Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ra ta Taau Tamaiti ka Tuatua?

Eaa ra ta Taau Tamaiti ka Tuatua?

 Eaa ra ta Taau Tamaiti ka Tuatua?

AU METUA: Roto i te itiu o Tianuare 15, 2010, kapi 16-20, kua taiku atu matou e kia raveia tetai apiipii anga kapiti e ta kotou tamariki. Te oronga maira teia atikara i tetai au manako ei tauturu ia kotou te akapapa i taau tamaiti kia aro atu te au akaaoanga i te apii. Penei ka inangaro koe i te rave i teia au apiipii anga i te tuatau o ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai.

TE AU tamariki e Au Kite no Iehova, e maata ta ratou akaaoanga e aro atu ana. E ui ua ana to ratou au oa i te apii e no teaa ratou kare ei e piri ki roto i tetai au angaanga mei te akaepaepa i te reva, te akamaara i te ra anauanga, e te au angaanga o te tuatau orote. Me uiia mai taua au uianga ra ki taau tamaiti, ka akapeea taau tamaiti me pau atu?

E karanga ua ana tetai au tamariki Kerititiano e: “Kare au e akatikaia. Kare taku akonoanga e rave ana i te reira.” Ka tau kia akameitakiia taua au tamariki ra no to ratou turanga ngaueue kore. Penei ka takore ua atu ta ratou pauanga i tetai ua atu uianga. Inara, te ako maira te Pipiria ia tatou kia ‘tika ua rai ia tatou kia akakite atu ki te tangata katoa e ui mai i te manako’ me kore i te tumu no to tatou irinakianga. (1 Pete. 3:15) E maata atu te o maira i te karanga ua atu e, “Kare au e akatikaia.” Noatu me kare etai ke e akatika mai ki ta tatou, penei ka inangaro tetai aronga kia kite i te tumu no ta tatou ikianga.

Maata te Au Kite mapu i akakite ana i tetai au papaanga Pipiria ki to ratou au oa apii na te taangaanga anga i te au puka mei te Learn From the Great Teacher. Penei ka tauturu teia au papaanga i te akamarama i te tumu i kore ei te au tamariki Kite e rave, me kore e rave ei i tetai au mea. Tetai au tamariki apii e akarongo meitaki ana ratou ki te au tua Pipiria, e e maata te au apii Pipiria tei akamataia na roto i teia mataara. Tetai au tamariki apii penei e ngata ana ia ratou kia akarongo mai ki te katoaanga o te tua Pipiria. Me kare e akamarama meitakiia, penei ka ngata i tetai au tamariki kia marama i tetai au papaanga Pipiria. Te pati mai anga tona oa iaia ki te pati no tona ra anauanga, kua akakite atu a Minhee e 11 mataiti ki tona oa e: “Kare te Pipiria e akakite mai ana kia akamaara tatou i te ra anauanga. Tetai tangata i roto i te Pipiria, ko Ioane Papetito, kua tamateia aia i ko i te akamaaraanga o tetai ra anauanga.” Inara, kua maara ia Minhee e, kare tona oa e marama ana i tana pauanga.

Tetai taime, ka tauturu maataia me akaari atu i tetai tutu me kore papaanga i roto i tetai puka a tatou. Peea me kare te aronga akaaere o te apii e inangaro i te tamariki kia akaari i te au puka akonoanga ki te au tamariki apii? Ka rauka ainei i ta tatou tamariki kia akakitekite atu noatu kare e puka? Akapeea koe me tauturu i taau tamariki kia tuatua no runga i to ratou irinakianga?

Apiipii Kapiti e Ratou

Ka tauturu maataia me apiipii kapiti i te kainga, na te au metua e akatutu mai i te tuanga a te au oa apii. Me tauta te tamariki i te tuatua no runga i to ratou akarongo, kia akameitaki te au metua ia ratou e kia akaari e ka rauka ia ratou kia akameitaki roa atu i ta ratou uriurianga, e te tumu  i anoano maataia ai te reira. Ei akaraanga, akakite atu kia taangaanga i te au tuatua ka marama te tamariki o to ratou uki. Karanga a Joshua, e iva mataiti e, kare tona au oa i marama ana i te au tuatua mei te “akava ngakau” e te “tu tiratiratu.” I na kua taangaanga aia i te au tuatua mama ua i te uriuri anga kia ratou.​—1 Kori. 14:9.

Tetai au tamariki apii tei ui mai i tetai uianga penei ka kore vave to ratou inangaro me roa te pauanga te ka orongaia mai. Na te akapiri mai anga ia ratou ki roto i te pukapukaanga e te uriuri anga atu kia ratou, penei ka rauka i te au Kite mapu i te akamou mai to ratou inangaro. Karanga a Haneul, e tamaine tai ngauru mataiti e, “E reka ana toku au oa apii i te pukapuka, eiaa ra i te akamaramaanga.” Me pukapuka, e uiui atu, e oti akarongo meitaki ki te manako ka orongaia mai.

Te au pukapukaanga i taikuia i raro nei, te akaari maira e akapeea te au tamariki Kerititiano me uriuri ki to ratou au oa apii. Kare inangaroia te tamou ngakau i teia au pukapukaanga—kare e aiteite ana te tamariki, tuketuke te au turanga, tuketuke rai te au pauanga. No reira, e mea meitaki no te mapu Kite, kia kite e eaa te manako, i  reira akamanako e akapeea aia me tuatua, e oti akamarama i te reira na roto i te tu tei tau ki taua turanga ra e ki te au oa apii. Me e tamariki aere apii taau, tamata i te akatutu kapiti i taua au pukapukaanga ra e ratou.

Ka anoanoia te taime e te tautaanga i te tereni i te tamariki. Ka inangaro te au metua Kerititiano i te apii i te au kaveinga Pipiria ki ta ratou tamariki, e kia akamaroiroiia ratou i te akarotai i to ratou oraanga ki taua au kaveinga ra.​—Deu. 6:7; 2 Timo. 3:14.

Te taime o ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai ka aru mai, tauta i te apiipii kapiti e taau tamariki i te au pukapukaanga i orongaia mai i konei. Ka kite koe e mea meitaki tikai teia. Akamaara e ko te akakoroanga koia oki, eiaa kia tamou ngakau te au pauanga me kore i te au tuatua. Tera ra, penei e akatutu mai koe i tetai turanga e rua taime, e oti akatuke i te pauanga i reira akara e akapeea taau tamariki me akatano atu ki te pauanga. Ia ratou e tauta ra i te akamarama i te tumu no to ratou irinakianga, tauturu ia ratou kia akatupu i te tu tau e te matakite. I te tuatau ka aereia, ka apii koe i taau tamariki akapeea me akakite i to ratou irinakianga ki to ratou au oa apii, au tangata tupu, pera te au puapii.

[Pia/​Au Tutu i te kapi 4, 5]

AKAMAARAANGA I TE AU RA ANAUANGA

Mary: Kia orana e John. Te pati atu nei au ia koe ki toku ra anauanga.

John: Meitaki e Mary no te maara mai iaku. Inangaro au te ui atu e eaa koe ka rave ei tetai pati no toou ra anauanga?

Mary: Ei akamaaraanga i toku ra anauanga. Kare koe e akamaara ana i toou?

John: Kare.

Mary: No teaa ra? Mataora toku pamiri te anau mai anga au.

John: Toku pamiri mei toou rai. Mataora katoa ratou toku anau mai anga. Kare ra au e manako ana e ko te tumu te reira kia rave au i tetai akamaaraanga i te au mataiti ravarai. I ko i ta ratou pati ra anauanga, maata te manako ana e ko ratou te aronga puapinga roa atu. Kare ainei e ko te Atua tei puapinga maata roa atu? Kare ainei i te mea tau e kia akameitaki tatou iaia no te mea nana i oronga mai to tatou oraanga?

Mary: Te karanga maira ainei koe eiaa au e rave i tetai pati ra anauanga?

John: Tei runga ia koe te iki i te reira e Mary. Kore ei koe e akamanako no runga i te reira? Maata te tangata e reka ana me orongaia te au apinga aroa no te ra anauanga, te karanga ra te Pipiria e e maata atu te mataora i te oronga i to te rave mai. Ma te kore e akamanako ua ki runga ia tatou no te ra anauanga, kare ainei i te mea meitaki kia akameitaki i te Atua, kia manako atu i etai ke, e kia takinga meitaki ia ratou?

Mary: Kare rava au i manako ana i te reira. Kare i reira aau apinga aroa no ko i toou nga metua?

John: No teaa. Kare ra toku nga metua e tiaki ana kia tae roa toku ra anauanga. E oronga mai ana raua i te apinga aroa i te au taime ka inangaro raua. Ariana e Mary, kare koe inangaro kia kite e akapeea te akamata mai anga te akamaaraanga i te ra anauanga?

Mary: Ka rauka ia koe i te akakite mai?

John: Ina, apopo ka akakite atu au i tetai tua umere tikai no runga i tetai ra anauanga tei tupu i tetai tuatau i topa.

AKAEPAEPA I TE REVA

Gail: E Claire, eaa koe kare e akaepaepa i te reva?

Claire: Meitaki no te ui mai e Gail. Penei ka ui atu au na mua kia koe, e eaa koe e akaepaepa ai i te reva?

Gail: No toku inangaro i toku enua no reira au i rave ei te reira.

Claire: Kua kite au e te inangaro ra koe i toou mama, e Gail. Ka akaepaepa ainei koe i toou mama?

Gail: Tika rai. Kua kite oki koe e akaepaepa ana au i te reva no toku akangateitei i te reira. Kare ainei koe e akangateitei ana i te reva?

Claire: No teaa. Kare ra matou e akaepaepa ana i te au tangata e te au apinga ravarai ta matou e akangateitei ana?

Gail: Tika rai, e akangateitei ana au i to tatou puapii, kare ra au e akaepaepa ana iaia. Kite koe, kare au i kite eaa au i akaepaepa ai te reva.

Claire: Kite koe e Gail, maata te tangata e manako ana e te akatutu ra te reva i to ratou enua. Te aiteanga o te akaepaepa anga i te reva, ka rave ratou i tetai ua atu mea no to ratou enua. Kare ra au e manako akapera ana. E kare au e oronga i toku oraanga no toku enua, no te mea na te Atua i oronga mai i toku oraanga. Kua iki au te oronga i toku oraanga kiaia. Noatu e akangateitei ana au i te reva, kare ra oki au e akaepaepa ana i te reira.

Gail: Te marama atu nei au.

Claire: Tera ra e Gail, mataora au e kua taiku mai koe i teia. Me inangaro koe i te kite e eaa au i rave ei me kore kare e rave ra i tetai au mea, e ui mai koe kiaku. Kite koe eaa, te karanga ra te Pipiria e i tetai tuatau kua roa akenei, kua akaue tetai ariki o Babulonia kia tupou te tangata ki mua i tetai tiki. Kare tetai aronga i tupou ana—noatu ka tamateia ratou.

Gail: Ine? Eaa tei tupu kia ratou?

Claire: Ka akakite atu au me tae te ora kaikai.

PORITIKI I TE APII

Mike: E Tim, koai toou manako te ka tano ei peretiteni no to tatou pupu?

Tim: Kare au e piri ki tetai ua atu tangata ka ikiia.

Mike: No teaa ra?

Tim: Kua tu takere au te arataki meitaki rava atu. Ei Kerititiano, kua taputou au kia aru ia Iesu. No reira kare au e iki i tetai arataki ke. Kua kite koe eaa au i manako ei e e Arataki meitaki tikai aia?

Mike: Kare, e kare au e inangaro i te kite.

Tim: Te meitaki ua ra, me ka inangaro koe i te kite, ka rekareka roa au te akakite atu kia koe.

[Tutu]

“Kia orana e John. Te pati atu nei au ia koe ki toku ra anauanga”

[Tutu i te kapi 3]

“Eaa te tumu kare kotou e akaepaepa i te reva?”