Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akarongo Mai a Iehova i te Aue a Tei Akaaka

Akarongo Mai a Iehova i te Aue a Tei Akaaka

 Akarongo Mai a Iehova i te Aue a Tei Akaaka

MEI ta Solomona, te ariki pakari o Iseraela i taito i akakite e, “e tuatau ra, e te manuia ua, to [tatou] te tangata katoa.” (Kohe. 9:11) E riro ana tetai mea kino me kore tetai tumatetenga ei akangata roa atu i to tatou oraanga. Ei akatauanga, me mate poitirere ua tetai mema o te pamiri, e mea taitaia tikai te reira. Te au epetoma e te au marama ka aru mai, ka pakari roa atu te mii e te taitaia o te ngakau. Ka noo ngata tetai e penei ka manako e kare aia e tau kia akavaitata atu kia Iehova na roto i te pure.

Roto i taua turanga ra, ka anoanoia te akamaroiroianga, te manako akapumaana e te aroa. Kua imene te tata taramo a Davida ma te akapumaana e: “Te mou rā Iehova i te aronga katoa e inga ra; kua akatu i te aronga katoa e piko ki raro.” (Sala. 145:14) Akakite maira te Pipiria kia tatou e “te akara nei nga mata o Iehova e pini ua ake te ao katoa nei, kia oronga mai aia i te maroiroi ki te aronga i tika te ngakau iaia.” (2 Para. 16:9) Te vaitata ua ra Aia i “tei akaaka te vaerua ra, ei akamatutu i te vaerua o tei akaaka ra, e ei akamaroiroi oki i te ngakau o tei tataraara” koia oki o tei mii. (Isa. 57:15) Akapeea a Iehova i te akamatutu anga i tei akaaka te vaerua e te akapumaana anga i tei piko te ngakau?

‘Tuatua i te Tuatau Tau’

Tetai mataara e tauturu mai ana a Iehova i te tuatau tau, na roto i te taokotaianga taeake Kerititiano. Kua akoia te au Kerititiano kia tuatua “akapumaana atu i te ngakau taitaia.” (1 Tesa. 5:14) Ka akamatutu te tuatua takinga meitaki e te aroa ua a te au oa akarongo i tetai i te tuatau taitaia e te mii. Me pukapuka poto ua ka riro katoa te tuatua akapumaana ei akamaroiroi i tei rokoia e te ngakau taitaia. Penei ka na roto mai taua au tuatua akamaroiroi ra i tetai tangata tei akakoromaki ana i taua tu manako taitaia e te mamae ngakau. Me kore ka na roto mai i tetai taeake kua marama ua aia i taua tu ra no te mea kua na roto ana aia i taua turanga ra. Na roto i teia au mataara, ka rauka ia Iehova i te akamaroiroi akaou i tei taitaia te ngakau.

Akamanako ana ia Alex, e tangata pakari Kerititiano tei mate poitirere ua tana vaine no te mea kare e rauka i te rapakau i tona maki. Ma te akaaroa kua akapumaana atu tetai akaaere tutaka ia Alex. Kua mate katoa tana vaine inara kua akaipoipo akaou aia. Kua akakite atu te akaaere tutaka e akapeea tona uaorai ngakau taitaia te akaparuparu roa atu anga iaia. Meitaki ua aia me aru i te au taeake i roto i te angaanga orometua e i ko i te au uipaanga putuputuanga. Inara i te atianga ka tomo aia ki roto i tona pia, maromaroa tikai aia.  “Pumaana tikai au i te kite e kare ko au ua te kite nei i teia au tu, e akapera ana rai tetai aronga,” i karanga ai a Alex. Te tika ua ra e ko ‘te tuatua i tuatuaia i te tuatau tau’ ka riro ei tauturu akapumaana i te tuatau tumatetenga.—Mase. 15:23.

Tetai tangata pakari Kerititiano ke mai tei matau i tetai aronga kua mate to ratou tokorua, inangaro aia i te oronga atu i tetai au tuatua akamaroiroi kia Alex. Na roto i te tu aroa ua, kua akakite aia e te kite maira a Iehova i to ratou mamae, e eaa te ka anoanoia no tatou. “I te au marama e te au mataiti ka aereia, me te manako ra koe e ka anoano koe i tetai tokorua noou,” i na te taeake ei, “e akanoonooanga ta Iehova no te akaipoipo akaou.” E tika e, kare e rauka i te aronga pouroa tei mate to ratou tokorua kia akaipoipo akaou. Inara i te akamanako anga i te tuatua a te taeake, karanga a Alex e, “Te akamaaraia mai anga e ko teia ta Iehova akanoonooanga, kore takiri toou akava ngakau e kare koe e tiratiratu ana ki toou tokorua me kore, ki ta Iehova akanoonooanga no te akaipoipo, na te akaipoipo akaou anga i te tuatau ki mua.”—1 Kori. 7:8, 9, 39.

Kua akatika rai te tata taramo ko Davida, tei rokoia ana e te au timataanga pera te au tu ngata e: “Tei te aronga tuatua-tika ra to Iehova mata, e tei ta ratou kapiki tona taringa.” (Sala. 34:15) Kare e ekoko e i te tuatau tau, ka ariu mai a Iehova ki te aue a tei akaaka na roto i te au tuatua akapumaana e te akamaroiroi a te au oa Kerititiano. Puapinga maata tikai taua akanoonooanga ra e te tau.

Tauturu na Roto i te Au Uipaanga Kerititiano

Te tangata akaroeroe, ka ngoie ua te au manako paruparu i te akatupu i te inangaro kia akatakake mai iaia. Inara, te akamatakite maira a Maseli 18:1 e: “Ko tei tau kore i tetai ke, kua ketaketa ra i tona uaorai manako; kua patoi atu aia ki te au tuatua pakari katoa ra.” Akatika rai a Alex e: “Me takake toou tokorua, e maata te au manako paruparu ka o mai.” Maara iaia te ui anga kiaia uaorai e: “‘Me oki au me akamanako, me ka rauka ainei rai iaku te akatuke i tei tupu? E me ka maata atu rai toku tu akaperepere e te akakoromaki?’ Kare au e inangaro ana i te noo ko au anake ua.  Kare au e inangaro ana i te turanga takaua. Ngata tikai te takore i teia au tu manako no te mea i te au ra ravarai ka maara ua rai ia koe e ko koe anake ua rai teia.”

Tei puapinga maata atu, ka anoanoia te pirianga taeake mou no tei akaaka te ngakau. Ka rauka ua teia i ko i te au uipaanga putuputuanga. I reira, ka maeu ua to tatou manako ki te au aerenga manako tau e te akamaroiroi o te Atua.

Tauturu te au uipaanga Kerititiano ia tatou kia akamanako meitaki i to tatou turanga. Ia tatou e akarongo ra e te akamanako oonu i te au irava Pipiria, e tamou tatou ki runga i nga tumu manako puapinga roa atu—te tikaanga o ta Iehova tutaraanga ngateitei e te akatapuanga i tona ingoa—kare i to tatou uaorai tumatetenga. Tetai, ia tatou e apiiia ra no runga i te Atua, ka akamatutuia tatou i te kite e noatu kare etai ke i kite e te taitaia ra ratou me kore, kare e marama ana e mei teaa to tatou manako, papu ra e kua kite a Iehova. Kua kite ua aia e “kia aue ra te ngakau ra e kinokino ei te vaerua.” (Mase. 15:13) Te inangaro maira te Atua mou i te tauturu ia tatou, e na teia e oronga mai i te akakeuanga e te maroiroi kia tauta ua atu rai.—Sala. 27:14.

Me pakari te taomianga a tona au enemi, kua kapiki te Ariki ko Davida ki te Atua e: “I tumatetenga roaʼi toku vaerua i roto iaku nei; kua tuputupuā toku ngakau i roto iaku nei.” (Sala. 143:4) Ka riro te au tumatetenga ei akapou i to tetai maroiroi, e i te akaparuka ua i te ngakau. Penei ka tupu mai te tumatetenga na roto i te maki me kore i tetai au turanga kino o te kopapa. Rauka ia tatou te irinakianga e ka tauturu mai a Iehova ia tatou kia akakoromaki. (Sala. 41:1-3) Noatu kare te Atua e akaora temeio ua mai ana i te tangata i teia tuatau, ka oronga mai ra aia i te pakari e te maroiroi tei anoanoia i te akakoromaki i tona turanga. E akamaara e i te rokoia anga e te au timataanga, kua uri a Davida kia Iehova. “Te manako nei au i te tuatau taito ra,” i imene ei aia. “Te akamaaraara nei au i taau ra au angaanga katoa; te akaeatu ua nei au i te au angaanga a to rima ra.”—Sala. 143:5.

I te mea kua rekotiia tona au manako akauruia ki roto i te Tuatua a te Atua, te akaari maira te reira e kua marama ua a Iehova i to tatou turanga. Te akapapu maira taua au tuatua e te akarongo maira aia i ta tatou patianga. Me ariki tatou i te tauturu a Iehova, ‘nana tatou e tauturu mai.’—Sala. 55:22.

“Auraka e Tukutuku i te Pure”

Te na ko ra a Iakobo 4:8 e: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” Tetai mataara i te akavaitata atu ki te Atua, na roto i te pure. Te ako maira te apotetoro ko Paulo ia tatou e “auraka e tukutuku i te pure.” (1 Tesa. 5:17) Noatu me ngata ia tatou te akakite e eaa tikai to tatou manako, ‘na te vaerua uaorai e pati i ta tatou ma te ngunguru e kore e tika kia tuatua ra.’ (Roma 8:26, 27) Kua marama ua a Iehova i to tatou turanga.

Ko Monika, e mataora ana aia i taua tu pirianga ra kia Iehova, e kua karanga aia e: “Na roto i te pure, te tatau Pipiria, e te apii, kua kite au i roto i toku ngakau e e Oa piri mou tikai a Iehova noku. Kua kite tikai au i tana tauturu i roto i toku oraanga i te au atianga ravarai. Pumaana tikai te kite e noatu e ngata ana iaku te akamarama i toku manako, te marama ua maira aia. Kua kite au e kare e ope tona aroa takinga meitaki e te akameitakianga.”

No reira, kia ariki puareinga ua tatou i te au tuatua akaperepere e te akapumaana a to tatou au oa Kerititiano, akono i te au akamaaraanga takinga meitaki e te akamatutu i te akarongo i ko i te au uipaanga Kerititiano, akamaeu ua i to tatou ngakau kia Iehova i roto i te pure. Na roto i teia au mea pouroa, te akaari maira a Iehova e te manako maira aia ia tatou. Te akakite maira a Alex i tana uaorai i kite i te na ko anga e, “Me rave tatou i ta tatou tuanga i te taangaanga i te au mea pouroa e oronga maira te Atua ko Iehova ei akaketaketa i to tatou pirianga kiaia, ka rauka ia tatou te ‘mana maata’ kia akakoromaki i tetai ua atu tu ngata ta tatou ka kite.”—2 Kori. 4:7.

[Pia/Tutu i te kapi 18]

Akapumaanaanga no Tei Akaaka

Maata ua atu te au tuatua no runga i te manako ngakau o te tangata i roto i te puka taramo, kapiti mai te au akapumaanaanga e te rongo maira a Iehova i te aue a te tangata akaaka tei rokoia e te ngakau tumatetenga. Akamanako ana i teia au irava:

“Kua kapiki au kia Iehova i toku tumatetenga ra; e kua kapiki atura au ki taku Atua; e kua akarongo aia i toku reo i tona nao ra, e kua tae toku aue ki mua iaia, ki roto i tona taringa.”—Sala. 18:6.

“Te vaitata nei a Iehova i te aronga ngakau paruparu ra; e te akaora nei aia i te aronga ngakau taitaia.”—Sala. 34:18.

“Kua rapakau aia [Iehova] i te aronga ngakau paruparu ra, e kua tākai i to ratou au puta.”—Sala. 147:3.

[Tutu i te kapi 17]

Te ‘tuatua i te tuatau tau’ e akapumaana anga tikai i te tuatau o te tumatetenga!