga i te au tuatua o etai au imene, tetai mataara meitakiia kia aka oonuia te tuatua mou ki roto i to tatou ngakau. Maata te taime kua akakeu oonuia te aronga tei aere mua mai ki ta tatou uipaanga no te imene ngakau tae a te putuputuanga.

14 Tetai aiai i te mataiti 1869, ia C. T. Russell e oki ra ki te kainga mei te angaanga, kua akarongo atu aia i te imene e aere maira mei te  ngai uipaanga i raro ake i tetai are. I taua taime ra o tona oraanga, papu iaia e kare rava e kiteaia e ia te tuatua mou no runga i te Atua. No reira kua iki aia i te akapou i tona taime ki tana angaanga pitiniti, te manako anga e me rauka mai tetai moni, ka rauka iaia te tauturu i te au anoano o te au tangata noatu e kare e rauka iaia te tauturu ia ratou i te pae vaerua. Tomo atu te Taeake Russell ki roto i te are uipaanga reporepo e te popoiri, e kua kite mai e te raveia ra te au uipaanga i reira. Kua noo aia ki raro e kua akarongo. Muri mai kua tata aia e ko tana i akarongo i taua po ra “kua rava ua, ma te tauturu a te Atua, no te akaketaketa anga i [tona] akarongo paruparu e e mea akauruia te Pipiria e te Atua.” Akara ana, e na te imene i arataki mua mai i te Taeake Russell ki te uipaanga.

15. Eaa te au akatanotano anga no te marama anga, kia akaouia te puka imene?

15 I te au tuatau ka aereia, ka raveia te au akatanotano anga no runga i to tatou marama anga i te au Tuatua Tapu. Kua tuatua a Maseli 4:18 e: “Ko te arataa oki o te aronga tuatua-tika ra, e tau ïa ki te mārama kakā ra, ko tei tupu ua kakā anga e tae ua atu ki te avatea tikai ra.” Te maata mai anga te marama ka taki atu ki te akatanotano anga i te tu e ‘imene ra tatou i te tuatua mou.’ No te 25 mataiti i topa, mataora ua ana te Au Kite o Iehova i te au enua e manganui i te taangaanga i te puka imene Sing Praises to Jehovah. * Mei te au mataiti i nenei muaia ai taua puka ra, te marama ua maira tetai au tumu manako, e kare e taangaanga akaouia ana tetai au tuatua i roto i taua puka imene ra. Ei akaraanga, kare tatou e tuatua ana no runga i “te akatereanga ao ou,” mari ra ko “te ao ou.” Te akakite nei tatou e ka “akatapuia” te ingoa o Iehova, kare e ka “akatikaia.” Taka ua ra e, mei te manako o tetai au apiianga, kua anoanoia kia akaouia ta tatou puka imene.

16. Akapeea ta tatou puka imene ou te tauturu anga ia tatou kia aru i ta Paulo akoanga i roto ia Ephesia 5:19?

16 No taua tumu ra e tetai atu, i akatika ai te Pupu Akaaere i tetai puka imene ou koia oki Sing to Jehovah. Kua akaitiia mai te numero o ta tatou au imene i roto i ta tatou puka ou ki te 135. No te mea e iti ua te au imene ka apiiia, ka rauka ia tatou i te tamou ngakau i te au tuatua o tetai au imene ou. Te tau ra teia ki ta Paulo akoanga i roto ia Ephesia 5:19.—E tatau.

Akaari i te Tu Ariki Rekareka

17. Eaa te au manako te ka tauturu ia tatou kia autu i te tu akama te imene anga i roto i te putuputuanga?

17 Ka akatika ainei tatou i te tu akama kia arai ia tatou te imene anga i ko i te au uipaanga Kerititiano? Akamanako ana i teia: No ta tatou tuatua, kare ainei e “te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui”? (Iako. 3:2) Inara, kare tatou e akatika ana i ta tatou au tuatua apa kia arai ia tatou i te akapaapaa ia Iehova mei tetai are ki tetai. Eaa i reira tatou ka akatika ai i to tatou reo imene apa ua kia arai ia tatou mei te akapaapaa anga i te Atua i roto i te imene? Te  mareka maira a Iehova tei “anga i te vaa tangata,” te akarongo mai ia tatou e akapaapapa ra iaia na roto i te reo imene.—Exo. 4:11.

18. Oronga mai i te au manako no te apii anga i te au tuatua o te au imene.

18 Tei roto i te au reo e manganui te au CD koia oki Sing to Jehovah—Vocal Renditions. I roto i reira e pupu akatangi e te pupu imene reka te imene ra i te au imene ou. Mataora tikai i te akarongo anga ki te akatangi imene tei akanoonooia. Akarongo putuputu ki te reira; e ka mou mai ia koe te au tuatua o tetai o ta tatou au imene ou. Te au tuatua o te maataanga o te au imene, kua atuia na roto i te tu e me imene koe e tai ara tuatua, ka kite vave atu koe eaa te ka aru mai. No reira me akatangi koe i te au CD, eaa ka kore ei e imene kapiti atu ki te pupu imene? Me matau meitaki koe i te au tuatua e te akatangi imene i te kainga, kare ekoko e ka rauka ia koe i te imene papu tikai i ko i te Are Uipaanga Patireia.

19. Eaa te au takainga e o maira no te akapapaanga i te au akatangi imene no ta tatou au imene Patireia?

19 Mama ua te manako kore atu i te akatangi imene ta tatou e mataora ra i ko i ta tatou au ra akaputuputuanga takake, akaputuputuanga kotinga, e te uruoaanga tapere. Maata te angaanga tei raveia no te akapapaanga i te reira. Muri ake te ikianga i te au imene, ka tata meitakiia te tu o te akatangi imene, kia akatangi te pupu 64 mema Punanga Tiaki. Maata te ora ka akara akaou te aronga akatangi imene i te au imene ta ratou ka apiipii, e ka rekoti i te reira i ko i to tatou ngai akatangi imene i Patterson, New York. E tai ngauru o teia au taeake e te au tuaine e noo ana i vao ake ia Marike. Kua manako pouroa ratou e e tikaanga ngateitei te oronga mai i te akatangi imene reka no ta tatou au angaanga puapinga teokaratiki. E akaari tatou i te tu ariki rekareka no ta ratou tautaanga aroa. Me pati mai te tiamana i ko i ta tatou au akaputuputuanga e te au uruoaanga ia tatou kia noo ki runga i to tatou au nooanga, kia viviki tatou i te noo ki raro e kia akarongo meitaki ki te akatangi anga imene tei akapapa aroaia mai.

20. Eaa taau ka tauta i te rave?

20 Te akarongo maira a Iehova i ta tatou au imene akapaapaa anga. E puapinga tikai te reira kiaia. Ka akarekareka tatou i tona ngakau, na te imene ngakau katoa anga me kapiti tatou no te akamorianga. Ae, noatu e aronga karape tatou me kore e aronga apiiia, e ‘imene rai tatou kia Iehova’!​—Sala. 104:33.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 1 Te mea umere, e tai ngauru anere mataiti i muri ake te mateanga a Davida, kua akakite te urupu maata o te au angera i te anau anga o te Mesia ki te au tiaki mamoe, te tiaki ra i ta ratou anana i roto i te koro vaitata atu kia Betelehema.​—Luka 2:4, 8, 13, 14.

^ para. 15 Kua rauka ana te katoaanga o te 225 imene i roto i te 100 tuma reo.

Eaa Toou Manako?

• Eaa te au akaaraanga mei te tuatau Pipiria te akaari maira e e tuanga puapinga te akatangi imene no ta tatou akamorianga?

• Eaa te pirianga taau e kite ra te akarongo anga ki ta Iesu akaueanga i roto ia Mataio 22:37 e te imene ngakau tae anga i te au imene Patireia?

• Eaa tetai au mataara ka akaari tatou i te tu ariki rekareka no ta tatou au imene Patireia?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 23]

Te tapu ra ainei koe i taau tamariki kia kore e akaruke i to ratou nooanga i te tuatau imene?

[Tutu i te kapi 24]

Te apiipii ra ainei koe i te au tuatua o ta tatou au imene ou i te kainga?