Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Aere Tatou ma te Tu Tiratiratu!

Ka Aere Tatou ma te Tu Tiratiratu!

 Ka Aere Tatou ma te Tu Tiratiratu!

“Kareka au nei, te aere nei au ma te apa kore.”—SALA. 26:11.

1, 2. Eaa ta Iobu i tuatua no runga i tona tu tiratiratu, e eaa tei akakiteia mai no runga iaia i roto ia Iobu pene 31?

I TE tuatau taito, e paunuia ana te au apinga ki runga i te rakau aite. E rakau paraa roroa, me kore e auri, tamouia a rotopu ki runga i te inere. Te tautau ra e rua nga pa i te nga ope o te rakau. E tukuia ana te apinga ka paunu ki roto i tetai pa e ko te toka ki roto i tetai mai pa. E taangaanga ana te iti tangata o te Atua i te paunu tika e te aite tika.—Mase. 11:1.

2 Te takinokino anga a Satani i te tangata akarongo Atua ko Iobu, kua tuatua aia e: “E akateiaa [Iehova] iaku ki roto i te arite tikai, kia kite te Atua i te pikikaa kore [me kare, tiratiratu] noku ra.” (Iobu 31:6) Na roto i taua tu ra, kua taiku a Iobu i tetai au turanga te ka timata i te tangata akono i te tu tiratiratu. Inara kua autu meitaki tikai a Iobu i te timataanga, mei tei akakiteia i roto i tana au tuatua i roto ia Iobu pene 31. Ka akakeu tona akaraanga meitaki ia tatou kia aru i taua tu e kia tuatua papu mei te tata taramo rai ko Davida i tuatua e: “Kareka au nei, te aere nei  au ma te apa kore, [me kare, tiratiratu.]”—Sala. 26:11.

3. Eaa ra i puapinga ai kia vai akarongo mou ki te Atua i roto i te au mea maata e te au mea meangiti?

3 Noatu e kua timata pakariia a Iobu, kua vai akarongo mou rai aia ki te Atua. Penei ka tuatua tetai pae e e akaraanga meitaki tikai to Iobu tu tiratiratu te timata pakariia anga aia. Kare tatou e mamae tikai ana mei ia Iobu rai. Inara, kia akaari e te aere ra tatou ma te tu tiratiratu e te turuturu ra i to Iehova turanga ngateitei, kia vai akarongo mou tatou i roto i te au mea maata e te au mea meangiti.—E tatau ia Luka 16:10.

Puapinga Tikai te Tu Tiratiratu Akono Tau

4, 5. Ei tangata akono i te tu tiratiratu, eaa ta Iobu kare i rave?

4 Kia akono tamou i to tatou tu tiratiratu kia Iehova, e aru tatou i tona au turanga akono tau, mei ta Iobu rai i rave. Kua akakite aia e: “Kua papau au i te koreromotu i oku nei mata: eaa ra au ka akara atu ei ki te paretenia? Kua vare toku ngakau i te vaine, e kua moetapapa au i te ngutupa o toku oa; Kia riro taku vaine ei taviri sitona na tetai ke, e kia moeia aia e etai ke.”—Iobu 31:1, 9, 10.

5 Te tautaanga i te akono tamou i te tu tiratiratu ki te Atua, kare a Iobu i akara ua atu i tetai vaine ma te akatupu i te inangaro. Ei tangata akaipoipo, kare aia i akameamea i tetai vaine kare i akaipoipo me kore i akainangaro i te vaine a tetai tangata. I roto i te Tuatua i runga i te Maunga, kua oronga a Iesu i tetai akakiteanga ririnui no runga i te tu akono tau i te ainga—papu e manako ka anoano te au tangata akono i te tu tiratiratu kia akamaara.—E tatau ia Mataio 5:27, 28.

Auraka Rava e Rave i te Au Ravenga Pikikaa

6, 7. (a) Mei to Iobu turanga rai, eaa ta te Atua e taangaanga ra kia kite me e aronga tu tiratiratu tatou? (e) Eaa te tumu kia kore tatou e riro ei aronga pikikaa?

6 Kare tatou e rave i te au ravenga pikikaa me ka inangaro tatou kia riro mai ei au tangata akono i te tu tiratiratu. (Mase. 3:31-33) Kua tuatua a Iobu e: ‘E aerenga tatipake toku ra, e kua ngakoikoi toku vaevae ki te pikikaa; E akateiaa aia [Iehova] iaku ki roto i te arite tika, kia kite te Atua i te pikikaa kore me kare, tu tiratiratu noku ra.’ (Iobu 31:5, 6) Te paunu nei a Iehova i te tangata ravarai i runga i te ‘arite tika.’ Mei to Iobu turanga rai, te taangaanga ra te Atua i tona turanga apa kore no te tu tika, kia kite me e au tangata akono tatou i te tu tiratiratu.

7 Me riro tatou ei aronga pikikaa, kare tatou e akono tamou ra i to tatou tu tiratiratu ki te Atua. ‘Kua akaruke te aronga akono i te tu tiratiratu i te au peu munangaro akama’ e ‘kare to ratou aerenga i te aerenga pikikaa.’ (2 Kori. 4:1, 2) Akapeea ra me te tuatua ra me kore te rave ra tatou i te angaanga pikikaa, te akatupu ra i tetai taeake irinaki kia pati tauturu ki te Atua? Ka tupu te tumatetenga kia tatou! “I toku tumatetenga ra, kua kapiki atura au ia Iehova, e kua tuatua maira aia kiaku,” i imene ei te tata taramo. “E Iehova, kia ora toku vaerua i te vaa pikikaa, e te arero taeke ua.” (Sala. 120:1, 2) E mea meitaki i te akamaara e ka rauka i te Atua i te akara matatio i roto tikai ia tatou, i te ‘kimi anga i te ngakau e te manako’ kia kite me e aronga akono tikai tatou i te tu tiratiratu.—Sala. 7:8, 9.

 Kia Riro ei Akaraanga Meitaki i te Akono i Etai Ke

8. Akapeea a Iobu i te akono anga atu ia etai ke?

8 Ei akono tamou i to tatou tu tiratiratu, ka anoanoia tatou kia aite mei ia Iobu rai, e tangata tika, akaaka, e te manako atu ia etai ke. Kua tuatua aia e: “I akavaavaa ana au i te tuatua a toku tavini tane, ma toku tavini vaine, i to ratou māro anga mai iaku; Akapeea ra au i reira kia tu mai te Atua? e kia atoro mai aia, naea au i te karanga anga atu kiaia? Kare ainei aia tei anga iaku i roto i te kopu i anga katoa iaia? kare ainei okotai Atua tei anga ia maua katoa i roto i te kopu”?—Iobu 31:13-15.

9. Eaa te au tu ta Iobu i akaari i te akono anga i tona au tavini, e eaa to tatou tu no runga i teia?

9 I te akaraanga, kare e ngata ana i te akono i te au akavaanga i to Iobu tuatau. E raveia ana te au akavaanga na roto i te tu tau, e ka rauka katoa i te au tuikaa i te aere ki te au akavaanga. Kua akono a Iobu i tona au tavini ma te tu tika e te akaaroa. Me ka aere tatou ma te tu tiratiratu, e akaari tatou i taua au tu ra, me ko tatou tikai tetai e tavini ra ei aronga pakari i roto i te putuputuanga Kerititiano.

E Oronga, Eiaa e Morimori Apinga

10, 11 (a) Akapeea tatou i kite ei e e tangata oronga a Iobu e te tauturu? (e) Eaa te akoanga Tuatua Tapu i muri mai ta Iobu 31:16-25 e akamaara maira kia tatou?

10 E tangata oronga a Iobu e te tauturu, kare i te tangata karapii e te morimori apinga. Kua tuatua aia e: “Naringa . . . kua mata nevaneva te vaine takaua iaku i te tapapa anga; E kua kai i taku manga kai ko au anake uaorai, e kare te matiroeroe i kai katoa i te reira . . . E kua kite au i te tangata i te mate ua anga i te kakau kore . . . Kia topa toku pakuivi i toku papa i reira, e kia aatiia toku rima i te ponaanga ra.” E kare e rauka ia Iobu i te akono tamou i tona tu tiratiratu me kua karanga aia ki te auro e: “Ko koe toku irinaki anga”!—Iobu 31:16-25.

11 Penei ka akamaara mai taua au tuatua pee kia tatou i teia au tuatua a te pipi ko Iakobo e: “Ko te akono mou i te Atua e te kino kore i mua i te aroaro o te Atua, o to tatou Metua ra, ko teia ïa: Ko te takinga-meitaki i te matiroeroe e te au vaine takaua i to ratou mate anga e te tiaki iaia uaorai auraka ei viivii i teianei ao.” (Iako. 1:27) Ka rauka katoa ia tatou i te akamaara i te akamatakite anga a Iesu e: “E akono meitaki e e matakite ia kotou i te morimori apinga: e maata ua oki to te tangata nei apinga, kare oki tei taua apinga nona ra tona ora.” E kua akakite mai a Iesu i tetai akatutuanga no tetai tangata apinga nui morimori apinga tei mate ei tangata “kare i maata tona apinga i te Atua.” (Luka 12:15-21) Ei aronga akono tamou i te tu tiratiratu, auraka tatou e tuku ua atu ki te tu ara o te morimori apinga e te noinoi. E akamori itoro te morimori apinga no te mea ta te tangata noinoi e inangaro maata ra ka akaariu ke i tona manako mei ia Iehova e ka riro te reira mea ei itoro. (Kolo. 3:5) Kare e rotai ana te tu tiratiratu e te tu noinoi!

Mou Piri Tikai ki te Akamorianga Mou

12, 13 Eaa te akaraanga ta Iobu i akanoo no te kopae anga i te akamorianga itoro?

12 Kare te aronga akono i te tu tiratiratu e akaruke i te akamorianga ma. Kare a Iobu i akapera ana, kua akakite aia e: “Kua akara au i te rā i tona kakā anga mai, e te marama i tona kakā aere anga; E kua riro poiri ua atura toku ngakau i reira e kua ongi toku vaa i toku rima: E riro katoa te reira ei ara e akautungaia e te akava: kua uuna ïa au i reira i te Atua i runga ra.”—Iobu 31:26-28.

13 Kare a Iobu i akamori ana i te au apinga ora kore. Naringa i akavare munaia tona ngakau te akara anga i te au mea i te rangi, mei te marama, e naringa e ‘kua ongi tona vaa i tona rima,’ penei na te ongi anga i te rima e te taki anga ki runga na roto i tetai tu akamori itoro, e tangata akamori itoro aia tei uuna i te Atua. (Deu. 4:15, 19) Kia akono tamou i to tatou tu tiratiratu ki te Atua, e kopae tatou i te au akamorianga itoro ravarai.—E tatau ia 1 Ioane 5:21.

Auraka e Tutaki Atu i te Kino

14. Eaa ra i rauka ai ia tatou i te karanga e kare a Iobu i te tangata manako kino?

14 Kare a Iobu i te tangata manako kino e te  rave kino. Kua kite aia e te akaari maira taua au tu ra e kare aia e akono ana i te tu tiratiratu, no te mea kua tuatua aia e: “Kua rekareka ainei au i te mate o tei riri mai iaku ra, e kua akateitei ainei au iaku uaorai ka rokoia mai ei aia e te kino ra? Kare oki au i pa i toku vaa kia ara, i te pati anga i te kino ki runga i tona vaerua.”—Iobu 31:29, 30.

15. Eaa ra i tarevake ei kia rekareka me tupu te kino ki tetai tangata te riri maira ia tatou?

15 Kare rava te tangata tuatua tika a Iobu i rekareka ana me tupu te kino ki tetai tangata tei riri mai iaia. Te akamatakite maira tetai materi i muri mai e: “Auraka koe e rekareka kia inga to enemi ra, e kia turori ua aia, auraka to ngakau kia rekareka: Ko te akara mai aeā Iehova, ko te kinokino aea aia, e kua ruri ke akera tona riri i runga iaia ra ki runga ia koe.” (Mase. 24:17, 18) I te mea e ka rauka ia Iehova te tatau i te ngakau, te kite maira aia e me te rekareka muna ra tatou i te kino tei tupu ki tetai tangata, papu e kare aia e mareka mai i taua tu ra. (Mase. 17:5) Ka akautunga mai te Atua ia tatou, no te mea kua tuatua aia e: “Tei iaku oki te riri, e te tutaki.”—Deu. 32:35.

16. Noatu e kare tatou i te aronga apinga nui, akapeea tatou me akaari i te takinga meitaki?

16 E tangata takinga meitaki a Iobu. (Iobu 31:31, 32) Noatu e kare tatou i te aronga apinga nui, ka rauka ia tatou i te “akamātau rai i te takinga-meitaki i te tangata ke ra.” (Roma 12:13) Ka rauka ia tatou i te kaikai kapiti tau ua e etai ke, te akamaara anga e e “meitaki ïa kai anga i te kai kinaki kore anake ra ma te aroa, i te puakatoro matu ma te riri.” (Mase. 15:17) Te kaikai anga e tetai taeake akono i te tu tiratiratu i roto i te turanga aroa, ka riro ei atianga mataora e te akamaroiroi anga.

17. Eaa te tumu kare tatou e uuna i te ara kino?

17 E akamaroiroi anga tikai i te pae vaerua kia rekareka i to Iobu tu takinga meitaki, no te mea kare aia i te pikikaa. Kare aia mei te aronga akono kore i te Atua tei tomo mai ki roto i te putuputuanga i te anere mataiti mua e tei ‘akarekareka i te tangata kia rauka te apinga.’ (Iuda 3, 4, 16) Kare katoa a Iobu i tapoki ana i tana ara me kore i ‘uuna i tona kino i roto i tona umauma,’ no te mataku e ka akavaavaaia mai aia me kite tetai ke i te reira. Inangaro aia kia akara matatio mai te Atua iaia, koia oki tana ka aaki atu i tetai ua atu mea. (Iobu 31:33-37) Me ka rave tatou i te ara kino, auraka e uuna i taua tarevake kia kore to tatou ingoa e akakinoia. Akapeea tatou me akaari e te tauta ra tatou i te akono tamou i te tu tiratiratu? Na te akakite anga i to tatou tarevake, te tataraara anga, te kimi anga i te tauturu pae vaerua, e te rave anga i te ka rauka ia tatou i te akatikatika i te tarevake.—Mase. 28:13; Iako. 5:13-15.

Akavaia te Tangata Akono i te Tu Tiratiratu

18, 19 (a) Eaa i karangaia ai e kare rava a Iobu i akono tau kore ana i tetai tangata? (e) Eaa ta Iobu e inangaro ra i te rave me kua tarevake aia?

18 E tangata tika e te akono tau a Iobu. No reira, kua rauka iaia i te tuatua e: “Kua akakino mai toku kainga iaku, e kua aue katoa te au rua arote o te reira? Kua kai ua au i tona ua e kare e tutaki, e kua potopoto te aʼo o te au tangata kainga iaku? Ei ngangaere ua te tupu mai auraka ei sitona, e te mauku auraka ei kerite.” (Iobu 31:38-40) Kare rava a Iobu i rave ana i te enua o tetai ke, e kare aia i akono tau kore ana i te aronga angaanga. Mei iaia rai, ka anoanoia tatou kia akono tamou i te tu tiratiratu kia Iehova i roto i te au mea maata e te au mea meangiti.

19 I mua i tona au oa e toru pera katoa te tangata mapu ko Eliu, kua tuatua ana a Iobu no runga i te tu o tona oraanga. No te rekoti o  tona oraanga roa e akakite maira i tona “akairo,” kua pati a Iobu i tetai ua atu tangata kia tuku mai i te akaapa anga no runga iaia. Me akapapuia mai e kua tarevake a Iobu, ka inangaro aia kia akautungaia aia. Kua tuku atu aia i reira i tana oroanga e kua tiaki atu i te akavaanga a te Atua. No reira, “oti ra ua te tuatua a Iobu.”—Iobu 31:35, 40.

Ka Rauka ia Koe i te Akono Tamou i te Tu Tiratiratu

20, 21 (a) Eaa ra i rauka ai ia Iobu i te akono tamou i te tu tiratiratu? (e) Akapeea tatou me akatupu i te aroa no te Atua?

20 Kua rauka ia Iobu i te akono tamou i tona tu tiratiratu no tona aroa i te Atua, e kua aroa e kua tauturu mai a Iehova iaia. Kua tuatua a Iobu e: “Ko te ora e te akaperepere taau [e Iehova] i tuku mai kiaku nei, e no toou tiaki anga i oraʼi toku vaerua.” (Iobu 10:12) Pera katoa, kua akaari a Iobu i te aroa ki tetai ke, te kite anga e ko tetai tei kare i akaari i te aroa ngaueue kore ki te au tangata kare aia e mataku ngateitei ana i te Mana Katoatoa. (Iobu 6:14) Te aronga akono i te tu tiratiratu te aroa ra i te Atua e te tangata tupu.—Mata. 22:37-40.

21 Ka rauka ia tatou i te akatupu i te aroa no te Atua, na te tatau anga i tana Tuatua i te au ra ravarai e te akamanako oonu anga i ta te reira e akakite maira no runga iaia. Na roto i te pure ngakau tae, ka rauka ia tatou i te akapaapaa ia Iehova e te akameitaki iaia no tona tu meitaki kia tatou. (Phili. 4:6, 7) Ka rauka ia tatou i te imene kia Iehova e kia puapingaia mei te taokotaianga putuputu e tona iti tangata. (Ebe. 10:23-25) Ei reira e tupu ei to tatou aroa no te Atua, ia tatou e piri ra ki roto i te angaanga orometua e te akakite anga i te tuatua meitaki ‘no te ora nana ra.’ (Sala. 96:1-3) Na roto i taua au mataara, ka rauka ia tatou i te akono tamou i te tu tiratiratu, mei te tata taramo tei imene e: “Ko Tei Teitei roa ra, ko Iehova, te matakuia ïa, ko te ariki maata ïa ki runga i te enua katoa nei.”—Sala. 47:2.

22, 23 Ei aronga turuturu i to Iehova turanga ngateitei, akapeea ta tatou au angaanga me akaaiteia ki ta te aronga akono i te tu tiratiratu o mua ana?

22 Tere atu i te au anere mataiti, kua oronga a Iehova ki te aronga akono i te tu tiratiratu, te au angaanga tukeke e manganui. Kua akatu a Noa i te araka e kua riro ei ‘tangata ako i te tuatua-tika.’ (2 Pete. 2:5) Kua arataki a Iosua i te ngati Iseraela ki roto i te Enua Taputouia, inara kua autu ua aia no te mea kua tatau aia i te “buka ture . . . i te po e te ao” e kua aru rotai ki te reira. (Iosu. 1:7, 8) Kua akariro te au Kerititiano o te anere mataiti mua i te au tangata ei pipi e kua uipa putuputu i te apiianga i te au Tuatua Tapu.—Mata. 28:19, 20.

23 Te turuturu nei tatou i to Iehova turanga ngateitei e te akono tamou nei i to tatou tu tiratiratu na te tutu aere anga i te tuatua tika, te akariro anga i te tangata ei pipi, te taangaanga anga i te akoanga Tuatua Tapu, te akaputuputu anga e te au taeake irinaki i ko i te au uipaanga, te au akaputuputuanga, e te au uruoaanga. Ka tauturu taua au angaanga ia tatou kia mataku kore, kia ketaketa i te pae vaerua, e kia puapingaia i te rave i to te Atua anoano. Kare teia i te mea ngata no tatou no te mea te turuturu maira to tatou Metua i te rangi e tana Tamaiti ia tatou. (Deu. 30:11-14; 1 Ari. 8:57) Pera katoa, te turuturu maira te taokotaianga o “te au taeake” ia tatou, ia ratou e aere katoa ra ma te tu tiratiratu e te akangateitei ra i Tei Teitei Roa ko Iehova.—1 Pete. 2:17.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea tatou te akamanako anga i to Iehova au turanga akono tau?

• Eaa te au tu o Iobu taau i reka tikai?

• Eaa to Iobu tu mei tei akaariia mai i roto ia Iobu 31:29-37?

• Eaa ra ka rauka ai ia tatou te akono tamou i to tatou tu tiratiratu ki te Atua?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 29]

Kua akono tamou a Iobu i tona tu tiratiratu kia Iehova. Ka rauka katoa ia tatou!

[Tutu i te kapi 32]

Ka rauka ia tatou i te akono tamou i to tatou tu tiratiratu!